Đức Lý Thái Bạch Giáo Tông Đại Đạo (Quý Sửu 1973) - Trần Văn Rạng, 235 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 27, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đức Lý Thái Bạch Giáo Tông Đại Đạo
  Quý Sửu 1973
  Trần Văn Rạng
  235 Trang
  Vào năm 1920, Đức Cao Đài (phần dương) dẫn dụ ông Ngô Văn Chiêu theo Đạo Vô Vị. Năm 1925, Đức
  Phật Mẫu (phần âm) dẫn dắt ba vị Thiên sứ Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang theo nền Đại Đạo mà Phổ Độ Chúng Sanh. Như thế, nền Đạo Mới đã hình thành vì “nhất âm, nhất dương chi vị đạo”. Đạo là vô thủy vô chung, là bản chất của mọi hiện tượng, không trong không ngoài, Tâm Vật bình hành.
  Đến năm 1926, Đức Chí Tôn ban quyền cho Đức Lý Thái Bạch Nhứt Trấn kiêm Giáo Tông Đại Đạo (phần
  thiêng liêng) và Ngài Thượng Trung Nhựt được giao Phẩm Quyền Giáo Tông về phần xác (hữu hình), thì nền Đạo đã ra thiệt tướng: «Thiên Nhơn hợp nhất», Tịch
  Đạo Thanh Hương được phổ truyền khắp chúng sanh, theo lời dạy của Đức Cao Đài bao gồm cả dương
  âm (nam nữ).
  Thanh Đạo tam khai thất ức niên (Nam phái) Hương Tâm nhứt phiến cận Càn Khôn (Nữ phái)Toàn Đạo đang tu tĩnh trong thời kỳ Thanh Hương. Theo lời Đức Hộ Pháp chỉ đạo, muốn đi đến nơi: “Các em hãy theo sự lãnh đạo của Giáo Tông Lý Thái Bạch”.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page