Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Nhà Nước Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by thinganbui, May 2, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-9-14_0-5-53.png
  Để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần phải nhận thức đúng đắn tính tất yếu của việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước xuất phát từ bản chất cách mạng khoa học, vai trò sứ mệnh lịch sử của Đảng và mục đích, lý tưởng đấu tranh của Đảng Cộng sản; xuất phát từ thực tiễn lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuất phát từ trọng trách lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân phải bao quát toàn bộ tổ chức, hoạt động của Nhà nước và được thể hiện trên những nội dung cơ bản
  • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Nhà Nước Trong Điều Kiện Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền-Xã Hội Chủ Nghĩa Của Dân, Do Dân, Vì Dân
  • Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Văn Thủ
  • NXB Hà Nội 2005
  • 278 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1NlAnJ2jjXWnlx_zoVi7ZTcmeZVQXLdx1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 14, 2023

Share This Page