Đổi Mới Hệ Thống Chăn Nuôi Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2005) - Lê Hưng Quốc, 233 Trang

Discussion in 'Chăn Nuôi Gia Cầm' started by nhandang123, Jul 10, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đề án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xây dựng xong, dự kiến đầu tư 670 tỷ đồng để đưa giá trị sản xuất chăn nuôi giá cầm đạt khoảng 20.000 tỷ đồng vào năm 2010.
  Theo đề án này, ngành chăn nuôi gia cầm phải chuyển đổi mạnh từ chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ sang sản xuất hàng hóa lớn theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp trên cơ sở có quy hoạch vùng chăn nuôi hàng hoá tập trung tại từng địa phương.
  Ngành sẽ ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, thức ăn, thú y, quy trình nuôi dưỡng để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, việc phát triển chăn nuôi gia cầm phải gắn với giết mổ, chế biến và thị trường trên cơ sở xây dựng được hệ thống giết mổ, chế biến tập trung tại một số vùng và địa phương.
  • Đổi Mới Hệ Thống Chăn Nuôi Gia Cầm
  • NXB Nông Nghiệp 2005
  • Lê Hưng Quốc
  • 233 Trang
  • File PDF
  Link Download
  https://mega.nz/#!K1BkQBpD!UsjhPhetBQlfiHR0oklKZIW5587WRpWuTg0TGqIpyV0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page