Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by cv9tt4, Jan 8, 2022.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2022-1-8_21-44-12.png
  Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân là cơ quan có nhiệm vụ thực hiện quản lý về chuyên môn đối với một ngành, một lĩnh vực hoặc một sô" ngành, một số lĩnh vực cụ thể ở địa phương. Cơ quan chuyên môn được tổ chức và hoạt động ở cấp chính quyền địa phương (cấp tỉnh và cấp huyện) để tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực ở địa phương trong phạm vi quản lý hành chính được thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương và phối hợp quản lý liên ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chức năng, thẩm quyền của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nưốc và giải quyết những công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của mình, bảo đảm cho quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức ở địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật.
  • Đổi Mới Tổ Chức Và Hoạt Động Của Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2015
  • Tạ Quang Ngọc
  • 275 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.hlu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=41006
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 8, 2022

Share This Page