Duy Thức Học - Thích Thiện Hạnh, 153 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 19, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Duy Thức Học
  Thích Thiện Hạnh
  153 Trang
  Duy thức là một trong 10 tông phái Phật giáo, gọi là Duy thức tông hay Pháp tướng tông. Pháp tướng nghĩa là biểu hiện của các pháp.Pháp (Dharma) ở đây chỉ các sự vật, tức vật chất và tinh thần, hay sắc và tâm. Vì đối tượng của tông này là tra cứu về bản chất và phẩm tính của mọi sự vật hiện hữu. Thỉ Tổ của tông này là Vô Trước (Asanga), anh ruột của Thế Thân (Vasubandhu).Ở Ấn Độ, đầu tiên tông này gọi là tông Du già(Yogacana);yogacana là sự thực tập quán tưởng.Thế Thân trước tu theo truyền thống Tiểu thừa, sau nhờ VôTrước khuyên trở về Đại Thừa. Ông tóm thâu quan điểm triết học của tông yogacana và quy định chủ điểm của tông này là Duy thức, đặt sự hiện hữu của ngoại cảnh nơi thức. Nói tóm lại chỉ có thức là hiện hữu.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page