Đời Tươi Thắm (NXB Lá Dâu 1956) - Thầm Thệ Hà, 147 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by nhandang123, Jul 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đời tươi thắm
  viết về những lý tưởng cách mạng lớn lao của những thanh niên trí thức, đề cao tinh thần đấu tranh chống đế quốc của toàn dân, không phân biệt giai cấp, tôn giáo. Tuấn, nhân vật chính của truyện, từng có những mong ước trở thành một chiến sĩ tiền phong của nền văn nghệ cấp tiến. Cách mạng nổ ra, Tuấn cùng bạn là Trọng và nhóm bạn hữu tiếp tục hoạt động văn nghệ trong bối cảnh đất nước bị thực dân chiếm đóng. Qua lại nhà Trọng nhiều lần, tình cảm giữa Tuấn và Thúy đã nảy sinh. Nhưng với Tuấn, lý tưởng lại mạnh hơn tình cảm. Tuấn gác lại tình riêng để hòa mình vào cuộc đấu tranh của dân tộc.
  • Đời Tươi Thắm
  • NXB Lá Dâu 1956
  • Thầm Thệ Hà
  • 147 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=135271
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 5, 2019

Share This Page