Đổi Mới Và Tăng Cường Hệ Thống Chính Trị Nước Ta Trong Giai Đoạn Mới - Nguyễn Đức Bình, 170 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 30, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-23_10-36-51.png
  Thực hiện quan điểm trong cương lĩnh của Đảng, những năm qua trong khi lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, chúng ta cũng từng bước đổi mới hệ thống chính trị và đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Bên cạnh những bước tiến đó còn nhiều bất cập như bộ máy còn cồng kềnh, quan liêu, kém hiệu quả, vẫn còn tình trạng "công chức hóa", vẫn còn cán bộ trong hệ thống chính trị tha hóa về phẩm chất, đạo đức... những vấn đề này đặt ra hệ thống chính trị của chúng ta phải tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị để nâng cao quyền làm chủ của nhân dân, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình đổi mới theo định hướng XHCN.
  Cuốn sách này là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước mang nhiều ý nghĩa và đáp ứng được những yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay. Với các nội dung: Những vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn mới. Những đặc trưng, quan điểm và nguyên tắc cơ bản xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thực trạng hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hệ thống chính trị, đưa sự nghiệp đổi mới đất nước tiến lên từng bước vững chắc
  • Đổi Mới Và Tăng Cường Hệ Thống Chính Trị Nước Ta Trong Giai Đoạn Mới
  • NXB Chính Trị 1999
  • Nguyễn Đức Bình
  • 170 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8576
  https://drive.google.com/file/d/1z2Z3eQbKwGFb4fTjdbH1eMchb5rbutiZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 23, 2023

Share This Page