Động Vật Học Có Xương Sống (NXB Giáo Dục 2006) - Lê Vũ Khôi, 322 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by quanh.bv, Feb 13, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Động Vật Học Có Xương Sống
  NXB Giáo Dục 2006
  Lê Vũ Khôi
  322 Trang
  Ngày nay, Động vật học đã trở thành một hệ thống các khoa học về động vật và được phân ra hai lĩnh vực: Động vật học đại cương và Động vật học chuyên ngành.
  Thuộc lĩnh vực thứ nhất gồm nhiều bộ môn nghiên cứu từng phần chuyên biệt về động vật như Hình thái học động vật, Sinh lí học động vật, Sinh thái học động vật, Di truyền học động vật, Phân loại học động vật, Địa động vật học, Hóa sinh học động vật, Lí sinh học động vật, Cổ sinh học động vật... Mỗi bộ môn này đến lượt mình lại có thể phân ra các khoa học nhỏ hơn, ví dụ: Hình thái học bao gồm Giải phẫu học, Tổ chức học, Tế bào học...
  Thuộc lĩnh vực thứ hai bao gồm các môn học nghiên cứu về từng nhóm động vật: Động vật nguyên sinh (Protozoology), Nhuyễn thể học (Molluscology), Côn trùng học (Entomology), Ngư loại học (Ichthyology), Lưỡng cư - Bò sát học (Herpetology), Điểu loại học (Ornithology), Thú học (Theriology hay Mammalogy)... Cuốn sách "Động Vật Học Có Xương Sống" giới thiệu nội dung:
  Chương I: Ngành Nửa Dây Sống (Hemichordata).
  Chương II: Ngành Dây Sống (Chordata), Phân Ngành Có Bao (Tunicata), Phân Ngành Đầu Sống (Cephalochordata).
  Chương III: Phân Ngành Có Xương Sống (Vertebrata).
  Chương IV: Lớp Cá Miệng Tròn (Cyclostamata).
  Chương V: Lớp Cá Sụn (Chondrichthyes).
  Chương VI: Lớp Cá Xương (Osteichthyes).
  Chương VII: Lớp Lưỡng Cư (Amphibia).
  Chương VIII: Lớp Bò Sát (Reptilia).
  Chương IX: Lớp Chim (Aves).
  Chương X: Lớp Thú (Mammalia).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  amorphous likes this.

Share This Page