DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Công Nghệ Ảnh

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Sep 17, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Công Nghệ Ảnh
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  121 Files eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 11789-2017-ISO - Phương Pháp Xác Định Hiệu Suất Hộp Mực In Cho Máy In Màu Và Thiết Bị Đa Chức Năng Chứa Bộ Phận In.pdf  6.77 MB
  002  TCVN 11790-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Phương Pháp Xác Định Hiệu Suất Hộp Mực In Cho Máy In Ảnh Điện Đơn Sắc Và Thiết Bị Đa Chức Năng Chứa Bộ Phận In.pdf  8.46 MB
  003  TCVN 2596-1978 - Dấu Sửa Bài.doc  0.35 MB
  004  TCVN 2597-1978 - Bản Thảo Đánh Máy Cho Sách Và Tạp Chí Của Nhà Xuất Bản.doc  0.29 MB
  005  TCVN 5699-1-1998 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - Phần 1.doc  2.62 MB
  006  TCVN 5699-1-2010 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 1.doc  3.25 MB
  007  TCVN 5699-2-10-2002 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.05 MB
  008  TCVN 5699-2-10-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-10.doc  0.12 MB
  009  TCVN 5699-2-101-2011 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-101.doc  0.09 MB
  010  TCVN 5699-2-102-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-102.doc  0.12 MB
  011  TCVN 5699-2-103-2011 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-103.doc  0.38 MB
  012  TCVN 5699-2-108-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-108.doc  0.08 MB
  013  TCVN 5699-2-13-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-13.doc  0.07 MB
  014  TCVN 5699-2-14-2001 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.33 MB
  015  TCVN 5699-2-14-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-14.doc  0.27 MB
  016  TCVN 5699-2-15-2000 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-15.doc  0.11 MB
  017  TCVN 5699-2-15-2001 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.10 MB
  018  TCVN 5699-2-15-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-15.doc  0.13 MB
  019  TCVN 5699-2-15-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-15.doc  0.14 MB
  020  TCVN 5699-2-17-2006 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-17.doc  1.13 MB
  021  TCVN 5699-2-2-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-2.doc  0.22 MB
  022  TCVN 5699-2-21-2001 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.33 MB
  023  TCVN 5699-2-21-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-21.doc  0.15 MB
  024  TCVN 5699-2-21-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-21.doc  0.34 MB
  025  TCVN 5699-2-23-2000 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - Phần 2-23.doc  0.30 MB
  026  TCVN 5699-2-23-2000 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.30 MB
  027  TCVN 5699-2-23-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-23.doc  0.21 MB
  028  TCVN 5699-2-24-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-24.doc  0.90 MB
  029  TCVN 5699-2-25-2001 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.19 MB
  030  TCVN 5699-2-25-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-25.doc  0.15 MB
  031  TCVN 5699-2-26-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-26.doc  0.05 MB
  032  TCVN 5699-2-27-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-27.doc  0.58 MB
  033  TCVN 5699-2-28-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-28.doc  0.06 MB
  034  TCVN 5699-2-29-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-29.doc  0.12 MB
  035  TCVN 5699-2-3-2000 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.09 MB
  036  TCVN 5699-2-3-2006 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-3.doc  0.09 MB
  037  TCVN 5699-2-3-2010 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-3.doc  0.11 MB
  038  TCVN 5699-2-30-2006 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-30.rtf  18.84 MB
  039  TCVN 5699-2-30-2010 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-30.doc  0.32 MB
  040  TCVN 5699-2-32-2011 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-32.doc  0.07 MB
  041  TCVN 5699-2-34-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-34.doc  0.40 MB
  042  TCVN 5699-2-35-2001 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.18 MB
  043  TCVN 5699-2-35-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-35.doc  0.15 MB
  044  TCVN 5699-2-35-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-35.doc  0.31 MB
  045  TCVN 5699-2-36-2006 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-36.doc  0.20 MB
  046  TCVN 5699-2-37-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-37.doc  0.19 MB
  047  TCVN 5699-2-38-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-38.doc  0.17 MB
  048  TCVN 5699-2-39-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-39.doc  0.17 MB
  049  TCVN 5699-2-4-2005 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-4.doc  0.08 MB
  050  TCVN 5699-2-40-1998 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.48 MB
  051  TCVN 5699-2-40-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-40.doc  0.83 MB
  052  TCVN 5699-2-41-2001 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.07 MB
  053  TCVN 5699-2-41-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-41.doc  0.10 MB
  054  TCVN 5699-2-42-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-42.doc  0.20 MB
  055  TCVN 5699-2-43-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-43.doc  0.07 MB
  056  TCVN 5699-2-44-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-44.doc  0.10 MB
  057  TCVN 5699-2-45-2001 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.08 MB
  058  TCVN 5699-2-45-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-45.doc  0.11 MB
  059  TCVN 5699-2-47-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-47.doc  0.23 MB
  060  TCVN 5699-2-48-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-48.doc  0.22 MB
  061  TCVN 5699-2-49-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-49.doc  0.14 MB
  062  TCVN 5699-2-5-2005 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-5.doc  0.10 MB
  063  TCVN 5699-2-50-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-50.doc  0.17 MB
  064  TCVN 5699-2-51-2004 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-51.doc  0.07 MB
  065  TCVN 5699-2-51-2010 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-51.doc  0.08 MB
  066  TCVN 5699-2-52-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-52.doc  0.05 MB
  067  TCVN 5699-2-53-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-53.doc  0.14 MB
  068  TCVN 5699-2-54-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-54.doc  0.20 MB
  069  TCVN 5699-2-55-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-55.doc  0.12 MB
  070  TCVN 5699-2-56-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-56.rtf  0.17 MB
  071  TCVN 5699-2-58-2011 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-58.doc  0.24 MB
  072  TCVN 5699-2-59-2004 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-59.doc  0.20 MB
  073  TCVN 5699-2-6-2004 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-6.doc  0.46 MB
  074  TCVN 5699-2-6-2010 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-6.doc  0.48 MB
  075  TCVN 5699-2-61-2006 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-61.doc  0.28 MB
  076  TCVN 5699-2-62-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-62.doc  0.14 MB
  077  TCVN 5699-2-64-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-64.doc  0.23 MB
  078  TCVN 5699-2-65-2003 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-65.doc  0.04 MB
  079  TCVN 5699-2-65-2010 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-65.doc  0.08 MB
  080  TCVN 5699-2-67-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-67.doc  0.46 MB
  081  TCVN 5699-2-69-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-69.doc  1.55 MB
  082  TCVN 5699-2-7-2001 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.15 MB
  083  TCVN 5699-2-7-2006 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-7.doc  0.15 MB
  084  TCVN 5699-2-7-2010 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-7.doc  0.27 MB
  085  TCVN 5699-2-70-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-70.doc  0.19 MB
  086  TCVN 5699-2-71-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-71.doc  0.17 MB
  087  TCVN 5699-2-73-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-73.doc  0.08 MB
  088  TCVN 5699-2-74-2005 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-74.doc  0.03 MB
  089  TCVN 5699-2-74-2010 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-74.doc  0.06 MB
  090  TCVN 5699-2-75-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-75.doc  0.19 MB
  091  TCVN 5699-2-77-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-77.doc  2.49 MB
  092  TCVN 5699-2-78-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-78.doc  0.06 MB
  093  TCVN 5699-2-79-2003 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-79.doc  0.34 MB
  094  TCVN 5699-2-8-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-8.doc  0.09 MB
  095  TCVN 5699-2-80-2000 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-80.doc  0.09 MB
  096  TCVN 5699-2-80-2001 - An Toàn Đối Với Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự.doc  0.09 MB
  097  TCVN 5699-2-80-2007 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-80.doc  0.07 MB
  098  TCVN 5699-2-81-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-81.doc  0.36 MB
  099  TCVN 5699-2-82-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-82.doc  0.11 MB
  100  TCVN 5699-2-84-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-84.doc  0.16 MB
  101  TCVN 5699-2-86-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-86.doc  0.15 MB
  102  TCVN 5699-2-87-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-87.doc  0.17 MB
  103  TCVN 5699-2-89-2011 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-89.doc  0.44 MB
  104  TCVN 5699-2-9-2004 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-9.doc  0.27 MB
  105  TCVN 5699-2-9-2010 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-9.doc  0.50 MB
  106  TCVN 5699-2-90-2011 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-90.doc  0.59 MB
  107  TCVN 5699-2-95-2011 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-95.doc  0.31 MB
  108  TCVN 5699-2-97-2013 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-97.doc  0.35 MB
  109  TCVN 5699-2-98-2003 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-98.doc  0.10 MB
  110  TCVN 5699-2-98-2010 - Thiết Bị Điện Gia Dụng Và Các Thiết Bị Điện Tương Tự - An Toàn - Phần 2-98.doc  0.07 MB
  111  TCVN 9090-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Phương Pháp Đo Năng Suất.doc  0.62 MB
  112  TCVN 9094-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Phương Pháp Đo Năng Suất In Kỹ Thuật.doc  1.68 MB
  113  TCVN 9095-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Phương Pháp Đo Năng Suất Sao Chép.doc  0.70 MB
  114  TCVN 9096-2011-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Thiết Bị Văn Phòng - Phương Pháp Đo Năng Suất.doc  0.41 MB
  115  TCVN 9509-2012 - Máy In - Hiệu Suất Năng Lượng.doc  0.04 MB
  116  TCVN 9826-2013 - Rạp Chiếu Phim - Yêu Cầu Kỹ Thuật Về Hình Ảnh.doc  0.06 MB
  117  TCVN 9827-2013 - Rạp Chiếu Phim - Yêu Cầu Kỹ Thuật Về Âm Thanh.doc  0.56 MB
  118  TCVN 9828-2013 - Rạp Chiếu Phim - Phương Pháp Đo Các Chỉ Tiêu Kỹ Thuật Về Hình Ảnh Và Âm Thanh.doc  0.67 MB
  119  TCVN 9829-2013 - Bản Phát Hành Phim Màu 35mm - Yêu Cầu Kỹ Thuật Về Hình Ảnh.doc  0.21 MB
  120  TCVN 9830-2013 - Bản Phát Hành Phim Màu 35mm - Yêu Cầu Kỹ Thuật Về Âm Thanh.doc  0.47 MB
  121  TCVN 9831-2013 - Băng Hình Đĩa Hình Phim Video - Bản Gốc - Yêu Cầu Kỹ Thuật Về Hình Ảnh Âm Thanh.doc  0.35 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1GpD-P_WKiWbyR3oUfWroPzWh-axBcF8o
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page