Đổi Mới Và Phát Triển Ở Việt Nam-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn - Nguyễn Phú Trọng, 485 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Aug 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-7_1-3-47.png
  Để thực hiện đề tài này, những người tham gia thực hiện đã phân tích và tổng hợp các quan điểm, đường lối của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh chính trị, nghị quyết các Đại hội VI, VII, VIII, IX và các hội nghị Ban chấp hành Trung ương các khoá; đã đi khảo sát thực tế tại nhiều địa phương và tìm hiểu kinh nghiệm ở một số nước; tổ chức 3 cuộc hội thảo: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (2 vòng);Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân (2 vòng)…, đồng thời sử dụng kết quả nghiên cứu của 8 chương trình khoa học xã hội giai đoạn 2001-2005, kết quả 2 cuộc hội thảo quốc tế giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc:Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường - Kinh nghiệm của Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam; Xây dựng Đảng cầm quyền - kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc.
  • Đổi Mới Và Phát Triển Ở Việt Nam-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2006
  • Nguyễn Phú Trọng
  • 485 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4642
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page