Đông Chu Liệt Quốc Tập 2 (NXB Văn Học 2005) - Phùng Mộng Long, 516 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by admin, Oct 7, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nếu Tam Quốc diễn nghĩa bao quát thời kỳ lịch sử gần 100 năm thì Đông Chu liệt quốc có bối cảnh lịch sử 550 năm, kéo dài từ thời Xuân Thu 770 đến Chiến Quốc 221 trước Công nguyên. Đây là thời kỳ quá độ từ phong kiến lĩnh chủ chuyển sang chế độ phong kiến tập quyền, lịch sử gọi là Đông Chu. Thời Tây Chu, Trung Quốc có tới hơn 1000 nước, đến Xuân Thu còn lại hơn 100 nước, đến thời Chiến Quốc chỉ còn lại 7 nước gọi là “thất hùng”, đó là: Tề, Sở, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần, Yên. Những chiến dịch nổi tiếng tàn bạo là “Ngũ bá tranh hùng” (Tề, Tấn, Sở, Ngô, Việt) và “Thất hùng tương địch”. Mạnh Tử đã nói về thời kỳ này như sau: “Đánh nhau để tranh thành thì giết người thây đầy thành, đánh nhau để tranh đất thì giết người thây đầy đồng”.
  Trong vòng năm thế kỷ, có biết bao sự kiện chính trị quân sự phức tạp, có biết bao cuộc chinh chiến tàn sát giữa hai nước hoặc giữa hàng chục nước, có biết bao con người, mà cuộc đời của họ gắn bó với đời sống chính trị… Đứng trên quan điểm chính thống, tác giả thuật lại những sự kiện chính trị và quân sự trên con đường thay đổi của mệnh trời từ nhà Chu đến nhà Tần, bắt đầu từ khi nước Trịnh lấn át thiên tử, và trải qua sự nghiệp bá chủ của nước Tề, nước Tấn, nước Tần, nước Sở, nước Ngô, nước Việt rồi đến chính sách “hợp tung” và “liên hoành” của Tô Tần, Trương Nghi và cuối cùng kết thúc bằng sự thống nhất của nước Tần. Nhờ cách kể khéo léo, lúc căng lúc chùng, lúc lên lúc xuống như lớp sóng dồi, khiến người đọc thấy hấp dẫn lạ thường.
  • Đông Chu Liệt Quốc Tập 2
  • NXB Văn Học 2005
  • Phùng Mộng Long
  • Dịch: Nguyễn Đỗ Mục
  • 516 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/10459
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 26, 2018

Share This Page