Đổi Mới Công Tác Xã Hội Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Và Hội Nhập Quốc Tế-Lý Luận Và Thực Tiễn

Discussion in 'Chính Trị Học' started by admin, Sep 6, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách “ Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn” là kết quả của một đề tài nghiên cứu công phu, mang tính liên ngành, được tiếp cận trên các góc độ triết học, sử học, xã hội học, khoa học chính sách và khoa học dự báo, nhằm đánh giá công tác xã hội Việt Nam trong lịch sử cũng như trong hiện tại, thực trạng hoạt động công tác xã hội hiện nay. Đồng thời, tìm hiểu những yếu tố thúc đẩy, cản trở việc phát huy hiệu quả của các hoạt động này, để từ đó đề xuất những khuyến nghị về mặt chính sách đối với Đảng và Nhà nước nhằm phát triển nghề công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cuốn sách cũng đưa ra những luận cứ quan trọng cho việc hoạch định chiến lược về chính sách của Đảng, Nhà nước ở tầm vĩ mô đối với công tác xã hội, góp phần xây dựng chiến lược phát triển nhân lực công tác xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới công tác xã hội tại Việt Nam; Chương II: Kinh nghiệm xây dựng và phát triển công tác xã hội ở một số quốc gia và châu lục trên thế giới; Chương III: Thực trạng công tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Chương IV: Dự báo xu hướng biến đổi công tác xã hội giai đoạn 2010-2020; Chương V: Đổi mới công tác xã hội ở Việt Nam
  • Đổi Mới Công Tác Xã Hội Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Và Hội Nhập Quốc Tế - Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2013
  • Nguyễn Thị Thu Hà
  • 388 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1434
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page