Đông Dương Pháp Quan Chế Giải Âm (NXB Mạc Đình Tư 1918) - Cao Đặng Ngạn, 27 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by lanphuong, Jun 17, 2020.

 1. lanphuong

  lanphuong Member

  [​IMG]
  Tóm tắt Các chức phẩm trong các việc văn võ nhà nước Đại Pháp bên Đông Dương: Phủ Toàn quyền Đông Dương, Binh bộ, Cơ Trấn phủ Đông Dương; Binh Y viện; Các quan bào chế trong các cơ binh ở thuộc địa : Chính văn bằng hai thứ tiếng: Pháp-Việt Nhà xuất bản H. : Impr. Mạc Đình Tư Tác giả phụ Cao Đặng NgạnNgô Nhật Thăng Năm xuất bản 1918 Loại (kiểu) Text Thông tin vật lý Sách in (Printed Book) : 25tr : 20cm Ký hiệu kho M5373(19) Nguồn Sách Đông Dương (Indochina Book); Ký hiệu (Call Number): M5373(19) Ngôn ngữ Việt, Dịch Pháp Diện bao quát Bộ sưu tập sách Đông Dương (Indochina Books Collection): 1700-1954 Bản quyền Thư viện Quốc gia Việt Nam (National Library of Viet Nam); Phạm vi công cộng (Public Domain)
  • Đông Dương Pháp Quan Chế Giải Âm
  • NXB Mạc Đình Tư 1918
  • Cao Đặng Ngạn, Ngô Nhật Thăng
  • 27 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=NGARZZXbss1918
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 17, 2020

Share This Page