Đổi Mới Quá Trình Dạy Học Môn Toán Thông Qua Các Chuyên Đề Dạy Học - Hoàng Ngọc Anh, 168 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Sep 12, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-12_22-3-54.png
  Đổi mới quá trình dạy học là nhu cầu và yêu cẩu tất yếu đang đặt ra đối với giáo viên. Đặc biệt, trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay, với sự đổi mới của chương trình, mục tiêu, nội dung, phương pháp, đánh giá... giáo viên cần phải chủ động tiếp cận, đối diện và thay đồi, điều chỉnh quá trình dạy bọc cho phù hợp.
  Quá trình dạy học có thể hiểu là quá trình tổ chức các hoạt động học của học sinh, trong đó có hai hoạt động: hoạt động học là chủ đạo, với chủ thể là học sinh; hoạt động dạy với chủ thể là giáo viên, hướng tơi tổ chức, điều chính hoạt động học.
  • Đổi Mới Quá Trình Dạy Học Môn Toán Thông Qua Các Chuyên Đề Dạy Học
  • NXB Giáo Dục 2017
  • Hoàng Ngọc Anh
  • 168 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-44218.html
  https://drive.google.com/file/d/1gPbsyqEoAl343muHMLzoU8ETfFSxLVzL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page