Động Lực Phát Triển Bền Vững - Sự Nghiệp Đổi Mới, Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc - Nguyễn Bá Dương

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Aug 9, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách tập trung giúp bạn đọc nhìn rõ hơn bản chất khoa học, cách mạng, tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng ta nhất quán khẳng định qua hơn 25 năm đổi mới. Qua đó, luận chứng rõ ràng hơn lý do vì sao, chúng ta trước sau như một đều nhất quán khẳng định quan điểm và nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời, chứng minh tính tất yếu lịch sử và quy luật phát triển khách quan của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới; giá trị và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong lịch sử văn minh nhân loại, trong thế giới đương đại và đối với sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
  • Động Lực Phát Triển Bền Vững - Sự Nghiệp Đổi Mới Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc
  • NXB Chính Trị 2012
  • Tác giả: Nguyễn Bá Dương
  • Số trang: 449
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...doi-moi-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-72819.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page