Đường Hướng Tu Hành Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Ấn Bản 2005) - Dã Trung Tử, 76 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 3, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đường Hướng Tu Hành trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
  Ấn Bản 2005
  Dã Trung Tử
  76 Trang
  Phương tu của giáo đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là cốt yếu ở sự thực hành, nó không quá khó khăn, nghe thì haymà làm không được thì cũng vô ích. Đường hướng tu hành của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ngày nay có sự kết hợp hài hoà giữa huyền linh và khoa học, rất hoàn hảo rốt ráo mà lại mang tính chất giản dị, dễ hiểu, dễ thực hành, kề cận với đời sống thực tiễn, không phong phú đa dạng, đượm nhiều nét thần bí, như các phương tu luyện cổ truyền, làm cho người tu nếu không có trình độ thì không biết đâu mà lần, một khi không hiểu thì sẽ không đủ đức tin, mà dù cho có tin đi nữa cũng lưu tán vô cùng, nó mênh mông không biết đâu là yếu quyết mà thực hiện; thường thì chú trọng vào ép xác, tịnh luyện mà lơ là phần công đức, phụng sự vạn linh, rồi kết quả cũng chỉ như xây lâu đài trên cát, không có nền móng cơ sở khi gặp cơn khảo đảo thì tiêu tán nghiêng ngữa thật đáng thương tâm.
  Sưu tập nầy là những «nét vôi» theo lời Đức Hộ Pháp dạy ghi lại của các bậc tiền bối đã từng tuân thủ, cũng như chúng tôi là những tu sĩ đã thực hành ít nhiều theo đường hướng tu luyện này, tuy kết quả thu đạt được cũng chỉ mới là «vỏ nghêu lường biển, miệng ống dòm trời.
  Nhưng cũng đã cho chúng tôi những lợi lạc thiết thực cả thân tâm. Kết quả khiêm tốn nầy không phải tại nơi phương tu thấp kém, mà tại vì đạo pháp quá bao la, mà con người chỉ mới hiểu và thực hành được trong muôn một chưa thấm thía vào đâu. Có một điều chắc chắn là nếu hành giả thực hành đến đâu thì sẽ hưởng liền sự lợi lạc đến đó. Như thực hiện một thời công phu thiền định nghiêm túc, thì sau đó sẽ thấy thân tâm thư thái, làm được một việc thiện giúp người sau đó lòng ta sẽ thấy liền sự an vui, tự tại, đó là sự tu chứng. Bởi vì việc tu hành và chứng quả sẽ thể hiện liên tục hàng ngày đối với người tu, chứ không phải đợi chung cuộc mới thấy được. Người tu hành theo pháp môn của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nên có một sự kiên định như vậy thì mới có thể tinh tấn và sẽ có những bước đi vững chắc và đúng hướng được.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page