Đổi Mới Về Đối Ngoại Và Hội Nhập Quốc Tế (NXB Chính Trị 2009) - Nguyễn Mạnh Cầm, 378 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by admin, Sep 5, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-14_11-2-44.png
  Cuốn sách do Ban Nghiên cứu lịch sử ngoại giao, Bộ Ngoại giao sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn. Nội dung gồm bốn phần. Phần I: Những định hướng lớn về đường lối và chính sách đối ngoại Vìệt Nam; Phần II: Ngoại giao kinh tế; Phần III: Hội nhập khu vực và Thế giới; Phần IV: Việt Nam và tổ chức quốc tế. Qua cuốn sách, chúng ta thấy đồng chí Nguvễn Mạnh Cầm không chỉ là nhân chứng cho một số sự kiện ngoại giao lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước ta mà còn là người trực tiếp tham gia nhiều hoạt động đối ngoại phong phú, đa dạng, trong thời kỳ đổi mới với tinh thần đổi ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; tích cực hội nhập khu vực và thế giới vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Cuốn sách cũng góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về sách lược, chiến lược, phương pháp và nghệ thuật ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Đổi Mới Về Đối Ngoại Và Hội Nhập Quốc Tế
  • NXB Chính Trị 2009
  • Nguyễn Mạnh Cầm
  • 378 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1284
  https://drive.google.com/file/d/16ejTgjRvcVbAioLYHfcdTLKGVFkvz0e8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 14, 2022

Share This Page