Dưới Cội Bồ Đề (NXB Tôn Giáo 2005) - Thích Như Điển, 191 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Dưới Cội Bồ Đề
  NXB Tôn Giáo 2005
  Thích Như Điển
  191 Trang
  Ngày ấy cách đây đã lâu lắm rồi, hơn 2500 năm lịch sử; với bao sự đổi thay của nhân thế, lòng người và tạo hóa. Thế mà mãi đến nay, trải qua cùng phong sương tuế nguyệt đã có rất nhiều người và nhiều giấy bút viết về Người. Người xuất thân từ dòng hoàng tộc, đã từ bỏ Ngai vàng, không màng danh lợi, tài sắc là những thứ mà người đời vốn tham luyến khổ đau. Sau lưng người còn biết bao nhiêu người đang chờ đợi. Nào Công Chúa, Thái Tử và hàng bao nhiêu cung nữ và cận thần khác. Thế mà người đã quyết chí N 8 Dưới Cội Bồ Ðề giũ sạch bụi trần, nhẹ gánh thong dong để làm thân đạo sĩ, nay đây mai đó, chỉ đi xin ăn và sống đời khổ hạnh. Có lúc Người đã đến tận cung Vua của xứ Ma Kiệt Đà và khi nhà vua đã hay tin Người là Đông Cung Thái Tử của xứ Ca Tỳ La Vệ; nên nhà Vua của xứ Ma Kiệt Đà đã khuyên là hãy ở lại nơi đây và Vua sẽ nhường lại cho nửa Ngai vàng để trị vì thiên hạ. Đoạn Người từ tốn tâu.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page