Đồng Tháp 30 Năm 1975-2005 (NXB Đồng Tháp 2005) - Nguyễn Đắc Hiền, 171 Trang

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by admin, Jan 18, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu mác cửa toàn dân ta, mở ra thời kỳ mới xây dựtĩg và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo con đừờng xã hội chủ nghĩa.
  Từ ngày toàn thắng tới nay tròn 30 năm. Những người quen cầm súng chiến đấu, tinh thông bài bản hai chân ba mũi giáp công, giờ chuyển sa-nẹ lãnh đạo kinh tế vãn hoá, xã hội, chông đói nghèo, lạc hậu... có biết bao điều bở ngỡ, lạ lẫm. Nhứt là trong 10 năm đầu, mò mẫm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm trên con đường chưa được mở, biết bao chồng gai, trở ngại, có cả vấp váp, chúng ta đã vượt qua và vững vàng đi lên trong thời kỳ đổi mới.
  Tỉnh Đồng Tháp cũng không ngoài dòng chảy chung đó. Quyển sách nhỏ "Đồng Tháp 30 năm" ôn lại cho ta thấy những khó khăn từ mọi phía và những thành tựu to lớn trên một số lĩnh vực kinh tế, vãn hoá, xã hội... Dĩ nhiên, quyển sách không tải nỗi, không làm thay công việc tống kết toàn diện của Dáng, chánh quyền, của cơ quan Thống kê và Nghiên cứu Lịch sứ Đảng, mà chỉ nêu ra một sô' thành tựu để chứng minh mà thôi. Cái lỏi cùa quyển sách, cái tâm của người viết là mọi hoạt động của Đảng, của chê' độ, của toàn dân tộc đều tựu trung vào một mục đích: Vì lợi ích con người. Con người Đồng Tháp qua 30 năm dà thay dổi, lớn lên khác trước rất nhiều, cổ dời sống vạt chất lẫn tinh thần nâng cao trí tuệ, nhân cách, tâm hồn...; cho ta một niềm tin vào tương lai tươi đẹp trên con dường ta di dang mở ra phía trước.
  • Đồng Tháp 30 Năm 1975-2005
  • NXB Đồng Tháp 2005
  • Nguyễn Đắc Hiền
  • 171 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://115.78.225.145:81/handle/11744.40/223
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-dia-ly.4438/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page