Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ Đảng Viên Ở Cơ Sở - Vũ Ngọc Am, 239 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Aug 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-7_1-9-5.png
  Hiện nay, nhân dân ta đang tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là sự nghiệp cách mạng vĩ đại nhưng đầy khó khăn, chưa có tiền lệ trong lịch sử. Chúng ta vừa làm, vừa tìm tòi khảo nghiệm, thể nghiệm và rút kinh nghiệm. Vì vậy, đòi hỏi cần bộ, đang viên và nhân dân phải nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua mọi khó khăn thách thức giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới.
  • Đổi Mới Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ Đảng Viên Ở Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2003
  • Vũ Ngọc Am
  • 239 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4640
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page