Đông Phương Học (NXB Chính Trị 1998) - Edward W. Said, 382 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by MthuPH, Jan 18, 2022.

 1. MthuPH

  MthuPH New Member

  upload_2022-1-18_9-40-9.png
  Khi cuốn Orientalism (Đông phương luận) được xuất bản năm 1978, nó đã tạo ra một làn sóng tri thức xô đến các châu lục trên thế giới, cho đến nay vẫn được tái bản và đã dịch ra hơn 20 thứ tiếng. Trọng tâm chính của cuốn sách này là sự phê bình đầy sức thuyết phục đối với góc nhìn văn hoá lấy châu Âu làm tâm điểm để áp đặt lên các châu lục khác, coi châu Âu là số một và góc nhìn “đúng đắn duy nhất”. Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu này, tôi tập chung vào tác phẩm kinh điển của Edward W.Said, Đông phương luận (1978) để làm rõ hai mục đích nghiên cứu chính của ông: Thứ nhất Said phê bình các nhà Đông phương học dùng hệ quy chiếu của mình để miêu tả, hình dung về các nền văn hóa, xã hội, lịch sử khác; thứ hai là mục đích chính trị của các học giả (nhưng cũng thường là quan chức trong bộ máy cai trị thực dân) trong quá trình nghiên cứu về phương Đông: nhằm phục vụ việc cai trị thực dân. Ẩn dưới những quan điểm này là mối quan hệ quyền lực trong quá trình ‘kiến tạo’ ra tri thức về các quốc gia thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh của thực dân châu Âu. Đan xen giữa các luận điểm trên tôi sử dụng các nghiên cứu về William Jones như một ví dụ điển hình để làm rõ quan điểm của Said. Những phê bình hay sự mở rộng từ luận điểm của Said trong gần 30 năm qua cũng sẽ được tổng kết dưới dạng khái lược để thấy rằng quả không quá lời khi nói rằng Edward Said đã mở ra một kỷ nguyên mới trong nghiên cứu khoa học xã hội.

  • Đông Phương Học
  • NXB Chính Trị 1998
  • Edward W. Said
  • Lưu Đoàn Huynh, Phạm Xuân Ri, Trần Văn Tụy (Dịch giả)
  • 382 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=76721
  https://drive.google.com/file/d/1touT1ov3A196i8-bWNbNaMt5ClJQSp3t
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 21, 2022

Share This Page