DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Công Nghệ Dệt May Và Da

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Jul 3, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Công Nghệ Dệt May Và Da
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  382 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 1748-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Môi Trường Chuẩn Để Điều Hòa Và Thử.doc
  002  TCVN 1749-1975 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Lấy Mẫu.doc
  003  TCVN 1749-1986 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Lấy Mẫu Để Thử.doc
  004  TCVN 1750-1975 - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Ẩm.doc
  005  TCVN 1750-1986 - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Ẩm.doc
  006  TCVN 1751-1975 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Kích Thước.doc
  007  TCVN 1751-1986 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Chiều Dài Và Chiều Rộng.doc
  008  TCVN 1752-1975 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng.doc
  009  TCVN 1752-1986 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng.doc
  010  TCVN 1753-1975 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Mật Độ Sợi.doc
  011  TCVN 1753-1986 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Mật Độ Sợi.doc
  012  TCVN 1754-1975 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Và Độ Giãn Dài Khi Kéo Đứt.doc
  013  TCVN 1754-1986 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Kéo Đứt Và Độ Giãn Đứt.doc
  014  TCVN 1755-1975 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Độ Co Sau Khi Giặt.doc
  015  TCVN 1755-1986 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Sự Thay Đổi Kích Thước Sau Khi Giặt.doc
  016  TCVN 1780-1976 - Len Mịn - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  017  TCVN 1781-1976 - Len Mịn - Ghi Nhãn Bao Gói Vận Chuyển Và Bảo Quản.doc
  018  TCVN 1782-1976 - Len Dệt Thảm - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  019  TCVN 1783-1976 - Len Dệt Thảm - Ghi Nhãn Bao Gói Vận Chuyển Và Bảo Quản.doc
  020  TCVN 1784-1976 - Len - Phương Pháp Thử.doc
  021  TCVN 1795-1993 - Đay Tơ - Phân Hạng Chất Lượng.doc
  022  TCVN 1796-1993 - Đay Tơ - Phương Pháp Thử.doc
  023  TCVN 2106-1977 - Sản Phẩm Dệt - Ký Hiệu Sử Dụng.doc
  024  TCVN 2106-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Ký Hiệu Trên Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng.doc
  025  TCVN 2129-2009 - Vật Liệu Dệt - Vải Bông Và Sản Phẩm Vải Bông - Phương Pháp Xác Định Định Lượng.doc
  026  TCVN 2130-2009 - Vật Liệu Dệt - Vải Bông Và Sản Phẩm Vải Bông - Phương Pháp Xác Định Định Tính.doc
  027  TCVN 2242-1977 - Quốc Kỳ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Cờ May Bằng Vải.doc
  028  TCVN 2366-1987 - Tơ Tằm Dâu - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  029  TCVN 2367-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Lấy Mẫu.doc
  030  TCVN 2368-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Đánh Giá Chất Lượng Tơ Tằm Cảm Quan.doc
  031  TCVN 2369-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Xác Định Độ Ẩm Thực Tế.doc
  032  TCVN 2370-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Tiêu Chuẩn.doc
  033  TCVN 2371-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Xác Định Độ Mảnh.doc
  034  TCVN 2372-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Xác Định Độ Đều Trung Bình Và Độ Đều Trung Bình Thấp Nhất.doc
  035  TCVN 2373-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Xác Định Độ Gai Gút Lớn.doc
  036  TCVN 2374-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Xác Định Độ Sạch.doc
  037  TCVN 2375-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Xác Định Độ Đứt.doc
  038  TCVN 2376-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Và Độ Giãn Khi Đứt Sợi.doc
  039  TCVN 2377-1987 - Tơ Tằm Dâu - Phương Pháp Xác Định Độ Bao Hợp.doc
  040  TCVN 2378-1987 - Tơ Tằm Dâu - Bao Gói Ghi Nhãn Vận Chuyển Và Bảo Quản.doc
  041  TCVN 3582-1981 - Nguyên Liệu Dệt - Xơ Len - Phương Pháp Xác Định Độ Dài.doc
  042  TCVN 3583-1981 - Nguyên Liệu Dệt - Xơ Len - Phương Pháp Xác Định Độ Nhỏ.doc
  043  TCVN 3584-1981 - Nguyên Liệu Dệt - Xơ Len - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Chất Béo.doc
  044  TCVN 3585-1981 - Nguyên Liệu Dệt - Xơ Len - Phương Pháp Xác Định Lượng Tạp Chất Và Lượng Lông Chết.doc
  045  TCVN 3828-1983 - Thảm Len Dày Dệt Tay - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  046  TCVN 3829-1983 - Thảm Len Dày Dệt Tay - Bao Gói Ghi Nhãn Vận Chuyển Và Bảo Quản.doc
  047  TCVN 3879-1983 - Công Nghiệp Dệt - Công Nghệ Dệt Kim - Thuật Ngữ Và Giải Thích.doc
  048  TCVN 3938-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Bảng Chuyển Đổi Chỉ Số Sợi Sang Giá Trị Quy Tròn Theo Hệ Tex.doc
  049  TCVN 4180-2009 - Vật Liệu Dệt - Xơ Bông - Xác Định Chiều Dài Và Phân Bố Chiều Dài.doc
  050  TCVN 4181-2009 - Vật Liệu Dệt - Xơ - Phương Pháp Xác Định Độ Nhỏ.doc
  051  TCVN 4182-2009 - Vật Liệu Dệt - Xơ Bông - Xác Định Độ Bền Đứt Và Độ Giãn Dài Khi Đứt.doc
  052  TCVN 4183-1986 - Nguyên Liệu Dệt - Xơ Bông - Phương Pháp Xác Định Tỷ Lệ Tạp Chất Và Khuyết Tật.doc
  053  TCVN 4183-2009 - Vật Liệu Dệt - Xơ Bông - Phương Pháp Xác Định Độ Chín Quy Trình Trương Nở.doc
  054  TCVN 4184-1986 - Nguyên Liệu Dệt - Xơ Bông - Phương Pháp Xác Định Tỷ Lệ Tạp Chất Và Khuyết Tật.doc
  055  TCVN 4185-1986 - Vải Kèm Để Thử Độ Bền Màu.doc
  056  TCVN 4194-1986 - Lụa Sa Tanh Màu.doc
  057  TCVN 4536-2002-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần A01 Quy Định Chung.doc
  058  TCVN 4537-1988 - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu Đối Với Giặt Xà Phòng.doc
  059  TCVN 4538-1988 - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu Đối Với Ma Sát Khô Và Ma Sát Ứớt.doc
  060  TCVN 4538-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X12-Độ Bền Màu.doc
  061  TCVN 4539-1988 - Sợi Dệt - Sợi Bông Đơn Mộc Chải Thường - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  062  TCVN 4540-1994 - Khăn Bông.doc
  063  TCVN 4635-1988 - Vật Liệu Giả Da - Phương Pháp Thử.doc
  064  TCVN 4636-1988 - Vật Liệu Giả Da - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng 1m2 Và Độ Dày.doc
  065  TCVN 4637-1988 - Vật Liệu Giả Da - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Uốn Gấp.doc
  066  TCVN 4638-1988 - Vật Liệu Giả Da - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Kết Dính.doc
  067  TCVN 4639-1988 - Vật Liệu Giả Da - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Xé Rách Khi Chọc Thủng Bằng Dây Thép.doc
  068  TCVN 4640-1988 - Vật Liệu Giả Da - Phương Pháp Xác Định Độ Thấm Nước.doc
  069  TCVN 4641-1988 - Vật Liệu Thiêu Kết - Phương Pháp Lấy Mẫu.doc
  070  TCVN 4893-1989 - Vật Liệu Dệt - Nguyên Tắc Ký Hiệu Thành Phần Nguyên Liệu.doc
  071  TCVN 4894-1989 - Vật Liệu Dệt - Xơ Bông - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng.doc
  072  TCVN 4895-1989 - Vật Liệu Dệt - Sợi Dệt - Ký Hiệu Cấu Trúc.doc
  073  TCVN 4896-2009 - Vật Liệu Dệt - Vải Dệt - Ghi Nhãn.doc
  074  TCVN 4897-1989-ISO - Vải Dệt Thoi - Kiểu Dệt - Định Nghĩa Và Các Thuật Ngữ Chung Và Các Kiểu Dệt.doc
  075  TCVN 5071-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Độ Dày Của Vật Liệu Và Sản Phẩm Dệt.doc
  076  TCVN 5073-1990 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Độ Mao Dẫn.doc
  077  TCVN 5074-2002-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E01 Độ Bền Màu Với Nước.doc
  078  TCVN 5091-1990 - Vật Liệu Dệt - Vải - Phương Pháp Xác Định Độ Hút Nước.rtf
  079  TCVN 5092-1990 - Vật Liệu Dệt - Vải - Phương Pháp Xác Định Độ Thoáng Khí.doc
  080  TCVN 5092-2009 - Vật Liệu Dệt - Vải Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Thoáng Khí.doc
  081  TCVN 5093-1990 - Vật Liệu Dệt - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Độ Uốn Của Sợi Trên Vải.doc
  082  TCVN 5094-1990 - Vật Liệu Dệt - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Độ Săn Của Sợi Tách Ra Từ Vải.doc
  083  TCVN 5095-1990 - Vật Liệu Dệt - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Độ Nhỏ Của Sợi Tách Ra Từ Vải.doc
  084  TCVN 5096-1990 - Vật Liệu Dệt - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Sợi Dọc.doc
  085  TCVN 5232-2002-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần D01 Độ Bền Màu Với Giặt Khô.doc
  086  TCVN 5233-2002-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E02 Độ Bền Màu Với Nước Biển.doc
  087  TCVN 5234-2002-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E03 Độ Bền Màu Màu Với Nước Được Khử Trùng Bằng Clo (Nước Bể Bơi).doc
  088  TCVN 5235-2002-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E04 Độ Bền Màu Với Mồ Hôi.doc
  089  TCVN 5236-2002-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần J02 Phương Pháp Sử Dụng Thiết Bị Để Đánh Giá Độ Trắng Tương Đối.doc
  090  TCVN 5237-1990 - Vật Liệu Dệt - Sản Phẩm Dệt Kim - Phương Pháp Xác Định Sự Thay Đổi Kích Thước.doc
  091  TCVN 5238-1990 - Chỉ Khâu - Phương Pháp Xác Định Độ Giãn Khi May Trên Máy Khâu Công Nghiệp.doc
  092  TCVN 5239-1990 - Chỉ Khâu - Phương Pháp Xác Định Số Lần Đứt Trên Máy Khâu Công Nghiệp.doc
  093  TCVN 5240-1990 - Chỉ Khâu - Phương Pháp Xác Định Lực Kéo Đứt Vòng Chỉ.doc
  094  TCVN 5241-1990 - Chỉ Khâu - Phương Pháp Xác Định Đường Kính Trên Dụng Cụ Đo Độ Dày.doc
  095  TCVN 5242-1990 - Chỉ Khâu - Phương Pháp Xác Định Độ Xoắn Cân Bằng.doc
  096  TCVN 5364-1991 - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Không Đều Trên Máy USTER.doc
  097  TCVN 5365-1991 - Da Nguyên Liệu - Yêu Cầu Vệ Sinh Thú Y.doc
  098  TCVN 5442-1991 - Vật Liệu Dệt - Sợi Dệt - Phương Pháp Xác Định Khuyết Tật Trên Máy USTER.doc
  099  TCVN 5443-1991 - Chỉ Bông.doc
  100  TCVN 5444-1991 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Độ Không Nhầu.rtf
  101  TCVN 5445-1991 - Vải Dệt Thoi - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Mài Mòn.doc
  102  TCVN 5462-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Xơ Nhân Tạo - Tên Gọi Theo Nhóm Bản Chất.doc
  103  TCVN 5463-1991-ISO - Vật Liệu Dệt - Xơ Thiên Nhiên - Tên Gọi Chung Và Định Nghĩa.doc
  104  TCVN 5464-1991-ISO - Vật Liệu Dệt - Các phương Pháp Tách Chất Không Phải Là Xơ Trước Khi Phân Tích.rtf
  105  TCVN 5465-1-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 1 Nguyên Tắc Chung Của Phép Thử.doc
  106  TCVN 5465-10-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 10 Hỗn Hợp Xơ Triaxetat Hoặc Xơ Polylactit Và Một Số Xơ Khác (Phương Pháp Sử Dụng Diclometan).doc
  107  TCVN 5465-11-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 11 Hỗn Hợp Xơ Xenlulo Và Xơ Polyeste (Phương Pháp Sử Dụng Axit Sunphuric).doc
  108  TCVN 5465-12-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 12 Hỗn Hợp Xơ Acrylic Xơ Modacrylic Xơ Clo Xơ Elastan Và Một Số Xơ Khác (Phương Pháp Sử Dụng Dimetylformamit).doc
  109  TCVN 5465-13-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 13 Hỗn Hợp Xơ Clo Và Một Số Xơ Khác (Phương Pháp Sử Dụng Cacbon Disulfua-Axeton).doc
  110  TCVN 5465-14-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 14 Hỗn Hợp Xơ Axetat Và Một Số Xơ Clo (Phương Pháp Sử Dụng Axit Axetic).doc
  111  TCVN 5465-15-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 15 Hỗn Hợp Xơ Đay Và Một Số Xơ Động Vật (Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nitơ).doc
  112  TCVN 5465-16-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 16 Hỗn Hợp Xơ Polypropylen Và Một Số Xơ Khác (Phương Pháp Sử Dụng Xylen).doc
  113  TCVN 5465-17-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 17 Hỗn Hợp Xơ Clo (Polyme Đồng Nhất Của Vinyl Clorua) Và Một Số Xơ Khác (Phương Pháp Sử Dụng Axit Sunphuric).doc
  114  TCVN 5465-18-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 18 Hỗn Hợp Tơ Tằm Và Len Hoặc Xơ Lông Động Vật (Phương Pháp Sử Dụng Axit Sunphuric).doc
  115  TCVN 5465-19-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 19 Hỗn Hợp Xơ Xenlulo Và Amiăng (Phương Pháp Gia Nhiệt).doc
  116  TCVN 5465-2-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 2 Hỗn Hợp Xơ Ba Thành Phần.doc
  117  TCVN 5465-20-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 20 Hỗn Hợp Xơ Elastan Và Một Số Xơ Khác (Phương Pháp Sử Dụng Dimetylaxetamit).doc
  118  TCVN 5465-21-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 21 Hỗn Hợp Xơ Clo Modacrylic Xơ Elastan Xơ Axetat Xơ Triaxetat Và Một Số Xơ Khác (Phương Pháp Sử Dụng Xyclohexanon).doc
  119  TCVN 5465-24-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 24 Hỗn Hợp Xơ Polyeste Và Một Số Xơ Khác.doc
  120  TCVN 5465-25-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 25 Hỗn Hợp Xơ Polyeste.doc
  121  TCVN 5465-26-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 26 Hỗn Hợp Xơ MELAMIN.doc
  122  TCVN 5465-3-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 3 Hỗn Hợp Xơ Axetat Và Một Số Xơ Khác (Phương Pháp Sử Dụng Axeton).doc
  123  TCVN 5465-4-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 4 Hỗn Hợp Xơ Protein Và Một Số Xơ Khác (Phương Pháp Sử Dụng Hypoclorit).doc
  124  TCVN 5465-5-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 5 Hỗn Hợp Xơ Visco Xơ Cupro Hoặc Xơ Modan Và Xơ Bông (Phương Pháp Sử Dụng Natri Zincat).doc
  125  TCVN 5465-6-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 6 Hỗn Hợp Xơ Visco Và Một Số Xơ Cupro Hoặc Xơ Modal Hoặc Xơ Lyocell Và Xơ Bông (Phương Pháp Sử Dụng Axit Formic Và Kẽm Clorua).doc
  126  TCVN 5465-7-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 7 Hỗn Hợp Xơ Polyamit Và Một Số Xơ Khác (Phương Pháp Sử Dụng Axit Formic).doc
  127  TCVN 5465-8-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 8 Hỗn Hợp Xơ Axetat Và Xơ Triaxetat (Phương Pháp Sử Dụng Axeton).doc
  128  TCVN 5465-9-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Phân Tích Định Lượng Hóa Học - Phần 9 Hỗn Hợp Xơ Axetat Và Xơ Triaxetat (Phương Pháp Sử Dụng Rượu Benzylic).doc
  129  TCVN 5466-2002-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần A02 Thang Màu Xám.doc
  130  TCVN 5467-2002-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần A03 Thang Màu Xám.doc
  131  TCVN 5468-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần B03-Độ Bền Màu.doc
  132  TCVN 5469-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần B04-Độ Bền Màu.doc
  133  TCVN 5470-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần G01-Độ Bền Màu.doc
  134  TCVN 5471-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần G02-Độ Bền Màu.doc
  135  TCVN 5472-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần G03-Độ Bền Màu.doc
  136  TCVN 5473-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần N01-Độ Bền Màu.doc
  137  TCVN 5474-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần N02-Độ Bền Màu.doc
  138  TCVN 5475-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần N03-Độ Bền Màu.doc
  139  TCVN 5476-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần N04-Độ Bền Màu.doc
  140  TCVN 5477-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần N05-Độ Bền Màu.doc
  141  TCVN 5478-2002-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần P01 Độ Bền Màu.doc
  142  TCVN 5479-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần P02-Độ Bền Màu.doc
  143  TCVN 5480-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần S01-Độ Bền Màu.doc
  144  TCVN 5481-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần S02-Độ Bền Màu.doc
  145  TCVN 5482-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần S03-Độ Bền Màu.doc
  146  TCVN 5783-2009 - Vật Liệu Dệt - Sợi - Phương Pháp Lấy Mẫu.doc
  147  TCVN 5784-1994 - Vật Liệu Dệt - Sợi - Phương Pháp Tính Toán Kết Quả Thí Nghiệm.doc
  148  TCVN 5785-1994 - Vật Liệu Dệt - Sợi - Phương Pháp Xác Định Chỉ Số Của Sợi.doc
  149  TCVN 5785-2009 - Vật Liệu Dệt - Sợi - Xác Định Độ Nhỏ (Chỉ Số Sợi) Bằng Phương Pháp Con Sợi.doc
  150  TCVN 5787-1994 - Vật Liệu Dệt Sợi - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Đứt Con Sợi.doc
  151  TCVN 5788-2009 - Vật Liệu Dệt - Sợi - Phương Pháp Xác Định Độ Săn Bằng Cách Đếm Trực Tiếp.doc
  152  TCVN 5789-1994 - Vật Liệu Dệt - Sợi - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Quy Chuẩn Của Lô Hàng.doc
  153  TCVN 5790-1994 - Vật Liệu Dệt - Sợi Bông - Phương Pháp Xác Định Cấp Ngoại Quan.doc
  154  TCVN 5791-1994 - Vải Dệt Kim - Phương Pháp Lấy Mẫu Để Thử.doc
  155  TCVN 5792-1994 - Vải Và Sản Phẩm Dệt Kim - Phương Pháp Xác Định Kích Thước.doc
  156  TCVN 5793-1994 - Vải Dệt Kim - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng.doc
  157  TCVN 5794-1994 - Vải Và Sản Phẩm Dệt Kim - Phương Pháp Xác Định Mật Độ.doc
  158  TCVN 5795-1994 - Vải Dệt Kim - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Kéo Đứt Và Độ Giãn Đứt.doc
  159  TCVN 5796-1994 - Vải Dệt Kim - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Nén Thủng Và Độ Giãn Phồng Khi Nén.doc
  160  TCVN 5797-1994 - Vải Dệt Kim - Phương Pháp Xác Định Khả Năng Chịu Mài Mòn.doc
  161  TCVN 5798-1994 - Vải Dệt Kim - Phương Pháp Xác Định Sự Thay Đổi Kích Thước Sau Khi Giặt.doc
  162  TCVN 5799-1994 - Vải Và Sản Phẩm Dệt Kim - Phương Pháp Xác Định Chiều Dài Vòng Sợi.doc
  163  TCVN 5800-1994 - Vải Và Sản Phẩm Dệt Kim - Phương Pháp Xác Định Sự Xiên Lệch Hàng Vòng Và Cột Vòng.doc
  164  TCVN 5813-1994 - Sợi Acrylic.doc
  165  TCVN 5821-1994 - Vải Giả Da Xốp - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  166  TCVN 5822-1994 - Vải Giả Da Thường - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  167  TCVN 5823-1994 - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Đối Với Ánh Sáng Nhân Tạo.rtf
  168  TCVN 5825-1994 - Vải Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Phương Pháp Xác Định Khuynh Hướng Tự Kết Khối.doc
  169  TCVN 5826-1994 - Vải Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Phá Nổ.doc
  170  TCVN 6033-1995-ISO - Vật Liệu Dệt - Xơ Bông - Xác Định Trị Số Microne.doc
  171  TCVN 6034-1995-ISO - Xơ Bông - Xác Định Độ Bền Đứt Tương Đối Của Các Chùm Xơ Phẳng.doc
  172  TCVN 6035-1995-ISO - Vật Liệu Dệt - Xơ Bông - Xác Định Độ Chín Bằng Kính Hiển Vi.doc
  173  TCVN 6176-1996 - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Truyền Nhiệt.doc
  174  TCVN 6176-2009 - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Truyền Nhiệt.doc
  175  TCVN 6875-2001-ISO - Quần Áo Bảo Vệ Chống Nhiệt Và Lửa - Phương Pháp Thử Và Yêu Cầu Tính Năng.doc
  176  TCVN 6876-2001 - Quần Áo Bảo Vệ Chống Nhiệt Và Lửa - Xác Định Độ Truyền Nhiệt.doc
  177  TCVN 6877-2001-ISO - Quần Áo Bảo Vệ Chống Nhiệt Và Lửa - Xác Định Độ Truyền Nhiệt.doc
  178  TCVN 6878-2001 - Quần Áo Bảo Vệ Chống Nóng Và Cháy - Đánh Giá Đặc Tính Nhiệt Của Vật Liệu.doc
  179  TCVN 6879-2001 - Vải - Tính Cháy - Xác Định Tính Lan Truyền Lửa Của Các Mẫu Đặt Theo Phương Thẳng.doc
  180  TCVN 6879-2007-ISO - Vải Dệt - Đặc Tính Cháy - Xác Định Tính Lan Truyền Lửa Của Các Mẫu Đặt.doc
  181  TCVN 7115-2007-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Chuẩn Bị Và Ổn Định Mẫu Thử.doc
  182  TCVN 7116-2002-ISO - Da - Lấy Mẫu - Số Các Mẫu Đơn Cho Một Mẫu Tổng.doc
  183  TCVN 7117-2007-ISO - Da - Phép Thử Hóa Cơ Lý Và Độ Bền Màu - Vị Trí Lấy Mẫu.doc
  184  TCVN 7118-2007-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Dày.doc
  185  TCVN 7119-2007-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Tỷ Trọng Biểu Kiến.doc
  186  TCVN 7120-2007-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Hấp Thụ Nước.doc
  187  TCVN 7121-2007-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Kéo Và Độ Giãn Dài.doc
  188  TCVN 7121-2014 - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Kéo Và Độ Giãn Dài.doc
  189  TCVN 7122-1-2007-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Xé - Phần 1 Xé Một Cạnh.doc
  190  TCVN 7122-2-2007-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Xé - Phần 2 Xé Hai Cạnh.doc
  191  TCVN 7123-2007-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Rạn Nứt Mặt Cật Và Chỉ Số Rạn Nứt Mặt Cật.doc
  192  TCVN 7124-2002-ISO - Da - Xác Định Độ Phồng Và Độ Bền Của Da Cật - Thử Nổ Bi.doc
  193  TCVN 7125-2007-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Nhiệt Độ Co Đến 100 Độ C.doc
  194  TCVN 7126-2010-ISO - Da - Phép Thử Hóa Học - Chuẩn Bị Mẫu Thử Hóa.doc
  195  TCVN 7127-2010-ISO - Da - Phép Thử Hóa Học - Xác Định Độ pH.doc
  196  TCVN 7128-2002-ISO - Da - Xác Định Tro Sunphat Hóa Tổng Và Tro Sunphat Hóa Không Hòa Tan Trong Nước.doc
  197  TCVN 7129-2010-ISO - Da - Phép Thử Hóa Học - Xác Định Chất Hòa Tan Trong Diclometan.doc
  198  TCVN 7130-2002-ISO - Da - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Độ Bền Màu Với Các Chu Kỳ Chà Xát Qua Lại.doc
  199  TCVN 7421-1-2004-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Formalđehyt - Phần 1 Formalđehyt Tự Do Và Thuỷ Phân (Phương Pháp Chiết Trong Nước).rtf
  200  TCVN 7421-1-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Formalđehyt - Phần 1 Formalđehyt Tự Do Và Thuỷ Phân (Phương Pháp Chiết Trong Nước).doc
  201  TCVN 7421-2-2004-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Formalđehyt - Phần 2 Formalđehyt Giải Phóng (Phương Pháp Hấp Thụ Hơi Nước).rtf
  202  TCVN 7421-2-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Formalđehyt - Phần 2 Formalđehyt Giải Phóng (Phương Pháp Hấp Thụ Hơi Nước).doc
  203  TCVN 7422-2004-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định pH Của Dung Dịch Chiết.doc
  204  TCVN 7422-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định pH Của Dung Dịch Chiết.doc
  205  TCVN 7423-2004-ISO - Vải Dệt - Xác Định Khả Năng Chống Thấm Ướt Bề Mặt (Phép Thử Phun Tia).doc
  206  TCVN 7424-1-2004-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Khả Năng Chịu Mài Mòn Của Vải Bằng Phương Pháp Martindale - Phần 1 Thiết Bị Thử Mài Mòn Martindale.doc
  207  TCVN 7424-2-2004-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Khả Năng Chịu Mài Mòn Của Vải Bằng Phương Pháp Martindale - Phần 2 Xác Định Sự Phá Huỷ Mẫu.doc
  208  TCVN 7424-3-2004-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Khả Năng Chịu Mài Mòn Của Vải Bằng Phương Pháp Martindale - Phần 3 Xác Định Sự Giảm Khối Lượng.doc
  209  TCVN 7424-4-2004-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Khả Năng Chịu Mài Mòn Của Vải Bằng Phương Pháp Martindale - Phần 4 Đánh Giá Sự Thay Đổi Ngoại Quan.doc
  210  TCVN 7425-2004-ISO - Vải Dệt - Xác Định Sự Hồi Phục Nếp Gấp Của Mẫu Bị Gấp Ngang Bằng Cách Đo Góc Hồi Nhàu.doc
  211  TCVN 7426-1-2004-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Xu Hướng Của Vải Đối Với Hiện Tượng Xù Lông Bề Mặt Và Vón Kết - Phần 1 Phương Pháp Dùng Hộp Thử Vón Kết.doc
  212  TCVN 7427-1-2014-ISO - Da - Xác Định Độ Bền Nước Của Da Mềm Dẻo - Phần 1 Phương Pháp Nén Thẳng Lặp Đi Lặp Lại.doc
  213  TCVN 7427-2-2014-ISO - Da - Xác Định Độ Bền Nước Của Da Mềm Dẻo - Phần 2 Phương Pháp Nén Góc Lặp Đi Lặp Lại.doc
  214  TCVN 7427-2004-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Nước Của Da Mềm.doc
  215  TCVN 7428-2004-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Nước Của Da Cứng.doc
  216  TCVN 7429-2004 - Da - Xác Định Hàm Lượng Oxit Crom Bằng Chuẩn Độ Iot.doc
  217  TCVN 7430-2004 - Da - Xác Định Chất Hòa Tan Trong Ete Etyl.doc
  218  TCVN 7534-2005 - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Uốn Gấp Bằng Máy Uốn Gấp.doc
  219  TCVN 7535-1-2010-ISO - Da - Xác Định Hàm Lượng Formaldehyt Bằng Phương Pháp Hóa Học - Phần 1 Phương Pháp Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao.doc
  220  TCVN 7535-2-2010-ISO - Da - Xác Định Hàm Lượng Formaldehyt Bằng Phương Pháp Hóa Học - Phần 2 Phương Pháp So Màu.doc
  221  TCVN 7535-2005 - Da - Phép Thử Hóa - Xác Định Hàm Lượng Formalđehyt.doc
  222  TCVN 7536-2005 - Da - Phép Thử Hóa - Xác Định Thuốc Nhuộm Azo Có Trong Da.doc
  223  TCVN 7537-2005 - Da - Xác Định Hàm Lượng Ẩm.doc
  224  TCVN 7619-1-2007 - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Amin Thơm Dẫn Xuất Từ Thuốc Nhuộm Azo - Phần 1 Phát Hiện Việc Sử Dụng Thuốc Nhuộm Azo Không Cần Chiết.doc
  225  TCVN 7619-2-2007 - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Amin Thơm Dẫn Xuất Từ Thuốc Nhuộm Azo - Phần 2 Phát Hiện Việc Sử Dụng Thuốc Nhuộm Azo Bằng Cách Chiết Xơ.doc
  226  TCVN 7835-A04-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần A-04 Phương Pháp.doc
  227  TCVN 7835-B02-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần B02 Độ Bền Màu.doc
  228  TCVN 7835-B05-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần B05 Phát Hiện.doc
  229  TCVN 7835-C07-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần C07 Độ Bền Màu.doc
  230  TCVN 7835-C10-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần C10 Độ Bền Màu.doc
  231  TCVN 7835-D02-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần D02 Độ Bền Màu.doc
  232  TCVN 7835-E04-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E04 Độ Bền Màu.doc
  233  TCVN 7835-E07-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E07 Độ Bền Màu.doc
  234  TCVN 7835-E08-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E08 Độ Bền Màu.doc
  235  TCVN 7835-E09-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E09 Độ Bền Màu.doc
  236  TCVN 7835-E10-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E10 Độ Bền Màu.doc
  237  TCVN 7835-E11-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E11 Độ Bền Màu.doc
  238  TCVN 7835-E13-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E13 Độ Bền Màu.doc
  239  TCVN 7835-E14-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần E14 Độ Bền Màu.doc
  240  TCVN 7835-F01-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F01 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  241  TCVN 7835-F02-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F02 Yêu Cầu Kỹ Thuật.pdf
  242  TCVN 7835-F02-2010-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F02 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  243  TCVN 7835-F03-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F03 Yêu Cầu Kỹ Thuật.rtf
  244  TCVN 7835-F04-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F04 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  245  TCVN 7835-F05-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F05 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  246  TCVN 7835-F06-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F06 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  247  TCVN 7835-F07-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F07 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  248  TCVN 7835-F08-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F08 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  249  TCVN 7835-F09-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F09 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  250  TCVN 7835-F09-2010-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F09 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  251  TCVN 7835-F10-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần F10 Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  252  TCVN 7835-G04-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần G04 Độ Bền Màu.doc
  253  TCVN 7835-X01-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X01 Độ Bền Màu.doc
  254  TCVN 7835-X02-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X02 Độ Bền Màu.doc
  255  TCVN 7835-X04-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X04 Độ Bền Màu.doc
  256  TCVN 7835-X06-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X06 Độ Bền Màu.doc
  257  TCVN 7835-X07-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X07 Độ Bền Màu.doc
  258  TCVN 7835-X08-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X08 Độ Bền Màu.doc
  259  TCVN 7835-X09-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X09 Độ Bền Màu.doc
  260  TCVN 7835-X11-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X11 Độ Bền Màu Với Là Ép.doc
  261  TCVN 7835-X13-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X13 Độ Bền Màu.doc
  262  TCVN 7835-X14-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X14 Độ Bền Màu.doc
  263  TCVN 7835-X18-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần X18 Đánh Giá Khuynh.doc
  264  TCVN 7835-Z01-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần Z01 Độ Bền Màu.doc
  265  TCVN 7835-Z02-2014-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Màu - Phần Z02 Độ Bền Màu.doc
  266  TCVN 7836-2007-ISO - Vật Liệu Dệt - Xơ - Xác Định Lực Đứt Và Độ Giãn Dài Đứt Của Xơ Đơn.doc
  267  TCVN 7837-1-2007-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Đặc Tính Cuộn - Phần 1 Phương Pháp Xác Định Chiều Dài Chiều Rộng Và Khối Lượng Thực.doc
  268  TCVN 7837-2-2007-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo – Xác Định Đặc Tính Cuộn – Phần 2 Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Tổng Trên Đơn Vị Diện Tích.doc
  269  TCVN 7837-3-2007-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Đặc Tính Cuộn - Phần 3 Phương Pháp Xác Định Độ Dày.doc
  270  TCVN 7838-1-2007-ISO - Vải Tráng Phủ Chất Dẻo Dùng Làm Vải Phủ Bọc - Phần 1 Vải Dệt Kim Tráng Phủ PVC - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  271  TCVN 7838-2-2007-ISO - Vải Tráng Phủ Chất Dẻo Dùng Làm Vải Phủ Bọc - Phần 2 Vải Dệt Thoi Tráng Phủ PVC - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  272  TCVN 7838-3-2007-ISO - Vải Tráng Phủ Chất Dẻo Dùng Làm Vải Phủ Bọc - Phần 3 Vải Dệt Thoi Tráng Phủ Polyuretan - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  273  TCVN 8041-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Xác Định Sự Thay Đổi Kích Thước Trong Quá Trình Giặt Và Làm Khô.rtf
  274  TCVN 8042-2009 - Vật Liệu Dệt - Vải - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Trên Đơn Vị Diện Tích.doc
  275  TCVN 8203-2009-ISO - Vật Liệu Dệt - Chuẩn Bị Mẫu Thử Phòng Thí Nghiệm Và Mẫu Thử Cho Phép Thử.doc
  276  TCVN 8204-2009 - Vật Liệu Dệt - Vải Dệt - Xác Định Độ Bền Mài Mòn (Phương Pháp Uốn Và Mài Mòn).doc
  277  TCVN 8220-2009 - Vải Địa Kỹ Thuật - phương Pháp Xác Định Độ Dày Danh Định.doc
  278  TCVN 8221-2009 - Vải Địa Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Trên Đơn Vị Diện Tích.pdf
  279  TCVN 8222-2009 - Vải Địa Kỹ Thuật - Quy Định Chung Về Lấy Mẫu Thử Mẫu Và Xử Lý Thống Kê.pdf
  280  TCVN 8482-2010 - Vải Địa Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Khả Năng Chịu Tia Cực Tím Nhiệt Độ.doc
  281  TCVN 8483-2010 - Vải Địa Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Độ Dẫn Nước.doc
  282  TCVN 8484-2010 - Vải Địa Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Sức Bền Kháng Thủng Bằng Phép Thử Rơi Côn.doc
  283  TCVN 8485-2010 - Vải Địa Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Cường Độ Chịu Kéo Và Độ Giãn Dài.doc
  284  TCVN 8486-2010 - Vải Địa Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Kích Thước Lỗ Lọc Bằng Thép Thử Sàng Ướt.doc
  285  TCVN 8487-2010 - Vải Địa Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Độ Thấm Xuyên.doc
  286  TCVN 8833-2011-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Phép Thử Lão Hóa Nhanh.doc
  287  TCVN 8834-2011-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Môi Trường Chuẩn Để Điều Hòa Và Thử.doc
  288  TCVN 8835-2011-ISO - Vải Tráng Phủ Chất Dẻo – Lớp Tráng Phủ Polyvinyl Clorua - Phương Pháp Thử Nhanh.doc
  289  TCVN 8836-2011-ISO - Vải Tráng Phủ PVC Dùng Làm Vải Bạt (Tarpaulins) - Các Yêu Cầu.doc
  290  TCVN 8837-2011-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo Dùng Làm Quần Áo Chống Thấm Nước.doc
  291  TCVN 9548-2013 - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Độ Chống Thấm Nước.doc
  292  TCVN 9549-2013 - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Kéo Và Độ Giãn Dài Khi Đứt.doc
  293  TCVN 9550-2013 - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Độ Kết Dính Lớp Tráng Phủ.doc
  294  TCVN 9551-2013 - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Phép Thử Uốn Ở Nhiệt Độ Thấp.doc
  295  TCVN 9552-2013 - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Với Uốn Trượt Và Chà Xát Kết.doc
  296  TCVN 9553-2013 - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Độ Chống Hư Hỏng Do Uốn.doc
  297  TCVN 9554-2013 - Da - Phép Thử Hóa - Xác Định Chất Tan Trong Nước Chất Vô Cơ Tan Trong Nước.doc
  298  TCVN 9555-2013 - Da - Phép Thử Hóa - Xác Định Hàm Lượng Các Chất Bảo Quản (TCMTB-PCMC-OPP-OIT).doc
  299  TCVN 9556-1-2013-ISO - Da - Xác Định Hàm Lượng Kim Loại Bằng Phương Pháp Hóa Học - Phần 1 Các Kim Loại Chiết Được.doc
  300  TCVN 9556-2-2013-ISO - Da - Xác Định Hàm Lượng Kim Loại Bằng Phương Pháp Hóa Học - Phần 2 Tổng Hàm Lượng Kim Loại.doc
  301  TCVN 9557-1-2013-ISO - Da - Phép Thử Hóa Xác Định Một Số Thuốc Nhuộm Azo Có Trong Da Nhuộm - Phần 1 Xác Định Một Số Amin Thơm Được Sinh Ra Từ Thuốc Nhuộm Azo.docx
  302  TCVN 9557-2-2013-ISO - Da - Phép Thử Hóa Xác Định Một Số Thuốc Nhuộm Azo Có Trong Da Nhuộm - Phần 2 Xác Định 4-Aminoazobenzen.doc
  303  TCVN 9907-2014 - Vải Địa Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Vi Sinh Bằng Phép Thử Chôn Trong Đất.doc
  304  TCVN 10037-2013-ISO - Len - Xác Định Hàm Lượng Kiềm.doc
  305  TCVN 10038-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Các Đặc Điểm Của Vải Dệt.doc
  306  TCVN 10039-2013-ISO - Len - Xác Định Mức Độ Tan Trong Kiềm.doc
  307  TCVN 10040-2013-ISO - Len - Xác Định Hàm Lượng Axit.doc
  308  TCVN 10041-1-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 1 Xác Định Khối Lượng Trên Đơn Vị Diện Tích.doc
  309  TCVN 10041-10-2015-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 10 Sự Tạo Bụi Xơ Và Các Mảnh Vụn Khác Ở Trạng Thái Khô.pdf
  310  TCVN 10041-11-2015-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 11 Lượng Tháo Chạy.pdf
  311  TCVN 10041-12-2015-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 12 Độ Thấm Hút Yêu Cầu.pdf
  312  TCVN 10041-13-2015-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 13 Thời Gian Chất Lỏng Thấm Qua Lặp Lại.pdf
  313  TCVN 10041-14-2015-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 14 Độ Thấm Ngược Của Lớp Phủ.pdf
  314  TCVN 10041-2-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 2 Xác Định Độ Dày.doc
  315  TCVN 10041-3-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 3 Xác Định Độ Bền Và Độ Giãn Dài Khi Kéo.doc
  316  TCVN 10041-5-2015-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 5 Xác Định Khả Năng Chống Xuyên Thủng Cơ Học.pdf
  317  TCVN 10041-6-2015-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 6 Độ Hấp Thụ.pdf
  318  TCVN 10041-7-2015-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 7 Xác Định Chiều Dài Uốn.pdf
  319  TCVN 10041-8-2015-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 8 Xác Định Thời Gian Chất Lỏng Thấm Qua.pdf
  320  TCVN 10041-9-2015-ISO - Vật Liệu Dệt - Phương Pháp Thử Cho Vải Không Dệt - Phần 9 Xác Định Độ Rủ Bao Gồm Hệ Số Rủ.pdf
  321  TCVN 10042-2013-ISO - Vật Liệu Dệt - Vải Không Dệt - Thuật Ngữ Định Nghĩa.doc
  322  TCVN 10043-2013-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su - Xác Định Độ Kết Dính Giữa Cao Su Với Vải - Phương Pháp Kéo.doc
  323  TCVN 10044-2013-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Phương Pháp Thử Va Đập Ở Nhiệt Độ Thấp.doc
  324  TCVN 10045-2-2013-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Khả Năng Chịu Mài Mòn - Phần 2 Máy Mài Martindale.doc
  325  TCVN 10046-2013-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Nhàu.doc
  326  TCVN 10047-2013-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Phép Đo Độ Thẩm Thấu Khí.doc
  327  TCVN 10048-2013-ISO - Da - Phép Thử Hóa - Xác Định Chất Bay Hơi.doc
  328  TCVN 10049-2013-ISO - Da - Xác Định Hàm Lượng Nitơ Và Chất Da - Phương Pháp Chuẩn Độ.doc
  329  TCVN 10050-2013-ISO - Da - Da Dê Phèn Xanh - Các Yêu Cầu.doc
  330  TCVN 10051-2013-ISO - Da - Da Cừu Phèn Xanh - Các Yêu Cầu.doc
  331  TCVN 10052-2013-ISO - Da - Da Trâu Bò Phèn Xanh - Các Yêu Cầu.doc
  332  TCVN 10053-2013-ISO - Da - Phép Thử Độ Bền Màu - Độ Bền Màu Với Mồ Hôi.doc
  333  TCVN 10054-2013-ISO - Da - Phép Thử Độ Bền Màu - Độ Bền Màu Của Mẫu Nhỏ Đối Với Dung Môi.doc
  334  TCVN 10055-2013-ISO - Da - Phép Thử Cơ-Lý - Xác Định Lực Uốn.doc
  335  TCVN 10056-2013-ISO - Da - Da Để Làm Găng Tay Thời Trang - Các Yêu Cầu.doc
  336  TCVN 10057-2013-ISO - Da - Phép Thử Độ Bền Màu - Độ Bền Màu Với Đốm Nước.doc
  337  TCVN 10058-2013-ISO - Da - Phép Thử Độ Bền Màu - Độ Bền Màu Với Thôi Nhiễm Trong Poly (Vinyl Clorua).doc
  338  TCVN 10059-2013-ISO - Da - Phép Thử Độ Bền Màu - Độ Bền Màu Với Giặt Máy.doc
  339  TCVN 10060-2013-ISO - Da - Phép Thử Hóa - Xác Định Hàm Lượng Pentaclophenol.doc
  340  TCVN 10061-1-2013-ISO - Da - Xác Định Độ Bền Mài Mòn - Phần 1 Phương Pháp Taber.doc
  341  TCVN 10061-2-2013-ISO - Da - Xác Định Độ Bền Mài Mòn - Phần 2 Phương Pháp Đĩa Cầu Martindale.doc
  342  TCVN 10062-2013-ISO - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Của Da Khi Sấy Khô.doc
  343  TCVN 10063-2013-ISO - Da - Phép Thử Độ Bền Màu - Độ Bền Màu Với Mài Mòn.doc
  344  TCVN 10064-2013-ISO - Da - Phép Thử Hóa - Xác Định Formalđehyt Tự Do Trong Chất Trợ Gia Công.doc
  345  TCVN 10433-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Bền Nước.doc
  346  TCVN 10434-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Tác Động Của Nhiệt Độ Cao.doc
  347  TCVN 10435-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Độ Bền Mài Mòn.doc
  348  TCVN 10436-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Độ Cách Nhiệt.doc
  349  TCVN 10437-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Bền Kéo Và Độ Giãn Dài.doc
  350  TCVN 10438-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Ngoài - Độ Bền Uốn.doc
  351  TCVN 10439-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Giầy Nguyên Chiếc - Độ Kết Dính Giữa Mũ Giầy.doc
  352  TCVN 10440-2014-ISO - Giầy Dép - Vị Trí Lấy Mẫu Chuẩn Bị Và Khoảng Thời Gian Điều Hòa Mẫu Và Mẫu Thử.doc
  353  TCVN 10441-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Trong - Độ Ổn Định Kích Thước.doc
  354  TCVN 10442-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Trong Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Độ Bền Với Mồ Hôi.doc
  355  TCVN 10443-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Lót Mũ Giầy Và Lót Mặt - Ma Sát Tĩnh.doc
  356  TCVN 10444-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Đế Ngoài - Độ Bền Kéo Và Độ Giãn Dài.doc
  357  TCVN 10445-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Các Phụ Liệu - Dây Giầy - Độ Bền Mài Mòn.doc
  358  TCVN 10446-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Các Phụ Liệu - Phụ Liệu Bằng Kim Loại - Độ Bền Ăn Mòn.doc
  359  TCVN 10447-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Các Phụ Liệu Băng Dính Velcro - Độ Bền Dính Trượt.doc
  360  TCVN 10448-2014-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Các Phụ Liệu Băng Dính Velcro - Độ Bền Bóc Tách Trước Và Sau Khi Dính Lặp Đi Lặp Lại.doc
  361  TCVN 10449-2014 - Da - Phép Thử Độ Bền Màu - Độ Bền Màu Với Nước.doc
  362  TCVN 10450-2014 - Da - Phép Thử Độ Kết Dính Của Lớp Trau Chuốt.doc
  363  TCVN 10451-2014 - Da - Hướng Dẫn Lựa Chọn Da Để May Trang Phục (Trừ Da Lông).doc
  364  TCVN 10452-2014 - Da - Các Đặc Tính Của Da Bọc Đệm - Lựa Chọn Da Cho Đồ Nội Thất.doc
  365  TCVN 10453-2014 - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Khả Năng Kháng Cháy Theo Phương Ngang.doc
  366  TCVN 10454-2014 - Da- Phép Thử Độ Bền Màu - Thay Đổi Màu Với Lão Hóa Gia Tốc.doc
  367  TCVN 10455-2014 - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Hấp Thụ Hơi Nước.doc
  368  TCVN 10456-2014 - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Áp Lực Để Nước Thấm Qua.doc
  369  TCVN 10457-2014 - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Khả Năng Chống Thấm Nước Của Da Quần Áo.doc
  370  TCVN 10458-2014 - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Bền Nhiệt Của Da Láng.doc
  371  TCVN 10459-2014 - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Nhiệt Độ Rạn Nứt Lạnh Của Lớp Phủ Bề Mặt.doc
  372  TCVN 10460-2014 - Da - Phép Thử Cơ Lý - Xác Định Độ Giãn.doc
  373  TCVN 10461-2014 - Da - Phép Thử Cơ Lý - Phép Đo Độ Bền Xé Đường Khâu.doc
  374  TCVN 10500-2014-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Rạn Nứt Trong Môi Trường.doc
  375  TCVN 10501-1-2014-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Xé - Phần 1 Phương Pháp.doc
  376  TCVN 10501-2-2014-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Xé - Phần 2 Phương Pháp.doc
  377  TCVN 10502-2014-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Tính Mềm Dẻo - Phương Pháp Tạo Vòng.doc
  378  TCVN 10503-2014-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Độ Bền Với Các Chất Lỏng.doc
  379  TCVN 10504-2014-ISO - Vải Tráng Phủ Cao Su Hoặc Chất Dẻo - Xác Định Đặc Tính Tạo Mù Của Vật Liệu.doc
  380  TCVN 10587-2014 - Vật Liệu Gia Cường - Xác Định Hàm Lượng Ẩm.rtf
  381  TCVN 10588-2014 - Vật Liệu Gia Cường - Mat Và Vải - Xác Định Khối Lượng Trên Đơn Vị Diện Tích.doc
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1uf1KPgxmTyF02X5c1bMZ-xzJAd7QHfWT
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page