DVD eBook TCN - Tiêu Chuẩn Ngành Việt Nam

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Nov 9, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tiêu Chuẩn Ngành
  1078 Files | 4,0 GB; TCN - Tiêu Chuẩn Ngành Việt Nam
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 300.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  Ngân Hàng Vietcombank: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr.Hạnh, ĐT: 0944.625.325

  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/15
  ------------​
  Code:
  0001  04 TCN 125-2006 - Quy Phạm Kỹ Thuật Nuôi Rắn Hổ Mang.doc  0.05 MB
  0002  04 TCN 126-2006 - Hướng Dẫn Kỹ Thuật Trồng Cây Gỗ Lá Rộng Dưới Tán Rừng Trồng Để Cung Cấp Gỗ.doc  0.12 MB
  0003  04 TCN 127-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Tỉa Thưa Rừng Quế (Cinnamomum Cassia Blume) Trồng Thuần Loài.doc  0.20 MB
  0004  04 TCN 129-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Rừng Lát Mêxico.doc  0.12 MB
  0005  04 TCN 130-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Rừng Giổi Xanh.doc  0.06 MB
  0006  04 TCN 131-2006 - (a) Biểu Khối Lượng Và Thể Tích Cây Luồng.doc  0.41 MB
  0007  04 TCN 132-2006 - Biểu Sinh Trưởng Và Sản Lượng Tạm Thời Rừng Keo Lai Trồng Thuần Loài.doc  0.03 MB
  0008  04 TCN 133-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hạt Giống Sao Đen.doc  0.04 MB
  0009  04 TCN 134-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hạt Giống Sấu.doc  0.04 MB
  0010  04 TCN 135-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hạt Giống Lim Xẹt.doc  0.04 MB
  0011  04 TCN 136-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hạt Giống Dầu Rái.doc  0.04 MB
  0012  04 TCN 137-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hạt Giống Sến Mật.doc  0.04 MB
  0013  04 TCN 139-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hạt Giống Hồi.doc  0.04 MB
  0014  04 TCN 140-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Hạt Giống Chò Nâu.doc  0.04 MB
  0015  04 TCN 141-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Bời Lời Đỏ.doc  0.05 MB
  0016  04 TCN 142-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Thảo Quả.doc  0.07 MB
  0017  04 TCN 143-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Tỉa Thưa Rừng Thông Đuôi Ngựa.doc  0.06 MB
  0018  04 TCN 144-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Rừng Huỷnh.doc  0.05 MB
  0019  04 TCN 145-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Rừng Tràm Lá Dài.doc  0.07 MB
  0020  04 TCN 146-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Trúc Sào.doc  0.05 MB
  0021  04 TCN 147-2006 - Tiêu Chuẩn Công Nhận Giống Cây Trồng Lâm Nghiệp.doc  0.16 MB
  0022  04 TCN 21-2000 - Quy Phạm Kỹ Thuật Trồng Phi Lao.doc  0.08 MB
  0023  04 TCN 22-2000 - Quy Phạm Kỹ Thuật Trồng Và Khai Thác Cây Luồng.doc  0.07 MB
  0024  04 TCN 23-2000 - Quy Phạm Kỹ Thuật Trồng Quế.doc  0.08 MB
  0025  04 TCN 33-2001 - Hạt Giống Cây Trồng Lâm Nghiệp - Phương Pháp Kiểm Nghiệm.doc  0.36 MB
  0026  04 TCN 34-2001 - Hạt Giống Keo Lá Tràm (Acacia Auriculiformis A. Cunn Ex Benth) Dùng Để Gieo Ươm.doc  0.03 MB
  0027  04 TCN 35-2001 - Hạt Giống Keo Tai Tượng (Acacia Mangium Wild) Dùng Để Gieo Ươm Tạo Cây Con.doc  0.03 MB
  0028  04 TCN 36-2001 - Hạt Giống Lát Hoa (Churkasia Tabularis A. Juss.) Dùng Để Gieo Ươm Tạo Cây Con.doc  0.03 MB
  0029  04 TCN 37-2001 - Hạt Giống Mỡ (Manglietia Glauca BL.) Dùng Để Gieo Ươm Tạo Cây Con.doc  0.03 MB
  0030  04 TCN 38-2001 - Hạt Giống Phi Lao (Casuarina Equisetifolia L.).doc  0.03 MB
  0031  04 TCN 39-2001 - Hạt Giống Sa Mộc (Cunninghamia Lanceolata (Lamb.) Hook.) Dùng Để Gieo Ươm Tạo Cây.doc  0.03 MB
  0032  04 TCN 40-2001 - Hạt Giống Tếch (Tectona Grandis L. F.) Dùng Để Gieo Ươm Tạo Cây Con.doc  0.03 MB
  0033  04 TCN 41-2001 - Hạt Giống Thông Ba Lá (Pinus Kesiya Royle Ex. Gordon) Dùng Để Gieo Ươm Tạo Cây Con.doc  0.03 MB
  0034  04 TCN 42-2001 - Hạt Giống Thông Caribê (Pinus Caribaea Morelet) Dùng Để Gieo Ươm Tạo Cây Con.doc  0.03 MB
  0035  04 TCN 43-2001 - Hạt Giống Thông Mã Vĩ (Pinus Massoniana Lamb.) Dùng Để Gieo Ươm Tạo Cây Con.doc  0.03 MB
  0036  04 TCN 44-2001 - Hạt Giống Thông Nhựa Vùng Cao (Pinus Merkusii Jungh. & De Vriese).doc  0.03 MB
  0037  04 TCN 45-2001 - Hạt Giống Thông Nhựa Vùng Thấp.doc  0.03 MB
  0038  04 TCN 46-2001 - Hạt Giống Trám Trắng.doc  0.03 MB
  0039  04 TCN 47-2001 - Hạt Giống Trám Đen.doc  0.04 MB
  0040  04 TCN 48-2002 - Hạt Giống Quế.doc  0.03 MB
  0041  04 TCN 49-2001 - Hạt Giống Huỷnh.doc  0.03 MB
  0042  04 TCN 50-2001 - Hạt Giống Giổi.doc  0.03 MB
  0043  04 TCN 52-2002 - Tiêu Chuẩn Vườn Ươm Giống Cây Lâm Nghiệp.doc  0.16 MB
  0044  04 TCN 53-2002 - Thiết Bị Gia Công Gỗ - Máy Ép Nhiệt - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung.doc  0.08 MB
  0045  04 TCN 54-2002 - Thiết Bị Gia Công Gỗ - Máy Ép Nhiệt - Yêu Cầu An Toàn.doc  0.04 MB
  0046  04 TCN 55-2002 - Thiết Bị Gia Công Gỗ - Máy Băm Dăm - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung.doc  0.06 MB
  0047  04 TCN 56-2002 - Thiết Bị Gia Công Gỗ - Máy Băm Dăm - Yêu Cầu An Toàn.doc  0.05 MB
  0048  04 TCN 64-2004 - Sản Xuất Ván Dăm - Yêu Cầu An Toàn Trong Vận Hành.doc  0.07 MB
  0049  04 TCN 65-2004 - Sản Xuất Ván Sợi - Yêu Cầu An Toàn Trong Vận Hành.doc  0.07 MB
  0050  04 TCN 66-2004 - Gỗ Việt Nam - Tên Gọi Và Đặc Tính Cơ Bản.doc  0.84 MB
  0051  04 TCN 74-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Nhân Giống Và Trồng Rừng Keo Lai Vô Tính.doc  0.11 MB
  0052  04 TCN 75-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Trám Trắng Ghép Lấy Quả.doc  0.08 MB
  0053  04 TCN 86-2006 - Quy Phạm Kỹ Thuật Nuôi Trăn Đất Và Trăn Gấm.doc  0.05 MB
  0054  04 TCN 87-2006 - Quy Phạm Kỹ Thuật Nuôi Cá Sấu Nước Ngọt.doc  0.08 MB
  0055  04 TCN 88-2006 - Quy Trình Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Tràm.doc  0.16 MB
  0056  04 TCN 89-2006 - Quy Phạm Phòng Cháy Chữa Cháy Rừng Thông.doc  0.17 MB
  0057  10 TCN 1-1994 - Máy Nông Nghiệp - Máy Đập Lúa.doc  0.05 MB
  0058  10 TCN 1004-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Đậu Dê - Cừu.doc  0.17 MB
  0059  10 TCN 1011-2006 - Giống Cà Rốt - Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định.doc  0.44 MB
  0060  10 TCN 1012-2006 - Hoa Đồng Tiền - Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định.doc  0.43 MB
  0061  10 TCN 1013-2006 - Hoa Lily - Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định.doc  0.52 MB
  0062  10 TCN 102-1988 - Thuốc Trừ Sâu - Phương Pháp Xác Định Tỷ Suất Lơ Lửng Của Bột Thấm Nước.doc  0.03 MB
  0063  10 TCN 103-1988 - Thuốc Trừ Sâu - Phương Pháp Thử Rây Ướt.doc  0.02 MB
  0064  10 TCN 104-1988 - Thuốc Trừ Sâu - Phương Pháp Xác Định Cỡ Hạt Và Lượng Bụi.doc  0.02 MB
  0065  10 TCN 105-1988 - Thuốc Trừ Sâu - Phương Pháp Thử Bảo Quản Gia Tốc.doc  0.02 MB
  0066  10 TCN 107-1988 - Thuốc Trừ Sâu Sumithion 50 ND.doc  0.06 MB
  0067  10 TCN 108-1988 - Thuốc Trừ Nấm Bệnh Hinosan 50% ND.doc  0.05 MB
  0068  10 TCN 111-1988 - Cây Cam Lấy Mắt Ghép - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.02 MB
  0069  10 TCN 112-1998 - Cây Cam Lấy Mắt Ghép - Phương Pháp Thử 1.doc  0.03 MB
  0070  10 TCN 113-1988 - Cây Cam Con - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.02 MB
  0071  10 TCN 114-1988 - Cây Cam Con - Phương Pháp Thử.doc  0.02 MB
  0072  10 TCN 121-1989 - Chè Xanh Xuất Khẩu - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0073  10 TCN 136-1990 - Thóc.doc  0.11 MB
  0074  10 TCN 143-1990 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng Hiệu Lực Phòng Trừ Các Loại Rầy Trên Thân Lúa.doc  0.05 MB
  0075  10 TCN 144-1990 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Sâu Tơ.doc  0.04 MB
  0076  10 TCN 147-1991 - Chè Vàng - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0077  10 TCN 153-1991 - Quy Phạm Bảo Quản Lương Thực.doc  0.07 MB
  0078  10 TCN 155-1992 - Chè Xanh Sơ Chế - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0079  10 TCN 156-1992 - Chè Xanh Xuất Khẩu - Phân Tích Cảm Quan - Phương Pháp Cho Điểm.doc  0.09 MB
  0080  10 TCN 160-1992 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Lấy Mẫu Và Sử Dụng Mẫu Trong Kiểm Nghiệm.doc  0.02 MB
  0081  10 TCN 162-1992 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Tụ Huyết Trùng Trâu Bò.doc  0.03 MB
  0082  10 TCN 163-1992 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Tụ Huyết Trùng Lợn.doc  0.02 MB
  0083  10 TCN 164-1992 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Dịch Tả Lợn.doc  0.02 MB
  0084  10 TCN 169-1992 - Máy Kéo - Máy Nông Nghiệp - Phương Pháp Xác Định Các Chỉ Tiêu Đánh Giá.doc  0.24 MB
  0085  10 TCN 170-1992 - Máy Kéo - Máy Nông Nghiệp - Phương Pháp Giám Định Kỹ Thuật.doc  0.15 MB
  0086  10 TCN 171-1993 - Vec Ni Dùng Trong Đồ Hộp Thực Phẩm.doc  0.08 MB
  0087  10 TCN 172-1993 - Hộp Sắt Hàn Điện Dùng Cho Đồ Hộp Thực Phẩm.doc  0.07 MB
  0088  10 TCN 175-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Đóng Ddấu Lợn Nhược Độc Chủng VR2.doc  0.02 MB
  0089  10 TCN 176-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Nhiệt Thán Nha Bào Nhược Độc Chủng.doc  0.02 MB
  0090  10 TCN 177-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Nhiệt Thán Nha Bào Vô Độc.doc  0.02 MB
  0091  10 TCN 178-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Dịch Tả Trâu Bò Nhược Độc Thỏ Hóa.doc  0.02 MB
  0092  10 TCN 179-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Dịch Tả Trâu Bò Nhược Độc Chủng Kabeta.doc  0.02 MB
  0093  10 TCN 180-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Newcastle Chủng Hệ I.doc  0.02 MB
  0094  10 TCN 181-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Newcastle Chủng Lasota.doc  0.02 MB
  0095  10 TCN 182-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Newcastle Chủng F.doc  0.02 MB
  0096  10 TCN 183-1993 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Dịch Tả Vịt Nhược Độc.doc  0.02 MB
  0097  10 TCN 184-1993 - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Dại Flury-Lep.doc  0.02 MB
  0098  10 TCN 185-1993 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Hiệu Lực Của Thuốc Trừ Cỏ Hại Lúa Trên Đồng Ruộng.doc  0.06 MB
  0099  10 TCN 186-1993 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Hiệu Lực Của Thuốc Trừ Cỏ Hại Ngô Trên Đồng Ruộng.doc  0.06 MB
  0100  10 TCN 192-1994 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Leptospira.doc  0.03 MB
  0101  10 TCN 193-1994 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Phó Thương Hàn Lợn Vô Hoạt.doc  0.02 MB
  0102  10 TCN 194-1994 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Kép Tụ Huyết Trùng Và Đóng Dấu Lợn.doc  0.03 MB
  0103  10 TCN 195-1994 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Gumboro Nhược Độc.doc  0.03 MB
  0104  10 TCN 196-1994 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Đậu Gà.doc  0.02 MB
  0105  10 TCN 197-1994 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Tụ Huyết Trùng Gà.doc  0.02 MB
  0106  10 TCN 198-1994 - Vacxin Thú Y - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vacxin Ung Khí Thán.doc  0.02 MB
  0107  10 TCN 201-1994 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Sâu Vẽ Bùa Hại Cam.doc  0.05 MB
  0108  10 TCN 204-1994 - Vải Quả Tươi Xuất Khẩu (Vải Thiều) 1 - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phương Pháp Thử.doc  0.03 MB
  0109  10 TCN 205-1994 - Đồ Hộp Rau - Dưa Chuột Dầm Dấm - Đóng Lọ Thủy Tinh.doc  0.04 MB
  0110  10 TCN 206-1994 - Xác Định Nhanh Hàm Lượng Nitrat (NO3-) Trong Rau Quả Bằng Máy Đo NM-002’.doc  0.04 MB
  0111  10 TCN 207-1999 - Xác Định Nhanh Hàm Lượng Anhyđric Sunfurơ (SO2) Tổng Số.doc  0.03 MB
  0112  10 TCN 208-1995 - Phân Vi Sinh Vật Cố Định Ni Tơ - Yêu Cầu Kỹ Thuật Phương Pháp Kiểm Tra Nhãn.doc  0.09 MB
  0113  10 TCN 209-1995 - Thuốc Trừ Bệnh Fujione 40% Dạng Nhũ Dầu - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.04 MB
  0114  10 TCN 210-1995 - Thuốc Trừ Bệnh Kitazin 50% Dạng Nhũ Dầu - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0115  10 TCN 211-1995 - Thuốc Trừ Bệnh Validacin 3% Dạng Dung Dịch - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0116  10 TCN 212-1995 - Thuốc Trừ Sâu Bassa 50% Dạng Nhũ Dầu - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.06 MB
  0117  10 TCN 213-1995 - Thuốc Trừ Sâu Sumicidin 20% Dạng Nhũ Dầu - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.04 MB
  0118  10 TCN 214-1995 - Thuốc Trừ Sâu Diazinon 50% Dạng Nhũ Dầu - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0119  10 TCN 215-1995 - Thuốc Trừ Sâu Dipterex 90% Dạng Bột Tan Trong Nước - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0120  10 TCN 216-1995 - Qui Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Các Loại Phân Bón.doc  0.03 MB
  0121  10 TCN 216-2003 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Của Các Loại Phân Bón.doc  0.05 MB
  0122  10 TCN 219-1995 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Cà Chua.doc  0.10 MB
  0123  10 TCN 221-1995 - Quy Phạm Khảo Nghiệm - Hiệu Lực Các Loại Thuốc Bảo Vệ Thực Vật.doc  0.05 MB
  0124  10 TCN 222-1995 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Hiệu Lực Của Thuốc Phòng Trừ Bệnh Gỉ Sắt Hại Đậu Đỗ.doc  0.06 MB
  0125  10 TCN 223-1995 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Khoai Lang.doc  0.13 MB
  0126  10 TCN 224-2003 - Phương Pháp Điều Tra Phát Hiện Sinh Vật Hại Cây Trồng.doc  0.50 MB
  0127  10 TCN 230-1995 - Thuốc Trừ Nấm Bệnh Topsin - M 70% Dạng Bột Thấm Nước - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0128  10 TCN 232-1995 - Thuốc Trừ Sâu Padan 95% Dạng Bột Tan Trong Nước - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0129  10 TCN 233-1995 - Thuốc Trừ Sâu Decis 2,5% Dạng Nhũ Dầu.doc  0.05 MB
  0130  10 TCN 251-1996 - Đồ Hộp Rau - Giá Đỗ Dầm Giấm - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phương Pháp Thử.doc  0.04 MB
  0131  10 TCN 252-1996 - Đồ Hộp Rau - Chôm Chôm Nhồi Dứa Nước Đường - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phương Pháp Thử.doc  0.04 MB
  0132  10 TCN 254-1996 - Phân Vi Sinh Vật - Thuật Ngữ Định Nghĩa.doc  0.03 MB
  0133  10 TCN 255-1996 - Phân Hữu Cơ Vi Sinh Vật - Yêu Cầu Kỹ Thuật Phương Pháp Kiểm Tra Bao Bì Ghi Nhãn.doc  0.04 MB
  0134  10 TCN 258-1996 - Chè Xanh Và Chè Hương - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc  0.04 MB
  0135  10 TCN 259-1996 - Chè Hương Và Chè Hoa - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0136  10 TCN 266-1996 - Nước Dùng Để Pha Chè Trong Đánh Giá Cảm Quan - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0137  10 TCN 281-1997 - Quy Phạm Khảo Nghiệm - Hiệu Lực Thuốc Bảo Vệ Thực Vật - Trừ Côn Trùng Gây Hại.doc  0.04 MB
  0138  10 TCN 282-1996 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Hiệu Lực Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Vệ Sinh Kho Trừ Côn Trùng.doc  0.06 MB
  0139  10 TCN 283-1997 - Quy Phạm Khảo Nghiệm - Hiệu Lực Thuốc Xông Hơi Trừ Côn Trùng Gây Hại Trong Kho.doc  0.06 MB
  0140  10 TCN 284-1996 - Quy Phạm Khảo Nghiệm - Hiệu Lực Các Loại Thuốc Trừ Sâu Đối Với Bọ Xít Hại Lúa.doc  0.05 MB
  0141  10 TCN 285-1997 - Quy Phạm Khảo Nghiệm - Hiệu Lực Của Thuốc Trừ Cỏ Hại Trên Cây Trồng Cạn Dài Ngày.doc  0.05 MB
  0142  10 TCN 286-1997 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Trừ Sâu Xanh Da Láng Hại Cây.doc  0.05 MB
  0143  10 TCN 287-1997 - Quy Phạm Khảo Nghiệm - Hiệu Lực Thuốc Trừ Sâu Đối Với Rầy Xanh Hại Bông Vải.doc  0.06 MB
  0144  10 TCN 288-1997 - Thuốc Trừ Nấm Bệnh 80% Sulphur Dạng Bột Thấm Nước - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0145  10 TCN 289-1997 - Thuốc Trừ Cỏ 50% Pretilachlor Dạng Nhũ Dầu - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.07 MB
  0146  10 TCN 290-1997 - Thuốc Trừ Sâu 40% Dimethoate Dạng Nhũ Dầu - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0147  10 TCN 294-1997 - Máy Nông Nghiệp - Phay Đất - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung.doc  0.03 MB
  0148  10 TCN 295-1997 - Máy Nông Nghiệp - Phay Đất - Phương Pháp Thử.doc  0.18 MB
  0149  10 TCN 297-1997 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Sắn.doc  0.10 MB
  0150  10 TCN 298-1997 - Phân Vi Sinh Vật - Phân Giải Hợp Chất Phot Pho Khó Tan - Phương Pháp Định Lượng.doc  0.03 MB
  0151  10 TCN 299-1997 - Phân Bón Vi Sinh Vật Cố Định Nitơ - Phương Pháp Xác Định Hoạt Tính.doc  0.04 MB
  0152  10 TCN 300-1997 - Quy Định Về Công Tác Thu Thập Tuyển Chọn Lưu Giữ Và Bảo Quản Nguồn Gien Vi Sinh.doc  0.04 MB
  0153  10 TCN 301-1997 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Lấy Mẫu Và Chuẩn Bị Mẫu - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0154  10 TCN 301-2005 - Phân Bón - Phương Pháp Lấy Mẫu Và Chuẩn Bị Mẫu.doc  0.05 MB
  0155  10 TCN 302-1997 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Độ Ẩm - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0156  10 TCN 302-2005 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Độ Ẩm.doc  0.04 MB
  0157  10 TCN 303-1997 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Axít Tự Do - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0158  10 TCN 303-2005 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Axit Tự Do.doc  0.04 MB
  0159  10 TCN 304-1997 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Nitơ Tổng Số - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0160  10 TCN 304-2004 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Nitơ Tổng Số.doc  0.07 MB
  0161  10 TCN 305-1997 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Biuret - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0162  10 TCN 305-2005 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Biuret.doc  0.06 MB
  0163  10 TCN 306-1997 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Photpho Tổng Số - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0164  10 TCN 306-2004 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Phốt Pho Tổng Số.doc  0.09 MB
  0165  10 TCN 307-1997 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Photpho Hữu Hiệu - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0166  10 TCN 307-2004 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Phốt Pho Hữu Hiệu.doc  0.12 MB
  0167  10 TCN 308-1997 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Kali Hoà Tan - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0168  10 TCN 308-2004 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Kali Tổng Số.doc  0.08 MB
  0169  10 TCN 309-1998 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Lúa.doc  0.32 MB
  0170  10 TCN 310-1998 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Khoai Tây.doc  0.18 MB
  0171  10 TCN 311-1998 - Giống Lúa Lai - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0172  10 TCN 311-2003 - Hạt Giống Lúa Lai 3 Dòng - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0173  10 TCN 312-2003 - Hạt Giống Ngô Lai - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0174  10 TCN 313-1998 - Hạt Giống Ngô Thụ Phấn Tự Do - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0175  10 TCN 313-2003 - Hạt Giống Ngô Thụ Phấn Tự Do - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0176  10 TCN 314-1998 - Hạt Giống Đậu Tương - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0177  10 TCN 314-2003 - Hạt Giống Đậu Tương - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0178  10 TCN 315-1998 - Hạt Giống Lạc - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0179  10 TCN 316-1998 - Khoai Tây Giống - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0180  10 TCN 316-2002 - Khoai Tây Giống - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0181  10 TCN 316-2003 - Khoai Tây Giống - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0182  10 TCN 317-1998 - Hạt Giống Su Hào - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0183  10 TCN 317-2003 - Hạt Giống Su Hào - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0184  10 TCN 318-1998 - Hạt Giống Cải Bắp - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0185  10 TCN 319-1998 - Hạt Giống Dưa Chuột - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0186  10 TCN 320-1998 - Hạt Giống Cải Củ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0187  10 TCN 321-1998 - Hạt Giống Cà Chua - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0188  10 TCN 322-1998 - Phương Pháp Kiểm Nghiệm Hạt Giống Cây Trồng Nông Nghiệp.doc  1.27 MB
  0189  10 TCN 322-2003 - Phương Pháp Kiểm Nghiệm Hạt Giống Cây Trồng - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  1.67 MB
  0190  10 TCN 323-1998 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Chlorfluazuron - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.07 MB
  0191  10 TCN 324-1998 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Propargite - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.06 MB
  0192  10 TCN 325-1998 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Tebufenozide - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.06 MB
  0193  10 TCN 328-1998 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Dâu.doc  0.11 MB
  0194  10 TCN 329-1998 - Phương Pháp Thu Thập Bảo Quản - Tập Đoàn Giống Dâu.doc  0.07 MB
  0195  10 TCN 330-1998 - Phương Pháp Điều Tra Phát Hiện Bệnh Héo Rũ Ngô.doc  0.06 MB
  0196  10 TCN 332-1998 - Phương Pháp Điều Tra - Phát Hiện Tuyến Trùng Thân.doc  0.06 MB
  0197  10 TCN 333-1998 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Hiệu Lực Của Các Loại Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trừ Bệnh.doc  0.05 MB
  0198  10 TCN 334-1998 - Quy Phạm Khảo Nghiệm - Hiệu Lực Của Các Loại Thuốc Trừ Sâu Đối Với Sâu Đục Thân.doc  0.05 MB
  0199  10 TCN 335-1998 - Quy Trình Kỹ Thuật Khử Trùng Bằng Phương Pháp Xông Hơi.doc  0.05 MB
  0200  10 TCN 336-1998 - Kiểm Dịch Thực Vật - Phương Pháp Kiểm Tra Củ Quả Xuất Nhập Khẩu Và Quá Cảnh.doc  0.04 MB
  0201  10 TCN 337-1998 - Kiểm Dịch Thực Vật - Phương Pháp Kiểm Tra Các Loại Hạt - Xuất Nhập Khẩu.doc  0.04 MB
  0202  10 TCN 338-1998 - Kiểm Dịch Thực Vật - Phương Pháp Kiểm Tra Cây Xuất Nhập Khẩu Và Quá Cảnh.doc  0.05 MB
  0203  10 TCN 339-1998 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Đậu Tương.doc  0.11 MB
  0204  10 TCN 341-1998 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Ngô.doc  0.19 MB
  0205  10 TCN 342-1998 - Phương Pháp Kiểm Định Ruộng Giống.doc  0.07 MB
  0206  10 TCN 342-2003 - Phương Pháp Kiểm Định Ruộng Giống Cây Trồng.doc  0.23 MB
  0207  10 TCN 348-1999 - Bảo Quản Ngắn Hạn Nguồn Gien Vi Sinh Vật Nông Nghiệp.doc  0.06 MB
  0208  10 TCN 349-1999 - Bảo Quản Dài Hạn Nguồn Gien Vi Sinh Vật Nông Nghiệp Bằng Phương Pháp Đông Khô.doc  0.06 MB
  0209  10 TCN 360-1999 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Kali Hữu Hiệu - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0210  10 TCN 360-2004 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Kali Hữu Hiệu.doc  0.08 MB
  0211  10 TCN 361-1999 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Nitơ Hữu Hiệu - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0212  10 TCN 362-1999 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Một Số Nguyên Tố Vi Lượng.doc  0.03 MB
  0213  10 TCN 363-1999 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Lưu Huỳnh - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0214  10 TCN 363-2006 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Lưu Huỳnh Tổng Số.doc  0.05 MB
  0215  10 TCN 364-1999 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Clorua Hoà Tan Trong Nước.doc  0.03 MB
  0216  10 TCN 365-1999 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Axit Humic Và Axit Fulvic.doc  0.04 MB
  0217  10 TCN 365-2004 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Axit Humic Và Axit Fulvic.doc  0.10 MB
  0218  10 TCN 366-1999 - Phân Tích Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Tổng Số Cacbon Hữu Cơ.doc  0.03 MB
  0219  10 TCN 366-2004 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Các Bon Hữu Cơ Tổng Số.doc  0.08 MB
  0220  10 TCN 384-1999 - Quy Trình Bảo Quản Tập Đoàn Giống Tằm Đa Hệ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0221  10 TCN 385-1999 - Quy Trình Bảo Quản Tập Đoàn Giống Tằm Lưỡng Hệ Và Tằm Độc Hệ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.17 MB
  0222  10 TCN 386-1999 - Phương Pháp Lấy Mẫu Kiểm Định Chất Lượng Và Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật.doc  0.07 MB
  0223  10 TCN 387-1999 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Buprofezin - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.06 MB
  0224  10 TCN 388-1999 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Alpha-Cypermethrin - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0225  10 TCN 389-1999 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Benfuracarb - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.06 MB
  0226  10 TCN 390-1999 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Bệnh Thối Hạt Lúa.doc  0.06 MB
  0227  10 TCN 391-1999 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng Hiệu Lực Phòng Trừ Bệnh Bạc Lá Lúa.doc  0.05 MB
  0228  10 TCN 392-1999 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng Hiệu Lực Phòng Trừ Bệnh Đốm Lá Hại Cây Lạc.doc  0.05 MB
  0229  10 TCN 393-1999 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Hiệu Lực Của Thuốc Trừ Cỏ Trên Cây Trồng Cạn Ngắn Ngày.doc  0.07 MB
  0230  10 TCN 394-1999 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Các Thuốc Điều Hoà Sinh Trưởng.doc  0.07 MB
  0231  10 TCN 395-1999 - Quy Trình Sản Xuất Lúa Giống.doc  0.11 MB
  0232  10 TCN 396-1999 - Ruộng Lúa Giống - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.13 MB
  0233  10 TCN 402-1999 - Muối Tinh - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0234  10 TCN 404-2000 - Phương Pháp Hậu Kiểm Giống Cây Trồng.doc  0.09 MB
  0235  10 TCN 404-2003 - Phương Pháp Kiểm Tra - Tính Đúng Giống Và Độ Thuần Giống Trên Ô Thí Nghiệm.doc  0.17 MB
  0236  10 TCN 405-2000 - Thuốc Trừ Chuột Chứa Hoạt Chất Flocoumafen - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0237  10 TCN 406-2000 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Flufenoxxuron - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0238  10 TCN 407-2000 - Tiêu Chuẩn Thuốc Trừ Bệnh Chứa Hoạt Chất Acibenzola-S-Methyl - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0239  10 TCN 408-2000 - Tiêu Chuẩn Thuốc Trừ Bệnh Chứa Hoạt Chất Benomyl - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0240  10 TCN 409-2000 - Tiêu Chuẩn Thuốc Trừ Cỏ Chứa Hoạt Chất Anilofos - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0241  10 TCN 410-2000 - Tiêu Chuẩn Thuốc Trừ Cỏ Chứa Hoạt Chất Linuron - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0242  10 TCN 411-1999 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Sâu Xanh Hại Cà Chua.doc  0.06 MB
  0243  10 TCN 411-2000 - Tiêu Chuẩn Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Sâu Xanh.doc  0.06 MB
  0244  10 TCN 412-2000 - Tiêu Chuẩn Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Bọ Trĩ.doc  0.06 MB
  0245  10 TCN 413-2000 - Tiêu Chuẩn Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Bệnh Sẹo.doc  0.07 MB
  0246  10 TCN 414-2000 - Tiêu Chuẩn Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Sâu Đục Quả.doc  0.07 MB
  0247  10 TCN 415-2000 - Tiêu Chuẩn Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Trừ Dòi Đục Lá.doc  0.08 MB
  0248  10 TCN 416-2000 - Phương Pháp Bảo Quản Dài Hạn Nguồn Gen Vi Sinh Vật Nông Nghiệp Bằng Nitơ Lỏng.doc  0.07 MB
  0249  10 TCN 417-2000 - Nước Dứa Cô Đặc - Bảo Quản Bằng Các Biện Pháp Vật Lý.doc  0.07 MB
  0250  10 TCN 418-2000 - Vải Quả Tươi.doc  0.05 MB
  0251  10 TCN 419-2000 - Ngô Bao Tử.doc  0.03 MB
  0252  10 TCN 420-2000 - Dưa Chuột Bao Tử Giầm Dấm.doc  0.04 MB
  0253  10 TCN 421-2000 - Nước Ổi - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0254  10 TCN 422-2000 - Nông Sản Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Lizin Trong Các Loại Hạt.doc  0.04 MB
  0255  10 TCN 423-2000 - Đậu Tương Và Sản Phẩm Đậu Tương - Phương Pháp Xác Định Protein Tan Trong Kali Hydro.doc  0.03 MB
  0256  10 TCN 424-2000 - Gạo - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Gel.doc  0.04 MB
  0257  10 TCN 425-2000 - Gạo Xát - Phương Pháp Xác Định Tỷ Lệ Trắng Trong Trắng Bạc Và Độ Trắng Bạc.doc  0.05 MB
  0258  10 TCN 426-2000 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Thuốc Lá.doc  0.07 MB
  0259  10 TCN 427-2001 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Abamectin - Yêu Cầu Kĩ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.09 MB
  0260  10 TCN 428-2001 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Acephate - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.08 MB
  0261  10 TCN 429-2001 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Fenthion - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.07 MB
  0262  10 TCN 430-2001 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Malathion - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.07 MB
  0263  10 TCN 431-2001 - Thuốc Trừ Bệnh Chứa Hoạt Chất Pencycuron - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.07 MB
  0264  10 TCN 432-2001 - Thuốc Trừ Bệnh Chứa Hoạt Chất Tebuconazole - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.06 MB
  0265  10 TCN 433-2001 - Thuốc Trừ Bệnh Chứa Hoạt Chất Chlorothalonil - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.08 MB
  0266  10 TCN 434-2001 - Thuốc Trừ Cỏ Chứa Hoạt Chất Propanil - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.08 MB
  0267  10 TCN 435-2001 - Thuốc Trừ Cỏ Chứa Hoạt Chất Sulfosate - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0268  10 TCN 436-2001 - Thuốc Trừ Cỏ Chứa Hoạt Chất Glufosinate Ammonium - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0269  10 TCN 437-2001 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng Hiệu Lực Phòng Trừ Rệp Muội Hại Cam Chanh.doc  0.07 MB
  0270  10 TCN 438-2001 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng Hiệu Lực Phòng Trừ Bọ Trĩ Hại Lúa.doc  0.07 MB
  0271  10 TCN 439-2001 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng Hiệu Lực Phòng Bệnh Thán Thư Hại Ớt.doc  0.08 MB
  0272  10 TCN 440-2001 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng Hiệu Lực Phòng Bệnh Phấn Trắng Hại Chôm Chôm.doc  0.07 MB
  0273  10 TCN 441-2001 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng Hiệu Lực Phòng Trừ Rệp Muội Hại Cây Rau.doc  0.07 MB
  0274  10 TCN 442-2001 - Quy Trình Sản Xuất Rau Bắp Cải An Toàn.doc  0.08 MB
  0275  10 TCN 443-2001 - Quy Trình Sản Xuất Đậu Cô Ve Leo An Toàn.doc  0.09 MB
  0276  10 TCN 444-2001 - Quy Trình Sản Xuất Cà Chua An Toàn.doc  0.05 MB
  0277  10 TCN 445-2001 - Phương Pháp Kiểm Tra - Phân Vi Sinh Vật Kị Khí Cố Định Nitơ Và Phân Giải Xenlulo.doc  0.07 MB
  0278  10 TCN 446-2001 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Chăm Sóc Và Thu Hoạch Chè.doc  0.11 MB
  0279  10 TCN 447-2001 - Hom Chè Giống LDP1 Và LDP2.doc  0.04 MB
  0280  10 TCN 448-2001 - Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Dưa Chuột An Toàn.doc  0.09 MB
  0281  10 TCN 449-2001 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Chăm Sóc Và Thu Hoạch Cây Dâu Lai F1 Trồng Bằng Hạt.doc  0.06 MB
  0282  10 TCN 450-2001 - Phân Tích Cây Trồng Phương Pháp Phân Hủy Mẫu Để Xác Định Một Số Nguyên Tố.doc  0.04 MB
  0283  10 TCN 451-2001 - Phân Tích Cây Trồng - Phương Pháp Xác Định Nitơ Tổng Số.doc  0.04 MB
  0284  10 TCN 452-2001 - Phân Tích Cây Trồng - Phương Pháp Xác Định Nitrat Và Nitrit.doc  0.05 MB
  0285  10 TCN 453-2001 - Phân Tích Cây Trồng - Phương Pháp Xác Định Photpho Tổng Số.doc  0.05 MB
  0286  10 TCN 454-2001 - Phân Tích Cây Trồng - Phương Pháp Xác Định Kali Natri Tổng Số.doc  0.04 MB
  0287  10 TCN 455-2001 - Phân Tích Cây Trồng - Phương Pháp Xác Định Kali Canxi Tổng Số Và Magiê Tổng Số.doc  0.04 MB
  0288  10 TCN 456-2001 - Phân Tích Cây Trồng - Phương Pháp Xác Định Lưu Huỳnh Tổng Số.doc  0.06 MB
  0289  10 TCN 457-2001 - Phân Tích Cây Trồng - Phương Pháp Xác Định Sắt Tổng Số.doc  0.04 MB
  0290  10 TCN 458-2001 - Chè Đen Sơ Chế - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0291  10 TCN 459-2001 - Chè Túi Lọc - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.16 MB
  0292  10 TCN 461-2001 - Bột Canh Iốt - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0293  10 TCN 462-2001 - Chồi Giống Dứa.doc  0.04 MB
  0294  10 TCN 463-2001 - Cây Giống Cây Có Múi.doc  0.05 MB
  0295  10 TCN 464-2001 - Cây Giống Nhãn.doc  0.04 MB
  0296  10 TCN 465-2001 - Cây Giống Vải.doc  0.04 MB
  0297  10 TCN 466-2001 - Cây Giống Hồng.doc  0.04 MB
  0298  10 TCN 467-2001 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Dưa Hấu.doc  0.09 MB
  0299  10 TCN 468-2001 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Đậu Xanh.doc  0.10 MB
  0300  10 TCN 469-2001 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giống Cải Bắp.doc  0.10 MB
  0301  10 TCN 470-2001 - Hạt Giống Dưa Hấu Thụ Phấn Tự Do - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0302  10 TCN 471-2001 - Hạt Giống Dưa Hấu Lai - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0303  10 TCN 472-2001 - Hạt Giống Đậu Xanh - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0304  10 TCN 473-2001 - Cây Giống Xoài.doc  0.03 MB
  0305  10 TCN 474-2001 - Cây Giống Chôm Chôm.doc  0.04 MB
  0306  10 TCN 475-2001 - Cây Giống Măng Cụt.doc  0.03 MB
  0307  10 TCN 476-2001 - Cây Giống Nhãn Nam.doc  0.04 MB
  0308  10 TCN 477-2001 - Cây Giống Sầu Riêng.doc  0.05 MB
  0309  10 TCN 480-2001 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Chăm Sóc Và Thu Hoạch Nhãn.doc  0.09 MB
  0310  10 TCN 481-2001 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Chăm Sóc Và Thu Hoạch Cây Có Múi Ở Các Tỉnh Phía Nam.doc  0.08 MB
  0311  10 TCN 482-2001 - Chuối Sấy.doc  0.04 MB
  0312  10 TCN 483-2000 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Tương Ớt (Xốt Ớt).doc  0.04 MB
  0313  10 TCN 484-2001 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Ngô Ngọt Nguyên Hạt Đóng Hộp.doc  0.03 MB
  0314  10 TCN 485-2001 - Quy Trình Sản Xuất Ngô Ngọt Nguyên Hạt Đóng Hộp.doc  0.06 MB
  0315  10 TCN 486-2001 - Quy Trình Sản Xuất Sữa Ngô Ngọt.doc  0.04 MB
  0316  10 TCN 488-2001 - Phương Pháp Kiểm Tra Phẩm Chất Lá Dâu.doc  0.04 MB
  0317  10 TCN 490-2001 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Xác Định Mức Công Suất Âm Của Nguồn Phát Ồn.doc  0.17 MB
  0318  10 TCN 491-2001 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Đánh Giá Rung Động Của Máy.doc  0.23 MB
  0319  10 TCN 492-499-2002 - Công Trình Khí Sinh Học Nhỏ.pdf  9.01 MB
  0320  10 TCN 494-2002 - Công Trình Khí Sinh Học Nhỏ - Yêu Cầu Về Phân Phối Và Sử Dụng Khí.doc  0.05 MB
  0321  10 TCN 498-2002 - Công Trình Khí Sinh Học Nhỏ - Danh Mục Các Thông Số Và Đặc Tính Kỹ Thuật Cơ Bản.doc  0.08 MB
  0322  10 TCN 500-2002 - Thuốc Trừ Sâu Chứa Hoạt Chất Triazophos - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0323  10 TCN 501-2002 - Thuốc Trừ Bệnh Chứa Hoạt Chất Triadimenol - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.06 MB
  0324  10 TCN 502-2002 - Thuốc Trừ Bệnh Chứa Hoạt Chất Propineb - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0325  10 TCN 503-2002 - Thuốc Trừ Bệnh Chứa Hoạt Chất Imibenconazole - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.04 MB
  0326  10 TCN 504-2002 - Thuốc Trừ Bệnh Chứa Hoạt Chất Oxolinic Acid - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.06 MB
  0327  10 TCN 505-2002 - Thuốc Trừ Cỏ Chứa Hoạt Chất Trifluralin - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0328  10 TCN 506-2002 - Thuốc Trừ Cỏ Chứa Hoạt Chất Cinmethylin - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0329  10 TCN 507-2002 - Thuốc Trừ Cỏ Chứa Hoạt Chất Sethoxydim - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0330  10 TCN 508-2002 - Lợn Sữa Lạnh Đông Xuất Khẩu.doc  0.06 MB
  0331  10 TCN 509-2002 - Lợn Choai Có Tỷ Lệ Nạc Cao Lạnh Đông Xuất Khẩu.doc  0.05 MB
  0332  10 TCN 510-2002 - Chè Shan Tuyết Mộc Châu - Quy Trình Sản Xuất.doc  0.16 MB
  0333  10 TCN 511-2002 - Chè Xanh Tân Cương - Quy Trình Sản Xuất.doc  0.08 MB
  0334  10 TCN 512-2002 - Vừng Hạt - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.11 MB
  0335  10 TCN 513-2002 - Ngô Hạt - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.11 MB
  0336  10 TCN 514-2002 - Ngũ Cốc - Xác Định Hàm Lượng Đường Tổng Số Và Tinh Bột.doc  0.07 MB
  0337  10 TCN 515-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Chuột Hại Lúa.doc  0.05 MB
  0338  10 TCN 516-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Bệnh Thán Thư.doc  0.07 MB
  0339  10 TCN 517-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Bệnh Giả Sương Mai.doc  0.11 MB
  0340  10 TCN 518-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Bọ Xít Muỗi Hại Chè.doc  0.06 MB
  0341  10 TCN 519-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Trừ Sâu Khoang Hại Cây Đậu Đỗ.doc  0.05 MB
  0342  10 TCN 520-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Rệp Sáp Hại Cây Cà Phê.doc  0.06 MB
  0343  10 TCN 521-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Sâu Xanh Bướm Trắng.doc  0.05 MB
  0344  10 TCN 522-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Nhện Lông Nhung Hại Nhãn.doc  0.07 MB
  0345  10 TCN 523-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Trừ Nhện Hại Cây Có Múi.doc  0.05 MB
  0346  10 TCN 525-2002 - Phân Hữu Cơ Vi Sinh Vật Từ Bã Bùn Mía - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phương Pháp Kiểm Tra.doc  0.06 MB
  0347  10 TCN 526-2002 - Phân Hữu Cơ Vi Sinh Vật Từ Rác Thải Sinh Hoạt - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phương Pháp Kiểm.doc  0.06 MB
  0348  10 TCN 527-2002 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Chăm Sóc Và Thu Hoạch Cà Phê Chè.doc  0.11 MB
  0349  10 TCN 528-2002 - Khoai Tây Giống Sản Xuất Từ Hạt Lai - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0350  10 TCN 528-2003 - Khoai Tây Giống Sản Xuất Từ Hạt Lai - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0351  10 TCN 529-2002 - Chè Đen - Xác Định Các Chỉ Tiêu Cảm Quan Bằng Phương Pháp Cho Điểm.doc  0.12 MB
  0352  10 TCN 530-2002 - Cây Giống Chuối Tiêu Nhân Bằng Phương Pháp Nuôi Cấy Mô.doc  0.19 MB
  0353  10 TCN 531-2002 - Đánh Giá Chất Lượng Tinh Bò Sữa Bò Thịt.doc  0.05 MB
  0354  10 TCN 535-2002 - Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật Của Natri Bicacbonat - Sodium Bicarbonate.doc  0.02 MB
  0355  10 TCN 536-2002 - Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật Của Thuốc Tiêm Nitroxynil 25%.doc  0.03 MB
  0356  10 TCN 537-2002 - Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật Của Cloramin B (Chloramine B).doc  0.03 MB
  0357  10 TCN 538-2002 - Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật Của Cloramin T (Chloramine T).doc  0.03 MB
  0358  10 TCN 539-2002 - Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật Của Flumequin (Flumequine).doc  0.02 MB
  0359  10 TCN 540-2002 - Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật Của Dung Dịch Uống Flumequin 20% (Flumequine 20%).doc  0.04 MB
  0360  10 TCN 541-2002 - Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật Của Thuốc Bột Amprolium Clohidrat 10%, 20%.doc  0.03 MB
  0361  10 TCN 542-2002 - Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật Của Viên Nén Sắt II Oxalat 0,05g (Iron II Oxalate 0,05g).doc  0.03 MB
  0362  10 TCN 543-2002 - Tiêu Chuẩn Kĩ Thuật Của Sắt (II) Oxalat.doc  0.03 MB
  0363  10 TCN 544-2002 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Của Amprolium Clohidrat (Amprolium Hydrocloride).doc  0.03 MB
  0364  10 TCN 546-2002 - Thiết Bị Tưới Dùng Trong Nông Nghiệp - Hệ Thống Ống Tưới - Đặc Điểm Kỹ Thuật.doc  0.13 MB
  0365  10 TCN 547-2002 - Thiết Bị Tưới Dùng Trong Nông Nghiệp - Vòi Phun - Yêu Cầu Chung Và Phương Pháp Thử.doc  0.26 MB
  0366  10 TCN 548-2002 - Thiết Bị Tưới Dùng Trong Nông Nghiệp Đầu Tưới - Đặc Điểm Kỹ Thuật.doc  0.15 MB
  0367  10 TCN 549-2002 - Quy Trình Kiểm Dịch Nhập Khẩu Cây Có Múi.doc  0.27 MB
  0368  10 TCN 551-2003 - Quy Định Tạm Thời Về Tiêu Chuẩn Hạt Giống Lúa Lai 2 Dòng - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.07 MB
  0369  10 TCN 552-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định Của Giống Khoai.doc  0.19 MB
  0370  10 TCN 553-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định Của Giống Đậu.doc  0.12 MB
  0371  10 TCN 554-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định Của Giống Lúa.doc  0.35 MB
  0372  10 TCN 555-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định Của Giống Lạc.doc  0.11 MB
  0373  10 TCN 556-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định Của Giống Ngô.doc  0.21 MB
  0374  10 TCN 557-2002 - Tiêu Chuẩn Ngành Vi Phạm Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định.doc  0.26 MB
  0375  10 TCN 558-2002 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giá Trị Canh Tác Và Sử Dụng Của Giống Lúa.doc  0.34 MB
  0376  10 TCN 559-2002 - Quy Trình Kỹ Thuật Nhân Giống Vô Tính Tiêu Bằng Phương Pháp Giâm Hom Thân.doc  0.07 MB
  0377  10 TCN 560-2002 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Vườn Nhân Chồi Cà Phê Vối.doc  0.04 MB
  0378  10 TCN 561-2002 - Hạt Giống Thuốc Lá (Nicotiana Tabacum l.) - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0379  10 TCN 562-2003 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Xác Định Mức Công Suất Âm.doc  0.98 MB
  0380  10 TCN 563-2003 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Đánh Giá Rung Động Của Máy - Gá Lắp Đầu Đo Rung.doc  0.40 MB
  0381  10 TCN 564-2003 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Mạng Cung Cấp Điện Và Thiết Bị Điều Khiển.doc  0.13 MB
  0382  10 TCN 565-2003 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Nối Đất - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.42 MB
  0383  10 TCN 566-2003 - Hạt Đậu Hà Lan Đóng Hộp.doc  0.04 MB
  0384  10 TCN 567-2003 - Dứa Quả Tươi Xuất Khẩu.doc  0.07 MB
  0385  10 TCN 568-2003 - Chuối Tiêu Tươi Xuất Khẩu.doc  0.07 MB
  0386  10 TCN 569-2003 - Quy Trình Kỹ Thuật Ấp Trứng Tằm Dâu.doc  0.06 MB
  0387  10 TCN 570-2003 - Quy Trình Kỹ Thuật Nhân Giống Tằm Dâu.doc  0.09 MB
  0388  10 TCN 571-2003 - Quy Trình Bảo Quản Lạnh Và Xử Lý Axit Trứng Giống Tằm Dâu.doc  0.05 MB
  0389  10 TCN 572-2003 - Muối Công Nghiệp (NaCl)- Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0390  10 TCN 573-2003 - Tiêu Chuẩn Dứa Lạnh Đông IQF.doc  0.04 MB
  0391  10 TCN 574-2004 - Tiêu Chuẩn Ngô Bao Tử Nguyên Liệu Cho Chế Biến.doc  0.03 MB
  0392  10 TCN 575-2004 - Tiêu Chuẩn Nguyên Liệu Vải Thiều Quả Tươi Cho Chế Biến.doc  0.03 MB
  0393  10 TCN 576-2004 - Tiêu Chuẩn Cà Chua Nguyên Liệu Cho Chế Biến.doc  0.04 MB
  0394  10 TCN 577-2004 - Tiêu Chuẩn Ngô Ngọt Nguyên Liệu Cho Chế Biến.doc  0.05 MB
  0395  10 TCN 578-2004 - Tiêu Chuẩn Mận Quả Tươi.doc  0.03 MB
  0396  10 TCN 579-2003 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Bệnh Chảy Gôm Hại Cây.doc  0.06 MB
  0397  10 TCN 580-2003 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Sâu Cuốn Lá Hại Cây.doc  0.05 MB
  0398  10 TCN 581-2003 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phòng Trừ Sâu Đục Quả.doc  0.05 MB
  0399  10 TCN 582-2003 - Quy Trình Giám Định Rệp Sáp Vảy Là Đối Tượng Kiểm Dịch Thực Vật Của Việt Nam.doc  0.07 MB
  0400  10 TCN 583-2003 - Quy Trình Giám Định Tuyến Trùng Bào Nang Là Đối Tượng Kiểm Dịch Thực Vật.doc  0.09 MB
  0401  10 TCN 584-2003 - Quy Trình Kiểm Dịch Côn Trùng Thiên Địch Nhập Khẩu.doc  0.04 MB
  0402  10 TCN 585-2003 - Quy Trình Quản Lý Tổng Hợp Côn Trùng Hại Nông Sản Đóng Bao Bảo Quản Trong Kho.doc  0.24 MB
  0403  10 TCN 590-2004 - Ngũ Cốc Và Đậu Đỗ - Gạo Xát - Đánh Giá Chất Lượng Cảm Quan Cơm.doc  0.07 MB
  0404  10 TCN 591-2004 - Ngũ Cốc Và Đậu Đỗ - Xác Định Hàm Lượng Tryptophan Bằng Phương Pháp Quang Phổ.doc  0.07 MB
  0405  10 TCN 592-2004 - Ngũ Cốc Và Đậu Đỗ - Thóc Tẻ - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.08 MB
  0406  10 TCN 593-2004 - Ngũ Cốc Và Đậu Đỗ - Phương Pháp Xác Định Ni Tơ Protein Và Ni Tơ Phi Protein.doc  0.05 MB
  0407  10 TCN 594-2004 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Cân Phễu - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung.doc  0.24 MB
  0408  10 TCN 595-2004 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Bơm Cánh Dẫn - Phương Pháp Thử.doc  1.05 MB
  0409  10 TCN 603-2004 - Ngũ Cốc Và Đậu Đỗ - Đậu Xanh Hạt - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.11 MB
  0410  10 TCN 604-2004 - Nông Sản Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Axit Xyanhyđric Bằng Phương Pháp Chuẩn Độ.doc  0.04 MB
  0411  10 TCN 607-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Măng Tre Tươi - Nguyên Liệu Cho Chế Biến.doc  0.03 MB
  0412  10 TCN 608-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Dứa Quả Tươi - Nguyên Liệu Cho Chế Biến.doc  0.05 MB
  0413  10 TCN 609-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Dứa Lạnh Đông Nhanh.doc  0.04 MB
  0414  10 TCN 610-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Ngô Bao Tử Lạnh Đông Nhanh.doc  0.03 MB
  0415  10 TCN 611-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Ngô Ngọt Nguyên Hạt Lạnh Đông Nhanh.doc  0.03 MB
  0416  10 TCN 612-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Quy Trình Chế Biến Nước Dứa Cô Đặc.doc  0.40 MB
  0417  10 TCN 613-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Quy Trình Chế Biến Vải Lạnh Đông Nhanh.doc  0.05 MB
  0418  10 TCN 643-2005 - Rau Quả - Nước Lạc Tiên - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0419  10 TCN 644-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Cà Chua Bi Giầm Dấm Đóng Lọ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0420  10 TCN 645-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Bí Đỏ Lạnh Đông Nhanh - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0421  10 TCN 646-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Ớt Muối - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0422  10 TCN 647-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Dưa Chuột Tươi Cho Chế Biến - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0423  10 TCN 648-2005 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Măng Tre Tự Nhiên Đóng Hộp - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0424  10 TCN 652-2005 - Thức Ăn Hỗn Hợp Hoàn Chỉnh Cho Vịt Sinh Sản Hướng Trứng.doc  0.08 MB
  0425  10 TCN 657-2005 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Canxi Tổng Số Bằng Phép Đo Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.doc  0.23 MB
  0426  10 TCN 658-2005 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Magiê Tổng Số Bằng Phép Đo Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.doc  0.29 MB
  0427  10 TCN 659-2005 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Đồng Tổng Số Bằng Phép Đo Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.doc  0.24 MB
  0428  10 TCN 660-2005 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Kẽm Tổng Số Bằng Phép Đo Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.rtf  11.28 MB
  0429  10 TCN 661-2005 - Thức Ăn Hỗn Hợp Hoàn Chỉnh Cho Gà Thịt.doc  0.08 MB
  0430  10 TCN 672-2006 - Bột Sắn Thực Phẩm - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.05 MB
  0431  10 TCN 673-2006 - Ngũ Cốc Và Sản Phẩm Nghiền Từ Ngũ Cốc - Phương Pháp Xác Định Độ Axít Chuẩn Độ Được.doc  0.05 MB
  0432  10 TCN 676-2006 - Quy Trình Xác Định Hydrosunfua Trong Không Khí Chuồng Nuôi.doc  0.08 MB
  0433  10 TCN 677-2006 - Quy Trình Xác Định Khí Amoniac Trong Không Khí Chuồng Nuôi.doc  0.06 MB
  0434  10 TCN 678-2006 - Tiêu Chuẩn Vệ Sinh Nước Thải Chăn Nuôi.doc  0.05 MB
  0435  10 TCN 679-2006 - Tiêu Chuẩn Điều Kiện Vệ Sinh Thú Y Cơ Sở Chăn Nuôi Gia Cầm.doc  0.07 MB
  0436  10 TCN 680-2006 - Tiêu Chuẩn Vệ Sinh Nước Dùng Trong Chăn Nuôi.doc  0.07 MB
  0437  10 TCN 681-2006 - Quy Trình Kiểm Tra Vệ Sinh Thú Y Cơ Sở Chăn Nuôi.doc  0.08 MB
  0438  10 TCN 682-2006 - Giống Cải Bắp - Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định.pdf  0.30 MB
  0439  10 TCN 684-2006 - Giống Dưa Hấu - Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định.doc  0.36 MB
  0440  10 TCN 689-2006 - Ngũ Cốc Và Đậu Đỗ - Gạo Lật - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.10 MB
  0441  10 TCN 690-2006 - Giống Ớt - Khảo Nghiệm Tính Khác Biệt Tính Đồng Nhất Và Tính Ổn Định.doc  0.29 MB
  0442  10 TCN 691-2006 - Giống Ớt - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giá Trị Canh Tác Và Giá Trị Sử Dụng.doc  0.18 MB
  0443  10 TCN 692-2006 - Giống Dưa Chuột - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giá Trị Canh Tác Và Giá Trị Sử Dụng.doc  0.15 MB
  0444  10 TCN 695-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định ASEN Phương Pháp Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.doc  0.05 MB
  0445  10 TCN 696-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Cadimi Phương Pháp Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.doc  0.05 MB
  0446  10 TCN 697-2006 - Mật Ong - Xác Định Dư Lượng Chloramphenicol Phương Pháp Sắc Ký Lỏng Khối Phổ.doc  0.05 MB
  0447  10 TCN 698-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Dư Lượng Doxycycline.doc  0.06 MB
  0448  10 TCN 699-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Dư Lượng Epi-Tetracycline.doc  0.05 MB
  0449  10 TCN 700-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Dư Lượng Oxytetracycline.doc  0.06 MB
  0450  10 TCN 701-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Dư Lượng Tetracycline.doc  0.06 MB
  0451  10 TCN 703-2006 - Xác Định Dư Lượng Chloramphenicol Trong Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt.doc  0.05 MB
  0452  10 TCN 704-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Thủy Ngân Phương Pháp Phổ Hấp Thụ.doc  0.04 MB
  0453  10 TCN 705-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Dư Lượng Xác Định Chì Phương Pháp Phổ.doc  0.05 MB
  0454  10 TCN 706-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Phương Pháp Xác Định Dư Lượng Thuốc Trừ Bệnh Carbendazim.doc  0.06 MB
  0455  10 TCN 707-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Phương Pháp Xác Định Dư Lượng Thuốc Trừ Bệnh Thiophanate.doc  0.05 MB
  0456  10 TCN 708-2006 - Tiêu Chuẩn Rau - Lạc - Phương Pháp Xác Định Dư Lượng Thuốc Trừ Sâu Chlorfluazuron.doc  0.05 MB
  0457  10 TCN 710-2006 - Tiêu Chuẩn Quả - Phương Pháp Xác Định Dư Lượng Hoạt Chất Thuốc Bảo Vệ Thực Vật.doc  0.05 MB
  0458  10 TCN 711-2006 - Tiêu Chuẩn Quả - Phương Pháp Xác Định Dư Lượng Hoạt Chất Thuốc Bảo Vệ Thực Vật 2.4.doc  0.05 MB
  0459  10 TCN 712-2006 - Tiêu Chuẩn Quả - Phương Pháp Xác Định Dư Lượng Hoạt Chất Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Flus.doc  0.05 MB
  0460  10 TCN 713-2006 - Tiêu Chuẩn Chè - Phương Pháp Xác Định Dư Lượng Hoạt Chất Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Chlo.doc  0.05 MB
  0461  10 TCN 714-2006 - Vi Sinh Vật - Phương Pháp Đánh Giá Hoạt Tính Đối Kháng Vi Khuẩn Gây Bệnh Héo Xanh.doc  0.12 MB
  0462  10 TCN 715-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Sảy Thai Truyền Nhiễm.doc  0.20 MB
  0463  10 TCN 716-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Dịch Tả Lợn.doc  0.11 MB
  0464  10 TCN 717-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Lở Mồm Long Móng.doc  0.15 MB
  0465  10 TCN 718-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Gumboro.doc  0.09 MB
  0466  10 TCN 719-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Newcastle.doc  0.18 MB
  0467  10 TCN 720-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Viêm Gan Vịt Type I.doc  0.18 MB
  0468  10 TCN 721-2006 - Quy Trình Chọn Và Lấy Mẫu Bệnh Phẩm.doc  0.07 MB
  0469  10 TCN 722-2006 - Quy Trình Mổ Khám Lợn.doc  0.12 MB
  0470  10 TCN 723-2006 - Quy Trình Mổ Khám Gia Cầm.doc  0.11 MB
  0471  10 TCN 724-2006 - Quy Trình Mổ Khám Trâu Bò Và Loài Nhai Lại.doc  0.12 MB
  0472  10 TCN 725-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Xuất Huyết Ở Thỏ Do Vi Rút.doc  0.08 MB
  0473  10 TCN 726-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Cầu Trùng Gà.doc  0.08 MB
  0474  10 TCN 727-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Tụ Cầu Khuẩn.doc  0.08 MB
  0475  10 TCN 728-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Tụ Huyết Trùng.doc  0.16 MB
  0476  10 TCN 729-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Phù Ở Lợn Do Vi Khuẩn E Coli.doc  0.10 MB
  0477  10 TCN 730-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Phát Hiện Campylobacter.doc  0.13 MB
  0478  10 TCN 731-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Tổng Số Bacillus Cereus.doc  0.11 MB
  0479  10 TCN 732-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Phát Hiện Listeria Monocytogenes.doc  0.15 MB
  0480  10 TCN 733-2006 - Thịt Và Các Sản Phẩm Của Thịt - Xác Định Sắt Phương Pháp Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.doc  0.05 MB
  0481  10 TCN 734-2006 - Sữa Tươi - Xác Chì Trong Sữa Tươi Phương Pháp Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.doc  0.05 MB
  0482  10 TCN 735-2006 - Sữa Tươi - Xác Định Dư Lượng Đồng Trong Sữa Tươi Phương Pháp Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.doc  0.05 MB
  0483  10 TCN 736-2006 - Sữa Tươi - Xác Định Dư Lượng Chloramphenicol Phương Pháp Sắc Ký Lỏng.doc  0.06 MB
  0484  10 TCN 737-2006 - Sữa Tươi - Xác Định Dư Lượng Chlortetracycline Phương Pháp Sắc Ký Lỏng.doc  0.06 MB
  0485  10 TCN 738-2006 - Sữa Tươi - Xác Định Dư Lượng Oxytetracycline Phương Pháp Sắc Ký Lỏng.doc  0.06 MB
  0486  10 TCN 739-2006 - Sữa Tươi - Xác Định Tetracycline Phương Pháp Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao (HPLC).doc  0.06 MB
  0487  10 TCN 740-2006 - Quy Trình Chăn Nuôi Lợn An Toàn.doc  0.08 MB
  0488  10 TCN 745-2006 - Chè - Quy Phạm Khảo Nghiệm Giá Trị Canh Tác Và Giá Trị Sử Dụng Của Giống Chè.doc  0.12 MB
  0489  10 TCN 766-2006 - Quy Phạm Khảo Nghiệm Trên Đồng Ruộng - Hiệu Lực Phân Bón Đối Với Cây Lúa.doc  0.04 MB
  0490  10 TCN 776-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Sản Phẩm Rau Quả - Xác Định pH.doc  0.04 MB
  0491  10 TCN 777-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Chất Rắn Không Tan Trong Nước.doc  0.04 MB
  0492  10 TCN 778-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Xoài Tươi - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0493  10 TCN 779-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Ớt Quả Tươi - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0494  10 TCN 780-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Dưa Chuột Tươi - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0495  10 TCN 781-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Nhãn Quả Tươi - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0496  10 TCN 782-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Sản Phẩm Protein Thực Vật - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0497  10 TCN 783-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Măng Tre Đóng Hộp - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0498  10 TCN 784-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Sản Phẩm Dừa Có Nước - Sữa Dừa Và Kem Dừa.doc  0.06 MB
  0499  10 TCN 785-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Điều Kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Đối Với Các Cơ Sở Chế Biến.doc  0.09 MB
  0500  10 TCN 786-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Quy Phạm Thực Hành Vệ Sinh Đối Với Cơm Dừa.doc  0.06 MB
  0501  10 TCN 787-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Quy Trình Chế Biến Dứa Lạnh Đông Nhanh.doc  0.06 MB
  0502  10 TCN 788-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Quy Trình Chế Biến Ngô Ngọt Lạnh Đông.doc  0.06 MB
  0503  10 TCN 789-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Đậu Hà Lan Lạnh Đông Nhanh - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0504  10 TCN 790-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Su Lơ Lạnh Đông Nhanh - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.10 MB
  0505  10 TCN 791-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Vải Nghiền Nhuyễn - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0506  10 TCN 792-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Lạc Tiên Nghiền Nhuyễn - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0507  10 TCN 793-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Vải Lạnh Đông Nhanh - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0508  10 TCN 811-2006 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Coban Tổng Số Bằng Phép Đo Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.doc  0.15 MB
  0509  10 TCN 813-2006 - Phân Bón - Phương Pháp Xác Định Chì Tổng Số Bằng Phép Đo Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.doc  0.27 MB
  0510  10 TCN 814-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Cúm Gia Cầm.doc  0.12 MB
  0511  10 TCN 815-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Dịch Tả Vịt.doc  0.12 MB
  0512  10 TCN 817-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Đóng Dấu Lợn.doc  0.10 MB
  0513  10 TCN 818-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Lao Bò.doc  0.06 MB
  0514  10 TCN 819-2006 - Quy Trình Phân Lập Và Giám Định Streptococcus Suis.doc  0.07 MB
  0515  10 TCN 820-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Phó Thương Hàn Lợn.doc  0.10 MB
  0516  10 TCN 821-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Tiêm Mao Trùng.doc  0.09 MB
  0517  10 TCN 831-2006 - Quy Trình Chế Biến Bột Máu Làm Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi.doc  0.06 MB
  0518  10 TCN 832-2006 - Quy Trình Chế Biến Bột Xương Làm Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi.doc  1.45 MB
  0519  10 TCN 833-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Xác Định Hàm Lượng Chlotetracycline Oxytetracyline.doc  0.07 MB
  0520  10 TCN 834-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Xác Định Hàm Lượng Zinc Bacitracin.doc  0.07 MB
  0521  10 TCN 835-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Xác Định Hàm Lượng Monensin Bằng Phương Pháp Sắc Ký Lỏng.doc  0.07 MB
  0522  10 TCN 836-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Xác Định Hàm Lượng Tylosin Bằng Phương Pháp Sắc Ký Lỏng.doc  0.07 MB
  0523  10 TCN 84-1987 - Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Cà Phê.doc  0.27 MB
  0524  10 TCN 842-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nước Và Tính Hàm Lượng Chất Khô.doc  0.06 MB
  0525  10 TCN 843-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Quy Trình Chế Biến Cà Chua Nghiền Đóng Hộp.doc  0.06 MB
  0526  10 TCN 844-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Quy Trình Chế Biến Hỗn Hợp Cà Chua Bi Và Dưa Chuột Bao Tử.doc  0.08 MB
  0527  10 TCN 845-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Quy Trình Chế Biến Mận Nước Đường.doc  0.09 MB
  0528  10 TCN 846-2006 - Tiêu Chuẩn Rau Quả - Quy Trình Chế Biến Vải Nguyên Vỏ Lạnh Đông.doc  0.06 MB
  0529  10 TCN 848-2006 - Tiêu Chuẩn Nông Sản Thực Phẩm - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Tro Thô.doc  0.05 MB
  0530  10 TCN 849-2006 - Tiêu Chuẩn Nông Sản Thực Phẩm - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Chất Béo Thô.doc  0.07 MB
  0531  10 TCN 850-2006 - Tiêu Chuẩn Nông Sản Thực Phẩm - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nitơ.doc  0.07 MB
  0532  10 TCN 851-2006 - Tiêu Chuẩn Ngũ Cốc Đậu Đỗ Và Các Sản Phẩm Nghiền - Phương Pháp Xác Định Độ Axít.doc  0.06 MB
  0533  10 TCN 852-2006 - Tiêu Chuẩn Ngũ Cốc Đậu Đỗ - Gạo Nếp Xát - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.11 MB
  0534  10 TCN 860-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Độ Dao Động Phân Tích Cho Phép Đối Với Các Chỉ Tiêu Chất Lượng.doc  0.06 MB
  0535  10 TCN 862-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc  0.09 MB
  0536  10 TCN 863-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Hàm Lượng Vi Sinh Vật Tối Đa Cho Phép Trong Thức Ăn Hỗn Hợp.doc  0.06 MB
  0537  10 TCN 864-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Cám Gạo - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0538  10 TCN 865-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Khô Dầu Đậu Tương - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0539  10 TCN 866-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Khô Dầu Lạc - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0540  10 TCN 867-2006 - Vi Sinh Vật - Phương Pháp Đánh Giá Hoạt Tính Đối Kháng Nấm Gây Bệnh Vùng Rễ Cây.doc  0.09 MB
  0541  10 TCN 868-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Quy Trình Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Công Nghiệp.doc  0.05 MB
  0542  10 TCN 869-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Sắn Khô - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0543  10 TCN 870-2006 - Tiêu Chuẩn Vệ Sinh Thú Y Đối Với Khu Cách Ly Kiểm Dịch Động Vật Xuất Nhập Khẩu.doc  0.12 MB
  0544  10 TCN 871-2006 - Tiêu Chuẩn Vệ Sinh Thú Y Đối Với Trang Thiết Bị Dụng Cụ Phương Tiện Vận Chuyển.doc  0.17 MB
  0545  10 TCN 872-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Xoắn Khuẩn Do Leptospira.doc  0.11 MB
  0546  10 TCN 873-2006 - Quy Trình Kiểm Tra Đánh Giá Vệ Sinh Thú Y Đối Với Cơ Sở Chăn Nuôi Lợn Thịt.doc  0.16 MB
  0547  10 TCN 874-2006 - Quy Trình Đánh Giá Vệ Sinh Thú Y Đối Với Cơ Sở Giết Mổ Gia Súc Gia Cầm.doc  0.15 MB
  0548  10 TCN 875-2006 - Quy Trình Kiểm Tra Giám Sát Vệ Sinh Thú Y Cơ Sở Chăn Nuôi Gia Cầm Thịt.doc  0.14 MB
  0549  10 TCN 876-2006 - Tiêu Chuẩn Vệ Sinh Thú Y Đối Với Thiết Bị Dụng Cụ Dùng Trong Cơ Sở Chăn Nuôi.doc  0.04 MB
  0550  10 TCN 877-2006 - Tiêu Chuẩn Vệ Sinh Thú Y Đối Với Cơ Sở Kinh Doanh Con Giống Gia Cầm.doc  0.05 MB
  0551  10 TCN 878-2006 - Tiêu Chuẩn Vệ Sinh Thú Y Đối Với Cơ Sở Ấp Trứng Gia Cầm.doc  0.09 MB
  0552  10 TCN 88-1988 - Quy Phạm Sử Dụng Các Liên Hợp Máy Canh Tác Trong Nông Nghiệp.doc  0.04 MB
  0553  10 TCN 884-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Của Thuốc Uống Sulfaquinoxalin Và Pyrimethamin.doc  0.04 MB
  0554  10 TCN 885-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Của Thuốc Bột Trisulmix.doc  0.04 MB
  0555  10 TCN 886-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Và Phương Pháp Kiểm Nghiệm Thuốc Tiêm Tiamulin 10%.doc  0.04 MB
  0556  10 TCN 887-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Của Thuốc Tiêm Aspirin Và Acid Ascorbic.doc  0.04 MB
  0557  10 TCN 888-2006 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Của Thuốc Bột Paracetamol Và Acid Ascorbic.doc  0.04 MB
  0558  10 TCN 889-2006 - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vắc Xin Dịch Tả Lợn.doc  0.04 MB
  0559  10 TCN 89-1988 - Quy Phạm Rà Trơn Động Cơ Máy Kéo Và Máy Công Tác Ở Cơ Sở Sử Dụng Trong Nông Nghiệp.doc  0.26 MB
  0560  10 TCN 890-2006 - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vắc Xin Phó Thương Hàn Lợn Nhược Độc.doc  0.04 MB
  0561  10 TCN 892-2006 - Quy Trình Kiểm Nghiệm Vắc Xin Viêm Gan Siêu Vi Trùng Vịt.doc  0.04 MB
  0562  10 TCN 893-2006 - Quy Chế Thử Nghiệm Khảo Nghiệm Vắc Xin Thú Y.doc  0.10 MB
  0563  10 TCN 90-1988 - Quy Phạm Sử Dụng Máy Kéo Làm Đất Ở Ruộng Nước.doc  0.03 MB
  0564  10 TCN 91-1988 - Quy Phạm Kiểm Tra Kỹ Thuật Cho Động Cơ Và Máy Kéo Dùng Trong Nông Nghiệp.doc  0.11 MB
  0565  10 TCN 918-2006 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Thiết Bị Bảo Vệ Cây Trồng.doc  0.43 MB
  0566  10 TCN 92-1988 - Quy Phạm An Toàn Lao Động Trong Việc Sử Dụng Máy Trong Nông Nghiệp.doc  0.05 MB
  0567  10 TCN 921-2006 - Máy Nông Lâm Nghiệp Và Thủy Lợi - Thiết Bị Rắc Thuốc Dạng Hạt Trừ Sinh Vật Hại.doc  0.54 MB
  0568  10 TCN 925-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Nhiệt Thán.doc  0.14 MB
  0569  10 TCN 926-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Bạch Lỵ Và Thương Hàn Ở Gà.doc  0.11 MB
  0570  10 TCN 927-2006 - Quy Trình Chẩn Đoán Bệnh Nấm Aspergillus Ở Gia Cầm.doc  0.13 MB
  0571  10 TCN 928-2006 - Quy Trình Phân Tích Nguy Cơ Trong Nhập Khẩu Động Vật Sống.doc  0.11 MB
  0572  10 TCN 929-2006 - Quy Trình Phân Tích Nguy Cơ Trong Nhập Khẩu Sản Phẩm Động Vật.doc  0.11 MB
  0573  10 TCN 93-1988 - Quy Phạm Bảo Quản Máy Móc Thiết Bị Dùng Trong Nông Nghiệp.doc  0.07 MB
  0574  10 TCN 930-2006 - Quy Trình Phân Tích Nguy Cơ Trong Nhập Khẩu Vắc Xin Và Chế Phẩm Sinh Học.doc  0.10 MB
  0575  10 TCN 95-1988 - Quy Phạm Sử Dụng Công Cụ Nửa Cơ Khí Và Máy Cỡ Nhỏ Dùng Trong Nông Nghiệp.doc  0.06 MB
  0576  10 TCN 96-1988 - Quy Tắc Chăm Sóc Kỹ Thuật Máy Kéo Hai Bánh Và Động Cơ Điêzen Tĩnh.doc  0.12 MB
  0577  10 TCN 97-1988 - Cà Phê Quả Tươi - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc  0.03 MB
  0578  10 TCN 984-2006 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Bột Cá - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0579  11 TCN 18-2006 Quy Phạm Trang Bị Điện Phần 1-Quy Định Chung.pdf  2.47 MB
  0580  11-TCN-19-2006 Quy Phạm Trang Bị Điện Phần 2-Hệ Thống Đường Dẫn Điện.pdf  2.66 MB
  0581  11-TCN-20-2006 Quy Phạm Trang Bị Điện Phần 3-Trang Bị Phân Phối Và Trạm Biến Áp.pdf  1.44 MB
  0582  11-TCN-21-2006 Quy Phạm Trang Bị Điện Phần 4-Bảo Vệ Và Tự Động.pdf  0.89 MB
  0583  12 TCN 16-1982 - Thông Nhựa (P.Merkusii) - Hỗn Hợp Ruột Bầu Ương Thông - Yêu Cầu Chất Lượng.doc  0.04 MB
  0584  12 TCN 17-1982 - Thông Nhựa (P.Merkusii) - Hỗn Hợp Ruột Bầu Ương Thông - Phương Pháp Xác Định.doc  0.04 MB
  0585  14 TCN 100-2001 - Thiết Bị Quan Trắc Đầu Mối Công Trình Thủy Lợi - Các Quy ĐỊnh Chủ Yếu Về Thiết Kế Bố Trí.doc  1.94 MB
  0586  14 TCN 102-2002 - Quy Phạm Khống Chế Cao Độ Cơ Sở Trong Công Trình Thủy Lợi.pdf  8.50 MB
  0587  14 TCN 103-109-1999 - Phụ Gia Bê Tông Và Vữa - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.pdf  3.56 MB
  0588  14 TCN 103-1999 - Đến 14 TCN 109-1999 - Phụ Gia Cho Bê Tông Và Vữa (Hà Nội 1999) - 50 Trang.pdf  3.59 MB
  0589  14 TCN 110-1996 - Chỉ Dẫn Thiết Kế Và Sử Dụng Vải Địa Kỹ Thuật Để Lọc Trong Công Trình Thủy Lợi.pdf  3.63 MB
  0590  14 TCN 111-1997 - Hướng Dẫn Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển Tài Nguyên Nước.doc  0.47 MB
  0591  14 TCN 112-1997 - Hướng Dẫn Tính Toán Và Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Dự Án Thủy Lợi Phục Vụ Tưới, Tiêu.pdf  2.98 MB
  0592  14 TCN 114-2001 - Xi Măng Và Phụ Gia Trong Xây Dựng Thủy Lợi - Hướng Dẫn Sử Dụng.doc  0.21 MB
  0593  14 TCN 115-2000 - Thành Phần, Nội Dung Và Khối Lượng Khảo Sát Địa Chất Trong Các Giai Đoạn Lập Dự Án Và Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi.pdf  5.27 MB
  0594  14 TCN 116-1999 - Thành Phần Khối Lượng Khảo Sát Địa Hình Tròng Các Giai Đoạn Lập Dự Án Và Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi.pdf  2.90 MB
  0595  14 TCN 117-1999 - Cửa Van Cung Thiết Kế, Chế Tạo, Lắp Đặt, Nghiệm Thu Và Bàn Giao - Yêu Cầu Kỹ Thuật.pdf  2.56 MB
  0596  14 TCN 118-2002 - Thành Phần, Nội Dung Và Khối Lượng Lập Các Dự Án Đầu Tư Thủy Lợi.pdf  5.33 MB
  0597  14 TCN 118-2002 Thành Phần, Nội Dung Và Khối Lượng Lập Các Dự Án Đầu Tư Thủy Lợi.pdf  5.33 MB
  0598  14 TCN 119-2002 - Thành Phần, Nội Dung Và Khối Lượng Lập Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi.pdf  4.50 MB
  0599  14 TCN 12-2002 - Công Trình Thủy Lợi Xây Và Lát Đá - Yêu Cầu Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu.pdf  7.20 MB
  0600  14 TCN 120-2002 - Công Trình Thủy Lợi, Xây Và Lát Gạch - Yêu Cầu Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu.doc  1.16 MB
  0601  14 TCN 121-2002 - Hồ Chứa Nước - Công Trình Thủy Lợi Qui Định Về Lập Và Ban Hành.pdf  3.18 MB
  0602  14 TCN 122-2002 - Tiêu Chuẩn Phòng, Chống Lũ Đồng Bằng Sông Hồng.pdf  2.67 MB
  0603  14 TCN 130-2002 - Hướng Dẫn Thiết Kế Đê Biển.pdf  12.88 MB
  0604  14 TCN 131-2002 - Trang Thiết Bị Quản Lý Trong Hệ Thống Công Trình Thủy Lợi Phục Vụ Tưới Tiêu.pdf  3.53 MB
  0605  14 TCN 132-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Xác Định Các Đặc Trưng Tan Rã.doc  0.11 MB
  0606  14 TCN 133-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Xác Định Các Đặc Trưng Trương Nở.doc  0.13 MB
  0607  14 TCN 134-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Xác Định Các Đặc Trưng Co Ngót.doc  0.09 MB
  0608  14 TCN 135-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Thể Tích Khô.doc  0.34 MB
  0609  14 TCN 136-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Thể Tích Khô.doc  0.16 MB
  0610  14 TCN 137-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Xác Định Các Đặc Trưng Nén Lún.doc  0.36 MB
  0611  14 TCN 138-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Xác Định Đặc Trưng Lún Ướt Của Đất.doc  0.17 MB
  0612  14 TCN 139-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Xác Định Hệ Số Thấm Của Đất.doc  0.25 MB
  0613  14 TCN 140-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Chống Cắt Của Đất.doc  0.32 MB
  0614  14 TCN 142-2004 - Kết Cấu Bê Tông, Bê Tông Cốt Thép Công Trình Thủy Lợi Vùng Ven Biển.pdf  3.52 MB
  0615  14 TCN 146-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Thí Nghiệm Trong Phòng.doc  0.09 MB
  0616  14 TCN 147-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Thí Nghiệm Cắt Cánh Ở Trong Phòng.doc  0.11 MB
  0617  14 TCN 148-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Thí Nghiệm Trong Phòng.doc  0.08 MB
  0618  14 TCN 149-2005 - Đất Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi - Phương Pháp Thí Nghiệm Trong Phòng.doc  0.16 MB
  0619  14 TCN 157-2005 - Tiêu Chuẩn Thiết Kế Đập Đất Đầm Nén.pdf  1.73 MB
  0620  14 TCN 165-2006 - Thành Phần Khối Lượng Khảo Sát Địa Hình Công Trình Đê Điều.doc  0.17 MB
  0621  14 TCN 186-2006 - Thành Phần, Khối Lượng Khảo Sát Địa Hình Trong Các Giai Đoạn Lập Dự Án Và Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi.pdf  4.64 MB
  0622  14 TCN 20-2004 - Đập Đất - Yêu Cầu Kỹ Thuật Thi Công Bằng Phương Pháp Đầm Nén.pdf  7.93 MB
  0623  14 TCN 22-2002 - Quy Phạm Khống Chế Mặt Bằng Cơ Sở Trong Công Trình Thủy Lợi.pdf  9.55 MB
  0624  14 TCN 23-2002 - Quy Trình Sơ Họa Diễn Biến Lòng Sông.pdf  6.02 MB
  0625  14 TCN 4-2003 - Thành Phần, Nội Dung, Khối Lượng Điều Tra Khảo Sát Và Tính Toán Khí Tượng Thủy Văn Các Giai Đoạn Lập Dự Án Và Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi.pdf  3.66 MB
  0626  14 TCN 40-2002 - Quy Phạm Đo Kênh Và Xác Định Tim Công Trình Trên Kênh.pdf  4.23 MB
  0627  14 TCN 48-1986 - Quy Trình Thi Công Bê Tông Trong Mùa Nóng-Khô.pdf  3.70 MB
  0628  14 TCN 53-1997 - Tiêu Chuẩn Rửa Đất Mặn.pdf  3.00 MB
  0629  14 TCN 54-1987 - Quy Trình Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép Công Trình Thủy Công.pdf  8.69 MB
  0630  14 TCN 56-1988 - Thiết Kế Đập Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép - Tiêu Chuẩn Thiết Kế.doc  0.90 MB
  0631  14 TCN 57-1988 - Thiết Kế Dẫn Dòng Trong Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi.pdf  3.75 MB
  0632  14 TCN 59-2002 - Công Trình Thủy Lợi - Kết Cấu Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép - Yêu Cầu Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu.pdf  0.98 MB
  0633  14 TCN 60-1988 - Tiêu Chuẩn Thiết Kế Hệ Số Tiêu Cho Ruộng Lúa.pdf  0.38 MB
  0634  14 TCN 63-2002 - Bê Tông Thủy Công Và Các Vật Liệu Dùng Cho Bê Tông Thủy Công - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.55 MB
  0635  14 TCN 63-73-2002 - Bê Tông Thủy Công Và Các Vật Liệu Dùng Cho Bê Tông Thủy Công Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.pdf  4.57 MB
  0636  14 TCN 65-1988 - Thiết Kế Đập Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép - Tiêu Chuẩn Thiết Kế.pdf  4.69 MB
  0637  14 TCN 7-2006 - Công Trình Thủy Lợi - Máy Bơm Nước - Lắp Đặt Nghiệm Thu - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.56 MB
  0638  14 TCN 79-2004 - Kết Cấu Thép Và Thiết Bị Cơ Khí Công Trình Thủy Lợi - Sơn Bảo Vệ.pdf  3.27 MB
  0639  14 TCN 80-2001 - Vữa Thủy Công Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thủ.pdf  8.30 MB
  0640  14 TCN 81-90 - Quy Trình Tính Toán Thủy Lực Công Trình Xả Kiểu Hở Và Xói Lòng Dẫn Bằng Đá Do Dòng Phun.pdf  4.45 MB
  0641  14 TCN 82-1995 - Công Trình Thủy Lợi Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Khoan Phụt Xi Măng Vào Nền Đá.pdf  8.18 MB
  0642  14 TCN 83-1991 - Quy Trình Xác Định Độ Thấm Nước Của Đá Bằng Phương Pháp Thí Nghiệm Ép Nước Vào Hố Khoan.pdf  3.76 MB
  0643  14 TCN 86-1991 Trạm Bơm Điện Hạ Thế Quy Phạm Kỹ Thuật Quản Lý Vận Hành - Bộ Thủy Lợi.pdf  4.07 MB
  0644  14 TCN 87-1995 - Quy Hoạch Sử Dụng Tổng Hợp Và Bảo Vệ Nguồn Nước.pdf  3.93 MB
  0645  14 TCN 88-1993 - Thành Phần Khối Lượng Khảo Sát Và Xử Lý Mối Gây Hại Đập Đất.doc  0.28 MB
  0646  14 TCN 9-2003 - Công Trình Thủy Lợi-Kênh Đất-Yêu Cầu Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu.pdf  3.37 MB
  0647  14 TCN 90-1995 - Công Trình Thủy Lợi Quy Trình Thi Công Và Nghiệm Thu Khớp Nối Biến Dạng.pdf  7.59 MB
  0648  14 TCN 91-99-1996 - Vải Địa Kỹ Thuật Phương Pháp Thử Các Tính Chất Cơ Lý.pdf  4.08 MB
  0649  14 TCN Quy Định Tạm Thời Xét Chọn, Chuyển Giao Và Sử Dụng Các Phần Mềm Ứng Dụng Trong Tính Toán.pdf  2.72 MB
  0650  20 TCN 104-1983 - Quy Phạm Kỹ Thuật Thiết Kế Đường Phố Đường Quảng Trường Đô Thị.doc  0.52 MB
  0651  20 TCN 21-1986 - Móng Cọc.doc  0.94 MB
  0652  20 TCN 27-1991 - Đặt Thiết Bị Trong Nhà Ở Và Công Trình Công Cộng - Tiêu Chuẩn Thiết Kế.pdf  0.35 MB
  0653  20 TCN 69-1987 - Quy Trình Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu Công Trình Bến Khối Xếp Thông Thường.doc  0.27 MB
  0654  22 TCN 13-1979 - Quy Trình Kỹ Thuật Xác Định Dung Trọng Của Đất Bằng Phương Pháp Rót.doc  0.18 MB
  0655  22 TCN 16-1979 - Quy Trình Kỹ Thuật Đo Độ Bằng Phẳng Mặt Đường Bằng Thước Dài 3 Mét.doc  0.18 MB
  0656  22 TCN 18-1979 - Quy Trình Thiết Kế Cầu Cống Theo Trạng Thái Giới Hạn.doc  9.93 MB
  0657  22 TCN 204-1991 - Bulông Cường Độ Cao Dùng Cho Cầu Thép - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.23 MB
  0658  22 TCN 207-1992 - Công Trình Bến Cảng Biển.doc  5.84 MB
  0659  22 TCN 209-1992 - Qui Trình Thi Công Bê Tông Dưới Nước Bằng Phương Pháp Vữa Dâng.doc  0.14 MB
  0660  22 TCN 21-1984 - Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Và Sử Dụng Nhựa Pha Dầu Trong Sửa Chữa Mặt Đường Ô Tô.doc  0.11 MB
  0661  22 TCN 210-1992 - Đường Giao Thông Nông Thôn - Tiêu Chuẩn Thiết Kế.doc  0.91 MB
  0662  22 TCN 211-1993 - Quy Trình Thiết Kế Áo Đường Mềm.doc  6.46 MB
  0663  22 TCN 211-2006 - Áo Đường Mềm - Các Yêu Cầu Và Chỉ Dẫn Thiết Kế.doc  1.46 MB
  0664  22 TCN 217-1994 - Gối Cầu Cao Su Cốt Bản Thép - Tiêu Chuẩn Chế Tạo Nghiệm Thu Lắp Đặt.doc  0.40 MB
  0665  22 TCN 218-1994 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Đường Cứu Nạn Ô Tô.doc  0.93 MB
  0666  22 TCN 220-1995 - Tính Toán Các Đặc Trưng Dòng Chảy Lũ.doc  0.23 MB
  0667  22 TCN 221-1995 - Công Trình Giao Thông Trong Vùng Có Động Đất - Tiêu Chuẩn Thiết Kế.doc  1.19 MB
  0668  22 TCN 222-1995 - Tải Trọng Và Tác Động (Do Sóng Và Do Tàu) Lên Công Trình Thủy.doc  9.65 MB
  0669  22 TCN 224-2000 - Tiêu Chuẩn An Toàn Kỹ Thuật Và Bảo Vệ Môi Trường Của Phương Tiện Cơ Giới Đường Bộ.PDF  0.10 MB
  0670  22 TCN 224-2001 - Tiêu Chuẩn An Toàn Kỹ Thuật Và Bảo Vệ Môi Trường Của Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới.doc  0.08 MB
  0671  22 TCN 225-1995 - Quy Trình Kiểm Định An Toàn Kỹ Thuật Và Bảo Vệ Môi Trường.doc  0.28 MB
  0672  22 TCN 226-1995 - Tiêu Chuẩn Trạm Đăng Kiểm Phương Tiện Cơ Giới Đường Bộ.doc  0.06 MB
  0673  22 TCN 227-1995 - Phân Loại Nhựa Đường Đặc (Bi Tum Đặc) Dùng Cho Đường Bộ.doc  0.10 MB
  0674  22 TCN 229-1995 - Quy Trình Kỹ Thuật - Thi Công Và Nghiệm Thu Lớp Đất Gia Cố.doc  0.11 MB
  0675  22 TCN 231-1996 - Quy Trình Lấy Mẫu Vật Liệu Nhựa Dùng Cho Đường Bộ Sân Bay Và Bến Bãi.doc  0.26 MB
  0676  22 TCN 233-2006 - Qui Định Giám Sát Và Kiểm Tra An Toàn Kỹ Thuật Tàu Thể Thao - Vui Chơi Giải Trí.doc  0.38 MB
  0677  22 TCN 235-1997 - Sơn Dùng Cho Cầu Thép Và Kết Cấu Thép - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phương Pháp Thử.doc  0.07 MB
  0678  22 TCN 236-1997 - Quy Trình Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu Bấc Thấm Trong Xây Dựng Nền Đường.doc  0.08 MB
  0679  22 TCN 237-2001 - Điều Lệ Báo Hiệu Đường Bộ.doc  31.70 MB
  0680  22 TCN 24-1984 - Quy Trình Thi Công Và Nghiệm Thu Dầm Cầu Thép Liên Kết Bằng Bulông Cường Độ Cao.doc  1.66 MB
  0681  22 TCN 24-1995 - Tiêu Chuẩn An Toàn Kỹ Thuật Và Bảo Vệ Môi Trường Của Phương Tiện Cơ Giới Đường Bộ.doc  0.11 MB
  0682  22 TCN 241-1998 - Công Trình Chỉnh Trị Luồng Chạy Tàu Sông.doc  0.66 MB
  0683  22 TCN 243-1998 - Quy Trình Kiểm Định Cầu Trên Đường Ô Tô - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.56 MB
  0684  22 TCN 245-1998 - Quy Trình Thi Công Và Nghiệm Thu Lớp Cấp Phối Đá (Sỏi Cuội) Gia Cố Xi Măng.doc  0.10 MB
  0685  22 TCN 246-1998 - Quy Trình Thi Công Và Nghiệm Thu Lớp Cát Gia Cố Xi Măng Trong Kết Cấu Áo Đường Ô Tô.doc  0.09 MB
  0686  22 TCN 247-1998 - Quy Trình Thi Công Và Nghiệm Thu Dầm Cầu Bê Tông Dự Ứng Lực.doc  1.58 MB
  0687  22 TCN 248-1998 - Vải Địa Kỹ Thuật Trong Xây Dựng Nền Đắp Trên Đất Yếu - Tiêu Chuẩn Thiết Kế Thi Công.pdf  0.75 MB
  0688  22 TCN 249-1998 - Quy Trình Công Nghệ Thi Công Và Nghiệm Thu Mặt Đường Bê Tông Nhựa.doc  0.42 MB
  0689  22 TCN 250-1998 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu - Mặt Đường Đá Dăm Và Đá Dăm Cấp Phối Láng.pdf  2.16 MB
  0690  22 TCN 251-1998 - Quy Trình Thử Nghiệm Xác Định Môđun Đàn Hồi Chung Của Áo Đường Mềm Bằng Cần Đo Võng.pdf  1.53 MB
  0691  22 TCN 252-1998 - Quy Trình Thi Công Và Nghiệm Thu - Lớp Cắt Phối Đá Dăm Trong Kết Cấu Áo Đường Ôtô.pdf  0.18 MB
  0692  22 TCN 253-1998 - Sơn Cầu Thép Và Kết Cấu Thép - Quy Trình Thi Công Và Nghiệm Thu.doc  0.38 MB
  0693  22 TCN 256-1999 - Ô Tô Khách Liên Tỉnh - Yêu Cầu Chung.doc  0.06 MB
  0694  22 TCN 256-2000 - Ô Tô Khách Liên Tỉnh Yêu Cầu Chung.PDF  0.07 MB
  0695  22 TCN 257-2000 - Cọc Khoan Nhồi - Tiêu Chuẩn Thi Công Và Nghiệm Thu.doc  0.30 MB
  0696  22 TCN 258-1999 - Quy Trình Kỹ Thuật Kiểm Định Cầu Đường Sắt.doc  4.76 MB
  0697  22 TCN 259-2000 - Quy Trình Khoan Thăm Dò Địa Chất Công Trình.doc  1.19 MB
  0698  22 TCN 260-2000 - Quy Trình Khảo Sát Địa Chất Công Trình Các Công Trình Đường Thủy.doc  0.46 MB
  0699  22 TCN 262-2000 - Quy Trình Khảo Sát Thiết Kế Nền Đường Ô Tô Đắp Trên Đất Yếu.pdf  6.83 MB
  0700  22 TCN 263-2000 - Quy Trình Khảo Sát Đường Ô Tô.doc  1.27 MB
  0701  22 TCN 264-2006 - Quy Phạm Ngăn Ngừa Ô Nhiễm Do Phương Tiện Thủy Nội Địa.doc  0.26 MB
  0702  22 TCN 265-2006 - Quy Phạm Giám Sát Kỹ Thuật Và Đóng Phương Tiện Thủy Nội Địa Cỡ Nhỏ.doc  0.64 MB
  0703  22 TCN 266-2000 - Cầu Và Cống - Quy Phạm Thi Công Và Nghiệm Thu.doc  0.47 MB
  0704  22 TCN 271-2001 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu - Mặt Đường Láng Nhựa.pdf  1.57 MB
  0705  22 TCN 274-2001 - Chỉ Dẫn Kỹ Thuật Thiết Kế Mặt Đường Mềm.doc  4.47 MB
  0706  22 TCN 275-2001 - Phương Tiện Cơ Giới Đường Bộ - Qui Định Sai Số Và Làm Tròn Số Đối Với Kích Thước.pdf  0.26 MB
  0707  22 TCN 275-2005 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Sai Số Cho Phép Và Quy Định Làm Tròn Số.doc  0.07 MB
  0708  22 TCN 276-2001 - Thành Phần Và Quy Trình Chế Tạo Bê Tông Mác M60-M80 Từ Xi Măng Pc40 Trở Lên.doc  0.29 MB
  0709  22 TCN 277-2001 - Tiêu Chuẩn Kiểm Tra Và Đánh Giá Độ Bằng Phẳng Mặt Đường Theo Chỉ Số Độ Gồ Ghề.doc  0.18 MB
  0710  22 TCN 278-2001 - Quy Trình Thí Nghiệm - Xác định Độ Nhám Của Mặt Đường Đo Bằng Phương Pháp Rắc Cát.pdf  0.28 MB
  0711  22 TCN 279-2001 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thí Nghiệm - Tiêu Chuẩn Vật Liệu Nhựa Đường Đặc.pdf  1.06 MB
  0712  22 TCN 282-2002 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Phương Pháp Thử - Sơn Tín Hiệu Giao Thông Sơn Vạch Đường Nhiệt Dẻo.doc  0.88 MB
  0713  22 TCN 283-2002 - Sơn Tín Hiệu Giao Thông Sơn Vạch Đường Hệ Dung Môi - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  1.87 MB
  0714  22 TCN 283-2002 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Phương Pháp Thử - Sơn Tín Hiệu Giao Thông Sơn Vạch Đường.pdf  2.44 MB
  0715  22 TCN 284-2002 - Sơn Tín Hiệu Giao Thông - Sơn Vạch Đường Hệ Nước - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  1.87 MB
  0716  22 TCN 285-2002 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Phương Pháp Thử - Sơn Tín Hiệu Giao Thông Lớp Phủ Phản Quang.doc  0.19 MB
  0717  22 TCN 286-2001 - Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ - Yêu Cầu Chung.doc  0.74 MB
  0718  22 TCN 288-2002 - Dầm Cầu Thép Và Kết Cấu Thép Yêu Cầu Kỹ Thuật Chế Tạo Và Nghiệm Thu Trong Công Xưởng.pdf  2.24 MB
  0719  22 TCN 289-2002 - Quy Trình Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu.doc  0.53 MB
  0720  22 TCN 291-2002 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Ống Xả Mô Tô Xe Máy.doc  0.11 MB
  0721  22 TCN 292-2002 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Nan Hoa Mô Tô Xe Máy.doc  0.15 MB
  0722  22 TCN 293-2002 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Vành Bánh Xe Mô Tô Làm Bằng Vật Liệu Thép.doc  0.30 MB
  0723  22 TCN 294-2002 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Chân Phanh Mô Tô Xe Máy.doc  0.04 MB
  0724  22 TCN 295-2002 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Tay Phanh Mô Tô Xe Máy.doc  0.05 MB
  0725  22 TCN 296-2002 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Dây Phanh Mô Tô Xe Máy.doc  0.32 MB
  0726  22 TCN 297-2002 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Xích Mô Tô - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.11 MB
  0727  22 TCN 298-2002 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Xích Ống Con Lăn Truyền Động.doc  0.40 MB
  0728  22 TCN 299-2002 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Khung Mô Tô Xe Máy Hai Bánh.doc  0.04 MB
  0729  22 TCN 300-2002 - Sơn Phủ Bảo Vệ Kim Loại - Phương Pháp Thử Trong Điều Kiện Tự Nhiên.doc  4.57 MB
  0730  22 TCN 301-2002 - Phương Pháp Thử Mù Muối - Sơn Và Lớp Phủ Bảo Vệ Kim Loại.rtf  19.44 MB
  0731  22 TCN 302-2006 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Ôtô Khách Thành Phố.doc  0.54 MB
  0732  22 TCN 303-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Độ Bền Của Mô Tô Xe Máy.doc  0.71 MB
  0733  22 TCN 304-2003 - Quy Trình Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu Các Lớp Kết Cấu Áo Đường.doc  0.09 MB
  0734  22 TCN 305-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Độ Tin Cậy Của Mô Tô Xe Máy.doc  0.67 MB
  0735  22 TCN 306-2003 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Thường Xuyên Đường Bộ.doc  0.54 MB
  0736  22 TCN 307-2006 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Ôtô - Yêu Cầu An Toàn Chung.doc  0.25 MB
  0737  22 TCN 308-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Hệ Thống Giảm Âm Thay Thế Của Ôtô.doc  0.30 MB
  0738  22 TCN 309-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Bánh Xe Dự Phòng Sử Dụng Tạm Thời Của Ôtô.doc  0.09 MB
  0739  22 TCN 310-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Đèn Báo Rẽ Trên Ôtô Rơ Moóc.doc  0.28 MB
  0740  22 TCN 311-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Đèn Báo Đỗ Lắp Trên Xe Cơ Giới.doc  0.17 MB
  0741  22 TCN 312-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Khóa Cửa Và Cơ Cấu Giữ Cửa Của Ô Tô.doc  0.59 MB
  0742  22 TCN 313-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Phần Nhô Ra Ngoài Của Cabin Ô Tô Chở Hàng.doc  0.14 MB
  0743  22 TCN 315-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0744  22 TCN 316-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Ghế Cơ Cấu Lắp Đặt Ghế Và Đệm Tựa Đầu.doc  0.28 MB
  0745  22 TCN 317-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Đệm Tựa Đầu Sử Dụng Trên Ô Tô.doc  0.21 MB
  0746  22 TCN 318-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Cơ Cấu Neo Giữ Đai An Toàn Của Ôtô.doc  0.30 MB
  0747  22 TCN 319-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Tầm Nhìn Phía Trước Của Người Lái.doc  0.24 MB
  0748  22 TCN 320-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Nhận Biết Các Cơ Cấu Điều Khiển Báo Hiệu.doc  0.17 MB
  0749  22 TCN 321-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Hệ Thống Chống Ngưng Tụ Hơi Nước.doc  0.24 MB
  0750  22 TCN 322-2003 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Hệ Thống Gạt Nước Và Rửa Kính Chắn Gió.doc  0.27 MB
  0751  22 TCN 327-05 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Rơ Moóc Và Sơ Mi Rơ Moóc - Yêu Cầu An Toàn.doc  0.12 MB
  0752  22 TCN 331-2005 - Biển Chỉ Dẫn Trên Đường Cao Tốc.doc  3.69 MB
  0753  22 TCN 332-2006 - Quy Trình Thí Nghiệm Xác Định Chỉ Số CBR Của Đất Đá Dăm Trong Phòng Thí Nghiệm.doc  0.39 MB
  0754  22 TCN 333-2006 - Quy Trình Đầm Nén Đất Đá Dăm Trong Phòng Thí Nghiệm.doc  0.28 MB
  0755  22 TCN 334-2006 - Quy Trình Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu Lớp Móng Cấp Phối Đá Dăm.doc  0.12 MB
  0756  22 TCN 335-2006 - Quy Trình Thí Nghiệm Đánh Giá Cường Độ Nền Đường Và Kết Cấu Mặt Đường Mềm Của Đường.doc  0.27 MB
  0757  22 TCN 336-2006 - Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ - Hệ Thống Treo Của Ôtô.doc  0.11 MB
  0758  22 TCN 339-2006 - Dụng Cụ Nổi Cứu Sinh.doc  0.04 MB
  0759  22 TCN 341-2005 - Quy Trình Tín Hiệu Đường Sắt.doc  2.70 MB
  0760  22 TCN 343-2006 - Máy Lái Thủy Lực Tàu Thủy - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.33 MB
  0761  22 TCN 345-2006 - Quy Trình Công Nghệ Thi Công Và Nghiệm Thu Lớp Phủ Mỏng Bê Tông Nhựa Có Độ Nhám Cao.doc  0.26 MB
  0762  22 TCN 346-2006 - Quy Trình Thí Nghiệm Xác Định Độ Chặt Nền Móng Đường Bằng Phễu Rót Cát.doc  0.25 MB
  0763  22 TCN 347-2006 - Phương Tiện Giao Thông Đường Sắt - Toa Xe Khách - Yêu Cầu Kỹ Thuật Khi Sản Xuất.doc  0.26 MB
  0764  22 TCN 348-2006 - Yêu Cầu Về An Toàn Kỹ Thuật Và Bảo Vệ Môi Trường Của Phương Tiện Giao Thông.doc  0.25 MB
  0765  22 TCN 349-2006 - Phương Tiện Giao Thông Đường Sắt - Toa Xe - Phương Pháp Kiểm Tra Khi Sản Xuất.doc  0.20 MB
  0766  22 TCN 351-2006 - Quy Trình Thí Nghiệm Xác Định Cường Độ Chịu Uốn Của Tà Vẹt Bê Tông Cốt Thép.doc  0.20 MB
  0767  22 TCN 354-2006 - Tiêu Chuẩn Vật Liệu Nhũ Tương Nhựa Đường Gốc Axít - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.62 MB
  0768  22 TCN 356-2006 - Quy Trình Công Nghệ Thi Công Và Nghiệm Thu Mặt Đường Bê Tông Nhựa.doc  0.39 MB
  0769  22 TCN 357-2006 - Phương Tiện Giao Thông Đường Sắt - Đầu Máy Diesel - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.11 MB
  0770  22 TCN 358-2006 - Phương Tiện Giao Thông Đường Sắt - Đầu Máy Diesel - Phương Pháp Kiểm Tra Khi Sản Xuất.pdf  0.24 MB
  0771  22 TCN 359-2006 - Phương Tiện Giao Thông Đường Sắt - Giá Chuyển Hướng Toa Xe Khách.doc  0.09 MB
  0772  22 TCN 362-2007 - Cấp Kỹ Thuật Đường Sắt.doc  0.13 MB
  0773  22 TCN 56-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Phân Tích Nhanh Thành Phần Hạt Của Đất.doc  0.04 MB
  0774  22 TCN 57-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Các Chỉ Tiêu Cơ Lý Của Đá.doc  0.18 MB
  0775  22 TCN 59-1984 - Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng.pdf  0.17 MB
  0776  22 TCN 60-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Bê Tông Xi Măng.doc  0.88 MB
  0777  22 TCN 62-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Bê Tông Nhựa.doc  0.58 MB
  0778  22 TCN 63-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Vật Liệu Nhựa Đường.doc  0.29 MB
  0779  22 TCN 65-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Xác Định Độ Nhám Mặt Đường Bằng Phương Pháp Rắc Cát.doc  0.05 MB
  0780  22 TCN 67-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Xác Định Nhanh Độ Ẩm Của Đất Bằng Phương Pháp Thể Tích.doc  0.08 MB
  0781  22 TCN 68-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Cường Độ Kháng Ép Của Bê Tông Bằng Dụng Cụ HPS.doc  0.05 MB
  0782  22 TCN 7-1977 - Quy Trình Kỹ Thuật Thi Công Và Nghiệm Thu Mặt Đường Cấp Phối.doc  0.10 MB
  0783  22 TCN 72-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Xác Định Mô Đun Đàn Hồi Của Vật Liệu Đá Gia Cố Chất Kết Dính.doc  0.08 MB
  0784  22 TCN 73-1984 - Quy Trình Thí Nghiệm Xác Định Cường Độ Ép Chẻ Của Vật Liệu Hạt Liên Kết.doc  0.09 MB
  0785  22 TCN 79-1984 - Quy Trình Thi Công Vật Liệu Xi Măng Lưới Thép.doc  0.09 MB
  0786  24 TCN 01-1998 - Sợi Polyeste Pha Bông - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.10 MB
  0787  24 TCN 01-2004 - Da Bò Wetblue - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phương Pháp Thử.doc  0.04 MB
  0788  24 TCN 02-2004 - Da Trâu Bọc Đệm - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phương Pháp Thử.doc  0.09 MB
  0789  24 TCN 03-2004 - Quy Trình Kiểm Tra Chất Lượng Giầy Thành Phẩm.doc  0.23 MB
  0790  24 TCN 04-2004 - Tiêu Chuẩn Cấp Bậc Kỹ Thuật Công Nhân Ngành Giầy.doc  0.36 MB
  0791  24 TCN 04-2006 - Nguyên Liệu Để Sản Xuất Sứ Dân Dụng Cao Cấp - Thạch Anh.doc  0.06 MB
  0792  24 TCN 05-2006 - Nguyên Liệu Để Sản Xuất Sứ Dân Dụng Cao Cấp - Đất Sét.doc  0.04 MB
  0793  24 TCN 68-1994 - Giấy Loại Nhập Khẩu.doc  0.09 MB
  0794  24 TCN 72-1999 - Cáctông Lớp Mặt Của Cáctông Sóng.doc  0.06 MB
  0795  24 TCN 73-1999 - Giấy Làm Lớp Sóng Của Cáctông Sóng.doc  0.05 MB
  0796  24 TCN 74-1999 - Cáctông Lớp Phẳng Giữa Của Cáctông Sóng.doc  0.04 MB
  0797  24 TCN 75-1999 - Cáctông Duplex.doc  0.09 MB
  0798  24 TCN 76-1999 - Bìa Mầu.doc  0.06 MB
  0799  24 TCN 77-1999 - Giấy Bao Xi Măng.doc  0.05 MB
  0800  24 TCN 78-1999 - Giấy Bao Gói.doc  0.07 MB
  0801  24 TCN 79-1999 - Giấy Vệ Sinh (Toilet).doc  0.04 MB
  0802  24 TCN 80-1999 - Giấy Làm Khăn.doc  0.05 MB
  0803  24 TCN 81-2000 - Bột Giấy Giấy Và Cáctông Thông Dụng - Thuật Ngữ.doc  0.10 MB
  0804  24 TCN 82-2003 - Bột Giấy - Ước Lượng Độ Bụi.doc  0.09 MB
  0805  24 TCN 83-2003 - Bột Giấy Tái Chế - Ước Lượng Các Phần Tử Chất Dính Và Chất Dẻo.doc  0.38 MB
  0806  24 TCN 85-2002 - Sợi Bông Đơn Chải Thô - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.24 MB
  0807  28 TCN 102-2004 - Thức Ăn Hỗn Hợp Dạng Viên Cho Tôm Sú.doc  0.07 MB
  0808  28 TCN 117-1998 - Sản Phẩm Thủy Sản Đông Lạnh - Cá Basa Phi Lê.doc  0.05 MB
  0809  28 TCN 118-1998 - Sản Phẩm Thủy Sản Đông Lạnh - Thịt Nghêu Luộc.doc  0.06 MB
  0810  28 TCN 120-1998 - Quy Trình Sản Xuất Giống Cá Catla.doc  0.12 MB
  0811  28 TCN 121-1998 - Cá Nước Ngọt - Cá Chép V1 Bố Mẹ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.08 MB
  0812  28 TCN 122-1998 - Cá Nước Ngọt - Cá Chép Giống V1 - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0813  28 TCN 123-1998 - Quy Trình Nuôi Cá Chép V1 Thương Phẩm.doc  0.06 MB
  0814  28 TCN 124-1998 - Tôm Biển - Tôm Giống PL15 - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0815  28 TCN 125-1998 - Quy Trình Ương Tôm Sú Tôm He Từ Post-Larvae 15 Đến 45 Ngày Tuổi.doc  0.12 MB
  0816  28 TCN 126-1998 - Cấp Bậc Kỹ Thuật Công Nhân Trong Lĩnh Vực Khai Thác Hải Sản.doc  0.12 MB
  0817  28 TCN 127-1998 - Cấp Bậc Kỹ Thuật Công Nhân Trong Lĩnh Vực Nuôi Trồng Thủy Sản.doc  0.14 MB
  0818  28 TCN 128-1998 - Cấp Bậc Kỹ Thuật Công Nhân Trong Lĩnh Vực Chế Biến Thủy Sản.doc  0.09 MB
  0819  28 TCN 129-1998 - Cơ Sở Chế Biến Thủy Sản - Chương Trình Quản Lý Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm.doc  0.09 MB
  0820  28 TCN 130-1998 - Cơ Sở Chế Biến Thủy Sản - Ðiều Kiện Chung Đảm Bảo An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.doc  0.12 MB
  0821  28 TCN 131-1998 - Cá Nước Ngọt - Cá Bố Mẹ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0822  28 TCN 132-1998 - Cá Nước Ngọt - Cá Bột - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0823  28 TCN 133-1998 - Cá Nước Ngọt - Cá Hương - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0824  28 TCN 134-1998 - Cá Nước Ngọt - Cá Giống - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0825  28 TCN 135-1999 - Tàu Cá - Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm.doc  0.04 MB
  0826  28 TCN 136-1999 - Cơ Sở Sản Xuất Nhuyễn Thể Hai Mảnh Vỏ - Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Vệ Sinh.doc  0.04 MB
  0827  28 TCN 137-1999 - Cơ Sở Sản Xuất Đồ Hộp Thủy Sản - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.05 MB
  0828  28 TCN 138-1999 - Cơ Sở Chế Biến Thủy Sản Ăn Liền - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.04 MB
  0829  28 TCN 139-2000 - Cơ Sở Chế Biến Thủy Sản Khô - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.04 MB
  0830  28 TCN 150-2000 - Kích Dục Tố Cho Cá Đẻ HCG.doc  0.06 MB
  0831  28 TCN 151-2000 - Cá Nước Ngọt - Cá Bố Mẹ Các Loài Mè Vinh He Vàng Bống Tượng Trê Lai F1.doc  0.07 MB
  0832  28 TCN 152-2000 - Cá Nước Ngọt - Cá Bột Các Loài Mè Vinh He Vàng Bống Tượng Trê Lai F1.doc  0.04 MB
  0833  28 TCN 153-2000 - Cá Nước Ngọt - Cá Hương Các Loài Mè Vinh He Vàng Bống Tượng Trê Lai F1.doc  0.05 MB
  0834  28 TCN 154-2000 - Cá Nước Ngọt - Cá Giống Các Loài Mè Vinh He Vàng Bống Tượng Trê Lai F1.doc  0.05 MB
  0835  28 TCN 156-2000 - Quy Định Sử Dụng Phụ Gia Thực Phẩm Trong Chế Biến Thủy Sản.doc  0.16 MB
  0836  28 TCN 157-2000 - Ðộc Tố Gây Mất Trí Nhớ Trong Thịt Nhuyễn Thể Hai Mảnh Vỏ.doc  0.04 MB
  0837  28 TCN 158-2000 - Ðộc Tố Tiêu Chảy Cơ Trong Thịt Nhuyễn Thể Hai Mảnh Vỏ - Phương Pháp Định Lượng.doc  0.05 MB
  0838  28 TCN 159-2000 - Ðộc Tố Gây Liệt Cơ Trong Thịt Nhuyễn Thể Hai Mảnh Vỏ - Phương Pháp Định Lượng.doc  0.05 MB
  0839  28 TCN 160-2000 - Hàm Lượng Thủy Ngân Trong Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng Bằng Quang Phổ Hấp Thụ.doc  0.03 MB
  0840  28 TCN 161-2000 - Hàm Lượng Chì Trong Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng Bằng Quang Phổ Hấp Thụ.doc  0.04 MB
  0841  28 TCN 162-2000 - Hàm Lượng Cađimi Trong Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng Bằng Quang Phổ Hấp Thụ.doc  0.04 MB
  0842  28 TCN 163-2000 - Cảng Cá - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.04 MB
  0843  28 TCN 164-2000 - Cơ Sở Thu Mua Thủy Sản - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.04 MB
  0844  28 TCN 165-2000 - Chợ Cá - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.09 MB
  0845  28 TCN 166-2001 - Thuật Ngữ Kỹ Thuật Lạnh Thông Gió Sưởi Ấm Và Điều Hòa Không Khí.doc  0.06 MB
  0846  28 TCN 167-2001 - Cá Nước Ngọt - Cá Bố Mẹ Các Loài Tai Tượng Tra Và Ba Sa - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.13 MB
  0847  28 TCN 168-2001 - Cá Nước Ngọt - Cá Bột Các Loài Tai Tượng Tra Và Ba Sa - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.11 MB
  0848  28 TCN 169-2001 - Cá Nước Ngọt - Cá Hương Các Loài Tai Tượng Tra Và Ba Sa - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0849  28 TCN 170-2001 - Cá Nước Ngọt - Cá Giống Các Loài Tai Tượng Tra Và Ba Sa - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0850  28 TCN 171-2001 - Quy Trình Công Nghệ Nuôi Thâm Canh Tôm Sú.doc  0.14 MB
  0851  28 TCN 172-2001 - Cấp Bậc Kỹ Thuật Công Nhân Trong Lĩnh Vực Cơ Khí Đóng Sửa Tàu Thuyền Thủy Sản.doc  0.33 MB
  0852  28 TCN 173-2001 - Trung Tâm Giống Thủy Sản Cấp I - Yêu Cầu Chung.doc  0.15 MB
  0853  28 TCN 174-2002 - Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Thủy Sản - Điều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.03 MB
  0854  28 TCN 175-2002 - Cơ Sở Sản Xuất Nước Mắm - Điều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.04 MB
  0855  28 TCN 176-2002 - Cơ Sở Nuôi Cá Ba Sa Cá Tra Trong Bè - Điều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.06 MB
  0856  28 TCN 177-2002 - Hàm Lượng Thuốc Kháng Sinh Nhóm Tetracyclin Trong Sản Phẩm Thủy Sản.doc  0.12 MB
  0857  28 TCN 178-2002 - Hàm Lượng Axit Oxolinic Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng.doc  0.11 MB
  0858  28 TCN 179-2002 - Hàm Lượng Aflatoxin Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng.doc  0.05 MB
  0859  28 TCN 180-2002 - Hàm Lượng Thuốc Trừ Sâu Gốc Clo Hữu Cơ Và Poly Clorua Biphenyl.doc  0.06 MB
  0860  28 TCN 181-2002 - Chức Danh Viên Chức Tàu Thủy Sản.doc  0.25 MB
  0861  28 TCN 182-2003 - Sulfite Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng.doc  0.04 MB
  0862  28 TCN 183-2003 - Axit Boric Và Muối Borat Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Tính.doc  0.03 MB
  0863  28 TCN 184-2003 - Urê Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Tính.doc  0.03 MB
  0864  28 TCN 185-2003 - Muối Polyphosphat Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng Bằng Sắc Ký Ion.doc  0.05 MB
  0865  28 TCN 186-2003 - Hàm Lượng Cloramphenicol Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng.doc  0.04 MB
  0866  28 TCN 187-2004 - Thức Ăn Hỗn Hợp Dạng Viên Cho Tôm Càng Xanh.doc  0.08 MB
  0867  28 TCN 188-2004 - Thức Ăn Hỗn Hợp Dạng Viên Cho Cá Tra Và Cá Ba Sa.doc  0.08 MB
  0868  28 TCN 189-2004 - Thức Ăn Hỗn Hợp Dạng Viên Cho Cá Rô Phi.doc  0.08 MB
  0869  28 TCN 190-2004 - Cơ Sở Nuôi Tôm - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.07 MB
  0870  28 TCN 191-2004 - Vùng Nuôi Tôm - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.04 MB
  0871  28 TCN 192-2004 - Vùng Nuôi Cá Bè - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm.doc  0.06 MB
  0872  28 TCN 193-2004 - Vùng Thu Hoạch Nhuyễn Thể Hai Mảnh Vỏ - Ðiều Kiện Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn.doc  0.06 MB
  0873  28 TCN 194-2004 - Các Chất Chuyển Hóa Thuộc Nhóm Nitrofuran Trong Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản.doc  0.10 MB
  0874  28 TCN 195-2004 - Thuốc Trừ Sâu Gốc Phospho Hữu Cơ Trong Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản.doc  0.05 MB
  0875  28 TCN 196-2004 - Sulfonamit Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng Bằng Sắc Ký Lỏng.doc  0.06 MB
  0876  28 TCN 197-2004 - Penicillin Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng Bằng Sắc Ký Lỏng.doc  0.10 MB
  0877  28 TCN 198-2004 - Histamin Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Lượng Bằng Sắc Ký Lỏng.doc  0.06 MB
  0878  28 TCN 199-2004 - Salmonella Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Tính.doc  0.05 MB
  0879  28 TCN 200-2004 - Vibrio Cholerae Trong Sản Phẩm Thủy Sản - Phương Pháp Định Tính.doc  0.08 MB
  0880  28 TCN 201-2004 - Sản Phẩm Thủy Sản Đông Lạnh - Cồi Điệp.doc  0.05 MB
  0881  28 TCN 203-2004 - Chức Danh Thuyền Viên Tàu Kiểm Ngư.doc  0.16 MB
  0882  28 TCN 204-2004 - Cá Nước Ngọt - Cá Bố Mẹ Các Loài Lóc Lóc Bông Rô Đồng Và Sặc Rằn.doc  0.06 MB
  0883  28 TCN 205-2004 - Cá Nước Ngọt - Cá Bột Các Loài Lóc Lóc Bông Rô Đồng Và Sặc Rằn.doc  0.05 MB
  0884  28 TCN 206-2004 - Cá Nước Ngọt - Cá Hương Các Loài Lóc Lóc Bông Rô Đồng Và Sặc Rằn.doc  0.05 MB
  0885  28 TCN 207-2004 - Cá Nước Ngọt - Cá Giống Các Loài Lóc Lóc Bông Rô Đồng Và Sặc Rằn.doc  0.05 MB
  0886  28 TCN 208-2004 - Vật Liệu Lưới Khai Thác Thủy Sản - Chỉ Tiêu Chất Lượng Thông Dụng Của Sợi.doc  0.21 MB
  0887  28 TCN 209-2004 - Vật Liệu Lưới Khai Thác Thủy Sản - Chỉ Tiêu Chất Lượng Thông Dụng Của Dây.doc  0.13 MB
  0888  28 TCN 210-2004 - Vật Liệu Lưới Khai Thác Thủy Sản - Chỉ Tiêu Chất Lượng Thông Dụng Của Lưới Tấm.doc  0.12 MB
  0889  28 TCN 211-2004 - Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Cá Tra.doc  0.07 MB
  0890  28 TCN 212-2004 - Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Cá Ba Sa.doc  0.07 MB
  0891  28 TCN 213-2004 - Quy Trình Kỹ Thuật Nuôi Thâm Canh Cá Tra.doc  0.09 MB
  0892  28 TCN 214-2004 - Quy Trình Kỹ Thuật Nuôi Thâm Canh Cá Ba Sa.doc  0.05 MB
  0893  28 TCN 215-2004 - Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Giống Cá Bỗng.doc  0.08 MB
  0894  28 TCN 216-2004 - Cá Nước Ngọt - Cá Bỗng Bố Mẹ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.05 MB
  0895  28 TCN 217-2004 - Cá Nước Ngọt - Cá Bỗng Bột - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0896  28 TCN 218-2004 - Cá Nước Ngọt - Cá Bỗng Hương - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0897  28 TCN 219-2004 - Cá Nước Ngọt - Cá Bỗng Giống - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  0898  28 TCN 220-2005 - Cơ Sở Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Thú Y.doc  0.13 MB
  0899  28 TCN 223-2005 - Lưới Chụp Mực - Kỹ Thuật Khai Thác.doc  0.20 MB
  0900  28 TCN 92-2005 - Cơ Sở Sản Xuất Giống Tôm Biển - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Thú Y.doc  0.15 MB
  0901  3 TCN 179-1972 - Dao Tiện Gắn Thép Gió - Dao Tiện Phá Ngoài Đầu Thẳng φ=45 Độ Và 60 Độ Phải.doc  0.23 MB
  0902  3 TCN 180-1972 - Dao Tiện Gắn Hợp Kim Cứng - Dao Tiện Phá Ngoài Và Tiện Vai Đầu Thẳng φ=45 Độ.doc  0.28 MB
  0903  3 TCN 181-1972 - Dao Tiện Gắn Thép Gió - Dao Tiện Phá Ngoài Và Tiện Vai Phải Và Trái.doc  0.33 MB
  0904  3 TCN 182-1972 - Dao Tiện Gắn Hợp Kim Cứng - Dao Tiện Phá Ngoài Và Tiện Vai Đầu Cong φ=90 Độ Phải.doc  0.21 MB
  0905  3 TCN 183-1972 - Dao Tiện Gắn Hợp Kim Cứng - Dao Tiện Phá Ngoài Và Tiện Vai Đầu Thẳng φ= 90 Độ Phải.doc  0.21 MB
  0906  3 TCN 184-1972 - Dao Tiện Gắn Hợp Kim Cứng - Dao Tiện Phá Ngoài Đầu Thẳng φ= 75 Độ Phải Và Trái.doc  0.22 MB
  0907  3 TCN 185-1972 - Dao Tiện Gắn Thép Gió - Dao Xén Mặt Mút Phải Và Trái.doc  0.19 MB
  0908  3 TCN 186-1972 - Dao Tiện Gắn Hợp Kim Cứng - Dao Xén Mặt Mút φ=70 Độ Phải Và Trái.doc  0.19 MB
  0909  3 TCN 187-1972 - Dao Gắn Thép Gió - Dao Tiện Lỗ Thông φ=45 Độ Và 60 Độ.doc  0.23 MB
  0910  3 TCN 188-1972 - Dao Tiện Gắn Hợp Kim Cứng - Dao Tiện Lỗ Thông.doc  0.21 MB
  0911  3 TCN 189-1972 - Dao Tiện Gắn Thép Gió - Dao Tiện Lỗ Không Thông.doc  0.21 MB
  0912  3 TCN 191-1972 - Dao Tiện Gắn Thép Gió - Dao Cắt Đứt Phải Và Trái.doc  0.35 MB
  0913  3 TCN 192-1972 - Dao Tiện Gắn Hợp Kim Cứng - Dao Cắt Đứt Phải Và Trái.doc  0.35 MB
  0914  3 TCN 194-1972 - Dao Tiện Gắn Hợp Kim Cứng - Dao Tiện Tinh Lưỡi Rộng.doc  0.18 MB
  0915  3 TCN 195-1972 - Dao Bào Gắn Thép Gió - Dao Bào Phá Đầu Cong 45 Độ Phải Và Trái.doc  0.23 MB
  0916  3 TCN 196-1972 - Dao Bào Gắn Hợp Kim Cứng - Dao Bào Phá Đầu Cong φ=45 Độ Phải Và Trái.doc  0.25 MB
  0917  3 TCN 197-1972 - Dao Bào Gắn Hợp Kim Cứng - Dao Bào Phá Đầu Thẳng φ=45 Độ Phải Và Trái.doc  0.12 MB
  0918  3 TCN 198-1972 - Dao Bào Gắn Thép Gió - Dao Bào Cạnh Đầu Thẳng Phải Và Trái.doc  0.21 MB
  0919  34 TCN 72-1997 - Đo Kích Thước Chân Để Thiết Kế Giầy - Phương Pháp Đo.doc  0.06 MB
  0920  52 TCN-CTYT 37-2005 - Tiêu Chuẩn Thiết Kế - Các Khoa Xét Nghiệm - Bệnh Viện Đa Khoa.doc  0.62 MB
  0921  52 TCN-CTYT 38-2005 - Tiêu Chuẩn Thiết Kế - Khoa Phẫu Thuật Bệnh Viện Đa Khoa.doc  1.36 MB
  0922  52 TCN-CTYT 39-2005 - Tiêu Chuẩn Thiết Kế Khoa Cấp Cứu Khoa Điều Trị Tích Cực Và Chống Độc.doc  1.22 MB
  0923  52 TCN-CTYT 40-2005 - Tiêu Chuẩn Thiết Kế Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh Bệnh Viện Đa Khoa.doc  0.29 MB
  0924  52 TCN-TQTP 0008-2004 - Thường Quy kỹ Thuật Xác Định E.Coli 0157 Trong Thực Phẩm.doc  0.09 MB
  0925  52 TCN-TQTP 0009-2004 - Thường Quy Kỹ Thuật Định Danh Nấm Mốc As - Pergillus Parasiticus.doc  0.25 MB
  0926  52 TCN-TQTP 0011-2005 - Thường Quy Kỹ Thuật Xác Định Tert-butyl Hydroquinon (TBHQ) Trong Thực Phẩm.doc  0.14 MB
  0927  52 TCN-TQTP 0012-2005 - Thường Quy Kỹ Thuật Xác Định Butyl Hydroxyanisol (BHA) Trong Thực Phẩm.doc  0.14 MB
  0928  58 TCN 23-1974 - Hệ Thống Quản Lý Bản Vẽ Tàu Cá - Sản Phẩm Và Các Phần Cấu Thành Của Sản Phẩm.doc  0.04 MB
  0929  58 TCN 24-1974 - Hệ Thống Quản Lý Bản Vẽ Tàu Cá - Các Loại Bản Vẽ Và Tài Liệu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0930  58 TCN 25-1974 - Hệ Thống Quản Lý Bản Vẽ Tàu Cá - Khung Tên Và Bảng Kê Trên Các Bản Vẽ.doc  1.08 MB
  0931  58 TCN 26-1974 - Hệ Thống Quản Lý Bản Vẽ Tàu Cá - Ký Hiệu Các Bản Vẽ Tàu Cá Và Tài Liệu Kỹ Thuật.doc  0.29 MB
  0932  58 TCN 27-1974 - Bản Vẽ Tàu Cá - Tỷ Lệ.doc  0.03 MB
  0933  64 TCN 113-1999 - Chất Tẩy Rửa Tổng Hợp Bột Giặt Tổng Hợp - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.03 MB
  0934  64 TCN 114-1999 - Chất Tẩy Rửa Tổng Hợp Bột Giặt Tổng Hợp - Phương Pháp Thử.doc  0.04 MB
  0935  64 TCN 115-1999 - Chất Lượng Nước - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Clo Dư Trong Nước Thải.doc  0.04 MB
  0936  64 TCN 116-1999 - Chất Lượng Nước - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Florua Trong Nước Thải Công Nghiệp.doc  0.05 MB
  0937  64 TCN 117-1999 - Pin Kiềm LR6 - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.07 MB
  0938  64 TCN 118-2000 - Chất Lượng Nước - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Xyanua Trong Nước Thải.doc  0.04 MB
  0939  64 TCN 119-2000 - Chất Lượng Nước - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Crôm Trong Nước Thải.doc  0.03 MB
  0940  64 TCN 120-2000 - Chất Lượng Nước - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Mangan Trong Nước Thải.doc  0.03 MB
  0941  64 TCN 121-2000 - Ắc Quy Chì Khởi Động - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.10 MB
  0942  64 TCN 122-2000 - Ắc Quy Xe Gắn Máy - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc  0.08 MB
  0943  64 TCN 16-1979 - Crôm Oxít Kỹ Thuật.doc  0.06 MB
  0944  64 TCN 18-1979 - Natri Bisunphit.doc  0.05 MB
  0945  64 TCN 19-1979 - Lưu Huỳnh Thỏi.doc  0.06 MB
  0946  96 TCN 43-1990 - Qui Phạm Đo Vẽ Bản Đồ Địa Hình Tỉ Lệ 1-500, 1-1000, 1-2000 Và 1-5000.pdf  23.35 MB
  0947  TCN 01-2004 - Vải Bạt Phun Keo PVC.doc  0.11 MB
  0948  TCN 02-2004 - Nhà Bạt Cứu Sinh - Phương Pháp Bảo Quản.doc  0.06 MB
  0949  TCN 03-1997 - Cặp Đựng Tài Liệu.doc  0.03 MB
  0950  TCN 03-2004 - Thóc Bảo Quản Đổ Rời - Phương Pháp Xác Định Mức Độ Nhiễm Côn Trùng.doc  0.20 MB
  0951  TCN 04-1997 - Mục Lục Hồ Sơ.doc  0.06 MB
  0952  TCN 04-2004 - Thóc Dự Trữ Quốc Gia - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.09 MB
  0953  TCN 05-1997 - Sổ Đăng Ký - Mục Lục Hồ Sơ.doc  0.05 MB
  0954  TCN 05-2004 - Phao Áo Cứu Sinh Dự Trữ Quốc Gia - Quy Phạm Bảo Quản.doc  0.08 MB
  0955  TCN 06-2004 - Phao Tròn Cứu Sinh Dự Trữ Quốc Gia - Quy Phạm Bảo Quản.doc  0.10 MB
  0956  TCN 17-1998 - Tiêu Chuẩn Công Nhận Giống Cây Lâm Nghiệp.doc  0.04 MB
  0957  TCN 58-1997 - Phòng Cháy Chữa Cháy Chợ Và Trung Tâm Thương Mại - Yêu Cầu An Toàn Trong Khai Thác.pdf  0.15 MB
  0958  TCN 68 143-2000 - Thiết Bị Điện Thoại Không Dây (Loại Kéo Dài Thuê Bao) - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.42 MB
  0959  TCN 68-132-1998 - Cáp Thông Tin Kim Loại Dùng Cho Mạng Điện Thoại Nội Hạt - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.67 MB
  0960  TCN 68-135-2001 - Chống Sét Bảo Vệ Các Công Trình Viễn Thông - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.56 MB
  0961  TCN 68-136-1995 - Tổng Đài Điện Tử Pabx - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.14 MB
  0962  TCN 68-137-1995 - Thiết Bị Vi Ba Số - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.16 MB
  0963  TCN 68-138-1995 - Máy Điện Thoại Di Động Của Hệ Thống GSM.doc  0.20 MB
  0964  TCN 68-139-1995 - Hệ Thống Thông Tin Cáp Sợi Quang - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.43 MB
  0965  TCN 68-140-1995 - Chống Quá Áp Quá Dòng Để Bảo Vệ Đường Dây Và Thiết Bị Thông Tin.doc  0.31 MB
  0966  TCN 68-141-1995 - Tiếp Đất Cho Các Công Trình Viễn Thông - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.68 MB
  0967  TCN 68-142-1995 - Thiết Bị Modem Tốc Độ Thấp Trên Mạng Điện Thoại Công Cộng - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.32 MB
  0968  TCN 68-143-1995 - Thiết Bị Điện Thoại Không Dây (Loại Kéo Dài Thuê Bao) - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.61 MB
  0969  TCN 68-143-2003 - Thiết Bị Điện Thoại Không Dây (Loại Kéo Dài Thuê Bao) - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.48 MB
  0970  TCN 68-144-1995 - Ống Nhựa Dùng Cho Tuyến Cáp Ngầm - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.16 MB
  0971  TCN 68-145-1995 - Thiết Bị PCM-30 Và PCM-120 - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  1.09 MB
  0972  TCN 68-146-1995 - Tổng Đài Số Dung Lượng Nhỏ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.12 MB
  0973  TCN 68-147-1995 - Hệ Thống Nhắn Tin - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.34 MB
  0974  TCN 68-148-1995 - Thiết Bị CT2-CT2 PLUS - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.33 MB
  0975  TCN 68-149-1995 - Thiết Bị Thông Tin - Các Yêu Cầu Chung Về Môi Trường Khí Hậu.doc  1.08 MB
  0976  TCN 68-153-1995 - Cống Bể Cáp Và Tủ Đấu Cáp - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.59 MB
  0977  TCN 68-155-1995 - Thiết Bị Điện Thoại ISDN - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.78 MB
  0978  TCN 68-156-1996 - Thiết Bị Vi Ba Số 34 Mbit-S - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.46 MB
  0979  TCN 68-157-1996 - Thiết Bị Vi Ba Số 140 Mbit-S - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.36 MB
  0980  TCN 68-159-1996 - Thiết Bị Ghép Kênh Số 34 Mbit-S - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.47 MB
  0981  TCN 68-160-1996 - Cáp Sợi Quang - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.32 MB
  0982  TCN 68-161-2006 - Phòng Chống Ảnh Hưởng Của Đường Dây Điện Lực Đến Cáp Thông Tin Và Các Trạm Thu.doc  0.61 MB
  0983  TCN 68-162-1996 - Thiết Bị Nguồn 48 DCV Dùng Cho Thiết Bị Viễn Thông - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.14 MB
  0984  TCN 68-163-1997 - Hệ Thống Báo Hiệu Số 7 - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phần Cơ Sở.doc  0.54 MB
  0985  TCN 68-163A-1997 - Hệ Thống Báo Hiệu Số 7 - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phần Chuyển Giao Tin Báo (MTP).doc  0.77 MB
  0986  TCN 68-163B-1997 - Hệ Thống Báo Hiệu Số 7 - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phần Đối Tượng Sử Dụng ISDN (ISUP).doc  2.14 MB
  0987  TCN 68-164-1997 - Lỗi Bít Và Rung Pha Của Các Đường Truyền Dẫn Số - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.62 MB
  0988  TCN 68-165-1997 - Thiết Bị Nhân Kênh Số - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.80 MB
  0989  TCN 68-166-1997 - Hệ Thống Điện Thoại Dùng Thẻ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.67 MB
  0990  TCN 68-167-1997 - Thiết Bị Chống Quá Áp Quá Dòng Do Ảnh Hưởng Của Sét Và Đường Dây Tải Điện.doc  0.48 MB
  0991  TCN 68-168-1997 - Trạm Mặt Đất VSAT - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.11 MB
  0992  TCN 68-169-1998 - Hệ Thống Báo Hiệu R2 - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.58 MB
  0993  TCN 68-170-1998 - Chất Lượng Mạng Viễn Thông - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.07 MB
  0994  TCN 68-171-1998 - Đồng Hồ Chủ Trong Mạng Đồng Bộ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.11 MB
  0995  TCN 68-172-1998 - Giao Diện Kết Nối Mạng - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.12 MB
  0996  TCN 68-173-1998 - Giao Diện Quang Cho Các Thiết Bị Và Hệ Thống Truyền Dẫn SDH - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.38 MB
  0997  TCN 68-174-1998 - Quy Phạm Chống Sét Và Tiếp Đất Cho Các Công Trình Viễn Thông.doc  2.73 MB
  0998  TCN 68-174-2006 - Quy Phạm Chống Sét Và Tiếp Đất Cho Các Công Trình Viễn Thông.doc  2.47 MB
  0999  TCN 68-175-1998 - Các Giao Diện Điện Phân Cấp Số - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.88 MB
  1000  TCN 68-176-1998 - Dịch Vụ Viễn Thông Trên Mạng Điện Thoại Công Cộng - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.15 MB
  1001  TCN 68-176-2003 - Dịch Vụ Điện Thoại Trên Mạng Điện Thoại Công Cộng - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.08 MB
  1002  TCN 68-176-2006 - Dịch Vụ Điện Thoại Trên Mạng Viễn Thông Cố Định Mặt Đất - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.07 MB
  1003  TCN 68-177-1998 - Hệ Thống Thông Tin Quang Và Viba SDH - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  1.11 MB
  1004  TCN 68-178-1999 - Quy Phạm Xây Dựng Công Trình Thông Tin Cáp Quang.doc  1.55 MB
  1005  TCN 68-184-1999 - Tiêu Chuẩn Giao Diện V5.1 (Dựa Trên 2048 Kbit-S) Giữa Tổng Đài Nội Hạt.doc  0.66 MB
  1006  TCN 68-185-1999 - Giao Diện V5.2 (Dựa Trên 2048 Kbit-S) - Giữa Tổng Đài Nội Hạt (LE).doc  1.23 MB
  1007  TCN 68-186-1999 - Dịch Vụ Viễn Thông Trên Mạng Di Động Mặt Đất Công Cộng - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.14 MB
  1008  TCN 68-186-2003 - Dịch Vụ Điện Thoại Trên Mạng Di Động Mặt Đất Công Cộng - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.07 MB
  1009  TCN 68-186-2006 - Dịch Vụ Điện Thoại Trên Mạng Viễn Thông Di Động Mặt Đất - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.07 MB
  1010  TCN 68-187-1999 - Dịch Vụ Fax Trên Mạng Điện Thoại Công Cộng - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.37 MB
  1011  TCN 68-188-2000 - Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Vào Mạng Điện Thoại Công Cộng Qua Giao Diện Tương Tự.doc  0.48 MB
  1012  TCN 68-189-2000 - Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Vào Mạng ISDN Sử Dụng Truy Nhập Tốc Độ Cơ Sở.doc  1.01 MB
  1013  TCN 68-190-2000 - Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông - Yêu Cầu An Toàn Điện.doc  0.83 MB
  1014  TCN 68-190-2003 - Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông - Yêu Cầu An Toàn Điện.doc  1.03 MB
  1015  TCN 68-191-2003 - Tương Thích Điện Từ (Emc) - Thiết Bị Viễn Thông - Yêu Cầu Chung Về Phát Xạ.doc  0.08 MB
  1016  TCN 68-192-2000 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Thiết Bị Thông Tin Vô Tuyến Điện - Yêu Cầu Chung.doc  0.34 MB
  1017  TCN 68-192-2000 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Thiết Bị Viễn Thông - Yêu Cầu Chung Về Phát Xạ.doc  0.08 MB
  1018  TCN 68-192-2003 - Tương Thích Điện Từ (Emc) Thiết Bị Thông Tin Vô Tuyến Điện Yêu Cầu Chung.doc  0.35 MB
  1019  TCN 68-193-2000 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Đặc Tính Nhiễu Vô Tuyến - Phương Pháp Đo.doc  0.90 MB
  1020  TCN 68-194-2000 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Miễn Nhiễm Đối Với Nhiễu Phát Xạ Tần Số Vô Tuyến.doc  0.52 MB
  1021  TCN 68-195-2000 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Miễn Nhiễm Đối Với Nhiễu Dẫn Tần Số Vô Tuyến.doc  1.13 MB
  1022  TCN 68-196-2001 - Tương Thích Điện Từ (EMC) Thiết Bị Mạng Viễn Thông - Yêu Cầu Miễn Nhiễm Điện Từ.doc  0.48 MB
  1023  TCN 68-197-2001 - Tương Thích Điện Từ (EMC) Thiết Bị Mạng Viễn Thông - Yêu Cầu Về Tương Thích Điện.doc  0.34 MB
  1024  TCN 68-198-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu.doc  0.70 MB
  1025  TCN 68-199-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu.doc  0.25 MB
  1026  TCN 68-200-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu.doc  0.23 MB
  1027  TCN 68-201-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu.doc  0.58 MB
  1028  TCN 68-202-2001 - Điện Thoại Vô Tuyến MF Và HF - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.28 MB
  1029  TCN 68-203-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu.doc  0.11 MB
  1030  TCN 68-204-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu.doc  0.35 MB
  1031  TCN 68-205-2001 - Thiết Bị Đầu Cuối Hệ Thống Thông Tin An Toàn Và Cứu Nạn Hàng Hải Toàn Cầu.doc  0.09 MB
  1032  TCN 68-206-2001 - Thiết Bị Điện Thoại Vô Tuyến UHF - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.04 MB
  1033  TCN 68-208-2002 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Miễn Nhiễm Đối Với Các Hiện Tượng Sụt Áp Ngắt Quãng.doc  0.28 MB
  1034  TCN 68-210-2002 - Tương Thích Điện Từ (EMC) - Miễn Nhiễm Đối Với Từ Trường Tần Số Nguồn.doc  0.52 MB
  1035  TCN 68-211-2002 - Thiết Bị Đầu Cuối Tương Tự Sử Dụng Tổ Hợp Cầm Tay - Nối Với Mạng Điện Thoại.doc  0.64 MB
  1036  TCN 68-212-2002 - Thiết Bị Đầu Cuối Số Băng Thoại (300 ÷ 3400 Hz) - Sử Dụng Tổ Hợp Cầm Tay.doc  0.57 MB
  1037  TCN 68-213-2002 - Thiết Bị Đầu Cuối Băng Rộng (150 ÷ 7000 Hz) - Sử Dụng Tổ Hợp Cầm Tay Nối Với Mạng.doc  0.41 MB
  1038  TCN 68-214-2002 - Thiết Bị VSAT - Yêu Cầu Kỹ Thuật (Băng Ku).doc  0.42 MB
  1039  TCN 68-215-2002 - Thiết Bị VSAT - Yêu Cầu Kỹ Thuật (Băng C).doc  0.44 MB
  1040  TCN 68-216-2002 - Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Vào Mạng Viễn Thông Công Cộng Sử Dụng Kênh Thuê Riêng.doc  0.94 MB
  1041  TCN 68-217-2002 - Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Vào Mạng Viễn Thông Công Cộng Sử Dụng Kênh Thuê Riêng.doc  0.44 MB
  1042  TCN 68-218-2003 - Dịch Vụ Internet - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.12 MB
  1043  TCN 68-218-2006 - Dịch Vụ Truy Nhập Internet Gián Tiếp Qua Mạng Viễn Thông Cố Định Mặt Đất.doc  0.06 MB
  1044  TCN 68-219-2004 - Thiết Bị Trạm Gốc Của Hệ Thống GMS - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.79 MB
  1045  TCN 68-220-2004 - Thiết Bị Trạm Gốc Thông Tin Di Động IMT - 2000 CDMA Trải Phổ Trực Tiếp.doc  0.69 MB
  1046  TCN 68-221-2004 - Máy Di Động GSM (Pha 2 Và 2+) - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.83 MB
  1047  TCN 68-222-2004 - Máy Di Động CDMA - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  1.70 MB
  1048  TCN 68-223-2004 - Thiết Bị Đầu Cuối Trong Hệ Thống PHS - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  1.34 MB
  1049  TCN 68-224-2004 - Giao Thức Kết Nối Giữa Mạng GSM GPRS Và Mạng Internet (Giao Thức IP).doc  0.47 MB
  1050  TCN 68-225-2004 - Giao Diện Kênh Thuê Riêng Cấu Trúc Số Và Không Cấu Trúc Số Tốc Độ 2048 Kbit-S.doc  0.25 MB
  1051  TCN 68-226-2004 - Kênh Thuê Riêng Cấu Trúc Số Tốc Độ 2048 Kbit-S - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.33 MB
  1052  TCN 68-227-2004 - Dịch Vụ Truy Nhập Internet ADSL - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.09 MB
  1053  TCN 68-228-2004 - Dịch Vụ Điện Thoại Trên Mạng Vô Tuyến Nội Thị Công Cộng PHS.doc  0.07 MB
  1054  TCN 68-229-2005 - Thiết Bị Vô Tuyến Lưu Động Mặt Đất Có Ăng Ten Rời Dùng Cho Truyền Số Liệu.doc  1.04 MB
  1055  TCN 68-230-2005 - Thiết Bị Vô Tuyến Lưu Động Mặt Đất Có Ăng Ten Rời Dùng Chủ Yếu Cho Thoại Tương Tự.doc  0.83 MB
  1056  TCN 68-231-2005 - Thiết Bị Vô Tuyến Lưu Động Mặt Đất Có Ăng Ten Liền Dùng Cho Truyền Số Liệu.doc  1.35 MB
  1057  TCN 68-232-2005 - Thiết Bị Vô Tuyến Lưu Động Mặt Đất Có Ăng Ten Liền Dùng Chủ Yếu Cho Thoại Tương Tự.doc  0.69 MB
  1058  TCN 68-233-2005 - Thiết Bị Trạm Gốc Thông Tin Di Động CDMA 2000 1X - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.67 MB
  1059  TCN 68-234-2006 - Thiết Bị Vi Ba Số SDH Điểm - Điểm Dải Tần Tới 25 GHz - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  1.03 MB
  1060  TCN 68-235-2006 - Thiết Bị Vô Tuyến Điểm - Đa Điểm Dải Tần Dưới 1 GHz Sử Dụng Truy Nhập TDMA.doc  0.41 MB
  1061  TCN 68-236-2006 - Thiết Bị Vô Tuyến Điểm - Đa Điểm Dải Tần Dưới 1 GHz Sử Dụng Truy Nhập FDMA.doc  0.32 MB
  1062  TCN 68-237-2006 - Thiết Bị Vô Tuyến Điểm - Đa Điểm Dải Tần Dưới 1 GHz Sử Dụng Truy Nhập SD - CDMA.doc  0.60 MB
  1063  TCN 68-238-2006 - Thiết Bị Vô Tuyến Điểm - Đa Điểm Dải Tần Dưới 1 GHz Sử Dụng Truy Nhập FH - CDMA.doc  0.37 MB
  1064  TCN 68-239-2006 - Thiết Bị Điện Loại VHF Sử Dụng Trên Tàu Cứu Nạn - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.35 MB
  1065  TCN 68-240-2006 - Thiết Bị Điện Loại VHF Sử Dụng Trên Sông - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.55 MB
  1066  TCN 68-241-2006 - Thiết Bị Điện Thoại Dùng Cho Nghiệp Vụ Lưu Động Hàng Hải.doc  0.74 MB
  1067  TCN 68-242-2006 - Thiết Bị Thu Phát Vô Tuyến Sử Dụng Kỹ Thuật Điều Chế Trải Phổ.doc  0.35 MB
  1068  TCN 68-243-2006 - Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần Từ 9 kHz - 25 MHz - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  1.03 MB
  1069  TCN 68-244-2006 - Thiết Bị Vô Tuyến Nghiệp Dư - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.18 MB
  1070  TCN 68-245-2006 - Thiết Bị Đầu Cuối Thông Tin Di Động IMT - 2000 CDMA Trải Phổ Trực Tiếp.doc  0.61 MB
  1071  TCN 68-246-2006 - Thiết Bị Phát Hình Quảng Bá Sử Dụng Công Nghệ Tương Tự - Yêu Cầu Về Phổ Tần.doc  0.31 MB
  1072  TCN 68-247-2006 - Thiết Bị Trạm Mặt Đất Inmarsat-B Sử Dụng Trên Tàu Biển - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.96 MB
  1073  TCN 68-248-2006 - Thiết Bị Trạm Inmarsat-C Sử Dụng Trên Tàu Biển - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.17 MB
  1074  TCN 68-249-2006 - Thiết Bị Thu Phát Vô Tuyến VHF Của Các Trạm Ven Biển Thuộc Hệ Thống GMDSS.doc  0.68 MB
  1075  TCN 68-250-2006 - Thiết Bị Điện Thoại VHF Hai Chiều Lắp Đặt Cố Định Trên Tàu Cứu Nạn.doc  0.57 MB
  1076  TCN 68-251-2006 - Thiết Bị Vô Tuyến Điều Chế Đơn Biên Hoặc Song Biên Băng Tần Dân Dụng 27 MHz.doc  0.42 MB
  1077  TCN 68-252-2006 - Thiết Bị Vô Tuyến Điều Chế Góc Băng Tần Dân Dụng 27 MHz - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc  0.56 MB
  1078  TCN 68-253-2006 - Dịch Vụ Điện Thoại VoIP - Tiêu Chuẩn Chất Lượng.doc  0.06 MB
  
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   
  Last edited: May 19, 2017

Share This Page