DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Công Nghệ Hóa Chất

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Jul 4, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Công Nghệ Hóa Chất
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  392 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 189-1993 - Tinh Dầu - Phương Pháp Thử.doc
  002  TCVN 2117-2009 - Nước Thuốc Thử - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  003  TCVN 2221-1977 - Thuốc Thử - Amoni Sunfat.doc
  004  TCVN 2222-1977 - Thuốc Thử - Axit Oxalic.doc
  005  TCVN 2224-1991 - Xà Phòng Tắm Dạng Bánh - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  006  TCVN 2225-1991 - Xà Phòng Giặt Dạng Bánh - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  007  TCVN 2297-1978 - Thuốc Thử - Axit Nitric.doc
  008  TCVN 2298-1978 - Thuốc Thử - Axit Clohydric.doc
  009  TCVN 2299-1978 - Thuốc Thử - Chất Chỉ Thị Quỳ.doc
  010  TCVN 2300-1978 - Thuốc Thử - Chất Chỉ Thị Tropeolin00.doc
  011  TCVN 2301-1978 - Chất Chỉ Thị - Tropeolin 000 (4-Oxinaftalinazopara Bbenzensunfonatnatri).doc
  012  TCVN 2302-1978 - Thuốc Thử - Chất Chỉ Thị Dimetyla Vàng.doc
  013  TCVN 2303-1978 - Thuốc Thử - Chất Chỉ Thị Lodeozin.doc
  014  TCVN 2304-1978 - Thuốc Thử - Chất Chỉ Thị Fenola Đỏ.doc
  015  TCVN 2305-1978 - Thuốc Thử - Chất Chỉ Thị Mety Da Cam.doc
  016  TCVN 2306-1978 - Thuốc Thử - Chất Chỉ Thị Congo Đỏ.doc
  017  TCVN 2307-1978 - Thuốc Thử - Chất Chỉ Thị Crezola Đỏ.doc
  018  TCVN 2308-1978 - Thuốc Thử - Chất Chỉ Thị Metyla Đỏ.doc
  019  TCVN 2309-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nước.doc
  020  TCVN 2309-2009 - Xác Định Hàm Lượng Nước - Phương Pháp Karl Fischer (Phương Pháp Chung).doc
  021  TCVN 2310-1978 - Thuốc Thử - Xác Định Tạp Chất Kim Loại Nặng.doc
  022  TCVN 2311-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Tạp Chất Amoni (Dung Dịch Không Màu).doc
  023  TCVN 2312-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp So Màu Ngọn Lửa Xác Định Hàm Lượng Tạp Chất Natri Kali.doc
  024  TCVN 2313-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định Tạp Chất Đồng.doc
  025  TCVN 2314-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định hàm Lượng Tạp Chất Sắt.doc
  026  TCVN 2315-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Tạp Chất Anion Những Chỉ Dẫn Chung.doc
  027  TCVN 2316-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định hàm Lượng Tạp Chất Axit Silixilic.doc
  028  TCVN 2317-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định hàm Lượng Tạp Chất Nitơ.doc
  029  TCVN 2318-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Tạp Chất Nitrat.doc
  030  TCVN 2319-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định hàm Lượng Tạp Chất Sunfat.doc
  031  TCVN 2320-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định hàm Lượng Tạp Chất Clorua.doc
  032  TCVN 2321-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Tạp Chất Cacbonat.doc
  033  TCVN 2322-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định hàm Lượng Tạp Chất Photphat.doc
  034  TCVN 2323-1978 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định hàm Lượng Tạp Chất Anion.doc
  035  TCVN 2612-1987 - Chất Chỉ Thị - Fenolftalein.doc
  036  TCVN 2613-1993 - Amoniac Lỏng Tổng Hợp - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  037  TCVN 2614-2008 - Amoniac Khan Hoá Lỏng Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Lấy Mẫu- Lấy Mẫu Phòng Thí Nghiệm.doc
  038  TCVN 2615-2008 - Dung Dịch Amoniac Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hàm Lượng Amoniac.doc
  039  TCVN 2616-1993 - Amoniac Lỏng Tổng Hợp - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nước.doc
  040  TCVN 2616-2008 - Amoniac Khan Hoá Lỏng Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hàm Lượng Nước.doc
  041  TCVN 2617-1993 - Amoniac Lỏng Tổng Hợp - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Dầu.doc
  042  TCVN 2617-2008 - Amoniac Khan Hoá Lỏng Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hàm Lượng Dầu.doc
  043  TCVN 2618-1993 - Amoniac Lỏng Tổng Hợp - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Sắt.doc
  044  TCVN 2841-1979 - Thuốc Thử - Amoni Clorua.doc
  045  TCVN 2842-1979 - Thuốc Thử - Kali Clorua.doc
  046  TCVN 3172-2008 - Dầu Mỏ Và Sản Phẩm Dầu Mỏ - Phương Pháp Xác Định Lưu Huỳnh Bằng Phổ Huỳnh Quang.doc
  047  TCVN 3173-2008 - Sản Phẩm Dầu Mỏ Và Dung Môi Hyđrocacbon - Xác Định Điểm Anilin Và Điểm Anilin Hỗn Hợp.pdf
  048  TCVN 3182-2008 - Sản Phẩm Dầu Mỏ Dầu Bôi Trơn Và Phụ Gia - Xác Định Nước Bằng Chuẩn Độ Điện Lượng.pdf
  049  TCVN 3182-2013 - Sản Phẩm Dầu Mỏ Dầu Bôi Trơn Và Phụ Gia - Xác Định Nước Bằng Chuẩn Độ Điện Lượng.doc
  050  TCVN 3286-1979 - Nitơ kỹ thuật.pdf
  051  TCVN 3289-1980 - Thuốc Thử - Natri Cacbonat Khan.doc
  052  TCVN 3290-1980 - Thuốc Thử - Amoni Hydroxyt.doc
  053  TCVN 3291-1980 - Thuốc Thử - Đồng Sunfat.pdf
  054  TCVN 3721-1982 - Thuốc Bảo Quản Gỗ BQG.1.doc
  055  TCVN 3721-1994 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - BQG-1.doc
  056  TCVN 3722-1982 - Thuốc Bảo Quản Gỗ LN.2.doc
  057  TCVN 3722-1994 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - LN-2.doc
  058  TCVN 3728-1982 - Canxi Cacbonat Nhẹ Xuất Khẩu.doc
  059  TCVN 3731-1982 - Sản Phẩm Hoá Học Lỏng - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Riêng Ở 20 Độ C.doc
  060  TCVN 3731-2007-ISO - Sản Phẩm Hóa Học Dạng Lỏng Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Khối Lượng.doc
  061  TCVN 3732-1982 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định Cặn Không Tan Trong Nước.doc
  062  TCVN 3733-1982 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định Phần Còn Lại Sau Khi Nung.doc
  063  TCVN 3739-1982 - Thuốc Thử - Magiê Clorua.pdf
  064  TCVN 3766-1983 - Thuốc Thử Axit Axetic.pdf
  065  TCVN 3778-1983 - Thuốc Thử - Phương Pháp Xác Định Asen.pdf
  066  TCVN 3793-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Yêu Cầu Kỹ Thuật.pdf
  067  TCVN 3794-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp Lấy Mẫu.pdf
  068  TCVN 3794-2009 - Natri Hydroxit Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Lấy Mẫu - Mẫu Thử - Chuẩn Bị Dung Dịch Gốc.pdf
  069  TCVN 3795-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Natri Hydroxit Tổng Lượng.pdf
  070  TCVN 3796-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Natri Clorua.pdf
  071  TCVN 3797-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Sắt.pdf
  072  TCVN 3798-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Natri Clorat.pdf
  073  TCVN 3799-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Natri Sunfat.pdf
  074  TCVN 3800-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp Phức Chất Xác Định Tổng Ca Mg.pdf
  075  TCVN 3801-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Tổng Kim Loại Nặng.pdf
  076  TCVN 3802-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp So Màu Xác Định Hàm Lượng Axit Salixilic.pdf
  077  TCVN 3803-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp So Màu Xác Định Hàm Lượng Nhôm.pdf
  078  TCVN 3804-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Phương Pháp So Màu Xác Định Hàm Lượng Thủy Ngân.pdf
  079  TCVN 3804-2009 - Natri Hydroxit Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hàm Lượng Thủy Ngân.pdf
  080  TCVN 3805-1983 - Natri Hydroxit Kỹ Thuật - Bao Gói Ghi Nhãn Vận Chuyển.pdf
  081  TCVN 3852-1983 - Thuốc Thử Và Hóa Chất Tinh Khiết Đặc Biệt - Lấy Mẫu.doc
  082  TCVN 3853-1983 - Ferocrom - Yêu Cầu Chung Đối Với Phân Tích Hóa Học.doc
  083  TCVN 3854-1983 - Ferocrom - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Crom.doc
  084  TCVN 3854-2009-ISO - Ferocrom Và Ferosiliccrom - Xác Định Hàm Lượng Crom - Phương Pháp Điện Thế.doc
  085  TCVN 3855-1983 - Ferocrom - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Cacbon.doc
  086  TCVN 3856-1983 - Ferocrom - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Lưu Huỳnh.doc
  087  TCVN 3857-1983 - Ferocrom - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Silic.doc
  088  TCVN 3858-1983 - Ferocrom - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Photpho.doc
  089  TCVN 3859-1983 - Ferocrom - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Mangan.doc
  090  TCVN 3860-1983 - Ferocrom - Yêu Cầu Chung Đối Với Phân Tích Hóa Học.doc
  091  TCVN 3861-1983 - Ferotitan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Titan.doc
  092  TCVN 3861-2009-ISO - Ferotian - Xác Định Hàm Lượng Titan - Phương Pháp Chuẩn Độ.doc
  093  TCVN 3862-1983 - Ferotitan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Cacbon.doc
  094  TCVN 3863-1983 - Ferotitan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Lưu Huỳnh.doc
  095  TCVN 3864-1983 - Ferotitan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Silic.doc
  096  TCVN 3865-1983 - Ferotitan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Photpho.doc
  097  TCVN 3866-1983 - Ferotitan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Nhôm.doc
  098  TCVN 3867-1983 - Ferotitan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Đồng.doc
  099  TCVN 3868-1983 - Ferotitan - Yêu Cầu Chung Đối Với Phân Tích Hóa Học.doc
  100  TCVN 3869-1983 - Feromangan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Mangan.doc
  101  TCVN 3869-2009-ISO - Feromangan Và Ferosilicomangan - Xác Định Hàm Lượng Mangan - Phương Pháp Điện.doc
  102  TCVN 3870-1983 - Feromangan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Cacbon.doc
  103  TCVN 3871-1983 - Feromangan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Lưu Huỳnh.doc
  104  TCVN 3872-1983 - Feromangan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Lưu Silic.doc
  105  TCVN 3873-1983 - Feromangan - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Photpho.doc
  106  TCVN 3912-1984 - Canxi Cacbonat Nhẹ - Phương Pháp Thử.doc
  107  TCVN 4066-1985 - Thuốc Thử - Axeton.doc
  108  TCVN 4189-1986 - Tinh Dầu Thông.doc
  109  TCVN 4189-2008 - Tinh Dầu Thông - Loài Lberian (Pinus Pinaster Sol).pdf
  110  TCVN 4190-1986 - Colophan Thông.doc
  111  TCVN 4293-1986 - Thuốc Thử - Amoni Oxalat.doc
  112  TCVN 4294-1986 - Thuốc Thử Kali Sunfat - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  113  TCVN 4320-1986 - Thuốc Thử - Phương Pháp Chuẩn Bị Các Dung Dịch Đệm.doc
  114  TCVN 4335-1986 - Hợp Chất Hữu Cơ - Phương Pháp Xác Định Chỉ Số Khúc Xạ.doc
  115  TCVN 4336-1986 - Hợp Chất Hữu Cơ - Phương Pháp Xác Định Nhiệt Độ Nóng Chảy.doc
  116  TCVN 4374-1986 - Thuốc Thử - Phương Pháp Chuẩn Bị Các Dung Dịch Chỉ Thị.doc
  117  TCVN 4586-1997 - Vật Liệu Nổ Công Nghiệp - Yêu Cầu Về An Toàn Bảo Quản Vận Chuyển Và Sử Dụng.pdf
  118  TCVN 4786-1989 - Chất Tẩy Rửa Tổng Hợp - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng.pdf
  119  TCVN 5454-1999 - Chất Hoạt Động Bề Mặt Và Chất Tẩy Rửa - Phương Pháp Phân Chia Mẫu.pdf
  120  TCVN 5455-1998 - Chất Hoạt Động Bề Mặt - Chất Tẩy Rửa - Xác Định Chất Hoạt Động Anion.pdf
  121  TCVN 5456-1991 - Chất Hoạt Động Bề Mặt - Chất Tẩy Rửa - Xác Định Chất Hoạt Động Anion Thủy Phân.doc
  122  TCVN 5457-1991-ISO - Chất Hoạt Động Bề Mặt - Chất Dùng Để Ngâm Kiềm - Đánh Giá Độ Hoạt Tính Của Các Sản Phẩm Thấm Nước Dùng Để Ngâm Kiềm Bằng Phương Pháp Xác Định Độ Co Của Sợi Bông.doc
  123  TCVN 5458-1991 - Chất Tẩy Rửa Tổng Hợp - Phương Pháp Xác Định Chỉ Số Nồng Độ Ion Hydro (Độ pH).pdf
  124  TCVN 5459-1991 - Chất Tẩy Rửa Tổng Hợp - Phương Pháp Xác Định Thành Phần Hạt.pdf
  125  TCVN 5460-1991 - Chất Tẩy Rửa Tổng Hợp - Phương Pháp Xác Định Độ Xốp Riêng.doc
  126  TCVN 5461-1991 - Chất Tẩy Rửa Tổng Hợp Hợp Chứa Enzim - Phương Pháp Xác Định Hoạt Động Protein.pdf
  127  TCVN 5488-1991 - Bột Giặt - Xác Định Khối Lượng Riêng Biểu Kiến Trước Và Sau Khi Nén Chặt.doc
  128  TCVN 5489-1991 - Bột Giặt - Xác Định Tổng Hàm Lượng Photpho (V) Oxit - Phương Pháp Khối Lượng.doc
  129  TCVN 5490-1991 - Bột Giặt - Xác Định Hàm Lượng Oxy Hoạt Tính - Phương Pháp Chuẩn Độ.doc
  130  TCVN 5491-1991 - Xà Phòng Và Chất Tẩy Rửa - Lấy Mẫu Trong Sản Xuất.doc
  131  TCVN 5492-1991 - Xà Phòng Gội Đầu Và Tắm Dạng Lỏng (Sampun) - Phương Pháp Xác Định Chất Hoạt Động.doc
  132  TCVN 5493-1991 - Xà Phòng Gội Đầu Và Tắm Dạng Lỏng - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Clorua.doc
  133  TCVN 5494-1991 - Xà Phòng Gội Đầu Và Tắm Dạng Lỏng - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Sunfat.doc
  134  TCVN 5495-1991 - Thuốc Nhuộm Tóc - Phương Pháp Xác Định Thời Gian Khô.doc
  135  TCVN 5505-1991 - Bảo Quản Gỗ - Yêu Cầu Chung.doc
  136  TCVN 5506-1991 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - Yêu Cầu Chung.doc
  137  TCVN 5507-2002 - Hóa Chất Nguy Hiểm - Quy Phạm An Toàn Trong Sản Xuất, Kinh Doanh, Sử Dụng, Bảo Quản Và Vận Chuyển.pdf
  138  TCVN 5516-2010 - Phụ Gia Thực Phẩm - Axit Citric.doc
  139  TCVN 5529-2010 - Thuật Ngữ Hóa Học - Nguyên Tắc Cơ Bản.doc
  140  TCVN 5530-1991 - Thuật Ngữ Hóa Học - Tên Gọi Các Nguyên Tố Hóa Học.doc
  141  TCVN 5530-2010 - Thuật Ngữ Hóa Học - Danh Pháp Các Nguyên Tố Và Hợp Chất Hóa Học.doc
  142  TCVN 5625-1991 - Nước Gội Đầu - Yêu Cầu Vệ Sinh Và An Toàn.doc
  143  TCVN 5719-1993 - Axit Sunfuric Kỹ Thuật.doc
  144  TCVN 5720-2001 - Bột Giặt Tổng Hợp Gia Dụng.doc
  145  TCVN 5816-1994 - Kem Đánh Răng - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc
  146  TCVN 5816-2009 - Nha Khoa - Sản Phẩm Vệ Sinh Răng.doc
  147  TCVN 5817-1994 - Nước Gội Đầu.rtf
  148  TCVN 5818-1994 - Phấn Rôm.doc
  149  TCVN 5848-1994 - Đất Đèn.pdf
  150  TCVN 6028-1-2008-ISO - Tinh Dầu Hà - Phần 1 Loài Nguyên Sản.pdf
  151  TCVN 6028-1995 - Dầu Bạc Hà.doc
  152  TCVN 6028-2-2008-ISO - Tinh Dầu Hà - Phần 2 Tinh Dầu Chưng Cất Lại, Loài Trung Quốc (80% Và 60%).pdf
  153  TCVN 6028-3-2008-ISO - Tinh Dầu Hà - Phần 3 Tinh Dầu Chưng Cất Lại, Loài Ấn Độ.pdf
  154  TCVN 6028-4-2008-ISO - Tinh Dầu Hà - Phần 4 Giống Xcốt-len.pdf
  155  TCVN 6029-1995 - Dầu Quế.doc
  156  TCVN 6029-2008-ISO - Tinh Dầu Quế - Loài Trung Quốc.doc
  157  TCVN 6030-1995 - Dầu Cỏ Chanh.doc
  158  TCVN 6030-2008-ISO - Tinh Dầu Cỏ Chanh.doc
  159  TCVN 6031-1995-ISO - Dầu Chanh Nhận Được Bằng Chưng Cất.doc
  160  TCVN 6031-2008 - Tinh Dầu Chanh Chưng Cất - Loài Mê hHi Cô.doc
  161  TCVN 6174-1997 - Vật Liệu Nổ Công Nghiệp - Yêu Cầu An Toàn Về Sản Xuất Thử Nổ Và Nghiệm Thu.pdf
  162  TCVN 6238-1-2008-ISO - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Phần 1 Các Khía Cạnh An Toàn Liên Quan Đến Tính Chất.doc
  163  TCVN 6238-1-2011-ISO - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Phần 1 Các Khía Cạnh An Toàn Liên Quan Đến Tính Chất.doc
  164  TCVN 6238-10-2010 - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Phần 10 Hợp Chất Hóa Học Hữu Cơ - Chuẩn Bị Và Chiết Mẫu.doc
  165  TCVN 6238-11-2010 - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Phần 11 Hợp Chất Hóa Học Hữu Cơ - Phương Pháp Phân Tích.doc
  166  TCVN 6238-2-2008-ISO - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Phần 2 Yêu Cầu Chống Cháy.doc
  167  TCVN 6238-3-1997-EN - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Yêu Cầu Giới Hạn Mức Xâm Nhập Của Các Độc Tố.doc
  168  TCVN 6238-3-2008-ISO - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Phần 3 Mức Giới Hạn Xâm Nhập Của Các Độc Tố.doc
  169  TCVN 6238-3-2011-ISO - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Phần 3 Giới Hạn Mức Thôi Nhiễm Của Một Số Nguyên Tố.doc
  170  TCVN 6238-4-1997-EN - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Bộ Đồ Chơi Thực Nghiệm Về Hóa Học Và Các Hoạt Động.doc
  171  TCVN 6238-4A-2011-ISO - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Phần 4A Đu Cầu Trượt Và Các Đồ Chơi Vận Động Tương Tự Sử Dụng Tại Gia Đình.doc
  172  TCVN 6238-5-1997-EN - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Bộ Đồ Chơi Hóa Học Ngoài Bộ Đồ Chơi Thực Nghiệm.doc
  173  TCVN 6238-6-1997-EN - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Yêu Cầu Về Biểu Tượng Cảnh Báo Tuổi Trẻ Em Không Được.doc
  174  TCVN 6238-8-2015-ISO - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Phần 8 Hướng Dẫn Tuổi Xác Định Sử Dụng.pdf
  175  TCVN 6238-9-2010 - An Toàn Đồ Chơi Trẻ Em - Phần 9 Hợp Chất Hóa Học Hữu Cơ - Yêu Cầu Chung.doc
  176  TCVN 6302-1997 - Amoni Clorua Kỹ Thuật.doc
  177  TCVN 6303-1997 - Nhôm Sunfat Kỹ Thuật.doc
  178  TCVN 6334-1998 - Phương Pháp Thử Độ Phân Hủy Sinh Học Của Ankylbenzen Sunfonat.doc
  179  TCVN 6335-1998-ISO - Chất Hoạt Động Bề Mặt - Natri ankylbenzen Sunfonat Mạch Thẳng Kỹ Thuật.doc
  180  TCVN 6336-1998 - Phương Pháp Thử Chất Hoạt Động Bề Mặt Metylen Xanh.doc
  181  TCVN 6420-1998 - Vật Liệu Nổ Công Nghiệp - Thuốc Nổ Amonit AD-1 - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  182  TCVN 6421-1998 - Vật Liệu Nổ Công Nghiệp - Xác Định Khả Năng Sinh Công Bằng Cách Đo Sức Nén Trụ Chì.doc
  183  TCVN 6422-1998 - Vật Liệu Nổ Công Nghiệp - Xác Định Tốc Độ Nổ.doc
  184  TCVN 6423-1998 - Vật Liệu Nổ Công Nghiệp - Xác Định Khả Năng Sinh Công Bằng Bom Chì (Phương Pháp Trauzel).doc
  185  TCVN 6424-1998 - Vật Liệu Nổ Công Nghiệp - Xác Định Khả Năng Sinh Công Bằng Con Lắc Xạ Thuật.doc
  186  TCVN 6425-1998 - Vật Liệu Nổ Công Nghiệp - Xác Định Khoảng Cách Truyền Nổ.doc
  187  TCVN 6514-1-1999 - Vật Liệu Chất Dẻo Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Phần 1 Polyetylen.doc
  188  TCVN 6514-2-1999 - Vật Liệu Chất Dẻo Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Phần 2 Hợp Chất Polyvinyl Clorua (PVC).doc
  189  TCVN 6514-3-1999 - Vật Liệu Chất Dẻo Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Phần 3 Vật Liệu Chất Dẻo Styren.doc
  190  TCVN 6514-4-1999 - Vật Liệu Chất Dẻo Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Phần 4 Vật Liệu Chất Dẻo Acrylonitril.doc
  191  TCVN 6514-5-1999 - Vật Liệu Chất Dẻo Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Phần 5 Polypropylen.doc
  192  TCVN 6514-6-1999 - Vật Liệu Chất Dẻo Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Phần 6 Chất Màu.doc
  193  TCVN 6514-7-1999 - Vật Liệu Chất Dẻo Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Phần 7 Polyvinyliden Clorua (PVDC).doc
  194  TCVN 6514-8-1999 - Vật Liệu Chất Dẻo Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Phần 8 Chất Phụ Gia.doc
  195  TCVN 6534-1999 - Phụ Gia Thực Phẩm - Phương Pháp Thử Nhận Biết (Định Tính).pdf
  196  TCVN 6534-2010 - Phụ Gia Thực Phẩm - Phép Thử Nhận Biết.doc
  197  TCVN 6535-1999 - Chất Hoạt Động Bề Mặt - Axit Ankylbenzensunfonic Mạch Thẳng.doc
  198  TCVN 6550-1999-ISO - Khí Và Hỗn Hợp Khí - Xác Định Tính Cháy Và Khả Năng Oxy Hóa Để Chọn Đầu Ra.doc
  199  TCVN 6550-2-2008-ISO - Chai Chứa Khí – Khí Và Hỗn Hợp Khí – Phần 2 Xác Định Khả Năng Oxy Hóa Của Các Khí Và Hỗn Hợp Khí Độc Hại Và Ăn Mòn.doc
  200  TCVN 6550-2013-ISO - Khí Và Hỗn Hợp Khí - Xác Định Khả Năng Cháy Và Khả Năng Oxy Hóa Để Chọn Đầu Ra Của Van Chai Chứa Khí.doc
  201  TCVN 6569-1999 - Thuốc Nổ An Toàn Dùng Trong Hầm Lò Có Khí Metan - Thuốc Nổ Amonit AH1 - Yêu Cầu.doc
  202  TCVN 6618-2000 - Axit Photphoric Thực Phẩm Và Axit Photphoric Kỹ Thuật - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  203  TCVN 6619-2000 - Axit Photphoric Thực Phẩm Và Axit Photphoric Kỹ Thuật - Phương Pháp Thử.doc
  204  TCVN 6630-2000 - Kíp Nổ Vi Sai Phi Điện - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  205  TCVN 6631-2000 - Kíp Nổ Vi Sai Phi Điện - Phương Pháp Thử.doc
  206  TCVN 6632-2000 - Dây Dẫn Tín Hiệu Nổ - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  207  TCVN 6633-2000 - Dây Dẫn Tín Hiệu Nổ - Phương Pháp Thử.doc
  208  TCVN 6716-2000-ISO - Xác Định Tính Độc Của Khí Hoặc Hỗn Hợp Khí.doc
  209  TCVN 6716-2013-ISO - Khí Và Hỗn Hợp Khí - Xác Định Tính Độc Của Khí Hoặc Hỗn Hợp Khí.doc
  210  TCVN 6717-2000 - Xác Định Tính Ăn Mòn Mô Của Khí Hoặc Hỗn Hợp Khí.pdf
  211  TCVN 6739-2008-ISO - Môi Chất Lạnh - Hệ Thống Ký Hiệu.doc
  212  TCVN 6810-2001 - Vật Liệu Nổ Công Nghiệp - Amoni Nitrat Dùng Để Sản Xuất Thuốc Nổ AN-FO.doc
  213  TCVN 6811-2001 - Vật Liệu Nổ Công Nghiệp - Thuốc Nổ AN-FO.doc
  214  TCVN 6819-2001 - Vật Liệu Chịu Lửa Chứa Crôm - Phương Pháp Phân Tích Hóa Học.doc
  215  TCVN 6900-2-2001-ISO - Hóa Học - Cách Trình Bày Tiêu Chuẩn - Phần 2 Các Phương Pháp Phân Tích.doc
  216  TCVN 6969-2001 - Phương Pháp Thử Độ Phân Hủy Sinh Học Của Các Chất Tẩy Rửa Tổng Hợp.doc
  217  TCVN 6970-2001 - Kem Giặt Tổng Hợp Gia Dụng.doc
  218  TCVN 6971-2001 - Nước Tổng Hợp Dùng Cho Nhà Bếp.doc
  219  TCVN 6972-2001 - Nước Gội Đầu.doc
  220  TCVN 7149-2007-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Buret.doc
  221  TCVN 7150-2007-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Pipet Chia Độ.doc
  222  TCVN 7151-2010-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Pipet Một Mức.doc
  223  TCVN 7152-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Pipet Pasteur Sử Dụng Một Lần.doc
  224  TCVN 7153-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Bình Định Mức.doc
  225  TCVN 7154-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Cốc Thí Nghiệm Có Mỏ.doc
  226  TCVN 7155-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Sốc Nhiệt Và Độ Bền Sốc Nhiệt - Phương Pháp Thử.doc
  227  TCVN 7156-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Phễu Lọc.doc
  228  TCVN 7157-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Bộ Ngưng Tụ.doc
  229  TCVN 7158-2002-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Phễu Chiết Và Phễu Chiết Nhỏ Giọt.doc
  230  TCVN 7159-2002-ISO - Phân Bón Và Chất Cải Tạo Đất - Phân Loại.doc
  231  TCVN 7160-2002-ISO - Chất Hoạt Động Bề Mặt - Phân Loại Đơn Giản.doc
  232  TCVN 7196-2002 - Mồi Nổ Ve-05a - Yêu Cầu Kỹ Thuật.pdf
  233  TCVN 7197-2002 - Thuốc Nổ Nhũ Tương P113 L Dùng Cho Mỏ Lộ Thiên.doc
  234  TCVN 7198-2002 - Thuốc Nổ Nhũ Tương P113 Dùng Cho Mỏ Hầm Lò Không Có Khí Và Bụi Nổ.doc
  235  TCVN 7207-1-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 1 Xác Định Silic Dioxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Phân Tử.doc
  236  TCVN 7207-2-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 2 Xác Định Hàm Lượng Natri Oxit Và Kali Oxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Ngọn Lửa.doc
  237  TCVN 7207-3-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 3 Xác Định Hàm Lượng Canxi Oxit Và Magiê Oxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử Ngọn Lửa..doc
  238  TCVN 7207-4-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 4 Xác Định Nhôm Oxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Phân Tử.doc
  239  TCVN 7207-5-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 5 Xác Định Sắt (III) Oxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Phân Tử Và Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử Ngọn Lửa.doc
  240  TCVN 7207-6-2002-ISO - Thuỷ Tinh Và Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Phân Tích Dung Dịch Chiết - Phần 6 Xác Định BO (III) Oxit Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Phân Tử.doc
  241  TCVN 7289-2003 - Lấy Mẫu Sản Phẩm Hoá Dùng Trong Công Nghiệp - An Toàn Trong Lấy Mẫu.doc
  242  TCVN 7366-2003 - Yêu Cầu Chung Về Năng Lực Của Nhà Sản Xuất Mẫu Chuẩn.doc
  243  TCVN 7432-1-2004-ISO - Dụng Cụ Bằng Thuỷ Tinh - Độ Bền Nước Bề Mặt Trong Của Bao Bì Thuỷ Tinh - Phần 1 Xác Định Bằng Phương Pháp Chuẩn Độ Và Phân Cấp.doc
  244  TCVN 7433-2-2004-ISO - Ống Và Phụ Tùng Bằng Nhựa Nhiệt Dẻo - Xác Định Tốc Độ Chảy Khối Lượng - Phần 2 Điều Kiện Thử.doc
  245  TCVN 7764-1-2007-ISO - Thuốc Thử Dùng Trong Phân Tích Hoá Học - Phần 1 Phương Pháp Thử Chung.doc
  246  TCVN 7764-2-2007-ISO - Thuốc Thử Dùng Trong Phân Tích Hoá Học - Phần 2 Yêu Cầu Kỹ Thuật - Seri Thứ Nhất.doc
  247  TCVN 7764-3-2007-ISO - Thuốc Thử Dùng Trong Phân Tích Hoá Học - Phần 3 Yêu Cầu Kỹ Thuật - Seri Thứ Hai.rtf
  248  TCVN 7943-2008-ISO - An Toàn Bức Xạ - Thiết Bị Dùng Trong Chụp Ảnh Gamma Công Nghiệp - Quy Định.doc
  249  TCVN 7944-2008-ISO - An Toàn Bức Xạ - Các Nguyên Tắc Chung Về Lấy Mẫu Chất Phóng Xạ Trong Không Khí.doc
  250  TCVN 7945-1-2008-ISO - An Toàn Bức Xạ - Tủ Cách Ly - Phần 1 Nguyên Tắc Thiết Kế.doc
  251  TCVN 7945-2-2008-ISO - An Toàn Bức Xạ - Tủ Cách Ly - Phần 2 Phân Loại Theo Độ Kín Và Các Phương Pháp Kiểm Tra.doc
  252  TCVN 7962-2008-ISO - Mẫu Chuẩn - Nội Dung Của Giấy Chứng Nhận Và Nhãn.doc
  253  TCVN 8005-2008-ISO - Amoniac Khan Hoá Lỏng Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hàm Lượng Nước - Phương Pháp Kark Fischer.doc
  254  TCVN 8056-2008-ISO - Sử Dụng Mẫu Chuẩn Được Chứng Nhận.doc
  255  TCVN 8167-2009-ISO - Độ Bền Tự Nhiên Của Gỗ Và Sản Phẩm Từ Gỗ - Loại Môi Trường Sử Dụng.doc
  256  TCVN 8245-2009-ISO - Mẫu Chuẩn - Nguyên Tắc Chung Và Nguyên Tắc Thống Kê Trong Chứng Nhận.doc
  257  TCVN 8442-2010-ISO - Tinh Dầu - Lấy Mẫu.pdf
  258  TCVN 8443-2010-ISO - Tinh Dầu - Chuẩn Bị Mẫu Thử.doc
  259  TCVN 8444-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Tỷ Trọng Tương Đối ở 20 Độ C - Phương Pháp Chuẩn.pdf
  260  TCVN 8445-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Chỉ Số Khúc Xạ.pdf
  261  TCVN 8446-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định TCVN 8446-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Độ Quay CựcTCVN 8446-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Độ Quay CựcĐộ Quay Cực.pdf
  262  TCVN 8447-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Điểm Đóng Băng.pdf
  263  TCVN 8448-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Phần Còn Lại Sau Khi Bay Hơi.pdf
  264  TCVN 8449-2010-ISO - Tinh Dầu - Đánh Giá Khả Năng Hòa Trộn Trong Ethanol.pdf
  265  TCVN 8450-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Trị Số Axit.pdf
  266  TCVN 8451-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Trị Số Este.pdf
  267  TCVN 8452-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Trị Số Este Của Các Loại Tinh Dầu Chứa Các Este Khó Xà Phòng Hóa.pdf
  268  TCVN 8453-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Các Trị Số Este Trước Và Sau Khi Axetyl Hóa Và Tính Hàm Lượng Rượu Tự Do Và Rượu Tổng Số.pdf
  269  TCVN 8454-2010-ISO - Tinh Dầu (Chứa Các Rượu Bậc Ba) - Tính Hàm Lượng Rượu Tự Do Bằng Cách Xác Định Trị Số Este Sau Khi Axetyl Hóa.pdf
  270  TCVN 8455-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Trị Số Carbonyl - Phương Pháp Hydroxylamin Tự Do.pdf
  271  TCVN 8456-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Trị Số Carbonyl - Phương Pháp Đo Điện Thế Sử Dụng Hydroxylamoni Clorua.pdf
  272  TCVN 8457-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Hàm Lượng Phenol.pdf
  273  TCVN 8458-2010-ISO - Tinh Dầu - Xác Định Hàm Lượng Nước Phương Pháp Karl Fischer.pdf
  274  TCVN 8459-2010-ISO - Tinh Dầu - Hướng Dẫn Chung Về Xác Định Điểm Chớp Cháy.pdf
  275  TCVN 8460-2010 - Tinh Dầu - Đánh Giá Cảm Quan.pdf
  276  TCVN 8489-2010-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Bình Đun Có Khớp Nối Nhám Hình Côn.doc
  277  TCVN 8490-2010-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Bình Đun Cổ Rộng.doc
  278  TCVN 8570-2010 - Phụ Gia Thực Phẩm - Axit Phosphoric.doc
  279  TCVN 8829-2011-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Khớp Nối Nhám Hình Côn Có Thể Lắp Lẫn.doc
  280  TCVN 8892-2011-ISO - Mẫu Chuẩn - Hướng Dẫn Và Từ Khóa Sử Dụng Cho Phân Loại Mẫu Chuẩn.doc
  281  TCVN 8934-2013 - Bảo Quản Lâm Sản - Chế Phẩm XM5 100 Bột.doc
  282  TCVN 8935-2013 - Bảo Quản Lâm Sản - Chế Phẩm LN5 90 Bột.doc
  283  TCVN 8998-2011 - Thép Cacbon Và Thép Hợp Kim Thấp - Phương Pháp Phân Tích Bằng Quang Phổ Phát Xạ.doc
  284  TCVN 9449-2013-ISO - Công Nghiệp Dầu Mỏ Hóa Chất Và Dịch Vụ Cấp Khí - Máy Nén Ly Tâm.doc
  285  TCVN 9451-2013-ISO - Công Nghiệp Dầu Mỏ Hóa Chất Và Dịch Vụ Cấp Khí - Máy Nén Không Khí Ly Tâm Kiểu Hộp.doc
  286  TCVN 9458-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Hòa Tan Bằng Lithi Metaborat Nóng Chảy.doc
  287  TCVN 9459-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Thử Để Sàng Lọc Các Chất Oxy Hóa.doc
  288  TCVN 9460-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Phân Tích Sàng Lọc Để Đánh Giá Tính Tương Hợp.doc
  289  TCVN 9461-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Xác Định Thành Phần Của Chất Thải Rắn Đô Thị.doc
  290  TCVN 9462-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Chiết Lần Lượt Theo Mẻ Bằng Dung Dịch Axit.doc
  291  TCVN 9463-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Xác Định Năng Lượng Tỏa Nhiệt Toàn Phần Và Tổng Lượng.doc
  292  TCVN 9464-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Chiết Các Hợp Chất Hữu Cơ Từ Các Vật Liệu Rắn.doc
  293  TCVN 9465-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Phân Tích Nguyên Tố Ở Lượng Vết Của Nhiên Liệu Thải.doc
  294  TCVN 9466-2012 - Chất Thải Rắn - Hướng Dẫn Lấy Mẫu Từ Đống Chất Thải.doc
  295  TCVN 9467-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Phát Hiện Điểm Nóng Sử Dụng Mô Hình Tìm Kiếm Lưới.doc
  296  TCVN 9489-2012 - Bê Tông - Xác Định Chiều Dày Của Kết Cấu Dạng Bản.doc
  297  TCVN 9490-2012 - Bê Tông - Xác Định Cường Độ Kéo Nhổ.doc
  298  TCVN 9491-2012 - Bê Tông - Xác Định Cường Độ Kéo Bề Mặt Và Cường Độ Bám Dính Bằng Kéo Trực Tiếp (Phương Pháp Kéo Đứt).doc
  299  TCVN 9492-2012 - Bê Tông - Xác Định Hệ Số Khuếch Tán Clorua Biểu Kiến Theo Chiều Sâu Khuếch Tán.doc
  300  TCVN 9558-2013-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Khớp Nối Nhám Hình Cầu Có Thể Lắp Lẫn.doc
  301  TCVN 9559-2013-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Bình Tỷ Trọng.doc
  302  TCVN 9560-2013-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Ống Nghiệm.doc
  303  TCVN 9561-1-2013-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Chai - Phần 1 Chai Cổ Có Ren.doc
  304  TCVN 9561-2-2013-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Chai - Phần 2 Chai Cổ Côn.doc
  305  TCVN 9561-3-2013-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Chai - Phần 3 Chai Có Van Xả.doc
  306  TCVN 9637-1-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phân 1.doc
  307  TCVN 9637-10-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 10.doc
  308  TCVN 9637-11-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 11.doc
  309  TCVN 9637-12-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 12.doc
  310  TCVN 9637-2-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 2.doc
  311  TCVN 9637-3-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 3.doc
  312  TCVN 9637-4-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 4.doc
  313  TCVN 9637-5-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 5.doc
  314  TCVN 9637-6-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 6.doc
  315  TCVN 9637-7-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 7.doc
  316  TCVN 9637-8-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 8.doc
  317  TCVN 9637-9-2013 - Ethanol Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử Phần 9.doc
  318  TCVN 9650-2013 - Tinh Dầu - Nguyên Tắc Chung Về Bao Gói Điều Kiện Đóng Gói Và Bảo Quản.doc
  319  TCVN 9651-2013 - Tinh Dầu - Nguyên Tắc Chung Về Ghi Nhãn Và Đóng Dấu Bao Bì.doc
  320  TCVN 9652-2013 - Tinh Dầu - Phân Tích Bằng Sắc Ký Khí Trên Cột Nhồi - Phương Pháp Chung.doc
  321  TCVN 9653-2013 - Tinh Dầu - Phân Tích Bằng Sắc Ký Khí Trên Cột Mao Quản - Phương Pháp Chung.doc
  322  TCVN 9654-2013 - Tinh Dầu - Phân Tích Bằng Sắc Ký Khí Trên Cột Mao Quản Chiral - Phương Pháp Chung.doc
  323  TCVN 9655-1-2013-ISO - Tinh Dầu - Hướng Dẫn Chung Về Mẫu Sắc Đồ - Phần 1 Chuẩn Bị Mẫu Sắc Đồ Của Các Chất Chuẩn.doc
  324  TCVN 9655-2-2013-ISO - Tinh Dầu - Hướng Dẫn Chung Về Mẫu Sắc Đồ - Phần 2 Sử Dụng Sắc Đồ Của Mẫu Tinh Dầu.pdf
  325  TCVN 9656-2013 - Tinh Dầu - Phân Tích Bằng Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao - Phương Pháp Chung.doc
  326  TCVN 9657-2013 - Tinh Dầu - Mã Số Đặc Trưng.doc
  327  TCVN 9697-2013 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Hàm Lượng Kali - Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử Ngọn Lửa.doc
  328  TCVN 9698-2013 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Hàm Lượng Sắt - Phương Pháp Đo Quang Dùng 1.10.doc
  329  TCVN 9699-2013 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Hàm Lượng Iôt Tổng Số - Phương Pháp Chuẩn Độ.doc
  330  TCVN 9733-2013-ISO - Bơm Ly Tâm Dùng Trong Công Nghiệp Dầu Mỏ, Hóa Dầu Và Khí Thiên Nhiên.pdf
  331  TCVN 9992-2013 - Quả Thuộc Chi Cam Chanh Và Sản Phẩm Của Chúng - Xác Định Hàm Lượng Tinh Dầu.doc
  332  TCVN 10142-2013 - Khí Thiên Nhiên Và Nhiên Liệu Dạng Khí - Xác Định Các Hợp Chất Lưu Huỳnh Bằng Phương Pháp Sắc Ký Khí Và Quang Hóa.doc
  333  TCVN 10143-2013 - Khí Thiên Nhiên Và Nhiên Liệu Dạng Khí - Xác Định Các Hợp Chất Lưu Huỳnh.doc
  334  TCVN 10144-2013 - Khí Thiên Nhiên - Xác Định Cường Độ Mùi.doc
  335  TCVN 10145-2013 - Khí Thiên Nhiên Và Nhiên Liệu Dạng Khí - Xác Định Đồng Thời Các Hợp Chất Lưu Huỳnh.doc
  336  TCVN 10146-2013 - Khí Thiên Nhiên Và Nhiên Liệu Dạng Khí - Xác Định Trực Tuyến Các Hợp Chất.doc
  337  TCVN 10219-2013 - Xăng - Xác Định Oxygenat Bằng Sắc Ký Khí Và Detector Ion Hóa Ngọn Lửa Chọn Lọc Oxy.doc
  338  TCVN 10220-1-2013-ISO - Phtalat Ester Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Thử - Phần 1 Tổng Quan.doc
  339  TCVN 10221-2013-ISO - Hydrocarbon Thơm - Lấy Mẫu.doc
  340  TCVN 10222-2013-ISO - Toluen Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Yêu Cầu kỹ Thuật.doc
  341  TCVN 10223-2013-ISO - Xylen Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  342  TCVN 10224-2013-ISO - Hydrocarbon Thơm - Xác Định Hàm Lượng Lưu Huỳnh - Phương Pháp Khử Pitt.doc
  343  TCVN 10225-2013-ISO - Ethylen Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Lấy Mẫu Trong Pha Lỏng Và Khí.doc
  344  TCVN 10226-2013-ISO - Ethylen Và Propylene Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Acetone Acetonitril.doc
  345  TCVN 10227-2013-ISO - Propylen Và Butadiene Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Lấy Mẫu Trong Pha Lỏng.doc
  346  TCVN 10228-2013 - Bản Dữ Liệu An Toàn Đối Với Sản Phẩm Hóa Học - Nội Dung Và Trật Tự Các Phần.doc
  347  TCVN 10240-2013 - Muối (Natri Clorua) Dùng Trong Công Nghiệp - Xác Định Chất Không Tan Trong Nước.doc
  348  TCVN 10241-2013 - Muối (Natri Clorua) Dùng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hàm Lượng Sulfat.doc
  349  TCVN 10242-2013 - Muối (Natri Clorua) Dùng Trong Công Nghiệp - Xác Định Các Halogen Tính Theo Clo.doc
  350  TCVN 10243-2013 - Muối (Natri Clorua) Dùng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hao Hụt Khối Lượng Ở 110 Độ.doc
  351  TCVN 10415-2014-ISO - Chất Lỏng Hữu Cơ Dễ Bay Hơi Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Cặn Khô.doc
  352  TCVN 10416-2014-ISO - Chất Lỏng Hữu Cơ Dễ Bay Hơi Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Các Đặc Tính.doc
  353  TCVN 10417-2014-ISO - Clo Lỏng Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Phương Pháp Lấy Mẫu.doc
  354  TCVN 10418-2014-ISO - Clo Lỏng Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hàm Lượng Clo Theo Thể Tích.doc
  355  TCVN 10419-2014-ISO - Clo Lỏng Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hàm Lượng Nước.doc
  356  TCVN 10420-2014-ISO - Lưu Huỳnh Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hàm Lượng Tro Ở 850 Độ C.doc
  357  TCVN 10421-2014-ISO - Lưu Huỳnh Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hao Hụt Khối Lượng Ở 80 Độ C.doc
  358  TCVN 10422-2014-ISO - Lưu Huỳnh Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Độ Axit - Phương Pháp Chuẩn Độ.doc
  359  TCVN 10423-2014-ISO - Lưu Huỳnh Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Xác Định Hàm Lượng Asen - Phương Pháp Đo.doc
  360  TCVN 10506-2015-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Bình Hút Ẩm.pdf
  361  TCVN 1051-1971 - Etanol Tinh Chế - Phương Pháp Thử.doc
  362  TCVN 1051-2009 - Etanol Tinh Chế - Phương Pháp Thử.doc
  363  TCVN 1052-1971 - Etanol Tinh Chế - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  364  TCVN 1052-2009 - Etanol Tinh Chế - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  365  TCVN 1055-1986 - Thuốc Thử - Phương Pháp Chuẩn Bị Các Thuốc Thử Dung Dịch Và Hỗn Hợp Phụ.doc
  366  TCVN 1056-1986 - Thuốc Thử - Phương Pháp Chuẩn Bị Các Thuốc Thử Dung Dịch Cho Phân Tích Trắc Quang.doc
  367  TCVN 1058-1978 - Hóa Chất - Phân Nhóm Và Ký Hiệu Mức Độ Tinh Khiết.doc
  368  TCVN 10656-2014 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Hàm Lượng Nitrit - Phương Pháp Chuẩn Độ.doc
  369  TCVN 10657-2014 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Hàm Lượng Brom Và Iot Tổng Số (Tính Theo Brom).doc
  370  TCVN 10658-2014 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Hàm Lượng Canxi Và Magie - Phương Pháp Đo Phổ.doc
  371  TCVN 10659-2014 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Hàm Lượng Florua - Phương Pháp Đo Điện Thế.doc
  372  TCVN 10660-2014 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Hàm Lượng Thủy Ngân Tổng Số - Phương Pháp Đo Phổ.doc
  373  TCVN 10661-2014 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Hàm Lượng Chì Tổng Số - Phương Pháp Đo Phổ Hấp Thụ.doc
  374  TCVN 10662-2014 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Hàm Lượng Cadimi Tổng Số - Phương Pháp Đo Phổ.doc
  375  TCVN 10663-2014 - Muối (Natri Clorua) - Xác Định Các Anion - Phương Pháp Sắc Ký Ion Hiệu Năng Cao.doc
  376  TCVN 1068-1971 - Oxy Kỹ Thuật.doc
  377  TCVN 1068-2009 Oxy Kỹ Thuật.doc
  378  TCVN 10749-2015-EN - Độ Bền Tự Nhiên Của Gỗ Và Các Sản Phẩm Từ Gỗ - Tính Năng Của Thuốc Bảo Quản Gỗ Khi Xác Định Bằng Phép Thử Sinh Học - Phần 2 Phân Nhóm Và Ghi Nhãn.pdf
  379  TCVN 10750-2015 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - Quy Trình Thuần Thục Nhanh Gỗ Đã Xử Lý Thuốc Bảo Quản Trước Khi Thử Nghiệm Sinh Học - Phương Pháp Bay Hơi.pdf
  380  TCVN 10751-2015 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Thử Tại Hiện Trường Xác Định Hiệu Lực Của Thuốc Bảo Quản Gỗ Để Sử Dụng Trong Điều Kiện Có Lớp Phủ Và Không Tiếp Đất - Phương Pháp Ghép Mộng Chữ L.pdf
  381  TCVN 10753-2015 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Xác Định Hiệu Lực Với Nấm Hại Gỗ Basidiomycetes.pdf
  382  TCVN 10754-2015 - Thuốc Bảo Quản Gỗ - Phương Pháp Xác Định Hiệu Lực Bảo Quản Gỗ Tại Bãi Thử Tự Nhiên.pdf
  383  TCVN 1272-1986 - Thuốc Thử Và Hóa Chất Tinh Khiết Đặc Biệt - Phương Pháp Complexon Xác Định Hàm Lượng Chất Chính.doc
  384  TCVN 1446-1973 - Natri Silic Florua Kỹ Thuật - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc
  385  TCVN 1446-2009 - Natri Silicoflorua Kỹ Thuật.doc
  386  TCVN 1556-1997 - Axit Clohydric Kỹ Thuật.pdf
  387  TCVN 1557-1991 - Xà Phòng Bánh - Phương Pháp Thử.doc
  388  TCVN 1694-1975 - Sản Phẩm Hóa Học - Lấy Mẫu Và Chuẩn Bị Mẫu.doc
  389  TCVN 1694-2009 - Sản Phẩm Hóa Học Sử Dụng Trong Công Nghiệp - Kỹ Thuật Lấy Mẫu - Sản Phẩm Hóa Học Rắn.doc
  390  TCVN 1793-2009 - Glyxerin Công Nghiệp - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  391  TCVN 1794-2009 - Glyxerin Công Nghiệp - Phương Pháp Thử.doc
  392  TCVN 1869-2008 - Tinh Dầu Hồi (Pimpinella Anisum L).doc
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/11RNGxFu9zS_DOU_kIbaMRfGl0EiOoKIf
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page