Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Cơ Cấu Lại Nền Kinh Tế (NXB Chính Trị 2013) - Vũ Văn Phúc, 356 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 9, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-23_16-24-6.png
  Sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, thành tựu đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng: nền kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm… Nguyên nhân của những hạn chế trên đã được Hội nghị Trung ương 3 khóa XI chỉ ra, trong đó có nguyên nhân là do yếu kém của nội tại nền kinh tế với mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả, tích tụ, kéo dài từ lâu, chậm được khắc phục. Hội nghị cũng chỉ rõ định hướng, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất: tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước với trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính.
  Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI, với mục tiêu tìm ra những phương hướng, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế một cách hiệu quả, Tạp chí Cộng sản đã phối hợp với Viện Chiến lược và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo “Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế”. Hơn 100 đại biểu đại diện cho các bộ, ban, ngành, vụ, viện nghiên cứu khoa học và các trường đại học đã đóng góp cho Hội thảo hơn 30 tham luận và nhiều ý kiến thảo luận thiết thực, có ý nghĩa, qua đó làm rõ: tính cấp thiết phải đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, những vấn đề lý luận chung, những nội dung chủ yếu cũng những phương hướng và giải pháp đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.
  Cuốn sách Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế do PGS. TS. Vũ Văn Phúc chủ biên được hình thành trên cơ sở biên soạn từ các báo cáo tham luận tại Hội thảo, qua đó có thể thấy: việc đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế phải được thực hiện theo chiều sâu, bắt đầu từ tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và doanh nghiệp nhà nước, tập trung cho các ngành có thế mạnh; cần áp dụng những kinh nghiệm hay của các nước trên thế giới; khắc phục những khiếm khuyết hiện tại trong nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư công...
  • Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Cơ Cấu Lại Nền Kinh Tế
  • NXB Chính Trị 2013
  • Vũ Văn Phúc
  • Số Trang: 356
  • File PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=156646
  https://drive.google.com/file/d/1N1H9Cqd1eCA1aoqw2NfFlGotjCROcYPl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 23, 2023

Share This Page