Đường Sắt Việt Nam Những Bản Anh Hùng Ca (NXB Giao Thông Vận Tải 2000) - Chu Thị Phương Lan, 70 Tr

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by admin, Nov 21, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Sau khi chuyển đổi cơ cấu và chuyển sang cơ chế thị trường, Đường sắt Việt Nam bắt tay vào chương trình khôi phục và hiện đại hoá Đường sắt với mục đích để Ngành Đường sắt trở thành một ngành vận tải hàng đầu của Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự tăng truởng kinh tế của đất nước và hoà nhập với các Đường sắt trong khu vực Đông Nam Á.
  • Đường Sắt Việt Nam Những Bản Anh Hùng Ca
  • NXB Giao Thông Vận Tải 2000
  • Chu Thị Phương Lan
  • 70 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.hanam.gov.vn/AppFile/data/9643DABA060B3428B8A15A214D54E1B8.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 21, 2019

Share This Page