Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Doanh Nghiệp (NXB Công Thương) - Lê Mậu Lâm, 253 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_21-33-5.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là then chốt. Trong đó, việc tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản, là cơ sở để xây dựng Đảng ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
  Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp đã và đang coi trọng vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.
  Cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp giúp bạn đọc tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng; trao đổi những bài học kinh nghiệm trong quán triệt, vận dụng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.
  • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Trong Doanh Nghiệp
  • NXB Công Thương 2017
  • Lê Mậu Lâm
  • 253 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7544
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page