DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Công Nghệ Chế Biến Gỗ

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Aug 5, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Công Nghệ Chế Biến Gỗ
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  156 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 10314-2015 - Ván Sàn Tre.pdf
  002  TCVN 10315-2015 - Ván Cót Ép.pdf
  003  TCVN 10316-2015 - Ván Bóc.pdf
  004  TCVN 10572-1-2014-ISO - Gỗ Nhiều Lớp (LVL) - Chất Lượng Dán Dính - Phần 1 Phương Pháp Thử.doc
  005  TCVN 10572-2-2014-ISO - Gỗ Nhiều Lớp (LVL) - Chất Lượng Dán Dính - Phần 2 Các Yêu Cầu.doc
  006  TCVN 10573-2014 - Yêu Cầu Phân Hạng Gỗ Phi Kết Cấu.doc
  007  TCVN 10574-2014 - Ván Mỏng - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa Xác Định Đặc Tính Vật Lý Và Dung Sai.doc
  008  TCVN 10575-2014 - Gỗ Nhiều Lớp (LVL) - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  009  TCVN 10576-2014 - Gỗ Nhiều Lớp (LVL) - Đo Kích Thước Và Hình Dạng - Phương Pháp Thử.doc
  010  TCVN 1072-1971 - Gỗ - Phân Nhóm Theo Tính Chất Cơ Lý.doc
  011  TCVN 1073-1971 - Gỗ Tròn - Kích Thước Cơ Bản.doc
  012  TCVN 1074-1971 - Gỗ Tròn - Khuyết Tật.doc
  013  TCVN 1074-1986 - Gỗ Tròn - Phân Hạng Chất Lượng Theo Khuyết Tật.doc
  014  TCVN 10749-2015-EN - Độ Bền Tự Nhiên Của Gỗ Và Các Sản Phẩm Từ Gỗ - Tính Năng Của Thuốc Bảo Quản Gỗ Khi Xác Định Bằng Phép Thử Sinh Học - Phần 2 Phân Nhóm Và Ghi Nhãn.pdf
  015  TCVN 1075-1971 - Gỗ Xẻ - Kích Thước Cơ Bản.doc
  016  TCVN 10750-2015 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - Quy Trình Thuần Thục Nhanh Gỗ Đã Xử Lý Thuốc Bảo Quản Trước Khi Thử Nghiệm Sinh Học - Phương Pháp Bay Hơi.pdf
  017  TCVN 10752-2015 - Độ Bền Tự Nhiên Của Gỗ Và Các Sản Phẩm Gỗ - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Xác Định Khả Năng Chống Chịu Nấm Hại Gỗ Basidiomycetes.pdf
  018  TCVN 10753-2015 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Xác Định Hiệu Lực Với Nấm Hại Gỗ Basidiomycetes.pdf
  019  TCVN 10754-2015 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Xác Định Hiệu Lực Bảo Quản Gỗ Tại Bãi Thử Tự Nhiên.pdf
  020  TCVN 1076-1971 - Gỗ Xẻ - Tên Gọi Và Định Nghĩa.doc
  021  TCVN 1076-1986 - Gỗ Xẻ - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc
  022  TCVN 1077-1986 - Gỗ Chống Lò.doc
  023  TCVN 11204-2015-ISO - Gỗ Dán - Gỗ Dán Trang Trí Bằng Ván Móng.pdf
  024  TCVN 11205-2015-ISO - Ván Gỗ Nhân Tạo - Gỗ Dán - Ván Ghép Từ Thanh Dày Và Ván Ghép Từ Thanh Trung Bình.pdf
  025  TCVN 11206-1-2015-ISO - Kết Cấu Gỗ - Xác Định Các Giá Trị Đặc Trưng - Phần 1 Yêu Cầu Cơ Bản.pdf
  026  TCVN 11206-2-2015-ISO - Kết Cấu Gỗ - Xác Định Các Giá Trị Đặc Trưng - Phần 2 Gỗ Xẻ.pdf
  027  TCVN 1283-1972 - Gỗ Tròn - Bảng Tính Thể Tích.pdf
  028  TCVN 1284-1986 - Gỗ Xẻ - Bảng Tính Thể Tích.pdf
  029  TCVN 1462-1986 - Tà Vẹt Gỗ.doc
  030  TCVN 1463-1974 - Gỗ Tròn - Phương Pháp Tẩm Khuyếch Tán.doc
  031  TCVN 1464-1986 - Gỗ Xẻ - Phương Pháp Phòng Mục Bề Mặt.doc
  032  TCVN 1553-1974 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Lực Bám Của Đinh Và Đinh Vít.doc
  033  TCVN 1554-1974 - Gỗ Ư - Phương Pháp Xác Định Độ Thấm Nước.doc
  034  TCVN 1757-1975 - Khuyết Tật Gỗ - Phân Loại - Tên Gọi - Định Nghĩa Và Phương Pháp Xác Định.doc
  035  TCVN 1758-1986 - Gỗ Xẻ - Phân Hạng Chất Lượng Theo Khuyết Tật.doc
  036  TCVN 1759-1975 - Gỗ Tròn Làm Bản Bút Chì - Loại Gỗ Và Kích Thước Cơ Bản.doc
  037  TCVN 1760-1975 - Gỗ Tròn Làm Bản Bút Chì - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  038  TCVN 1761-1975 - Gỗ Tròn Làm Gỗ Dán Lạng Ván Ép Thoi Dệt Tay Đập - Loại Gỗ Và Kích Thước Cơ Bản.doc
  039  TCVN 1761-1986 - Gỗ Tròn Làm Gỗ Dán Lạng Ván Ép Thoi Dệt Và Tay Đập - Loại Gỗ Và Kích Thước Cơ Bản.doc
  040  TCVN 1762-1975 - Gỗ Tròn Làm Gỗ Dán Lạng Và Ván Ép Thoi Dệt Tay Đập - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  041  TCVN 3132-1979 - Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Xử Lý Bề Mặt Bằng Thuốc BQG1.doc
  042  TCVN 3133-1979 - Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Ngâm Thường Bằng Thuốc LN2.doc
  043  TCVN 3134-1979 - Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Phòng Mục Và Mối Mọt Cho Gỗ Tròn Sau Khi Khai Thác.doc
  044  TCVN 3135-1979 - Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Phòng Trừ Mối Mọt Cho Đồ Gỗ Bằng Thuốc BQG1.doc
  045  TCVN 3136-1979 - Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Đề Phòng Mốc Cho Ván Sàn Sơ Chế.doc
  046  TCVN 3137-1979 - Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Nấm Gây Mục Và Biến Màu Cho Gỗ Dùng Làm Nguyên Liệu Giấy.doc
  047  TCVN 355-1970 - Gỗ - Phương Pháp Chọn Rừng Chọn Cây Và Cưa Khúc Để Nghiên Cứu Tính Chất Cơ Lý.doc
  048  TCVN 356-1970 - Gỗ - Phương Pháp Lấy Mẫu Và Yêu Cầu Chung Khi thử Cơ Lý.doc
  049  TCVN 357-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Số Vòng Năm.doc
  050  TCVN 358-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Độ Ẩm Khi Thử Cơ Lý.doc
  051  TCVN 359-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Độ Hút Ẩm.doc
  052  TCVN 3592-1981 - Máy Tiện Gỗ – Thông Số Và Kích Thước Cơ Bản.doc
  053  TCVN 3593-1981 - Máy Tiện Gỗ - Độ Chính Xác.doc
  054  TCVN 3594-1981 - Máy Phay Gỗ - Thông Số Và Kích Thước Cơ Bản.doc
  055  TCVN 3595-1981 - Máy Phay Gỗ - Độ Chính Xác Và Cứng Vững.doc
  056  TCVN 3596-1981 - Máy Mài Gỗ Băng Phẳng - Thông Số Và Kích Thước Cơ Bản.doc
  057  TCVN 3597-1981 - Máy Bào Gỗ Bốn Mặt - Thông Số Và Kích Thước Cơ Bản.doc
  058  TCVN 3598-1981 - Máy Bào Gỗ Bốn Mặt - Độ Chính Xác Và Cứng Vững.doc
  059  TCVN 360-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Độ Hút Nước Và Độ Giãn Dài.doc
  060  TCVN 361-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Độ Co Rút.doc
  061  TCVN 362-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Thể Tích.doc
  062  TCVN 363-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Giới Hạn Bền Khi Nén.doc
  063  TCVN 364-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Giới Hạn Bền Khi Kéo.doc
  064  TCVN 365-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Giới Hạn Bền Khi Uốn Tĩnh.doc
  065  TCVN 366-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định công Riêng Khi Uốn Va Đập.doc
  066  TCVN 367-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Giới Hạn Bền Khi Trượt Và Cắt.doc
  067  TCVN 368-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Sức Chống Tách.doc
  068  TCVN 369-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Độ Cứng.doc
  069  TCVN 370-1970 - Gỗ - Phương Pháp Xác Định Các Chỉ Tiêu Biến Dạng Đàn Hồi.doc
  070  TCVN 4093-1985 - Gỗ Chống Lò - Bảo Quản Bằng Phương Pháp Ngâm Thường Với Thuốc LN2.doc
  071  TCVN 4339-1986 - Gỗ Tròn Làm Bản Bút Chì - Loại Gỗ Kích Thước Cơ Bản Và Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  072  TCVN 4340-1994 - Ván Sàn Bằng Gỗ.pdf
  073  TCVN 4358-1986 - Ván Lạng.doc
  074  TCVN 4721-1989 - Thiết Bị Gia Công Gỗ - Yêu Cầu Chung Để Thử Nghiệm Độ Chính Xác.doc
  075  TCVN 4722-1989 - Thiết Bị Gia Công Gỗ - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung.doc
  076  TCVN 4723-1989 - Thiết Bị Gia Công Gỗ - Yêu Cầu Chung Về An Toàn Đối Với Kết Cấu Máy.doc
  077  TCVN 4738-1989 - Bảo Quản Gỗ - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc
  078  TCVN 4739-1989 - Gỗ Xẻ - Khuyết Tật - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc
  079  TCVN 4810-1989 - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa (Phần Đầu).doc
  080  TCVN 4811-1989 - Ván Dăm - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc
  081  TCVN 4812-1989 - Ván Sợi - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa (Phần Đầu).doc
  082  TCVN 4950-1989 - Dụng Cụ Cắt Kim Loại Và Gỗ - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng.doc
  083  TCVN 4951-1989 - Thiết Bị Gia Công Gỗ - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng.doc
  084  TCVN 5145-1990-ISO - Công Nghiệp Khai Thác Gỗ - Công Nghệ - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa .doc
  085  TCVN 5146-1990-ISO - Công Nghiệp Khai Thác Gỗ - Sản Phẩm - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc
  086  TCVN 5505-1991 - Bảo Quản Gỗ - Yêu Cầu Chung.doc
  087  TCVN 5506-1991 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - Yêu Cầu Chung.doc
  088  TCVN 5692-1992-ISO - Gỗ Dán - Xác Định Kích Thước Mẫu Thử.doc
  089  TCVN 5692-2014-ISO - Ván Gỗ Nhân Tạo - Xác Định Kích Thước Mẫu Thử.doc
  090  TCVN 5693-1992-ISO - Gỗ Dán - Đo Kích Thước Tấm.doc
  091  TCVN 5694-1992-ISO - Panen Gỗ Dán - Xác Định Khối Lượng Riêng.doc
  092  TCVN 5694-2014-ISO - Ván Gỗ Nhân Tạo - Xác Định Khối Lượng Riêng.doc
  093  TCVN 5695-1992-ISO - Gỗ Dán - Phân Loại.doc
  094  TCVN 5695-2015-ISO - Gỗ Dán - Phân Loại.pdf
  095  TCVN 7750-2007 - Ván Sợi - Thuật Ngữ Định Nghĩa Và Phân Loại.doc
  096  TCVN 7751-2007 - Ván Dăm - Thuật Ngữ Định Nghĩa Và Phân Loại.doc
  097  TCVN 7752-2007 - Ván Gỗ Dán - Thuật Ngữ Định Nghĩa Và Phân Loại.doc
  098  TCVN 7753-2007 - Ván Sợi - Ván Mdf.doc
  099  TCVN 7754-2007 - Ván Dăm.doc
  100  TCVN 7755-2007 - Ván Gỗ Dán.doc
  101  TCVN 7756-1-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 1 Lấy Mẫu Chuẩn Bị Mẫu Thử Và Biểu Thị Kết Quả Thử Nghiệm.doc
  102  TCVN 7756-10-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 10 Xác Định Độ Bền Bề Mặt.doc
  103  TCVN 7756-11-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 11 Xác Định Lực Bám Dữ Đinh Vít.doc
  104  TCVN 7756-12-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 12 Xác Định Hàm Lượng Formadehyt.doc
  105  TCVN 7756-2-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 2 Xác Định Kích Thước Độ Vuông Góc Và Độ Thẳng Cạnh.doc
  106  TCVN 7756-3-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 3 Xác Định Độ Ẩm.doc
  107  TCVN 7756-4-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 4 Xác Định Khối Lượng Thể Tích.doc
  108  TCVN 7756-5-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 5 Xác Định Độ Trương Nở Chiều Dày Sau Khi Ngâm Trong Nước.doc
  109  TCVN 7756-6-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 6 Xác Định Môđun Đàn Hồi Khi Uốn Tĩnh Và Độ Bền Uốn Tĩnh.doc
  110  TCVN 7756-7-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 7 Xác Định Độ Bền Kéo Vuông Góc Với Mặt Ván.doc
  111  TCVN 7756-8-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 8 Xác Định Độ Bền Ẩm.doc
  112  TCVN 7756-9-2007 - Ván Gỗ Nhân Tạo - Phương Pháp Thử - Phần 9 Xác Định Chất Lượng Dán Dính Của Ván Gỗ Dán.doc
  113  TCVN 7954-2008 - Ván Sàn Gỗ - Thuật Ngữ Định Nghĩa Và Phân Loại.doc
  114  TCVN 7955-2008 - Lắp Đặt Ván Sàn - Quy Phạm Thi Công Và Nghiệm Thu.doc
  115  TCVN 7960-2008 - Ván Sàn Gỗ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  116  TCVN 7961-2008 - Ván Sàn Gỗ - Phương Pháp Thử.doc
  117  TCVN 8043-2009-ISO - Gỗ - Chọn Và Lấy Mẫu Cây Mẫu Khúc Gỗ Để Xác Định Các Chỉ Tiêu Cơ Lý.doc
  118  TCVN 8044-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Lấy Mẫu Và Yêu Cầu Chung Đối Với Các Phép Thử Cơ Lý.doc
  119  TCVN 8044-2014 - Gỗ - Phương Pháp Lấy Mẫu Và Yêu Cầu Chung Đối Với Thử Nghiệm Cơ Lý Của Mẫu Nhỏ.doc
  120  TCVN 8045-2009 - Gỗ - Xác Định Số Vòng Năm.doc
  121  TCVN 8046-2009 - Gỗ - Xác Định Độ Hút Ẩm.doc
  122  TCVN 8047-2009 - Gỗ - Xác Định Độ Bền Tách.doc
  123  TCVN 8048-1-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 1 Xác Định Độ Ẩm Cho Các Phép Thử Cơ Lý.doc
  124  TCVN 8048-10-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 10 Xác Định Độ Bền Uốn Va Đập.doc
  125  TCVN 8048-11-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 11 Xác Định Cứng Va Đập.doc
  126  TCVN 8048-12-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 12 Xác Định Độ Cứng Tĩnh.doc
  127  TCVN 8048-13-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 13 Xác Định Độ Co Rút Thể Tích.doc
  128  TCVN 8048-14-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 14 Xác Định Độ Co Rút Thể Tích.doc
  129  TCVN 8048-15-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 15 Xác Định Độ Giãn Nở.doc
  130  TCVN 8048-16-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 16 Xác Định Độ Giãn Nở Thể Tích.doc
  131  TCVN 8048-2-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 2 Xác Định Khối Lượng Thể Tích Cho Các Phép.doc
  132  TCVN 8048-3-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 3 Xác Định Độ Bền Uốn Tĩnh.doc
  133  TCVN 8048-4-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 4 Xác Định Môđun Đàn Hồi Uốn Tĩnh.doc
  134  TCVN 8048-5-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 5 Thử Nghiệm Nén Vuông Góc Với Thớ.doc
  135  TCVN 8048-6-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 6 Xác Định Ứng Suất Kéo Song Song Thớ.doc
  136  TCVN 8048-7-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 7 Xác Định Ứng Suất Kéo Vuông Góc Với Thớ.doc
  137  TCVN 8048-8-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 8 Xác Định ứng Suất Cắt Song Song Thớ.doc
  138  TCVN 8048-9-2009-ISO - Gỗ - Phương Pháp Thử Cơ Lý - Phần 9 Xác Định Độ Bền Cắt Song Song Thớ Của Gỗ.doc
  139  TCVN 8164-2009-ISO - Gỗ Kết Cấu - Giá Trị Đặc Trưng Của Gỗ Phân Cấp Theo Độ Bền - Lấy Mẫu Thử Nghiệm Và Đánh Giá Trên Toàn Bộ Kích Thước Mặt Cắt Ngang.doc
  140  TCVN 8165-2009-ISO - Gỗ Kết Cấu - Phân Cấp Độ Bền Bằng Thiết Bị - Nguyên Tắc Cơ Bản.doc
  141  TCVN 8166-2009-ISO - Gỗ Kết Cấu - Phân Cấp Độ Bền Bằng Mắt Thường - Nguyên Tắc Cơ Bản.doc
  142  TCVN 8167-2009-ISO - Độ Bền Tự Nhiên Của Gỗ Và Sản Phẩm Từ Gỗ - Loại Môi Trường Sử Dụng.doc
  143  TCVN 8168-1-2009-ISO - Tre - Xác Định Các Chỉ Tiêu Cơ Lý - Phần 1 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  144  TCVN 8168-2-2010-ISO - Tre - Xác Định Các Chỉ Tiêu Cơ Lý - Phần 2 Hướng Dẫn Thực Hành Phòng Thí Nghiệm.doc
  145  TCVN 8929-2013 - Gỗ Khúc Cây Lá Kim Và Cây Lá Rộng Để Xẻ - Khuyết Tật Nhìn Thấy Được.doc
  146  TCVN 8930-2013 - Gỗ Khúc Cây Lá Kim Và Cây Lá Rộng Để Xẻ Khuyết Tật Nhìn Thấy Được - Phân Loại.doc
  147  TCVN 8931-2013 - Gỗ Xẻ Cây Lá Kim - Khuyết Tật - Phân Loại.doc
  148  TCVN 8932-2013 - Gỗ Xẻ Cây Lá Rộng - Khuyết Tật - Phương Pháp Đo.doc
  149  TCVN 8934-2013 - Bảo Quản Lâm Sản - Chế Phẩm XM5 100 Bột.doc
  150  TCVN 8935-2013 - Bảo Quản Lâm Sản - Chế Phẩm LN5 90 Bột.doc
  151  TCVN 9081-2011-ISO - Kết Cấu Gỗ - Thử Liên Kết Bằng Chốt Cơ Học - Yêu Cầu Đối Với Khối Lượng Riêng.doc
  152  TCVN 9082-1-2011-ISO - Kết Cấu Gỗ - Chốt Liên Kết - Phần 1 Xác Định Mômen Chảy.doc
  153  TCVN 9082-2-2011-ISO - Kết Cấu Gỗ - Chốt Liên Kết - Phần 2 Xác Định Độ Bền Bám Giữ.doc
  154  TCVN 9083-2011-ISO - Cột Gỗ - Yêu Cầu Cơ Bản Và Phương Pháp Thử.doc
  155  TCVN 9084-1-2011-ISO - Kết Cấu Gỗ - Độ Bền Uốn Của Dầm Chữ I - Phần 1 Thử Nghiệm Đánh Giá Và Đặc Trưng.doc
  156  TCVN 9084-2-2011-ISO - Kết Cấu Gỗ - Độ Bền Uốn Của Dầm Chữ I - Phần 2 Tính Năng Thành Phần Và Yêu Cầu Sản Xuất.doc
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1K5Wiv78cfToAWu_ll7mSiRelk88Z9BUT
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page