DVD eBook NXB Giao Thông Vận Tải - Cẩm Nang Ngành Lâm Nghiệp

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by quanh.bv, Aug 10, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook NXB Giao Thông Vận Tải 2004-2006
  Cẩm Nang Ngành Lâm Nghiệp
  32 Quyển | 55 MB
  -------------​
  Cẩm nang Ngành Lâm nghiệp là một công cụ vận hành Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác (FSSP&P). Cẩm nang Ngành Lâm nghiệp được coi là một bộ tài liệụ có tính hệ thống của ngành, đề cập về các lĩnh vực hoạt động trong ngành lâm nghiệp, từ hệ thống chính sách, thể chế ngành, thủ tục, quy trình kỹ thuật đến những hoạt động thực tiễn có hiệu quả nhất đều được các soạn giả đưa vào bộ Cẩm nang.
  Cho đến nay, sau ba năm thực hiện, Bộ Nông nghiệp và PTNT, với sự hỗ trợ từ Văn phòng Điều phối FSSP và Dự án Cải cách Hành chính Lâm nghiệp của GTZ, đã hoàn thiện bộ Cẩm nang 32 chương này. Mục tiêu của Bộ Cẩm nang này là: (1) Cung cấp một bức tranh toàn cảnh về các lĩnh vực hoạt động trong ngành lâm nghiệp. Trong đó, hệ thống hoá khuôn khổ chính sách, thể chế ngành lâm nghiệp; cung cấp những thủ tục, quy trình kỹ thuật và những hoạt động thực tiễn có hiệu quả nhất; (2) Giúp cho việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án cũng như các hoạt động khác trong ngành lâm nghiệp)
  Cho đến thời điểm này, Cẩm nang Ngành Lâm nghiệp được coi là một bộ tài liệụ có tính hệ thống của ngành, đề cập về các lĩnh vực hoạt động trong ngành lâm nghiệp, từ hệ thống chính sách, thể chế ngành, thủ tục, quy trình kỹ thuật đến những hoạt động thực tiễn có hiệu quả nhất đều được các soạn giả đưa vào bộ Cẩm nang. Tham gia xây dựng bộ Cẩm nang, gồm có 127 cán bộ là các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp trong và ngoài nước, các nhà hoạch định chính sách, lập kế hoạch và các cán bộ kỹ thuật… từ 23 cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Nông nghiệp và PTNT.
  Code:
  01  Bảo Tồn Và Quản Lý Động Vật Hoang Dã Ở Việt Nam (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Ngọc Bình, 75 Trang.pdf  1.07 MB
  02  Chọn Loài Cây Ưu Tiên Cho Các Chương Trình Trồng Rừng Tại Việt Nam (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Ngọc Bình, 99 Trang.pdf  1.79 MB
  03  Chứng Chỉ Rừng (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Phạm Hoài Đức, 112 Trang.pdf  1.27 MB
  04  Công Nghệ Chế Gỗ Ở Việt Nam (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Tôn Quyền, 108 Trang.pdf  0.93 MB
  05  Công Tác Điều Tra Rừng Ở Việt Nam (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Võ Văn Hồng, 95 Trang.pdf  2.33 MB
  06  Cải Thiện Giống Và Quản Lý Giống Cây Rừng Ở Việt Nam (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Lê Đình Khá, 141 Trang.pdf  3.39 MB
  07  Giáo Dục Và Đào Tạo Lâm Nghiệp Ở Việt Nam (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Bá Ngải, 125 Trang.pdf  1.56 MB
  08  Hành Chính Và Thể Chế Ngành Lâm Nghiệp (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Ngọc Bình, 298 Trang.pdf  2.11 MB
  09  Hấp Thụ Các Bon (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Phan Minh Sang, 85 Trang.pdf  1.10 MB
  10  Hệ Sinh Thái Rừng Tự Nhiên Việt Nam (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Phùng Ngọc Lan, 102 Trang.pdf  4.03 MB
  11  Khai Thác Và Vận Chuyển Lâm Sản (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Chu Đình Quang, 74 Trang.pdf  4.80 MB
  12  Khuôn Khổ Pháp Lý Lâm Nghiệp (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Ngọc Bình, 106 Trang.pdf  0.79 MB
  13  Kinh Tế Lâm Nghiệp Và Đầu Tư (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Trần Đình Tùng, 92 Trang.pdf  0.80 MB
  14  Lao Động Học Và Lao Động Ngành Lâm Nghiệp (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Văn Vinh, 101 Trang.pdf  1.63 MB
  15  Lâm Nghiệp Cộng Đồng (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Hồng Quân, 73 Trang.pdf  0.75 MB
  16  Lâm Sản Ngoài Gỗ (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Bộ Nông Nghiệp, 176 Trang.pdf  3.60 MB
  17  Môi Trường Nguồn Nhân Lực Trong Quản Lý, Sử Dụng Tài Nguyên Rừng Và Khuyến Lâm (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Viết Khoa, 65 Trang.pdf  0.95 MB
  18  Nghiên Cứu Lâm Nghiệp (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Đỗ Đình Sâm, 59 Trang.pdf  0.73 MB
  19  Phân Loại Sử Dụng, Lập Quy Hoạch Và Giao Đất Lâm Nghiệp (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Ngọc Bình, 102 Trang.pdf  1.70 MB
  20  Phòng Cháy Và Chữa Cháy Rừng (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Ngọc Bình, 89 Trang.pdf  2.47 MB
  21  Quản Lý Lâm Trường Quốc Doanh (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Ngô Đình Thọ, 73 Trang.pdf  0.97 MB
  22  Quản Lý Rừng Bền Vững (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Trần Văn Côn, 61 Trang.pdf  0.73 MB
  23  Quản Lý Rừng Phòng Hộ Đầu Nguồn Và Rừng Phòng Hộ Ven Biển (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Ngọc Bình, 76 Trang.pdf  0.94 MB
  24  Quản Lý Sâu Bệnh Hại Rừng Trồng (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Hà Công Tuấn, 125 Trang.pdf  6.69 MB
  25  Sản Xuất Nông Lâm Kết Hợp Ở Việt Nam (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Viết Khoa, 65 Trang.pdf  1.09 MB
  26  Số Liệu Môi Trường Tự Nhiên & Lâm Nghiệp Việt Nam (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Bộ Nông Nghiệp, 103 Trang.pdf  1.53 MB
  27  Thương Mại Và Tiếp Thị Lâm Sản (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Tôn Quyền, 66 Trang.pdf  0.79 MB
  28  Trồng Rừng (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Ngọc Bình, 114 Trang.pdf  1.70 MB
  29  Tăng Trưởng Rừng (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Võ Văn Hồng, 62 Trang.pdf  1.38 MB
  30  Đánh Giá Tác Động Môi Trường Lâm Nghiệp (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Lê Quốc Huy, 179 Trang.pdf  1.56 MB
  31  Đất Và Dinh Dưỡng Đất (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Đỗ Đình Sâm, 124 Trang.pdf  0.97 MB
  32  Định Hướng Phát Triển Lâm Nghiệp (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Ngọc Bình, 88 Trang.pdf  0.60 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/1BUDzCqsufI-h-rM3175dbf9wK1jLFVjV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 10, 2019

Share This Page