DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Bao Gói Và Phân Phối Hàng Hóa

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Aug 3, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Bao Gói Và Phân Phối Hàng Hóa
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  124 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 10173-1-2013-ISO - Palét Nâng Chuyển Xếp Dỡ Hàng Hóa - Palét Phẳng - Phần 1 Phương Pháp Thử.doc
  002  TCVN 10173-2-2013-ISO - Palét Nâng Chuyển Xếp Dỡ Hàng Hóa - Palét Phẳng - Phần 2 Yêu Cầu Đặc Tính Và Lựa Chọn Các Thử Nghiệm.doc
  003  TCVN 10173-3-2013-ISO - Palét Nâng Chuyển Xếp Dỡ Hàng Hóa - Palét Phẳng - Phần 3 Phương Pháp Thử.doc
  004  TCVN 10174-2013 - Palét Nâng Chuyển Xếp Dỡ Hàng Hóa - Chất Lượng Của Các Bộ Phận Bằng Gỗ Mới.doc
  005  TCVN 10175-2013 - Palét Nâng Chuyển Xếp Dỡ Hàng Hóa - Chất Lượng Lắp Ráp Của Các Palét Bằng Gỗ Mới.doc
  006  TCVN 10427-2014-ISO - Bao Gói - Khuyến Nghị Đối Với Việc Đề Cập Đến Nhu Cầu Của Người Tiêu Dùng.doc
  007  TCVN 10428-2014-ISO - Ký Hiệu Bằng Hình Vẽ - Hướng Dẫn Kỹ Thuật.doc
  008  TCVN 10520-1-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 1 Vật Chứa Dùng Cho Dây Quấn Tròn.doc
  009  TCVN 10520-2-1-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 2-1 Ống Quấn Dây Phân Phối Có Tang Quấn Hình Trụ.doc
  010  TCVN 10520-2-2-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 2-2 Ống Quấn Dây Phân Phối Có Tang Quấn Hình Trụ.doc
  011  TCVN 10520-2-3-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 2-3 Ống Quấn Dây Phân Phối Có Tang Quấn Hình Trụ.doc
  012  TCVN 10520-3-1-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 3-1 Ống Quấn Dây Phân Phối Có Tang Quấn Hình Côn.doc
  013  TCVN 10520-3-2-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 3-2 Ống Quấn Dây Phân Phối Có Tang Quấn Hình Côn.doc
  014  TCVN 10520-3-3-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 3-3 Ống Quấn Dây Phân Phối Có Tang Quấn Hình Côn.doc
  015  TCVN 10520-3-4-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 3-4 Ống Quấn Dây Phân Phối Có Tang Quấn Hình Côn.doc
  016  TCVN 10520-3-5-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 3-5 Ống Quấn Dây Phân Phối Có Tang Quấn Hình Côn.doc
  017  TCVN 10520-4-1-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 4-1 Phương Pháp Thử - Ống Quấn Dây Phân Phối.doc
  018  TCVN 10520-4-2-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 4-2 Phương Pháp Thử - Vật Chứa Làm Từ Vật Liệu.doc
  019  TCVN 10520-5-1-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 5-1 Ống Quấn Dây Phân Phối Có Tang Quấn Hình Trụ.doc
  020  TCVN 10520-5-2-2014 - Bao Gói Của Dây Quấn - Phần 5-2 Ống Quấn Dây Phân Phối Có Tang Quấn Hình Trụ.doc
  021  TCVN 1069-1971 - Chai Đựng Rượu Lúa Mới - Hình Dáng Và Kích Thước Cơ Bản.doc
  022  TCVN 1070-1971 - Chai Đựng Rượu - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Nước.doc
  023  TCVN 1071-1971 - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Chai Đựng Rượu - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  024  TCVN 166-1964 - Hộp Sắt Dùng Cho Đồ Hộp.doc
  025  TCVN 167-1986 - Đồ Hộp - Bao Gói Ghi Nhãn Vận Chuyển Và Bảo Quản.doc
  026  TCVN 168-1991 - Đồ Hộp Rau - Dưa Chuột Dầm Dấm.doc
  027  TCVN 1838-1976 - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Chai Lọ Đựng Thuốc Uống.doc
  028  TCVN 1839-1976 - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Chai Lọ Đựng Thuốc Nước Loại 25O Và 500 ml - Kích Thước.doc
  029  TCVN 1840-1976 - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Chai Lọ Đựng Thuốc Viên Loại 100 200 400 Ml - Kích Thước.doc
  030  TCVN 2217-1977 - Tài Liệu Thiết Kế - Quy Tắc Trình Bày Bản Vẽ Bao Bì.doc
  031  TCVN 2218-1977 - Tài Liệu Thiết Kế - Quy Tắc Trình Bày Bản Vẽ Chế Tạo Đĩa Xích Dùng Cho Xích Kéo.doc
  032  TCVN 2219-1977 - Tài Liệu Thiết Kế - Quy Tắc Trình Bày Bản Vẽ Chế Tạo Bánh Răng Trụ Trong Bộ Truyền.doc
  033  TCVN 4685-1989 - Huyết Áp Kế - Quy Trình Kiểm Định.doc
  034  TCVN 4734-1989 - Giấy In - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng.doc
  035  TCVN 4735-1989 - Giấy Bao Gói - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng.doc
  036  TCVN 4736-1989 - Bao Bì - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng.doc
  037  TCVN 4869-1989 - Bao Bì Vận Chuyển Và Bao Gói - Phương Pháp Thử Độ Bền Nén.doc
  038  TCVN 4870-1989 - Bao Bì Vận Chuyển Và Bao Gói - Phương Pháp Thử Va Đập Ngang.doc
  039  TCVN 4871-1989 - Bao Bì Vận Chuyển Và Bao Gói - Phương Pháp Thử Va Đập Khi Rơi Tự Do.doc
  040  TCVN 4872-1989 - Bao Bì Vận Chuyển Và Bao Gói - Phương Pháp Thử Va Đập Khi Lật Nghiêng.doc
  041  TCVN 4873-1989 - Bao Bì Vận Chuyển Và Bao Gói - Phương Pháp Thử Độ Bền Rung.doc
  042  TCVN 4874-1989 - Bao Bì Vận Chuyển Có Hàng - Phương Pháp Thử Độ Bền Phun Nước.doc
  043  TCVN 5117-1990-ISO - Bao Gói – Bao Đựng Bằng Giấy – Thuật Ngữ Và Kiểu.doc
  044  TCVN 5118-1990-ISO - Bao Gói - Cỡ Kích Đơn Vị Đóng Gói - Kích Thước.doc
  045  TCVN 5119-1990 - Bao Gói - Phương Pháp Chuẩn Bị Mẫu Để Xác Định Vi Sinh Vật.pdf
  046  TCVN 5512-1991 - Bao Bì Vận Chuyển - Thùng Cactông Đựng Hàng Thủy Sản Xuất Khẩu.doc
  047  TCVN 5513-1991 - Chai Lọ Thủy Tinh Dùng Cho Đồ Hộp.doc
  048  TCVN 5527-1991 - Bao Bì Thương Phẩm - Hộp Cactông Phẳng.doc
  049  TCVN 5653-1992 - Bao Bì Thương Phẩm - Túi Chất Dẻo.doc
  050  TCVN 5833-1994 - Thùng Thép Chứa Chất Lỏng.doc
  051  TCVN 5834-1994 - Bồn Chứa Nước Bằng Thép Không Gỉ.doc
  052  TCVN 6405-1998-ISO - Bao Bì - Ký Hiệu Bằng Hình Vẽ Cho Bao Bì Vận Chuyển Hàng Hóa.doc
  053  TCVN 6406-1998 - Sử Dụng Bao Bì Trong Sản Xuất - Yêu Cầu Chung Về An Toàn.doc
  054  TCVN 6551-2007 - Chai Chứa Khí - Đầu Ra Của Van Chai Chứa Khí Và Hỗn Hợp Khí - Lựa Chọn Và Xác Định.doc
  055  TCVN 7288-2003 - Phân Bón - Ghi Nhãn - Cách Trình Bày Và Công Bố.doc
  056  TCVN 7303-1-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 1- Yêu Cầu Chung Về An Toàn Cơ Bản Và Tính Năng Thiết Yếu.doc
  057  TCVN 7303-2-1-2007 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-1 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Máy Gia Tốc Điện Tử.doc
  058  TCVN 7303-2-10-2010 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-10 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Bộ Kích Thích.doc
  059  TCVN 7303-2-11-2007 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-11 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Điều Trị.doc
  060  TCVN 7303-2-12-2003 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-12 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Đối Với Máy Thở.doc
  061  TCVN 7303-2-16-2007 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-16 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị.doc
  062  TCVN 7303-2-17-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-17 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Tự Động.doc
  063  TCVN 7303-2-18-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-18 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Nội Soi.doc
  064  TCVN 7303-2-19-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-19 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Lồng Ấp Trẻ.doc
  065  TCVN 7303-2-2-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-2 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Phẫu Thuật.doc
  066  TCVN 7303-2-20-2007 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-20 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Lồng Ấp Vận Chuyển.doc
  067  TCVN 7303-2-22-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-22 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Chẩn Đoán.doc
  068  TCVN 7303-2-23-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-23 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Và Tính Năng.doc
  069  TCVN 7303-2-28-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-28 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Bộ Lắp Ráp Nguồn Tia X.doc
  070  TCVN 7303-2-29-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-29 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Cơ Bản Và Tính Năng.doc
  071  TCVN 7303-2-3-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-3 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Điều Trị.doc
  072  TCVN 7303-2-30-2010 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-6 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Cơ Bản Và Tính Năng.doc
  073  TCVN 7303-2-31-2010 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-31 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Cơ Bản Và Tính Năng.doc
  074  TCVN 7303-2-32-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-32 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Phụ Trợ.doc
  075  TCVN 7303-2-33-2010 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-33 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị.doc
  076  TCVN 7303-2-34-2010 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-34 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Cơ Bản Và Tính Năng.doc
  077  TCVN 7303-2-4-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-4 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Máy Khử Rung Tim.doc
  078  TCVN 7303-2-5-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-5 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Vật Lý.doc
  079  TCVN 7303-2-6-2007 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-6 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Điều Trị.doc
  080  TCVN 7303-2-7-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-7 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Bộ Nguồn Cao Áp.doc
  081  TCVN 7303-2-8-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-8 Yêu Cầu Riêng Về An Của Máy X Quang Điều Trị.doc
  082  TCVN 7307-2003-ISO - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Độ Bền Chịu Áp Lực Bên Trong - Phương Pháp Thử.rtf
  083  TCVN 7307-2007-ISO - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Độ Bền Chịu Áp Lực Bên Trong - Phương Pháp Thử.doc
  084  TCVN 7308-2003-ISO - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Độ Bền Sốc Nhiệt Và Khả Năng Chịu Sốc Nhiệt.doc
  085  TCVN 7308-2007-ISO - Bao Bì Bằng Thuỷ Tinh - Độ Bền Sốc Nhiệt Và Khả Năng Chịu Sốc Nhiệt.doc
  086  TCVN 7309-2003-ISO - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Xác Định Dung Tích Bằng Phương Pháp Khối Lượng.rtf
  087  TCVN 7309-2007-ISO - Bao Bì Bằng Thuỷ Tinh - Xác Định Dung Tích Bằng Phương Pháp Khối Lượng.doc
  088  TCVN 7310-2003-ISO - Bao Bì Bằng Thủy Tinh - Độ Bền Chịu Tải Trọng Đứng - Phương Pháp Thử.doc
  089  TCVN 7310-2007-ISO - Bao Bì Bằng Thuỷ Tinh - Độ Bền Chịu Tải Trọng Đứng - Phương Pháp Thử.doc
  090  TCVN 7311-2003 - Chai Thủy Tinh - Độ Thẳng Đứng - Phương Pháp Thử.doc
  091  TCVN 7552-1-2005-ISO - Công Te Nơ Vận Chuyển Loạt 1 - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Thử Nghiệm - Phần 1 Công Te Nơ Thông Dụng Vận Chuyển Hàng Thông Thường.doc
  092  TCVN 7553-2005 - Công Tenơ Vận Tải Loạt 1 - Phân Loại Kích Thước Và Khối Lượng Danh Định.doc
  093  TCVN 7554-2005 - Công Tenơ Vận Tải Loạt 1 - Bộ Phận Định Vị Ở Góc - Đặc Tính Kỹ Thuật.doc
  094  TCVN 7555-2005 - Công Tenơ Vận Chuyển - Từ Vựng.doc
  095  TCVN 7620-2007-ISO - Công Te Nơ Vận Chuyển - Dấu Niêm Phong Cơ Khí.doc
  096  TCVN 7621-2007-ISO - Công Te Nơ Vận Chuyển Loạt 1 - Nâng Chuyển Và Cột Chặt.doc
  097  TCVN 7622-2007-ISO - Công Te Nơ Vận Chuyển - Xe Nâng Chuyển Công Te Nơ - Tính Độ Ổn Định.doc
  098  TCVN 7623-2007-ISO - Công Te Nơ Vận Chuyển - Mã Hóa Nhận Dạng Và Ghi Nhãn.doc
  099  TCVN 7821-2007-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng Công Te Nơ Chở Hàng Thông Dụng Bằng Đường KhôngTrên Mặt Trái Đất - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Các Phép Thử.doc
  100  TCVN 7822-2007-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng Loạt 1 - Mối Nối Tiếp Giáp Cho Công Te Nơ Kiểu Thùng.doc
  101  TCVN 7823-1-2007-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng - Thông Tin Liên Quan Đến Các Công Te Nơ Trên Tàu Thuỷ Có Boong - Phần 1 Hệ Thống Sơ Đồ Các Khoang Chất Hàng.doc
  102  TCVN 7824-2007-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng - Nhận Dạng Tự Động.doc
  103  TCVN 7982-1-2008-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng - Dấu Niêm Phong Điện Tử - Phần 1 Giao Thức Truyền Thông.doc
  104  TCVN 7982-2-2008-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng - Dấu Niêm Phong Điện Tử - Phần 2 Yêu Cầu Áp Dụng.doc
  105  TCVN 7982-3-2008-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng - Dấu Niêm Phong Điện Tử - Phần 3 Đặc Tính Môi Trường.doc
  106  TCVN 7982-4-2008-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng - Dấu Niêm Phong Điện Tử - Phần 4 Bảo Vệ Dữ Liệu.doc
  107  TCVN 7982-5-2008-ISO - Công Te Nơ Chở Hàng - Dấu Niêm Phong Điện Tử - Phần 5 Lớp Vật Lý.doc
  108  TCVN 9022-2011-ISO - Palét Phẳng Dùng Để Nâng Chuyển Xếp Dỡ Hàng Hóa Liên Lục Địa - Kích Thước.doc
  109  TCVN 9023-2011-ISO - Palét Phẳng Công Dụng Chung Dùng Cho Trung Chuyển Hàng Hóa - Yêu Cầu Đặc Tính.doc
  110  TCVN 9024-2011-ISO - Palét - Tấm Lót.doc
  111  TCVN 9025-1-2011-ISO - Phương Pháp Thử Mối Nối Của Palét - Phần 1 Xác Định Khả Năng Chịu Uốn Của Đinh Các Chi Tiết Kẹp Chặt Kiểu Chốt Khác Và Móc Kẹp.doc
  112  TCVN 9025-2-2011-ISO - Phương Pháp Thử Mối Nối Của Palét - Phần 2 Xác Định Khả Năng Chịu Nhổ Và Kéo Qua Đầu Của Đinh Và Móc Kẹp.doc
  113  TCVN 9025-3-2011-ISO - Phương Pháp Thử Mối Nối Của Palét - Phần 3 Xác Định Độ Bền Của Mối Nối.doc
  114  TCVN 9572-2013-ISO - Bao Dệt Polypropylen Dùng Đựng Thực Phẩm.doc
  115  TCVN 9650-2013-ISO - Tinh Dầu - Nguyên Tắc Chung Về Bao Gói Điều Kiện Đóng Gói Và Bảo Quản.doc
  116  TCVN 9651-2013-ISO - Tinh Dầu - Nguyên Tắc Chung Về Ghi Nhãn Và Đóng Dấu Bao Bì.doc
  117  TCVN 9652-2013-ISO - Tinh Dầu - Phân Tích Bằng Sắc Ký Khí Trên Cột Nhồi - Phương Pháp Chung.doc
  118  TCVN 9653-2013-ISO - Tinh Dầu - Phân Tích Bằng Sắc Ký Khí Trên Cột Mao Quản - Phương Pháp Chung.doc
  119  TCVN 9654-2013-ISO - Tinh Dầu - Phân Tích Bằng Sắc Ký Khí Trên Cột Mao Quản Chiral - Phương Pháp Chung.doc
  120  TCVN 9655-1-2013-ISO - Tinh Dầu - Hướng Dẫn Chung Về Mẫu Sắc Đồ - Phần 1 Chuẩn Bị Mẫu Sắc Đồ Của Các Chất Chuẩn.doc
  121  TCVN 9655-2-2013-ISO - Tinh Dầu - Hướng Dẫn Chung Về Mẫu Sắc Đồ - Phần 2 Sử Dụng Sắc Đồ Của Mẫu Tinh Dầu.pdf
  122  TCVN 9656-2013-ISO - Tinh Dầu - Phân Tích Bằng Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao - Phương Pháp Chung.doc
  123  TCVN 9657-2013-ISO - Tinh Dầu - Mã Số Đặc Trưng.doc
  124  TCVN 9995-2013 - Hướng Dẫn Về Môi Trường Đóng Gói Đối Với Quả Đóng Hộp.doc
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1jSp1JUx20VtYL9zJ0VayHbH1crgToqHw
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page