Đổi Mới Sáng Tạo Dịch Vụ Công Và Chi Tiêu Công Vì Sự Phát Triển Bền Vững Ở Việt Nam

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2022-7-8_17-3-8.png
  Nội dung cuốn sách trình bày những cơ sở lý luận, thực tiễn và khuyến nghị có giá trị trong việc định hình và đổi mới sáng tạo chức năng, vai trò của Nhà nước trong cung cấp dịch vụ công cũng như chi tiêu công để hướng tới một nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững, hài hòa giữa công và tư, nông thôn và thành thị, con người với thiên nhiên, công nghệ và khoa học xã hội, hiện tại với tương lai. Cuốn sách gồm 14 bài viết, được chia thành hai phần: Phần thứ nhất: Cải cách sáng tạo dịch vụ công: gồm 8 bài viết về lý luận và thực tiễn trong dịch vụ công, chi tiêu công và tác động của nó đối với tăng trưởng kinh tế. Phần thứ hai: Đổi mới chi tiêu công và các chương trình mục tiêu quốc gia: gồm 6 bài viết về đổi mới chi tiêu công và các chương trình mục tiêu quốc gia.
  • Đổi Mới Sáng Tạo Dịch Vụ Công Và Chi Tiêu Công Vì Sự Phát Triển Bền Vững Ở Việt Nam
  • Nguyễn Quốc Việt
  • NXB Chính Trị 2016
  • 337 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3975
  https://drive.google.com/file/d/1QVeCjv4QeJld2ALzUdUmgGP1H9_mip74
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 8, 2022

Share This Page