Đường Vào Cõi Tục (Ất Mão 1975) - Nguyễn Long Thành, 70 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 3, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đường Vào Cõi Tục
  Ất Mão 1975
  Nguyễn Long Thành
  70 Trang
  Cái thể gốc của vũ trụ là một sức sống nhiệm mầu, thuần nhất, bàng bạc khắp nơi, bao la vô cùng tận, là tâm của vũ trụ khi tịnh vô ngã, khi động hữu ngã, là khối sáng Đại linh quang, là Thượng Đế đầy quyền năng sáng tạo, vận hành. Khi cư ngụ trong một hạt điện tử, một đơn bào, một khối đa bào thì sự sống linh diệu ấy phải vận hành trong giới hạn hình thể hữu sanh hữu diệt của vật loại và vạn loại và chính vì ánh linh quang phải chiếu diệu vào sự sanh tồn bị giới hạn bởi hình thể của vật loại mà tâm thức thuần nhất đương nhiên đã tách nguồn đi vào các cõi giới chia ly.
  Hiện tượng này gọi là phân tánh giáng sanh, giáng trần, nhập thể, đầu kiếp. Khối linh quang nhỏ cư ngụ nơi con người là Thần, lực vận hành của sức sống vô tận bị giới hạn bởi thân là Khí, hình thể khối tế bào kết hợp là Tinh.Phá vở sự chú ý của Thần vào chỗ giới hạn của sức sống nội thân để tạo lập lại tính thuần nhất của Thần với bản thể vũ trụ là phản bổn huờn nguyên, đắc Đạo, giải thoát.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page