Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ Trong Giai Đoạn Mới

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by mai672, Dec 14, 2020.

 1. mai672

  mai672 Member

  [​IMG]
  Để giúp bạn đọc và cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành có được hệ thống thông tin về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ hai cuốn sách chuyên khảo Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới của đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và PGS.TS. Vũ TrọngLâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bảnChính trị quốc gia Sự thật.Nội dung cuốn sách trình bày hệ thống quan điểm củachủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở nước ta kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới cho đến nay; từ đó phân tích, đánhgiá những mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và từngkhâu trong công tác cán bộ, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng đó. Đồng thời, các tác giả đã đưa ra hệ thống các quan điểm định hướng, mụctiêu, giải pháp chung và cụ thể cho từng khâu công tác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Việt Nam đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.
  • Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Và Công Tác Cán Bộ Trong Giai Đoạn Mới
  • NXB Chính Trị 2020
  • Cao Văn Thống, Vũ Trọng Lâm
  • 466 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 14, 2020

Share This Page