DVD eBook Dân Tộc Khmer - Truyền Thống Văn Hóa Dân Tộc Khơ Me

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Jun 12, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Dân Tộc Khơ Me
  eBook Văn Hóa Dân Tộc Khrme
  69 Quyển | 3,0 GB
  --------------​
  Code:
  01  100 Làn Điệu Dân Ca Khmer Tập 1 (NXB Trẻ 2003) - Nguyễn Văn Hoa, 129 Trang.pdf  14.91 MB
  02  100 Làn Điệu Dân Ca Khmer Tập 2 (NXB Trẻ 2003) - Nguyễn Văn Hoa, 122 Trang.pdf  17.94 MB
  03  Bản Chất Nguyên Hợp Của Văn Hóa Dân Gian Qua Lễ Hội Ăn Tết Chol Chnam Thmây Của Đồng Bào Khmer Nam Bộ.pdf  0.24 MB
  04  Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Của Đồng Bào Khmer Ở Kiên Giang - Lê Xuân Bảo.pdf  0.07 MB
  05  Bảo Tồn Và Phát Huy Lễ Hội Óoc Om Boc Đua Ghe Ngo Sóc Trăng (NXB Sóc Trăng 2009) - Lê Văn Cần, 354 Trang.pdf  24.01 MB
  06  Chân Lạp Phong Thổ Ký (NXB Thế Giới 2006) - Chu Đạt Quan, 120 Trang.pdf  3.59 MB
  07  Chùa Khmer Nam Bộ Với Văn Hóa Đương Đại (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2004) - Hà Lý, 176 Trang.pdf  46.32 MB
  08  Các Họ Ngoại Nhập Và Ảnh Hưởng Của Chúng Ở Người Khmer - Nguyễn Văn Thắng.pdf  1.55 MB
  09  Các Lễ Hội Truyền Thống Của Đồng Bào Khmer Nam Bộ (NXB Giáo Dục 1998) - Sơn Phước Hoan, 144 Trang.pdf  5.39 MB
  10  Các Lễ Hội Truyền Thống Của Đồng Bào Khmer Nam Bộ (NXB Giáo Dục 2002) - Sơn Phước Hoan, 146 Trang.pdf  6.42 MB
  11  Các Món Ăn Đặc Trưng Của Người Khmer Ở Sóc Trăng - Trần Minh Thương.pdf  0.17 MB
  12  Dân Tộc Chàm Lược Sử (NXB Khai Trí 1965) - Dohamide, 192 Trang.pdf  20.78 MB
  13  Dân Tộc Khmer Nam Bộ (NXB Chính Trị 2009) - Phan An, 188 Trang.pdf  49.99 MB
  14  Giá Trị Văn Hóa Khmer Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Chính Trị 2011) - Nguyễn Thanh Quang, 242 Trang.pdf  62.98 MB
  15  Hình Múa Trong Kiến Trúc Chùa Tháp Phật Giáo Khmer Nam Bộ - Lê Ngọc Canh.pdf  0.44 MB
  16  Hòa Mã Tiếng Khmer-Việt Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long Và Sự Phát Triển Từ Vựng Của Tiếng Khmer.pdf  0.24 MB
  17  Hôn Nhân Và Gia Đình Người Khmer Nam Bộ (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2008) - Nguyễn Hùng Khu, 253 Trang.pdf  27.36 MB
  18  Khơ-Me Đấu Tranh Cho Hòa Bình Trung Lập (NXB Sự Thật 1957) - Vân Quân, 43 Trang.pdf  1.64 MB
  19  Kiến Trúc Chùa Khơ Me Biểu Tượng Nghệ Thuật Và Tâm Thức Phật Giáo - Trần Bảo Ngọc, 19 Trang.pdf  4.29 MB
  20  Kỷ Yếu Hội Nghị Về Công Tác Văn Hóa Thông Tin Vùng Dân Tộc Khmer Nam Bộ (NXB Hà Nội 1993) - Lưu Đức Hiệp, 218 Trang.pdf  36.18 MB
  21  Logic Ngôn Giao Trong Thành Ngữ, Tục Ngữ Khmer - Nguyễn Văn Nở.pdf  0.20 MB
  22  Lễ Hội Khơ Me Nam Bộ (NXB Văn Hóa Dân Tộc 1988) - Sô Ry A, 46 Trang.pdf  14.77 MB
  23  Một Số Lễ Tục Dân Gian Người Khmer Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Văn Hóa Dân Tộc 1999) - Trần Văn Bổn, 100 Trang.pdf  27.81 MB
  24  Một Số Nghi Lễ Bắt Nguồn Từ Tín Ngưỡng Dân Gian Trong Việc Ở Cữ, Nuôi Con Của Phụ Nữ Khmer.pdf  0.57 MB
  25  Một Số Địa Danh Gốc Khmer Ở Sóc Trăng - Khoa Nam.prc  0.28 MB
  26  Mừng Chôl Chnam Thmây (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2016) - Nhiều Tác Giả, 84 Trang.pdf  27.33 MB
  27  Mừng Chôl Chnam Thmây 2015 (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2015) - Nhiều Tác Giả, 80 Trang.pdf  21.86 MB
  28  Mừng Lễ Hội Ok-Om-Bok (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2016) - Nhiều Tác Giả, 84 Trang.pdf  29.37 MB
  29  Nghiên Cứu Vấn Đề Giải Quyết Đất Sản Xuất Của Người Nông Dân Khmer Ở Sóc Trăng (NXB Hà Nội 2005) - Ma Trung Tỷ, 52 Trang.pdf  0.32 MB
  30  Nghệ Thuật Múa Truyền Thống Khmer Nam Bộ (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2013) - Lê Ngọc Canh, 336 Trang.pdf  31.54 MB
  31  Người Khmer Cửu Long (NXB Cửu Long 1987) - Huỳnh Ngọc Trảng, 271 Trang.pdf  83.90 MB
  32  Người Khmer Tỉnh Cửu Long (NXB Cửu Long 1987) - Huỳnh Ngọc Trảng, 278 Trang.pdf  95.12 MB
  33  Người Khmer Ở Kiên Giang (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2002) - Đoàn Thanh Nô, 196 Trang.pdf  255.92 MB
  34  Người Khmer Ở Nam Bộ, Việt Nam (NXB Thông Tấn 2002) - Vũ Quốc Khánh, 186 Trang.pdf  60.07 MB
  35  Nhân Dân Khmer Kháng Chiến Giành Độc Lập Thống Nhất Dân Chủ Hòa Bình - Nhiều Tác Giả, 16 Trang.pdf  11.93 MB
  36  Nhạc Khí Dân Tộc Khmer Nam Bộ (NXB Khoa Học Xã Hội 2005) - Đào Huy Quyền, 322 Trang.pdf  50.00 MB
  37  Nhạc Khí Dân Tộc Khmer Sóc Trăng (NXB Tổng Hợp 2007) - Đào Huy Quyền, 218 Trang.pdf  47.13 MB
  38  Nhạc Khí Dân Tộc Khmer Sóc Trăng Việt-Anh (NXB Tổng Hợp 2007) - Đào Huy Quyền, 446 Trang.pdf  94.29 MB
  39  Phong Trào Yêu Nước Của Đồng Bào Khmer Tỉnh Trà Vinh 1930-2010 (NXB Chính Trị 2015) - Trần Bình Trọng, 457 Trang.pdf  165.85 MB
  40  Phong Tục Và Nghi Lễ Vòng Đời Người Khmer Nam Bộ (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Trần Văn Bổn, 144 Trang.pdf  93.48 MB
  41  Phong Tục, Lễ Nghi Và Tranh Ký Tự Dân Tộc Khmer Nam Bộ (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2012) - Sang Sết, 226 Trang.pdf  43.51 MB
  42  Phum Sóc Khmer Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Giáo Dục 1998) - Nguyễn Khắc Cảnh, 226 Trang.pdf  59.69 MB
  43  Phật Giáo Khơ Me Nam Bộ (NXB Tôn Giáo 2008) - Nguyễn Mạnh Cường, 313 Trang.pdf  8.82 MB
  44  Tiếng Việt Gốc Khmer Trong Ngôn Ngữ Bình Dân Ở Miền Tây Nam Bộ Nhìn Từ Góc Độ Ca Dao - Trần Minh Thương.pdf  0.35 MB
  45  Trang Phục Các Tộc Người Nhóm Ngôn Ngữ Môn Khmer (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2008) - Đỗ Thị Hòa, 354 Trang.pdf  85.07 MB
  46  Truyền Thống Khmer Nam Bộ Về Sân Khấu (NXB Sóc Trăng 2012) - Nhiều Tác Giả, 179 Trang.pdf  52.13 MB
  47  Truyện Cổ Khơ Me (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Trọng Báu, 128 Trang.pdf  31.71 MB
  48  Truyện Cổ Khơ-Me Nam Bộ (NXB Văn Hóa 1983) - Huỳnh Ngọc Trảng, 224 Trang.pdf  31.29 MB
  49  Truyện Dân Gian Khơme Tập 1 (NXB Đồng Nai 2002) - Huỳnh Ngọc Trảng, 256 Trang.pdf  72.72 MB
  50  Truyện Đọc Khmer Tập 2 (NXB Giáo Dục 2011) - Kim Sơn, 112 Trang.pdf  22.07 MB
  51  Tìm Hiểu Angkor-Đế Thiên, Đế Thích (NXB Quỳnh Lâm 1969) - Lê Hương, 351 Trang.pdf  27.56 MB
  52  Tìm Hiểu Nghệ Thuật Sân Khấu Dù Kê Khmer Nam Bộ Trên Địa Bàn Tỉnh Sóc Trăng (NXB Sóc Trăng 2012) - Sơn Lương, 292 Trang.pdf  5.74 MB
  53  Tìm Hiểu Văn Hóa Nghệ Thuật Campuchia (NXB Văn Hóa 1984) - Nguyễn Bắc, 67 Trang.pdf  2.70 MB
  54  Tìm Hiểu Vốn Văn Hóa Dân Tộc Khmer Nam Bộ (NXB Hậu Giang 1988) - Nhiều Tác Giả, 377 Trang.pdf  12.97 MB
  55  Tìm Hiểu Vốn Văn Hóa Dân Tộc Khmer Nam Bộ (NXB Tổng Hợp 1988) - Nhiều Tác Giả, 382 Trang.pdf  98.51 MB
  56  Tích Xưa Về Người Khmer Sóc Trăng (NXB Phương Đông 2011) - Tiền Văn Triệu, 144 Trang.pdf  33.62 MB
  57  Tết Của Người Khmer Nam Bộ - Hứa Sa Ni.pdf  0.45 MB
  58  Từ Vựng Khmer-Việt Tập 1 (NXB Giáo Dục 2011) - Kim Sơn, 162 Trang.pdf  19.31 MB
  59  Từ Vựng Khmer-Việt Tập 2 (NXB Giáo Dục 2011) - Kim Sơn, 138 Trang.pdf  17.16 MB
  60  Tự Học Chữ Khmer (NXB Thông Tấn 2012) - Ngô Chân Lý, 166 Trang.pdf  29.85 MB
  61  Vài Nét Về Người Khmer Nam Bộ (NXB Khoa Học Xã Hội 2002) - Nguyễn Mạnh Cường, 452 Trang.pdf  22.31 MB
  62  Văn Hoá Văn Nghệ Truyền Thống Của Đồng Bào Khmer Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Hậu Giang 1981) - Nguyễn Phúc, 163 Trang.pdf  26.66 MB
  63  Văn Hóa Khmer Nam Bộ Nét Đẹp Trong Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam (NXB Chính Trị 2011) - Phạm Thị Phương Hạnh, 332 Trang.pdf  18.44 MB
  64  Văn Hóa Người Khmer Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Văn Hóa Dân Tộc 1993) - Trường Lưu, 344 Trang.pdf  15.76 MB
  65  Văn Hóa Phum Sóc Trong Đời Sống Tinh Thần Của Người Khơ Me Tây Nam Bộ - Trần Văn Ánh.pdf  0.76 MB
  66  Về Dân Số Và Phân Bố Dân Cư Khmer Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - Đinh Văn Liên, 16 Trang.pdf  9.75 MB
  67  Về Sân Khấu Truyền Thống Khmer Nam Bộ (NXB Sóc Trăng 2000) - Nhiều Tác Giả, 179 Trang.pdf  26.98 MB
  68  Về Trà Vinh Thăm Nghệ Nhân Khmer Vẽ Tranh Phật (NXB Báo Giác Ngộ) - Huỳnh Thanh Bình, 150 Trang.pdf  55.36 MB
  69  Ý Nghĩa Lễ Sen Đôn Ta Của Đồng Bào Dân Tộc Khmer - Đào Sơn.pdf  0.52 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Bk3v5CmIAIeIX_XbVVJVaS6y7SpNlnQU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 13, 2020

Share This Page