Đổi Mới Hoàn Thiện Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta (NXB Chính Trị 2014) - Lê Quốc Lý, 431 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by cv9tt4, Dec 1, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2021-12-1_17-3-25.png
  Hệ thống chính trị ở Việt Nam ra đời, phát triển và gánh vác một sứ mệnh lịch sử vẻ vang, sứ mệnh lịch sử của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.Hệ thống chính trị Việt Nam được xây dựng để thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân và lật đổ chế độ phong kiến. Hệ thống chính trị này ra đời sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và đã làm nhiệm vụ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị nước ta đã dẫn dắt nhân dân vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, giành được nhiều thành tựu to lớn. Đặc biệt, từ khi thực hiện đường lối đổi mới đất nước, hệ thống chính trị nước ta đang ngày càng được củng cố, hoàn thiện, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực thi nền dân chủ nhân dân, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.
  • Đổi Mới Hoàn Thiện Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta
  • NXB Chính Trị 2014
  • Lê Quốc Lý
  • 431 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4641
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 1, 2021

Share This Page