Dư Luận Xã Hội-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Trẻ 2020) - Đỗ Thị Thanh Hà, 289 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by admin, Jun 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dư luận xã hội có hình thức biểu hiện, đối tượng phản ánh và chủ thể của nó. Dư luận xã hội là một dạng tồn tại đặc biệt của ý thức xã hội, hiện diện trong từng hình thái ý thức xã hội. Mặc dù dựa trên nền tảng tinh thần là ý thức xã hội và có tác động trở lại đối với ý thức xã hội, song dư luận xã hội không phải là một bộ phận của ý thức xã hội, càng không phải là một hình thái ý thức xã hội. Nó là một hiện tượng thuộc lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội, mang bản chất xã hội. Dư luận xã hội gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, là “cầu nối” giữa ý thức xã hội và hành động xã hội.
  • Dư Luận Xã Hội-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Trẻ 2020
  • Đỗ Thị Thanh Hà
  • 289 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/16mxVyjA_xL6f2Mi3Ujmfcyh6pfgtAd05
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 24, 2022

Share This Page