Đức Trinh Nữ Maria (NXB Tôn Giáo 2009) - Nguyễn Thành Thống, 501 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Oct 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG] Lời tiên báo đầu tiên được tìm thấy ngay trong các chương mở đầu của Sách Sáng Thế (3:15): "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, người ấy sẽ đạp vỡ đầu mi, và mi sẽ nằm rình cắn gót chân người ấy".
  • Đức Trinh Nữ Maria
  • NXB Tôn Giáo 2009
  • Nguyễn Thành Thống
  • 501 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/382
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 27, 2018

Share This Page