Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Việt Nam (NXB Lý Luận Chính Trị 2020) - Nguyễn Thị Miền

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Nov 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-20_11-16-44.png
  Cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ cách thức tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng, Nhà nước từ năm 2011, là nhân tố quyết định để Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong suốt giai đoạn 2011-2020 vừa qua
  Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam với mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng đã đạt tới đỉnh, tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào tăng vốn, lao động trình độ thấp, chưa dựa nhiều vào tri thức, tiến bộ công nghệ, lao động có kỹ năng. Tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào các ngành truyền thống, có giá trị gia tăng thấp; vào thành phần kinh tế phi chính thức và thành phần kinh tế yếu kém… Chất lượng tăng trưởng, năng suất hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Cuốn sách Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam phân tích, đánh giá thực trạng đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian qua, từ đó, đưa ra giải pháp khắc phục để tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiệu quả hơn, hợp lý hơn.
  • Đổi Mới Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Việt Nam
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2020
  • Nguyễn Thị Miền, Trần Thị Tuyết Lan
  • 184 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8629
  https://drive.google.com/file/d/15CpcIYnrQBme6236m82AOvJfoG0WDqWt
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 20, 2022

Share This Page