DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Cao Su Và Chất Dẻo

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Aug 7, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Cao Su Và Chất Dẻo
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  317 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 10097-1-2013-ISO - Hệ Thống Ống Chất Dẻo Dùng Để Dẫn Nước Nóng Và Nước Lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 1 Quy Định Chung.doc
  002  TCVN 10097-2-2013-ISO - Hệ Thống Ống Chất Dẻo Dùng Để Dẫn Nước Nóng Và Nước Lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 2 Ống.doc
  003  TCVN 10097-3-2013-ISO - Hệ Thống Ống Chất Dẻo Dùng Để Dẫn Nước Nóng Và Nước Lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 3 Phụ Tùng.doc
  004  TCVN 10097-5-2013-ISO - Hệ Thống Ống Chất Dẻo Dùng Để Dẫn Nước Nóng Và Nước Lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 5 Sự Phù Hợp Với Mục Đích Của Hệ Thống.doc
  005  TCVN 10097-7-2013-ISO - Hệ Thống Ống Chất Dẻo Dùng Để Dẫn Nước Nóng Và Nước Lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 7 Hướng Dẫn Đánh Giá Sự Phù Hợp.doc
  006  TCVN 10099-2013-ISO - Chất Dẻo - Màng Và Tấm - Xác Định Độ Dày Trung Bình Của Một Mẫu Độ Dày.doc
  007  TCVN 10100-2013-ISO - Chất Dẻo - Màng Và Tấm - Xác Định Chiều Dài Và Chiều Rộng.doc
  008  TCVN 10101-2013-ISO - Chất Dẻo - Màng Và Tấm - Xác Định Độ Dày Bằng Phương Pháp Quét Cơ Học.doc
  009  TCVN 10102-1-2013-ISO - Chất Dẻo - Tấm Poly (Vinyl Clorua Không Hóa Dẻo) - Kiểu Loại Kích Thước Và Đặc Tính - Phần 1 Tấm Có Độ Dày Không Nhỏ Hơn 1mm.doc
  010  TCVN 10102-2-2013-ISO - Chất Dẻo - Tấm Poly (Vinyl Clorua Không Hóa Dẻo) - Kiểu Loại Kích Thước Và Đặc Tính - Phần 2 Tấm Có Độ Dày Nhỏ Hơn 1mm.doc
  011  TCVN 10103-2013-ISO - Chất Dẻo - Tấm Polycacbonat - Kiểu Loại Kích Thước Và Đặc Tính.doc
  012  TCVN 10104-2013-ISO - Chất Dẻo - Màng Và Tấm - Màng Poly (Etylen Terephtalat) (PET) Không Định Hướng.doc
  013  TCVN 10105-2013-ISO - Chất Dẻo - Màng Và Tấm - Màng Poly (Etylen Terephtalat) (PET).doc
  014  TCVN 10106-2013-ISO - Chất Dẻo - Màng Và Tấm Màng Polypropylen (PP) Định Hướng Hai Chiều.doc
  015  TCVN 10107-2013-ISO - Chất Dẻo - Màng Và Tấm - Màng Cán Polypropylen (PP).doc
  016  TCVN 10156-1-2013-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Chống Rạn Nứt Do ứng Suất Môi Trường (ESC) - Phần 1 Hướng Dẫn Chung.doc
  017  TCVN 10156-2-2013-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Chống Rạn Nứt Do Ứng Suất Môi Trường (ESC) - Phần 2 Phương Pháp Lực Kéo Không Đổi.doc
  018  TCVN 10156-3-2013-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Chống Rạn Nứt Do Ứng Suất Môi Trường (ESC) - Phần 3 Phương Pháp Uốn Cong.doc
  019  TCVN 10156-4-2013-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Chống Rạn Nứt Do Ứng Suất Môi Trường (ESC) - Phần 4 Phương Pháp Ấn Bi Hoặc Kim.doc
  020  TCVN 10156-5-2013-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Chống Rạn Nứt Do Ứng Suất Môi Trường (ESC) - Phần 5 Phương Pháp Biến Dạng Kéo Không Đổi.doc
  021  TCVN 10156-6-2013-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Chống Rạn Nứt Do Ứng Suất Môi Trường (ESC) - Phần 6 Phương Pháp Tốc Độ Biến Dạng Chậm.doc
  022  TCVN 10229-2013 - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Thử Nghiệm Độ Cứng - Giới Thiệu Và Hướng Dẫn.doc
  023  TCVN 10230-2013 - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Kết Dính Với Kim Loại.doc
  024  TCVN 10232-2013 - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Điện Trở Cách Điện.doc
  025  TCVN 10519-2014-ISO - Sơn Vecni Và Chất Dẻo - Xác Định Hàm Lượng Chất Không Bay Hơi.rtf
  026  TCVN 10521-2014-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Độ Hấp Thụ Nước.doc
  027  TCVN 10522-1-2014-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tro - Phần 1 Phương Pháp Chung.doc
  028  TCVN 10522-2-2014-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tro - Phần 2 Poly (Alkylen Terephthalat).doc
  029  TCVN 10522-3-2014-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tro - Phần 3 Xenlulo Acetat Không Hóa Dẻo.doc
  030  TCVN 10522-4-2014-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tro - Phần 4 Polyamid.doc
  031  TCVN 10522-5-2014-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tro - Phần 5 Poly (Vinyl Clorua).doc
  032  TCVN 10523-2014-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Sự Phân Hủy Sinh Học Kỵ Khí Tối Đa Của Chất Dẻo.doc
  033  TCVN 10524-2014-ISO - Ống Và Hệ Ống Cao Su Dùng Trong Hệ Thống Làm Mát Động Cơ Đốt Trong.doc
  034  TCVN 10525-1-2014-ISO - Ống Cao Su Và Chất Dẻo Không Xẹp Dùng Trong Chữa Cháy - Phần 1 Ống Bán Cứng Dùng Cho Hệ Thống Chữa Cháy Cố Định.doc
  035  TCVN 10525-2-2014-ISO - Ống Cao Su Và Chất Dẻo Không Xẹp Dùng Trong Chữa Cháy - Phần 2 Ống Bán Cứng (Và Cấu Kiện ống) Dùng Cho Máy Bơm Và Xe Chữa Cháy.doc
  036  TCVN 10526-2014-ISO - Ống Và Cấu Kiện Ống Cao Su Để Hút Và Xả Nước - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  037  TCVN 10527-2014-ISO - Cao Su Thiên Nhiên (NR) - Quy Trình Đánh Giá.doc
  038  TCVN 10528-2014-ISO - Cao Su - Xác Định Hàm Lượng Magie Của Latex Vườn Cây Và Latex Cao Su Thiên Nhiên.doc
  039  TCVN 10529-2014-ISO - Găng Tay Y Tế Làm Từ Latex Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Protein Chiết Xuất.rtf
  040  TCVN 10530-2014-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo Dẫn Điện Và Tiêu Tán Điện - Phương Pháp Đo Điện Trở.rtf
  041  TCVN 10531-2014-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Biến Dạng Dư Khi Giãn Dưới Độ Giãn Dài.doc
  042  TCVN 10586-2014-ISO - Chất Dẻo Gia Cường Sợi Thủy Tinh Dệt - Prepreg Hợp Chất Đúc Và Tấm Nhiều Lớp.doc
  043  TCVN 10589-2014-ISO - Chất Dẻo Gia Cường Sợi - Hợp Chất Đúc Nhựa Nhiệt Rắn Và Prepreg.doc
  044  TCVN 10590-2014-ISO - Chất Dẻo Gia Cường Sợi - Hợp Chất Đúc Nhựa Nhiệt Rắn Và Prepreg.doc
  045  TCVN 10591-2014-ISO - Chất Dẻo Gia Cường Sợi - Xác Định Các Tính Chất Mỏi Chịu Tải Theo Chu Kỳ.doc
  046  TCVN 10592-2014-ISO - Composite Chất Dẻo Gia Cường Sợi - Xác Định Các Tính Chất Uốn.doc
  047  TCVN 10593-2014-ISO - Composite Chất Dẻo Gia Cường Sợi - Xác Định Các Tính Chất Nén Trong Mặt Phẳng.doc
  048  TCVN 10594-2014-ISO - Composite Gia Cường Sợi Cacbon - Xác Định Hàm Lượng Nhựa Sợi Và Độ Rỗng.doc
  049  TCVN 10595-2014-ISO - Composite Chất Dẻo Gia Cường Sợi - Xác Định Quan Hệ Ứng Suất Trượt Biến Dạng Trượt.doc
  050  TCVN 10672-1-2015-ISO - Chất Dẻo - Vật Liệu POLYCACBONAT (PC) Đúc Và Đùn - Phần 1 Hệ Thống Định Danh.doc
  051  TCVN 10672-2-2015-ISO - Chất Dẻo - Vật Liệu POLYCACBONAT (PC) Đúc Và Đùn - Phần 2 Chuẩn Bị Mẫu Thử.doc
  052  TCVN 11088-2015-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Chất Dẻo - Pipet Huyết Thanh Dùng Một Lần.pdf
  053  TCVN 11090-2015-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Chất Dẻo - Đĩa Petri Dùng Một Lần Cho Thử Nghiệm Vi Sinh.pdf
  054  TCVN 1591-1-2006 - Săm Và Lốp Xe Đạp - Phần 1 Săm.doc
  055  TCVN 1591-1993 - Săm Và Lốp Xe Đạp.doc
  056  TCVN 1591-2-2006 - Săm Và Lốp Xe Đạp - Phần 2 Lốp.doc
  057  TCVN 1592-1987 - Cao Su - Yêu Cầu Chung Khi Thử Cơ Lý.doc
  058  TCVN 1592-2007-ISO - Cao Su - Quy Trình Chung Để Chuẩn Bị Và Ổn Định Mẫu Thử Cho Các Phép Thử Vật Lý.doc
  059  TCVN 1592-2013-ISO - Cao Su - Quy Trình Chung Để Chuẩn Bị Và Ổn Định Mẫu Thử Cho Các Phương Pháp Thử.doc
  060  TCVN 1594-1987 - Cao Su - Xác Định Lượng Mài Mòn Theo Phương Pháp Acron.doc
  061  TCVN 1595-1-2007-ISO - Cao Su Lưu Hoá Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Cứng Ấn Lõm - Phần 1.doc
  062  TCVN 1595-1-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Cứng Ấn Lõm - Phần 1.doc
  063  TCVN 1595-1988 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Độ Cứng So (Shore) A.pdf
  064  TCVN 1595-2-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Cứng Ấn Lõm - Phần 2.doc
  065  TCVN 1596-1988 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Kết Dính Nội.doc
  066  TCVN 1596-2006 - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Kết Dính Với Sợi Dệt.doc
  067  TCVN 1597-1-2006-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Bền Xé Rách - Phần 1 Mẫu Thử Dạng Quần.doc
  068  TCVN 1597-1-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Bền Xé Rách - Phần 1 Mẫu Thử.doc
  069  TCVN 1597-1987 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Xé Rách.doc
  070  TCVN 1597-2-2010-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Bền Xé Rách - Phần 2 Mẫu Thử Nhỏ.doc
  071  TCVN 1597-2-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Bền Xé Rách - Phần 2 Mẫu Thử Nhỏ.doc
  072  TCVN 1994-1977 - Ren Của Van Dùng Cho Săm Lốp - Profin, Thông Số Và Kích Thước Cơ Bản, Dung Sai.doc
  073  TCVN 2226-1977 - Ống Cao Su Dùng Cho Máy Bơm Nước.doc
  074  TCVN 2227-1977 - Ống Cao Su Dẫn Nước Và Không Khí Nén.doc
  075  TCVN 2228-1977 - Ống Cao Su Dẫn Khí Axetylen.doc
  076  TCVN 2229-1977 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Hệ Số Già Hóa.doc
  077  TCVN 2229-2007-ISO - Cao Su Lưu Hoá Hoặc Nhiệt Dẻo - Phép Tthử Già Hoá Nhanh Và Độ Chịu Nhiệt.doc
  078  TCVN 2229-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Béo - Phép Thử Già Hóa Tăng Tốc Và Độ Bền Nhiệt.doc
  079  TCVN 2752-1978 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Độ Trương Nở Trong Các Chất Lỏng.doc
  080  TCVN 2752-2008 - Cao Su Lưu Hoá - Xác Định Mức Độ Tác Động Của Các Chất Lỏng.doc
  081  TCVN 3769-1995 - Cao Su Nhiên Nhiên SVR.pdf
  082  TCVN 3769-2004 - Cao Su Thiên Nhiên SVR - Quy Định Kỹ Thuật.doc
  083  TCVN 3975-1984 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Độ Dẻo Bằng Máy Đo Độ Dẻo Uyliam.doc
  084  TCVN 3976-1984 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Riêng.doc
  085  TCVN 3976-1991 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Riêng.doc
  086  TCVN 4500-1988 - Chất Dẻo - Yêu Cầu Chung Khi Thử Cơ Lý.doc
  087  TCVN 4501-1-2009-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tính Chất Kéo - Phần 1 Nguyên Tắc Chung.doc
  088  TCVN 4501-1-2014-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tính Chất Kéo - Phần 1 Nguyên Tắc Chung.doc
  089  TCVN 4501-2-2009-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tính Chất Kéo - Phần 2 Điều kiện Thử Đối Với Chất Dẻo Đúc.rtf
  090  TCVN 4501-2-2014-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tính Chất Kéo - Phần 2 Điều Kiện Thử Đối Với Chất Dẻo Đúc.doc
  091  TCVN 4501-3-2009-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tính Chất Kéo - Phần 3 Điều Kiện Thử Đối Với Màng Và Tấm.doc
  092  TCVN 4501-4-2009-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tính Chất Kéo - Phần 4 Điều Kiện Thử Đối Với Compozit.pdf
  093  TCVN 4501-5-2009-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tính Chất Kéo - Phần 4 Điều Kiện Thử Đối Với Compozit Chất Dẻo Gia Cường Bằng Sợi Đơn Hướng.pdf
  094  TCVN 4501-5-2009-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Tính Chất Kéo - Phần 5 Điều Kiện Thử Đối Với Compozit.pdf
  095  TCVN 4502-2008-ISO - Chất Dẻo Và Ebonit - Xác Định Độ Cứng Ấn Lõm Bằng Thiết Bị Đo Độ Cứng.rtf
  096  TCVN 4503-2009-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Độ Chịu Mài Mòn Bằng Bánh Xe Mài Mòn.pdf
  097  TCVN 4504-1988 - Chất Dẻo - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Riêng.doc
  098  TCVN 4509-1988 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Khi Kéo Căng.doc
  099  TCVN 4509-2006-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Các Tính Chất Ứng Suất-Giãn Dài.doc
  100  TCVN 4509-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Các Tính Chất Ứng Suất - Giãn Dài Khi Kéo.doc
  101  TCVN 4855-2008-ISO - Cao Su Lưu Hóa - Chuẩn Bị Mẫu Và Mẫu Thử - Phép Thử Hóa Học.doc
  102  TCVN 4856-1997-ISO - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Trị Số Koh.doc
  103  TCVN 4856-2007-ISO - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Trị Số Koh.doc
  104  TCVN 4857-1997-ISO - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Độ Kiềm.doc
  105  TCVN 4857-2007-ISO - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Độ Kiềm.doc
  106  TCVN 4858-1997-ISO - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Hàm Lượng Cao Su Khô.pdf
  107  TCVN 4858-2007-ISO - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Hàm Lượng Cao Su Khô.doc
  108  TCVN 4859-1997-ISO - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Độ Nhớt.doc
  109  TCVN 4859-2007-ISO - Latex Cao Su - Xác Định Độ Nhớt Biểu Kiến Bằng Phương Pháp Thử Brookfield.doc
  110  TCVN 4859-2013-ISO - Latex Cao Su - Xác định Độ Nhớt Biểu Kiến Bằng Phương Pháp Thử Brookfield.pdf
  111  TCVN 4860-2007-ISO - Cao Su Và Chất Dẻo - Polime Phân Tán Và Các Loại Latex Cao Su - Xác Định pH.doc
  112  TCVN 4861-1989-ISO - Cao Su Thiên Nhiên Thô - Lấy Mẫu.doc
  113  TCVN 4862-1989-ISO - Mủ Cao Su Thiên Nhiên Thô - Xác Định Chỉ Số Duy Trì Độ Dẻo.doc
  114  TCVN 4863-1989-ISO - Cao Su Thô - Xác Định Hàm Lượng Dễ Bay Hơi.doc
  115  TCVN 4864-2007-ISO - Chất Dẻo-Cao Su - Polime Phân Tán Và Các Loại Latex Cao Su.doc
  116  TCVN 4865-1989-ISO - Cao Su - Xác Định Độ Tro.doc
  117  TCVN 4866-1989-ISO- Cao Su Lưu Hóa - Xác Định Khối Lượng Riêng.doc
  118  TCVN 4866-2007-ISO - Cao Su Lưu Hóa- Xác Định Khối L lượng Riêng.pdf
  119  TCVN 4866-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Khối Lượng Riêng.doc
  120  TCVN 4867-1989-ISO - Cao Su Lưu Hóa - Xác Định Độ Bám Dính Với Kim Loại - Phương Pháp Một Tem.doc
  121  TCVN 4867-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Bám Dính Với Nền Cứng.doc
  122  TCVN 4868-1989-ISO - Cao Su Lưu Hóa - Hướng Dẫn Xếp Kho.doc
  123  TCVN 4868-2007-ISO - Sản Phẩm Cao Su - Hướng Dẫn Lưu Kho.pdf
  124  TCVN 5320-1-2008 - Cao Su Lưu Hóa hoặc Nhiệt Dẻo - Xác định Biến Dạng Dư Sau Khi Nén - Phần 1.pdf
  125  TCVN 5320-1991 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Độ Biến Dạng Dư Khi Nén Trong Điều Kiện Độ Biến Dạng Không Đổi.doc
  126  TCVN 5320-2-2008 - Cao Su Lưu Hóa hoặc Nhiệt Dẻo - Xác định Biến Dạng Dư Sau Khi Nén - Phần 2.pdf
  127  TCVN 5321-1991 - Cao Su - Phương Pháp Xác Định Giới Hạn Giòn Nhiệt.doc
  128  TCVN 5321-2007 - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Giòn Ở Nhiệt Độ Thấp.pdf
  129  TCVN 5363-1991 - Cao Su - Xác Định Lượng Mài Mòn Theo Phương Pháp Lăn.doc
  130  TCVN 5363-2006-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Chịu Mài Mòn Sử Dụng Thiết Bị.pdf
  131  TCVN 5363-2013-ISO - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Chịu Mài Mòn Sử Dụng Thiết Bị Trống.doc
  132  TCVN 5597-2010-ISO - Phụ Gia Cao Su - Than Đen- Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Lưu Huỳnh.doc
  133  TCVN 5598-2007-ISO - Latex Cao Su - Lấy Mẫu.doc
  134  TCVN 5721-1-2002 - Săm Và Lốp Xe Máy - Phần 1 - Săm.pdf
  135  TCVN 5721-1993 - Săm Và Lốp Xe Máy.pdf
  136  TCVN 5721-2-2002 - Săm Và Lốp Xe Máy - Phần 2 - Lốp.pdf
  137  TCVN 5819-1994 - Tấm Sóng PVC Cứng.doc
  138  TCVN 5820-1994 - Màng Mỏng PVC - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  139  TCVN 5824-1994 - Chất Dẻo - Phương Pháp Xác Định Lượng Chất Hóa Mất Đi - Phương Pháp Than Hoạt Tính.doc
  140  TCVN 5825-1994 - Vải Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Phương Pháp Xác Định Khuynh Hướng Tự Kết Khối.doc
  141  TCVN 5826-1994 - Vải Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Phá Nổ.doc
  142  TCVN 6036-1995-ISO - Ống Polyvinyl Clorua (PVC) Cứng - Yêu Cầu Và Phương Pháp Xác Dịnh Độ Bền.doc
  143  TCVN 6037-1995-ISO - Ống Polyvinyl Clorua (PVC) Cứng - Tác Động Của Axit Sunfuric - Yêu Cầu.doc
  144  TCVN 6038-1995-ISO - Ống Và Phụ Tùng Polyvinyl Clorua (PVC) Cứng - Phương Pháp Xác Định Và Yêu Cầu.doc
  145  TCVN 6039-1-2008-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Khối Lượng Riêng Của Chất Dẻo Không Xốp - Phần 1 Phương Pháp Ngâm, Phương Pháp Picnomet Lỏng Và Phương Pháp Chuẩn Độ.pdf
  146  TCVN 6039-1995 - Chất Dẻo - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Riêng Và Tỷ Khối Của Chất Dẻo Không Xốp.doc
  147  TCVN 6039-2-2008-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Khối Lượng Riêng Của Chất Dẻo Không Xốp - Phần 2 Phương Pháp Cột Gradien Khối Lượng Riêng.pdf
  148  TCVN 6039-3-2008-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Khối Lượng Riêng Của Chất Dẻo Không Xốp - Phần 3 Phương Pháp Picnomet Khí.pdf
  149  TCVN 6040-1995-ISO - Phụ Tùng Cho Ống Polyvinyl Clorua (PVC) Cứng Chịu Áp Lực Theo Kiểu Nối Có Vòng.doc
  150  TCVN 6041-1995 - Phụ Tùng Cho Ống Polyvinyl Clorua (PVC) Cứng Chịu Áp Lực Theo Kiểu Nối Có Vòng Đệm.pdf
  151  TCVN 6042-1995-ISO - Ống Polyvinyl Clorua (PVC) Cứng - Độ Hấp Thụ Nước - Phương Pháp Xác Định.doc
  152  TCVN 6043-1995-ISO - Ống Polyvinyl Clorua (PVC) Cứng Chôn Dưới Đất Để Dẫn Nhiên Liệu Khí - Hệ Mét - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  153  TCVN 6086-2004 - Cao Su Thiên Nhiên Và Cao Su Tổng Hợp - Lấy Mẫu Và Chuẩn Bị Mẫu.doc
  154  TCVN 6086-2010-ISO - Cao Su Thiên Nhiên Thô Và Cao Su Tổng Hợp Thô - Lấy Mẫu Và Chuẩn Bị Mẫu.pdf
  155  TCVN 6087-1995 - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Hàm Lượng Tro.doc
  156  TCVN 6087-2010-ISO - Cao Su - Xác Định Hàm Lượng Tro.pdf
  157  TCVN 6088-1-2014-ISO - Cao Su Thô - Xác Định Hàm Lượng Chất Bay Hơi - Phần 1 Phương Pháp Cán Nóng Và Phương Pháp Tủ Sấy.doc
  158  TCVN 6088-1995 - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Hàm Lượng Chất Bay Hơi.doc
  159  TCVN 6088-2-2014-ISO - Cao Su Thô - Xác Định Hàm Lượng Chất Bay Hơi - Phần 2 Phương Pháp Nhiệt-Trọng Lượng Sử Dụng Thiết Bị Phân Tích Tự Động Có Bộ Phận Sấy Khô Bằng Hồng Ngoại.doc
  160  TCVN 6088-2010 - Cao Su Thô - Xác Định Hàm Lượng Chất Bay Hơi.doc
  161  TCVN 6089-1995-ISO - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Hàm Lượng Chất Bẩn.doc
  162  TCVN 6089-2004-ISO - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Hàm Lượng Chất Bẩn.doc
  163  TCVN 6090-1-2010-ISO - Cao Su Chưa Lưu Hoá - Phương Pháp Sử Dụng Nhớt Kế Đĩa Trượt - Phần 1 Xác Định Độ Nhớt Mooney.pdf
  164  TCVN 6090-1995 - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Độ Nhớt Mooney.doc
  165  TCVN 6090-2-2013-ISO - Cao Su Chưa Lưu Hóa - Phương Pháp Sử Dụng Nhớt Kế Đĩa Trượt - Phần 2 Xác Định Các Đặc Tính Tiền Lưu Hóa.doc
  166  TCVN 6090-3-2013-ISO - Cao Su Chưa Lưu Hóa - Phương Pháp Sử Dụng Nhớt Kế Đĩa Trượt - Phần 3 Xác Định Giá Trị Mooney Delta Đối Với Sbr Trùng Hợp Nhũ Tương, Không Có Bột Màu, Chứa Dầu.doc
  167  TCVN 6090-4-2013-ISO - Cao Su Chưa Lưu Hóa - Phương Pháp Sử Dụng Nhớt Kế Đĩa Trượt - Phần 4 Xác Định Tốc Độ Hồi Phục Ứng Suất Mooney.doc
  168  TCVN 6091-2004 - Cao Su Thiên Nhiên Và Latex Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Hàm Lượng Nitơ.doc
  169  TCVN 6092-1995 - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Độ Dẻo Đầu (Po) Và Chỉ Số Duy Trì Độ Dẻo (PRI).doc
  170  TCVN 6093-1995-ISO - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Chỉ Số Màu.pdf
  171  TCVN 6093-2004-ISO - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Chỉ Số Màu.doc
  172  TCVN 6093-2013-ISO - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Chỉ Số Màu.doc
  173  TCVN 6094-1995-ISO - Cao Su Thiên Nhiên - Xác Định Các Thông Số Lưu Hóa Bằng Máy Đo Tốc Độ Lưu Hóa.doc
  174  TCVN 6094-2010-ISO - Cao Su - Xác Định Đặc Tính Lưu Hoá Bằng Máy Đo Lưu Hoá Đĩa Dao Động.pdf
  175  TCVN 6139-1996-ISO - Ống Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) - Phương Pháp Thử Diclorometan.doc
  176  TCVN 6140-1996-ISO - Ống Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) Dùng Để Cung Cấp Nước Uống.doc
  177  TCVN 6141-2003-ISO - Ống Nhựa Nhiệt Dẻo - Bảng Chiều Dày Thông Dụng Của Thành Ống.doc
  178  TCVN 6142-1996-ISO - Ống Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) - Dung Sai Đường Kính Ngoài Và Chiều Dày.doc
  179  TCVN 6143-1996-ISO - Ống Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) - Yêu Cầu Và Phương Pháp Đo Độ Cục.doc
  180  TCVN 6144-1996-ISO - Ống Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) Dùng Để Vận Chuyển Chất Lỏng.doc
  181  TCVN 6144-2003-ISO - Ống Nhựa Nhiệt Dẻo - Xác Định Bộ Bền Va Đập Bên Ngoài - Phương Pháp Vòng Tuần Hoàn.doc
  182  TCVN 6145-1996-ISO - Ống Nhựa - Phương Pháp Đo Kích Thước.doc
  183  TCVN 6145-2007-ISO - Hệ Thống Ống Nhựa Nhiệt Dẻo - Các Chi Tiết Bằng Nhựa.doc
  184  TCVN 6146-1996-ISO - Ống Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) Dùng Để Cung Cấp Nước Uống - Hàm Lượng Chiết.doc
  185  TCVN 6147-1-2003-ISO - Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Nhựa Nhiệt Dẻo - Nhiệt Độ Hóa Mềm Vicat - Phần 1 Phương Pháp Thử Chung.doc
  186  TCVN 6147-2-2003-ISO - Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Nhựa Nhiệt Dẻo - Nhiệt Độ Hóa Mềm Vicat - Phần 2 Điều Kiện Thử Dùng Cho ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Poly(Vinyl Clorua) Không Hóa Dẻo (PVC-U).doc
  187  TCVN 6147-3-2003-ISO - Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Nhựa Nhiệt Dẻo - Nhiệt Độ Hóa Mềm Vicat - Phần 3 Điều Kiện Thử Dùng Cho Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng .doc
  188  TCVN 6148-2007-ISO - Ống Nhựa Nhiệt Dẻo - Sự Thay Đổi Kích Thước Theo Chiều Dọc.doc
  189  TCVN 6149-1-2007-ISO - Ống Phụ Tùng Và Hệ Thống Phụ Tùng Bằng Nhựa Nhiệt Dẻo Dùng Để Vận Chuyển Chất Lỏng - Xác Định Độ Bền Với Áp Suất Bên Trong - Phần 1 Phương Pháp Thử Chung.doc
  190  TCVN 6149-2-2007-ISO - Ống Phụ Tùng Và Hệ Thống Phụ Tùng Bằng Nhựa Nhiệt Dẻo Dùng Để Vận Chuyển Chất Lỏng - Xác Định Độ Bền Với Áp Suất Bên Trong - Phần 2 Chuẩn Bị Mẫu Thử.doc
  191  TCVN 6149-3-2009-ISO - Ống Phụ Tùng Và Hệ Thống Phụ Tùng Bằng Nhựa Nhiệt Dẻo Dùng Để Vận Chuyển Chất Lỏng - Xác Định Độ Bền Với Áp Suất Bên Trong - Phần 3 Chuẩn Bị Các Chi Tiết Để Thử.doc
  192  TCVN 6149-4-2009-ISO - Ống Phụ Tùng Và Hệ Thống Phụ Tùng Bằng Nhựa Nhiệt Dẻo Dùng Để Vận Chuyển Chất Lỏng - Xác Định Độ Bền Với Áp Suất Bên Trong - Phần 4 Chuẩn Bị Các Tổ Hợp Lắp Ghép Để Thử.doc
  193  TCVN 6150-1-1996-ISO - Ống nhựa Nhiệt Dẻo Dùng Để Vận Chuyển Chất Lỏng - Đường Kính Ngoài Danh Nghĩa.doc
  194  TCVN 6150-1-2003-ISO - Ống Nhựa Nhiệt Dẻo Dùng Để Vận Chuyển Chất Lỏng - Đường Kính Ngoài Danh Nghĩa Và Áp Suất Danh Nghĩa - Phần 1 Dãy Thông Số Theo Hệ Mét.doc
  195  TCVN 6150-2-2003-ISO - Ống Nhựa Nhiệt Dẻo Dùng Để Vận Chuyển Chất Lỏng - Đường Kính Ngoài Danh Nghĩa Và Áp Suất Danh Nghĩa - Phần 2 Dãy Thông Số Theo Hệ Inch.doc
  196  TCVN 6151-1-2002-ISO - Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Polyvinyl Clorua Không Hóa Dẻo (PVC-U).doc
  197  TCVN 6151-1996-ISO - Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) Dùng Để Cấp Nước.doc
  198  TCVN 6151-2-2002-ISO - Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Polyvinyl Clorua Không Hóa Dẻo (PVC-U).doc
  199  TCVN 6151-3-2002-ISO - Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Polyvinyl Clorua Không Hóa Dẻo (PVC-U).doc
  200  TCVN 6151-4-2002-ISO - Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Polyvinyl Clorua Không Hóa Dẻo (PVC-U).doc
  201  TCVN 6151-5-2002-ISO - Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Polyvinyl Clorua Không Hoá Dẻo (Pvc-U) Dùng Để Cấp Nước - Yêu Cầu Kỹ Thuật - Phần 5.doc
  202  TCVN 6242-2003-ISO - Phụ Tùng Nối Dạng Đúc Phun Bằng Poly(Vinyl Clorua) Không Hóa Dẻo (PVC-U) - Thử Trong Tủ Gia Nhiệt - Phương Pháp Thử Và Yêu Cầu Kỹ Thuật Cơ Bản.doc
  203  TCVN 6242-2011-ISO - Hệ Thống Đường Ống Và ống Bằng Chất Dẻo - Phụ Tùng Bằng Nhựa Nhiệt Dẻo Dạng Ép Phun - Phương Pháp Đánh Giá Ngoại Quan Ảnh Hưởng Của Gia Nhiệt.doc
  204  TCVN 6244-1997-ISO - Phụ Tùng Nối Dạng Đúc Bằng Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) Dùng Cho Các Vòng Đệm.rtf
  205  TCVN 6245-1997-ISO - Phụ Tùng Nối Dạng Đúc Bằng Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) Liên Kết.doc
  206  TCVN 6246-2003-ISO - Khớp Nối Đơn Dùng Cho Ống Chịu Áp Lực Bằng Poly (Vinyl Clorua) Không Hóa Dẻo (PVC-V) Và Bằng Poly(Vinyl Clorua) Clo Hóa (PVC-C) Với Các Vòng Đệm Đàn Hồi - Độ Sâu Tiếp Giáp Tối Thiểu.doc
  207  TCVN 6247-2003-ISO - Khớp Nối Kép Dùng Cho Ống Chịu Áp Lực Bằng Poly(Vinyl Clurua) Không Hóa Dẻo (PVC-U) Với Các Vòng Đệm Đàn Hồi - Độ Sâu Tiếp Giáp Tối Thiểu.doc
  208  TCVN 6248-1997-ISO - Ống Và Phụ Tùng Nối Bằng Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) Chịu Áp Lực.doc
  209  TCVN 6249-1997-ISO - Phụ Tùng Nối Bằng Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) Và Bằng Kim Loại.doc
  210  TCVN 6250-1997-ISO - Ống Polyvinyl Clorua Cứng (PVC-U) Dùng Để Cấp Nước - Hướng Dẫn Thực Hành.doc
  211  TCVN 6253-1997-ISO - Ống Nhựa Dùng Để Vận Chuyển Nước Sinh Hoạt - Thành Phần Có Thể Chiết Ra Được.doc
  212  TCVN 6314-1997 - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Các Loại Ly Tâm Hoặc Kem Hóa Được Bảo Quản.doc
  213  TCVN 6314-2007-ISO - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Các Loại Ly Tâm Hoặc Kem Hóa Được Bảo Quản Bằng Amoniac - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  214  TCVN 6314-2013-ISO - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Các Loại Ly Tâm Hoặc Kem Hóa Được Bảo Quản.doc
  215  TCVN 6315-1997 - Cac Loại Latex Cao Su - Xac Dịnh Ham Lượng Chất Rắn.doc
  216  TCVN 6315-2007 - Latex Cao Su - Xác Định Tổng Hàm Lượng Chất Rắn.doc
  217  TCVN 6316-1997 - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Tính Ổn Định Cơ Học.doc
  218  TCVN 6316-2007 - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Độ Ổn Định Cơ Học.doc
  219  TCVN 6317-1997 - Latex Cao Su - Xác Định Hàm Lượng Chất Đông Kết.doc
  220  TCVN 6317-2007 - Latex Cao Su - Xác Định Hàm Lượng Chất Đông Kết (Chất Còn Lại Trên Rây).doc
  221  TCVN 6318-1997 - Cao Su Và Latex - Xác Định Hàm Lượng Đồng - Phương Pháp Quang Phổ.doc
  222  TCVN 6319-1997 - Các Loại Cao Su Và Latex Cao Su - Xác Định Hàm Lượng Mangan - Phương Pháp Hấp Thụ.doc
  223  TCVN 6319-2007-ISO - Cao Su Va Cac Loại Latex Cao Su - Xac Dịnh Ham Lượng Mangan - Phương Pháp Quang Phổ Sử Dụng Natri Periodat.pdf
  224  TCVN 6320-1997 - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Hàm Lượng Cặn.doc
  225  TCVN 6320-2007-ISO - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Hàm Lượng Cặn.doc
  226  TCVN 6321-1997 - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Trị Số Axít Béo Bay Hơi.doc
  227  TCVN 6322-1997 - Latex Cao Su Thiên Nhiên Cô Đặc - Xác Định Hàm Lượng Axít Boric.doc
  228  TCVN 6323-1997 - Cao Su Thiên Nhiên Và Các Loại Latex - Ký Hiệu Và Tên Gọi.doc
  229  TCVN 6342-2007-ISO - Bao Cao Su Tránh Thai (Condom) Làm Từ Latex Cao Xu Thiên Nhiên.doc
  230  TCVN 6343-1-2007-ISO - Găng Khám Bệnh Sử Dụng Một Lần - Phần 1 Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Găng Làm Từ Latex Cao Su Hoặc Cao Su Hòa Tan.doc
  231  TCVN 6343-2-2007-ISO - Găng Khám Bệnh Sử Dụng Một Lần - Phần 2 Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Găng Làm Từ Poly(Vinyl Clorua).doc
  232  TCVN 6344-2007-ISO - Găng Tay Cao Su Phẫu Thuật Vô Khuẩn Sử Dụng Một Lần - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  233  TCVN 6363-2010-ISO - Thiết Bị Hàn Khí - Ống Mềm Bằng Cao Su Dùng Cho Hàn Cắt Và Quá Trình Liên Quan.pdf
  234  TCVN 6771-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Lốp Hơi Mô Tô Và Xe Máy - Yêu Cầu.doc
  235  TCVN 7057-1-2002-ISO - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Lốp Và Vành Mô Tô (Mã Ký Hiệu) - Phần 1.doc
  236  TCVN 7057-2-2002-ISO - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Lốp Và Vành Mô Tô (Mã Ký Hiệu) - Phần 2.doc
  237  TCVN 7057-3-2008-ISO - Lốp Và Vành Mô Tô (Mã Ký Hiệu) - Phần 3 Vành.doc
  238  TCVN 7223-2002 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Đèn Chiếu Sáng Phía Trước Của Xe Cơ Giới.doc
  239  TCVN 7224-2002 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Đèn Chiếu Sáng Phía Trước Liền Khối Của Xe Cơ Giới Có Chùm Sáng Gần Hoặc Chùm Sáng Xa Hoặc Cả Hai Không Đối Xứng.doc
  240  TCVN 7225-2002 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Đèn Vị Trí Trước Và Sau Đèn Phanh.doc
  241  TCVN 7226-2002 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Lốp Hơi Ô Tô Con Và Moóc Kéo Theo - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử Trong Phê Duyệt Kiểu.doc
  242  TCVN 7227-2002 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Lốp Hơi Dùng Cho Xe Cơ Giới Và Moóc Bán Moóc Kéo Theo - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử Trong Phê Duyệt Kiểu.doc
  243  TCVN 7228-2002 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Thiết Bị Phanh Của Ôtô Con.doc
  244  TCVN 7280-2003-ISO - Giày Ủng Bằng Chất Dẻo Đúc - Ủng Công Nghiệp Bằng Poly (Vinyl Clorua) Có Lót.doc
  245  TCVN 7281-2003-ISO - Giày Ủng Bằng Chất Dẻo Đúc - Ủng Công Nghiệp Bằng Poly (Vinyl Clorua) Có Lót Hoặc Không Có Lót Chống Mỡ Động Vật Và Dầu Thực Vật - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  246  TCVN 7305-1-2008 - Hệ Thống Ống Nhựa - Ống Nhựa Polyetylen (PE) Và phụ Tùng Dùng Để Cấp Nước.doc
  247  TCVN 7305-2-2008 - Hệ Thống Ống Nhựa - Ống Nhựa Polyetylen (PE) Và phụ Tùng Dùng Để Cấp Nước.doc
  248  TCVN 7305-2003 - Ống Nhựa Polyetylen Dùng Để Cấp Nước - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  249  TCVN 7305-3-2008 - Hệ Thống Ống Nhựa - Ống Nhựa Polyetylen (PE) Và phụ Tùng Dùng Để Cấp Nước.doc
  250  TCVN 7305-3-2008 - Hệ Thống Ống Nhựa - Ống Polyetylen Và Phụ Tùng Dùng Để Cấp Nước Phần 3 - Phụ Tùng.pdf
  251  TCVN 7305-5-2008 - Hệ Thống Ống Nhựa - Ống Nhựa Polyetylen (PE) Và phụ Tùng Dùng Để Cấp Nước.doc
  252  TCVN 7305-5-2008 - Hệ Thống Ống Nhựa - Ống Nhựa Polyetylen (PE) Và phụ Tùng Dùng Để Cấp Nước.pdf
  253  TCVN 7306-2008-ISO - Ống Poly(Vinyl Clorua) Không Hoá Dẻo (PVC-U) - Độ Bền Chịu Diclometan.doc
  254  TCVN 7530-2005 - Săm Ô Tô.doc
  255  TCVN 7531-1-2005-ISO - Định Nghĩa Một Số Thuật Ngữ Sử Dụng Trong Công Nghiệp Lốp Phần 1 - Lớp Hơi.pdf
  256  TCVN 7532-2005-ISO - Lốp Xe Ôtô Con - Kiểm Tra Xác Nhận Các Tính Năng Của Lốp - Phương Pháp Thử Phòng Thí Nghiệm.pdf
  257  TCVN 7533-2005-ISO - Lốp Xe Tải Và Xe Buýt - Kiểm Tra Xác Nhận Các Tính Năng Của Lốp - Phương Pháp Thử Phòng Thí Nghiệm.pdf
  258  TCVN 7613-2009-ISO - Ống Polyetylen (Pe) Chôn Ngầm Dùng Để Dẫn Nhiên Liệu Khí - Dãy Thông Số Theo Hệ Mét.doc
  259  TCVN 7614-1-2007-ISO - Hệ Thống Ống Poly (Vinyl Clorua) Chịu Va Đập Cao (PVC-HI) Chôn Dưới Đất Dùng Để Dẫn Khí Đốt - Phần 1 Ống Dùng Cho Áp Suất Làm Việc Tối Đa Ở 1 Bar (100 kPa).doc
  260  TCVN 7614-2-2007-ISO - Hệ Thống Ống Poly (Vinyl Clorua) Chịu Va Đập Cao (PVC-HI) Chôn Dưới Đất Dùng Để Dẫn Khí Đốt - Phần 2 Phụ Tùng Ống Dùng Cho Áp Suất Làm Việc Tối Đa Ở 200 mBar (20 kPa).doc
  261  TCVN 7614-3-2007-ISO - Hệ Thống Ống Poly (Vinyl Clorua) Chịu Va Đập Cao (PVC-HI) Chôn Dưới Đất Dùng Để Dẫn Khí Đốt - Phần 3 Phụ Tùng Và Đai Khởi Thuỷ Dùng Cho Áp Suất Làm Việc Tối Đa Ở 1 Bar (100 kPa).doc
  262  TCVN 7614-4-2007-ISO - Hệ Thống Ống Poly (Vinyl Clorua) Chịu Va Đập Cao (PVC-HI) Chôn Dưới Đất Dùng Để Dẫn Khí Đốt - Phần 4 Quy Phạm Thực Hành Đối Với Thiết Kế Vận Hành Và Lắp Đặt.doc
  263  TCVN 7615-2007-ISO - Xác Định Độ Ổn Định Nhiệt Của Polyetylen (PE) Sử Dụng Trong Ống Và Phụ Tùng.doc
  264  TCVN 7647-2010-ISO - Cao Su Lưu Hoá - Xác Định Độ Bám Dính Với Sợi Kim Loại.doc
  265  TCVN 7690-2005 - Cốp Pha Nhựa Dùng Cho Bê Tông.pdf
  266  TCVN 7899-1-2008-ISO - Gạch Gốm Ốp Lát - Vữa Keo Chít Mạch Và Dán Gạch - Phần 1 Thuật Ngữ Định Nghĩa Và Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Vữa Keo Dán Gạch.rtf
  267  TCVN 7899-2-2008-ISO - Gạch Gốm Ốp Lát - Vữa Keo Chít Mạch Và Dán Gạch - Phần 2 Phương Pháp Thử Vữa Keo Dán Gạch.doc
  268  TCVN 7899-3-2008-ISO - Gạch Gốm Ốp Lát - Vữa Keo Chít Mạch Và Dán Gạch - Phần 3 Thuật Ngữ Định Nghĩa Và Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Vữa Keo Chít Mạch.rtf
  269  TCVN 7899-4-2008-ISO - Gạch Gốm Ốp Lát - Vữa Keo Chít Mạch Và Dán Gạch - Phần 4 Phương Pháp Thử Vữa Keo Chít Mạch.doc
  270  TCVN 8060-2009 - Phương Tiện Chữa Cháy - Vòi Chữa Cháy - Vòi Hút Bằng Cao Su Chất Dẻo Và Cụm Vòi.rtf
  271  TCVN 8491-1-2011 - Hệ Thống Ống Bằng Chất Dẻo Dùng Cho Hệ Thống Cấp Nước Thoát Nước Và Cống Rãnh.doc
  272  TCVN 8491-2-2011 - Hệ Thống Ống Bằng Chất Dẻo Dùng Cho Hệ Thống Cấp Nước Thoát Nước Và Cống Rãnh.doc
  273  TCVN 8491-3-2011 - Hệ Thống Ống Bằng Chất Dẻo Dùng Cho Hệ Thống Cấp Nước Thoát Nước Và Cống Rãnh.doc
  274  TCVN 8491-4-2011 - Hệ Thống Ống Bằng Chất Dẻo Dùng Cho Hệ Thống Cấp Nước Thoát Nước Và Cống Rãnh.doc
  275  TCVN 8491-5-2011 - Hệ Thống Ống Bằng Chất Dẻo Dùng Cho Hệ Thống Cấp Nước Thoát Nước Và Cống Rãnh.doc
  276  TCVN 8492-2011 - Ống Cuốn Xoắn Bằng Poly (Vinyl Clorua) Không Hóa Dẻo (Pvc-U) Dùng Cho Hệ Thống Dẫn Nước Và Thoát Nước Đặt Ngầm Dưới Đất Trong Điều Kiện Không Có Áp Suất.doc
  277  TCVN 8493-2010-ISO - Cao Su Chưa Lưu Hóa - Xác Định Độ Dẻo - Phương Pháp Máy Đo Độ Dẻo Nhanh.doc
  278  TCVN 8494-2010-ISO - Cao Su Thiên Nhiên Thô - Xác Định Chỉ Số Duy Trì Độ Dẻo (Pri).doc
  279  TCVN 9064-2012 - Sơn Và Nhựa - Phương Pháp Xác Định Hoạt Tính Kháng Khuẩn Trên Bề Mặt.doc
  280  TCVN 9065-2012 - Vật Liệu Chống Thấm - Sơn Nhũ Tương Bitum.doc
  281  TCVN 9066-2012 - Tấm Trải Chống Thấm Trên Cơ Sở Bitum Biến Tính - Yêu Cầu Kỹ Thuật.pdf
  282  TCVN 9067-1-2012 - Tấm Trải Chống Thấm Trên Cơ Sở Bitum Biến Tính - Phương Pháp Thử.doc
  283  TCVN 9067-2-2012 - Tấm Trải Chống Thấm Trên Cơ Sở Bitum Biến Tính - Phương Pháp Thử - Phần 2 Xác Định Độ Bền Chọc Thủng Động.doc
  284  TCVN 9067-3-2012 - Tấm Trải Chống Thấm Trên Cơ Sở Bitum Biến Tính - Phương Pháp Thử - Phần 3 Xác Định Độ Bền Nhiệt.pdf
  285  TCVN 9067-4-2012 - Tấm Trải Chống Thấm Trên Cơ Sở Bitum Biến Tính - Phương Pháp Thử - Phần 4 Xác Định Độ Thấm Nước Dưới Áp Lực Thủy Tĩnh.pdf
  286  TCVN 9070-2012 - Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE.doc
  287  TCVN 9407-2014 - Vật Liệu Chống Thấm - Băng Chặn Nước PVC.doc
  288  TCVN 9408-2014 - Vật Liệu Chống Thấm - Tấm CPE - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  289  TCVN 9409-1-2014 - Vật Liệu Chống Thấm - Tấm CPE - Phương Pháp Thử - Phần 1 Xác Định Độ Dày.doc
  290  TCVN 9409-2-2014 - Vật Liệu Chống Thấm - Tấm CPE - Phương Pháp Thử - Phần 2 Xác Định Độ Bền Bóc Tách Của Mối Dán.doc
  291  TCVN 9409-3-2014 - Vật Liệu Chống Thấm - Tấm CPE - Phương Pháp Thử - Phần 3 Xác Định Tỷ Lệ Thay Đổi Khối Lượng Ở 70 Độ C.pdf
  292  TCVN 9409-4-2014 - Vật Liệu Chống Thấm - Tấm CPE - Phương Pháp Thử - Phần 4 Xác Định Độ Bền Trong Môi Trường Vi Sinh.doc
  293  TCVN 9409-5-2014 - Vật Liệu Chống Thấm - Tấm CPE - Phương Pháp Thử - Phần 5 Xác Định Độ Bền Trong Môi Trường Hóa Chất.doc
  294  TCVN 9493-1-2012-ISO - Xác Định Khả Năng Phân Hủy Sinh Học Hiếu Khí Hoàn Toàn Của Vật Liệu Chất Dẻo Trong Các Điều Kiện Của Quá Trình Tạo Compost Được Kiểm Soát- .doc
  295  TCVN 9493-2-2012-ISO - Xác Định Khả Năng Phân Hủy Sinh Học Hiếu Khí Hoàn Toàn Của Vật Liệu Chất Dẻo Trong Các Điều Kiện Của Quá Trình Tạo Compost Được Kiểm Soát .doc
  296  TCVN 9494-2012-ISO - Chất Dẻo - Xác Định Khả Năng Phân Hủy Sinh Học Hiếu Khí Hoàn Toàn Của Vật Liệu Chất Dẻo Trong Đất Bằng Cách Đo Nhu Cầu Oxy Trong Hô Hấp Kế (Respirometer).doc
  297  TCVN 9562-2013 - Ống Composite Nhựa Nhiệt Rắn Gia Cường Sợi Thủy Tinh.doc
  298  TCVN 9563-2013-ISO - Chất Dẻo - Hợp Chất Đúc Được Gia Cường Và Prepreg - Xác Định Hàm Lượng Chất Bay Hơi.doc
  299  TCVN 9564-2013-ISO - Chất Dẻo Gia Cường Sợi - Hợp Chất Đúc Và Prepreg - Xác Định Khối Lượng.doc
  300  TCVN 9565-2013-ISO - Chất Dẻo Gia Cường Sợi - Hợp Chất Đúc Và Prepreg - Xác Định Hàm Lượng Nhựa.doc
  301  TCVN 9566-2013-ISO - Composite - Prepreg - Xác Định Hàm Lượng Nhựa Trào.doc
  302  TCVN 9567-2013-ISO - Composite - Prepreg - Xác Định Thời Gian Gel Hóa.doc
  303  TCVN 9568-2013-ISO - Chất Dẻo - Tấm Đùn Polystyren Biến Tính Chịu Va Đập (PS-I) - Yêu Cầu Và Phương Pháp.doc
  304  TCVN 9569-2013-ISO - Chất Dẻo - Tấm Đùn Polyetylen (HDPE) - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử.doc
  305  TCVN 9570-2013-ISO - Chất Dẻo - Tấm Đùn Polypropylen (PP) - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử.doc
  306  TCVN 9571-2013-ISO - Chất Dẻo - Tấm Đùn Poly(Vinylden Florua) (PVDF) - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử.doc
  307  TCVN 9572-2013-ISO - Bao Dệt Polypropylen Dùng Đựng Thực Phẩm.doc
  308  TCVN 9810-2013 - Cao Su Lưu Hóa Hoặc Nhiệt Dẻo - Xác Định Độ Cứng (Độ Cứng Từ 10 IRHD Đến 100 IRHD).doc
  309  TCVN 9847-2013 - Chất Dẻo - Xác Định Ảnh Hưởng Khi Ngâm Trong Hóa Chất Lỏng.doc
  310  TCVN 9848-2013 - Chất Dẻo - Khí Quyển Tiêu Chuẩn Cho Ổn Định Và Thử Nghiệm.doc
  311  TCVN 9849-1-2013-ISO - Chất Dẻo - Phương Pháp Phơi Nhiễm Với Bức Xạ Mặt Trời - Phần 1 Hướng Dẫn Chung.doc
  312  TCVN 9849-2-2013-ISO - Chất Dẻo - Phương Pháp Phơi Nhiễm Với Bức Xạ Mặt Trời - Phần 2 Sự Phong Hóa Trực Tiếp Và Phơi Nhiễm Sau Kính Cửa Sổ.doc
  313  TCVN 9849-3-2013-ISO - Chất Dẻo - Phương Pháp Phơi Nhiễm Với Bức Xạ Mặt Trời - Phần 3 Sự Phong Hóa Tăng Cường Bằng Bức Xạ Mặt Trời Tập Trung.doc
  314  TCVN 9850-2013 - Chất Dẻo - Xác Định Nhiệt Độ Giòn Bằng Va Đập.doc
  315  TCVN 9851-2013 - Chất Dẻo - Xác Định Tác Động Khi Phơi Nhiễm Với Nhiệt Ẩm Bụi Nước Và Mù Muối.doc
  316  TCVN 9852-2013 - Chất Dẻo - Xác Định Sự Phơi Nhiễm Bức Xạ Trong Phép Thử Phong Hóa Bằng Thiết Bị.doc
  317  TCVN 9853-2013 - Chất Dẻo - Mẫu Thử.doc
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1xrkIRNaFX4bxGySAbW0VkT2x-hlXqGo3
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page