Duyên Hay Tội (NXB Thụy Ký 1929) - Lý Ứng Xuân, 52 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 3, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-3_14-37-33.png
  Tình cảnh éo le, nước đời khe khắt. Ông tơ cũng lắm lúc đa đoan, bà nguyệt thật nhiều khi bỡn cợt ; mang tơ hồng chắp vẩn chắp vơ, đem chỉ thắm xe sằng xe bậy. Cho nên đường lúc đào tơ ren ngó, chướng đủ màn che, một tấm thân liễu yếu có khác nào như hạt mưa xa, hạt vào đài các, hạt ra bãi bùn. Lấy con mắt xanh mà kén canh trọn cá, lo sao cho khỏi lẫn khỏi nhầm cũng còn khó lắm thay ! Thế mà lại tơ duyên đã từng chắp nối, bỗng đứt gánh nửa đường, một là thuyền con, không chèo không lái, lại giữa nơi giời nước mênh mông, còn to sóng cả, biết lấy ai bẻ lái chỉ đường.
  • Duyên Hay Tội
  • NXB Thụy Ký 1929
  • Lý Ứng Xuân
  • 52 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/D38BD1D90CF2598
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page