Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Chính Sách Phát Triển Ngành Giáo Dục, Tiêu Chuẩn Công Nhận Trường Học

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Sep 5, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-27_18-53-44.png
  Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một th ế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cẩu phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo nhà trường và giáo viên; nhàm nâng cao chất lượng và phái triển toàn diện ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay củng như phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại.
  • Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Chính Sách Phát Triển Ngành Giáo Dục,
  • Tiêu Chuẩn Công Nhận Trường Học Đạt Chuẩn Quốc Gia
  • NXB Lao Động Xã Hội 2014
  • Quí Lâm, Kim Phượng
  • Số trang: 466
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/doi-moi-61305.html
  https://drive.google.com/file/d/1X17Aw9Qu6ychYeNExay9EHNFrNiN1IeP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 27, 2022

Share This Page