Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Mặt Trận Tổ Quốc Và Các Đoàn Thể Nhân Dân Trong Thời

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_22-9-17.png
  Cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phương pháp cách mạng, qua các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã có những tìm tòi, sáng tạo và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo.
  Trong thời kỳ đổi mới, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là yêu cầu bức xúc, do đó, vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân là vấn đề rất quan trọng. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ mới nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở nước ta.
  • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Mặt Trận Tổ Quốc Và Các Đoàn Thể Nhân Dân Trong Thời Kỳ Mới
  • NXB Chính Trị 2006
  • Đỗ Quang Tuấn
  • 218 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7541
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page