Đường Lối Kinh Tế Của Đảng Trong Thời Kỳ Đổi Mới 1986-2013 - Phùng Thị Hiển, 119 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Jul 27, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Công cuộc đổi mới của Việt Nam đã trải qua chặng đường hơn 30 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã từng bước thoát khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn, vẫn còn không ít những hạn chế như: Đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được...
  Cuốn sách Đường lối kinh tế của Đảng trong thời kỳ đổi mới (1986-2013) do TS Phùng Thị Hiển Chủ biên được xuất bản nhằm góp phần hệ thống hóa quá trình hình thành, bổ sung, phát triển đường lối kinh tế của Đảng trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2013. Trên cơ sở đó nêu lên những nhận xét, đánh giá và một số kinh nghiệm về quá trình hoạch định đường lối đổi mới kinh tế của Đảng, góp phần cung cấp những dữ liệu khoa học về sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực kinh tế, cũng như góp phần hoàn thiện đường lối kinh tế của Đảng trong những năm tiếp theo.
  • Đường Lối Kinh Tế Của Đảng Trong Thời Kỳ Đổi Mới 1986-2013
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2018
  • Phùng Thị Hiển
  • 119 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5114
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page