Dự Án Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Sơn La Giai Đoạn 1996 - 2000 (NXB Sơn La 2002) - Cà Chung, 170 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by nhandang123, Jun 28, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Kỷ Yếu Đề Tài Dự Án Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Sơn La Giai Đoạn 1996 - 2000
  NXB Sơn La 2002
  Cà Chung
  170 Trang
  Giới thiệu tổng thể và hệ thống các đề tài, cung cấp thông tin tổng quát và tóm tắt vè các kết quả nghiên cứu ứng dụng dạo điều kiện thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị tập thể và cá nhân trong việc tra cứu, tìm hiểu những vấn đề khoa học đã được nghiên cứu ứng dụng trong giai đoạn 1996-2000.
  Sách có những nội dung chính như sau:
  Chương 1: các đề tài khoa học xã hội và nhân văn
  Chương 2: các đề tài nông lâm nghiệp, thủy lợi
  Chương 3: các đề tài nông nghiệp xây dựng
  Chương 4: các đề tài về y tế
  Chương 5: các đề tài thuộc lĩnh vực khác

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page