Đơn Kinh-Kim Tiên Chứng Luận - Thích Giải Huệ Từ, 256 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Aug 10, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sách kinh của Tiên Phật nhiều vô số, bậc sơ học làm sao thông suốt hết. Chư đồng Ðạo thương đời phát tâm cầu Chánh ðạo cũng không biết cửa vào!
  Ðã không Chân sư lại ít bí kinh, nên Tu sĩ lầm theo khổ hạnh tịch diệt, và bị rơi vào tà thuật. Tình trạng này khắp nơi đều có. Do ðó nên lòng ta bùi ngùi, mới phát lên ý chí chuẩn cứu. Nhờ đó chẳng bao lâu ta được gặp Chân truyền thực dụng, chẳng đợi khẩu truyền diện thọ mới minh.
  Dĩ là Kim Tiên chứng luận, là Huệ mạng kinh.
  Tiếp sau kỷ thuật một nhà ấn lóat, muốn góp phần phát huy Chân truyền, nên đến gặp ta để xin lời tựa, và đề nghị phân ra điều mục, cùng góp phần tham nghị.
  Ta nghĩ sức mình có hạn, sao dám luận bàn về cơ ảo diệu của Phật Tiên. Chứng Luận và Huệ mạng thật là một loại Chân kinh thuần đốc, đi sâu vào Tánh Mạng. Tiến tới một tấc được một tấc, tiến lên một thứớc được một thước. Tâm noi theo, sức thực hành, đều chân thực tế.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Link Download
  https://drive.google.com/open?id=0BzEOT3i1sZOiNWQ0MWw4aVYtMEV3dGI4VkE3cGxLQURzOWVF
   

Share This Page