Đổi Mới, Hoàn Thiện Bộ Máy Nhà Nước Trong Giai Đoạn Hiện Nay (NXB Tư Pháp 2004) - Bùi Xuân Đức

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by admin, Mar 15, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-11_23-37-35.png
  Cuốn sách đi sâu phân tích quan điểm, nguyên tắc của việc cải cách bộ máy nhà nước; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của những đổi mới căn bản của bộ máy nhà nước qua Hiến pháp năm 1992 và qua Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992; đồng thời Luận giải những phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý đất nước trong giai đoạn mới.
  • Đổi Mới, Hoàn Thiện Bộ Máy Nhà Nước Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  • NXB Tư Pháp 2004
  • Bùi Xuân Đức
  • 475 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93089
  https://drive.google.com/file/d/1KTlYJuRMKpTxFAndQuzuNUPSTge262pN
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 11, 2022

Share This Page