Đường Lối Quân Sự Của Đảng-Lịch Sử Hình Thành, Phát Triển Và Nội Dung Cơ Bản - Vũ Quang Hiển, 533 Tr

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Dec 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-4_10-48-20.png
  Nội dung cuốn sách chia làm 2 phần, gồm 8 chương, khái quát sự hình thành và phát triển của đường lối quân sự Việt Nam, chỉ ra một số nội dung cơ bản đường lối quân sự của Đảng thể hiện qua các giai đoạn lịch sử: Thời kỳ 1930-1945; thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; thời kỳ xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và kháng chiến chống Mỹ; đất nước thống nhất, hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
  Cuốn sách vừa có sự xâu chuỗi, mang tính hệ thống trong đường lối quân sự Việt Nam vừa chỉ ra đặc trưng về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo qua từng thời kỳ với nguồn tư liệu phong phú, dẫn chứng sinh động, làm rõ tính kế thừa những giá trị cốt lõi trong nghệ thuật tiến hành chiến tranh, nghệ thuật quân sự của các thế hệ đi trước, đồng thời làm nổi bật sự sáng tạo trong đường lối chiến tranh nhân dân của cách mạng Việt Nam.
  Đây là cuốn sách có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn sâu sắc, là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà nghiên cứu, giảng dạy, học sinh, sinh viên, cán bộ, Đảng viên và đông đảo bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Đường Lối Quân Sự Của Đảng-Lịch Sử Hình Thành, Phát Triển Và Nội Dung Cơ Bản
  • NXB Chính Trị 2019
  • Vũ Quang Hiển
  • 533 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8631
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page