Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế (Ấn Bản 2002) - Dã Trung Tử, 36 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 3, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế
  Ấn Bản 2002
  Dã Trung Tử
  36 Trang
  Hầu hết nhân loại, bất kỳ theo khuynh hướng nào, dù có tín ngưỡng hay bài bác thần linh, cũng đều nhìn nhận rằng: Con người có hai phần thể xác và linh hồn. Thể xác hữu hình thì ai cũng dễ dàng nhận thấy là do cha mẹ sinh thành, còn linh hồn đóng vai trò chỉ huy sự sống của thể xác, thì do ai sanh; cũng như vũ trụ vạn hữu do ai tạo dựng. Theo khoa học thực nghiệm thì chẳng ai tạo ra cả, mà vũ trụ hình thành là do sự kết hợp ngẫu nhiên của vật chất, linh hồn do thể xác mà có.
  Còn vấn đề nầy theo phần đông nhân loại hiện nay, nhất là các tôn giáo, họ đều nhìn nhận rằng có một Đấng đã tạo nên Vũ trụ và vạn hửu chúng sanh gồm cả hai phần thể xác và tâm linh, lại còn ban cho vạn vật cái bản năng sinh tồn để tiến hoá.
  Tín ngưỡng của Cao đài Giáo tôn thờ một Đấng tối cao, toàn năng, toàn thiện đã tạo lập nên vũ trụ và vạn hửu chúng sanh, gọi là Đức Chí Tôn hay Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page