DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Điện Tử

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Jul 8, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Điện Tử
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  156 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 10296-2014 - Cáp Đồng Trục Dùng Trong Mạng Phân Phối Tín Hiệu Truyền Hình Cáp - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc
  002  TCVN 10297-2014 - Phiến Đấu Dây Cat5-Cat5e - Yêu Cầu Kỹ Thuật Và Phương Pháp Thử.doc
  003  TCVN 10298-2014 - Tín Hiệu Truyền Hình Internet - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  004  TCVN 10894-1-2015 - Công Nghệ Gắn Kết Bề Mặt - Phần 1 Phương Pháp Tiêu Chuẩn Áp Dụng Cho Quy Định Kỹ Thuật Của Linh Kiện Gắn Kết Bề Mặt.pdf
  005  TCVN 10894-2-2015 - Công Nghệ Gắn Kết Bề Mặt - Phần 2 Điều Kiện Vận Chuyển Và Bảo Quản Các Linh Kiện Gắn Kết Bề Mặt - Hướng Dẫn Áp Dụng.pdf
  006  TCVN 10894-3-2015 - Công Nghệ Gắn Kết Bề Mặt - Phần 3 Phương Pháp Tiêu Chuẩn Áp Dụng Cho Quy Định Kỹ Thuật Linh Kiện Để Dùng Trong Hàn Nóng Chảy Lại Lỗ Xuyên.pdf
  007  TCVN 10895-1-2015 - Hệ Thống Đánh Giá Chất Lượng - Phần 1 Ghi Nhận Và Phân Tích Các Khiếm Khuyết Trên Các Khối Lắp Ráp Tấm Mạch In.pdf
  008  TCVN 10895-2-2015 - Hệ Thống Đánh Giá Chất Lượng - Phần 2 Lựa Chọn Và Sử Dụng Phương Án Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Linh Kiện Điện Tử Và Gói Linh Kiện Điện Tử.pdf
  009  TCVN 2325-1978 - Linh Kiện Bán Dẫn - Hệ Thống Ký Hiệu.doc
  010  TCVN 3946-1984 - Điện Trở Và Tụ Điện Thông Dụng Có Trị Số Không Đổi - Phương Pháp Thử Nghiệm.doc
  011  TCVN 4167-1985 - Điện Trở - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc
  012  TCVN 4168-1985 - Tụ Điện - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc
  013  TCVN 4256-1986 - Sản Phẩm Kỹ Thuật Điện Và Vô Tuyến Điện Tử - Thử Chịu Tác Động Của Các Yếu Tố Ngoài.doc
  014  TCVN 4273-1986 - Linh Kiện Bán Dẫn - Thuật Ngữ Và Định Nghĩa.doc
  015  TCVN 4432-1987 - Điện Trở - Yêu Cầu Chung Khi Đo Các Thông Số Điện.doc
  016  TCVN 4433-1987 - Tụ Điện - Yêu Cầu Chung Khi Đo Các Thông Số Điện.doc
  017  TCVN 5199-1990 - Sản Phẩm Kỹ Thuật Điện Và Điện Tử - Thử Tác Động Của Các Yếu Tố Ngoài.doc
  018  TCVN 5278-1990 - Sản Phẩm Kỹ Thuật Điện Và Vô Tuyến Điện Tử - Thử Tác Động Của Các Yếu Tố Ngoài - Thử Rung Hình Sin.doc
  019  TCVN 6611-1-2001 - Tấm Mạch In - Phần 1 Quy Định Kỹ Thuật Chung.doc
  020  TCVN 6611-10-2000 - Tấm Mạch In - Phần 10 Quy Định Kỹ Thuật Đối Với Tấm Mạch In Hai Mặt Có Phần Cứng.doc
  021  TCVN 6611-11-2000 - Tấm Mạch In - Phần 11 Quy Định Kỹ Thuật Đối Với Tấm Mạch In Nhiều Lớp.doc
  022  TCVN 6611-12-2000 - Tấm Mạch In - Phần 12 Quy Định Kỹ Thuật Đối Với Panen Mạch In Chế Tạo Hàng Loạt.doc
  023  TCVN 6611-2-2001 - Tấm Mạch In - Phần 2 Phương Pháp Thử.doc
  024  TCVN 6611-3-2001 - Tấm Mạch In - Phần 3 Thiết Kế Và Sử Dụng Tấm Mạch In.doc
  025  TCVN 6611-4-2000 - Tấm Mạch In - Phần 4 Quy Định Kỹ Thuật Đối Với Tấm Mạch In Uốn Được Một Mặt.doc
  026  TCVN 6611-5-2000 - Tấm Mạch In - Phần 5 Quy Định Kỹ Thuật Đối Với Tấm Mạch In Uốn Được Một Mặt.doc
  027  TCVN 6611-6-2000 - Tấm Mạch In - Phần 6 Quy Định Kỹ Thuật Đối Với Tấm Mạch In Cứng Nhiều Lớp.doc
  028  TCVN 6611-7-2000 - Tấm Mạch In - Phần 7 Quy Định Kỹ Thuật Đối Với Tấm Mạch In Uốn Được Một Mặt.doc
  029  TCVN 6611-8-2000 - Tấm Mạch In - Phần 8 Quy Định Kỹ Thuật Đối Với Tấm Mạch In Uốn Được Một Mặt.doc
  030  TCVN 6611-9-2000 - Tấm Mạch In - Phần 9 Quy Định Kỹ Thuật Đối Với Tấm Mạch In Uốn Được Nhiều Lớp.doc
  031  TCVN 6747-2009 - Hệ Thống Mã Dùng Cho Điện Trở Và Tụ Điện.doc
  032  TCVN 6748-1-2009 - Điện Trở Không Đổi Dùng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 1 Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung.doc
  033  TCVN 6748-8-2013 - Điện Trở Cố Định Sử Dụng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 8 Qui Định Kỹ Thuật Từng Phần – Điện Trở Lắp Đặt Trên Bề Mặt Cố Định.doc
  034  TCVN 6748-9-1-2015 - Điện Trở Không Đổi Sử Dụng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 9-1 Quy Định Cụ Thể Còn Để Trống Hệ Điện Trở Không Đổi Gắn Kết Bề Mặt Có Điện Trở Đo Riêng Được Mức Đánh Giá Ez.pdf
  035  TCVN 6748-9-2015 - Điện Trở Không Đổi Sử Dụng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 9 Quy Định Kỹ Thuật Từng Phần Hệ Điện Trở Không Đổi Gắn Kết Bề Mặt Có Điện Trở Đo Riêng Được.pdf
  036  TCVN 6749-1-2009 - Tụ Điện Không Đổi Dùng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 1 Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung.doc
  037  TCVN 6766-2000 - Thiết Bị Và Hệ Thống Nghe Nhìn - Tấm Thông Số - Ghi Nhãn Nguồn Điện.doc
  038  TCVN 6768-1-2000 - Thiết Bị Và Hệ Thống Nghe-Nhìn Video Và Truyền Hình - Phần 1 Quy Định Chung.doc
  039  TCVN 6768-2-2000 - Thiết Bị Và Hệ Thống Nghe-Nhìn Video Và Truyền Hình - Phần 2.doc
  040  TCVN 6768-3-2000 - Thiết Bị Và Hệ Thống Nghe-Nhìn Video Và Truyền Hình - Phần 3 Bộ Nối.doc
  041  TCVN 6855-14-2001 - Đo Đặc Tính Điện Của Đèn Điện Tử Và Đèn Van - Phần 14 Phương Pháp Đo Ống.doc
  042  TCVN 6855-16-2001 - Đo Đặc Tính Điện Của Đèn Điện Tử Và Đèn Van - Phần 16 Phương Pháp Đo Đèn Hình.doc
  043  TCVN 7303-1-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 1- Yêu Cầu Chung Về An Toàn Cơ Bản Và Tính Năng Thiết Yếu.doc
  044  TCVN 7303-2-1-2007 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-1 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Máy Gia Tốc Điện Tử.doc
  045  TCVN 7303-2-10-2010 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-10 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Bộ Kích Thích.doc
  046  TCVN 7303-2-11-2007 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-11 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Điều Trị.doc
  047  TCVN 7303-2-12-2003 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-12 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Đối Với Máy Thở.doc
  048  TCVN 7303-2-16-2007 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-16 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị.doc
  049  TCVN 7303-2-17-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-17 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Tự Động.doc
  050  TCVN 7303-2-18-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-18 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Nội Soi.doc
  051  TCVN 7303-2-19-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-19 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Lồng Ấp Trẻ.doc
  052  TCVN 7303-2-2-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-2 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Phẫu Thuật.doc
  053  TCVN 7303-2-20-2007 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-20 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Lồng Ấp Vận Chuyển.doc
  054  TCVN 7303-2-22-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-22 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Chẩn Đoán.doc
  055  TCVN 7303-2-23-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-23 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Và Tính Năng.doc
  056  TCVN 7303-2-28-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-28 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Bộ Lắp Ráp Nguồn Tia X.doc
  057  TCVN 7303-2-29-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-29 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Cơ Bản Và Tính Năng.doc
  058  TCVN 7303-2-3-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-3 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Điều Trị.doc
  059  TCVN 7303-2-30-2010 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-6 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Cơ Bản Và Tính Năng.doc
  060  TCVN 7303-2-31-2010 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-31 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Cơ Bản Và Tính Năng.doc
  061  TCVN 7303-2-32-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-32 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Phụ Trợ.doc
  062  TCVN 7303-2-33-2010 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-33 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị.doc
  063  TCVN 7303-2-34-2010 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-34 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Cơ Bản Và Tính Năng.doc
  064  TCVN 7303-2-4-2009 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-4 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Máy Khử Rung Tim.doc
  065  TCVN 7303-2-5-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-5 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Vật Lý.doc
  066  TCVN 7303-2-6-2007 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-6 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Thiết Bị Điều Trị.doc
  067  TCVN 7303-2-7-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-7 Yêu Cầu Riêng Về An Toàn Của Bộ Nguồn Cao Áp.doc
  068  TCVN 7303-2-8-2006 - Thiết Bị Điện Y Tế - Phần 2-8 Yêu Cầu Riêng Về An Của Máy X Quang Điều Trị.doc
  069  TCVN 7699-1-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 1 Quy Định Chung Và Hướng Dẫn.doc
  070  TCVN 7699-2-1-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-1 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm A Lạnh.doc
  071  TCVN 7699-2-10-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-10 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm J Và Hướng Dẫn.doc
  072  TCVN 7699-2-11-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-11 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ka Sương Muối.doc
  073  TCVN 7699-2-13-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-13 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm M Áp Suất.rtf
  074  TCVN 7699-2-14-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-14 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm N Thay Đổi.doc
  075  TCVN 7699-2-17-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-17 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Q Bịt Kín.doc
  076  TCVN 7699-2-18-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-18 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm R Và Hướng Dẫn.doc
  077  TCVN 7699-2-2-2011 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-2 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm B Nóng Khô.doc
  078  TCVN 7699-2-20-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-20 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm T Phương Pháp.doc
  079  TCVN 7699-2-21-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-21 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm U Độ Bền Chắc.doc
  080  TCVN 7699-2-27-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-27 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ea Và Hướng Dẫn.doc
  081  TCVN 7699-2-29-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-29 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Eb Và Hướng Dẫn.doc
  082  TCVN 7699-2-30-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-30 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Db Nóng Ẩm.doc
  083  TCVN 7699-2-31-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-31 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ec Chấn Động.rtf
  084  TCVN 7699-2-32-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-32 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ed Rơi Tự Do.doc
  085  TCVN 7699-2-33-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-33 Các Thử Nghiệm - Hướng Dẫn Thử Nghiệm.doc
  086  TCVN 7699-2-38-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-38 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Z-AD.doc
  087  TCVN 7699-2-39-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-39 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Z-AMD Thử Nghiệm.doc
  088  TCVN 7699-2-40-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-40 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Z-AM Thử Nghiệm.doc
  089  TCVN 7699-2-41-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-41 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Z-BM Thử Nghiệm.doc
  090  TCVN 7699-2-42-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-42 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Kc Thử Nghiệm Bằng Lưu Huỳnh Đioxit Đối Với Các Tiếp Điểm Và Mối Nối.doc
  091  TCVN 7699-2-43-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-43 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Kd - Thử Nghiệm.doc
  092  TCVN 7699-2-44-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-44 Các Thử Nghiệm - Hướng Dẫn Thử Nghiệm T Hàn.doc
  093  TCVN 7699-2-45-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-45 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm XA Và Hướng Dẫn.doc
  094  TCVN 7699-2-47-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-47 Thử Nghiệm - Lắp Đặt Mẫu Để Thử Nghiệm Rung.doc
  095  TCVN 7699-2-5-2011 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-5 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Sa Mô Phỏng Bức Xạ.doc
  096  TCVN 7699-2-52-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-52 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Kb Sương Muối.doc
  097  TCVN 7699-2-53-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-53 Các Thử Nghiệm Và Hướng Dẫn - Thử Nghiệm.doc
  098  TCVN 7699-2-54-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-54 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ta Thử nghiệm.doc
  099  TCVN 7699-2-55-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-55 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ee Và Hướng Dẫn.doc
  100  TCVN 7699-2-57-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-57 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ff Rung.doc
  101  TCVN 7699-2-58-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-58 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Td Phương Pháp.doc
  102  TCVN 7699-2-59-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-59 Phương Pháp Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Fe Rung.doc
  103  TCVN 7699-2-6-2009 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-6 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Fc Rung (Hình Sin).doc
  104  TCVN 7699-2-60-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-60 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ke Thử Nghiệm.doc
  105  TCVN 7699-2-61-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-61 Các Phương Pháp Thử Nghiệm - Thử Nghiệm.doc
  106  TCVN 7699-2-64-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-64 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Fh Rung.doc
  107  TCVN 7699-2-65-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-65 Phương Pháp Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Fg Rung.doc
  108  TCVN 7699-2-66-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-66 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Cx Nóng Ẩm.doc
  109  TCVN 7699-2-67-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-67 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Cy Thử Nghiệm.doc
  110  TCVN 7699-2-68-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-68 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm L Bụi Và Cát.doc
  111  TCVN 7699-2-7-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-7 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ga Và Hướng Dẫn.doc
  112  TCVN 7699-2-70-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường – Phần 2-70 Các Thử Nghiệm – Thử Nghiệm Xb Độ Mài Mòn Của Nhãn Cà Chữ Do Cọ Xát Của Ngón Tay Và Bàn Tay.doc
  113  TCVN 7699-2-74-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-74 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Xc Nhiễm Bẩn.doc
  114  TCVN 7699-2-75-2011 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-75 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Eh - Thử Nghiệm.doc
  115  TCVN 7699-2-78-2007 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-78 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Cab Nóng Ẩm.doc
  116  TCVN 7699-2-80-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-80 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Fi Rung - Chế Độ.doc
  117  TCVN 7699-2-81-2013 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-81 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Ei Xóc -.doc
  118  TCVN 7699-2-82-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-82 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm XW1 Phương Pháp.doc
  119  TCVN 7699-2-83-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 2-83 Các Thử Nghiệm - Thử Nghiệm Tf Thử Nghiệm.doc
  120  TCVN 7699-3-5-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 3-5 Tài Liệu Hỗ Trợ Và Hướng Dẫn - Xác Nhận.doc
  121  TCVN 7699-3-6-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 3-6 Tài Liệu Hỗ Trợ Và Hướng Dẫn - Xác Nhận.doc
  122  TCVN 7699-3-7-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 3-7 Tài Liệu Hỗ Trợ Và Hướng Dẫn - Đo Trong Tủ.doc
  123  TCVN 7699-3-8-2014 - Thử Nghiệm Môi Trường - Phần 3-8 Tài Liệu Hỗ Trợ Và Hướng Dẫn - Lựa Chọn.doc
  124  TCVN 8083-1-2009 - Tụ Điện Công Suất Nối Song Song Loại Tự Phục Hồi Dùng Cho Hệ Thống Điện Xoay Chiều Có Điện Áp Danh Định Đến Và Bằng 1 000 V - Phần 1 Yêu Cầu Chung - Tính Năng, Thử Nghiệm.doc
  125  TCVN 8083-2-2013 - Tụ Điện Công Suất Nối Song Song Loại Tự Phục Hồi Dùng Cho Hệ Thống Điện Xoay Chiều Có Điện Áp Danh Định Đến Và Bằng 1 000 V - Phần 2 Thử Nghiệm Lão Hóa Thử Nghiệm Tự Phục Hồi.doc
  126  TCVN 8095-151-2010 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 151 Thiết Bị Điện Và Thiết Bị Từ.doc
  127  TCVN 8095-212-2009 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 212 Cách Điện Rắn Lỏng Và Khí.doc
  128  TCVN 8095-221-2010 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 221 Vật Liệu Từ Và Các Thành Phần.doc
  129  TCVN 8095-300-2010 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Chương 300 Phép Đo Và Dụng Cụ Đo Điện Và Điện.doc
  130  TCVN 8095-411-2010 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 411 Máy Điện Quay.doc
  131  TCVN 8095-436-2009 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 436 Tụ Điện Công Suất.doc
  132  TCVN 8095-446-2010 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 446 Rơle Điện.doc
  133  TCVN 8095-461-2009 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 461 Cáp Điện.doc
  134  TCVN 8095-466-2009 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 466 Đường Dây Trên Không.doc
  135  TCVN 8095-471-2009 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 471 Cái Cách Điện.doc
  136  TCVN 8095-521-2009 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 521 Linh Kiện Bán Dẫn Và Mạch Tích Hợp.doc
  137  TCVN 8095-602-2010 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 602 Phát Truyền Tải Và Phân Phối Điện.rtf
  138  TCVN 8095-811-2010 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 811 Hệ Thống Kéo Bằng Điện.doc
  139  TCVN 8095-845-2009 - Từ Vựng Kỹ Thuật Điện Quốc Tế - Phần 845 Chiếu Sáng.doc
  140  TCVN 8781-2011 - Mô Đun Led Dùng Cho Chiếu Sáng Thông Dụng - Quy Định Về An Toàn.doc
  141  TCVN 8782-2011 - Bóng Đèn Led Có Balát Lắp Liền Dùng Cho Chiếu Sáng Thông Dụng Làm Việc.doc
  142  TCVN 8783-2011 - Bóng Đèn Led Có Balát Lắp Liền Dùng Cho Chiếu Sáng Thông Dụng.doc
  143  TCVN 9889-1-2013 - Tụ Điện Công Suất Nối Song Song Loại Không Tự Phục Hồi Dùng Cho Hệ Thống Điện Xoay Chiều Có Điện Áp Danh Định Đến Và Bằng 1000v - Phần 1 Yêu Cầu Chung .doc
  144  TCVN 9890-1-2013 - Tụ Điện Công Suất Nối Song Song Dùng Cho Hệ Thống Điện Xoay Chiều Có Điện Áp Danh Định Lớn Hơn 1 000 V - Phần 1 Yêu Cầu Chung.doc
  145  TCVN 9890-2-2013 - Tụ Điện Công Suất Nối Song Song Dùng Cho Hệ Thống Điện Xoay Chiều Có Điện Áp Danh Định Lớn Hơn 1 000 V - Phần 2 Thử Nghiệm Độ Bền Điện.doc
  146  TCVN 9890-3-2013 - Tụ Điện Công Suất Nối Song Song Dùng Cho Hệ Thống Điện Xoay Chiều Có Điện Áp Danh Định Lớn Hơn 1 000 V - Phần 3 Bảo Vệ Tụ Điện Nối Song Song Và Dãy Tụ Điện Nối Song Song.doc
  147  TCVN 9890-4-2013 - Tụ Điện Công Suất Nối Song Song Dùng Cho Hệ Thống Điện Xoay Chiều Có Điện Áp Danh Định Lớn Hơn 1 000 V - Phần 4 Cầu Chảy Bên Trong.doc
  148  TCVN 9892-2013 - Bộ Điều Khiển Điện Tử Một Chiều Hoặc Xoay Chiều Dùng Cho Các Modul LED.doc
  149  TCVN 9896-2013 - Phương Pháp Xác Định Khoảng Cách Yêu Cầu Bởi Tụ Điện Và Điện Trở Có Các Chân Nằm.doc
  150  TCVN 9897-1-2013 - Điện Trở Phi Tuyến Dùng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 1 Quy Định Kỹ Thuật Chung.doc
  151  TCVN 9897-2-2-2013 - Điện Trở Phi Tuyến Dùng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 2-2 Quy Định Kỹ Thuật Cụ Thể Còn Để Trống Đối Với Điện Trở Phi Tuyến Chặn Đột Biến Oxit Kẽm - Mức Đánh Giá E.doc
  152  TCVN 9897-2-2013 - Điện Trở Phi Tuyến Dùng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 2 Quy Định Kỹ Thuật Từng Phần Đối Với Điện Trở Phi Tuyến Chặn Đột Biến.doc
  153  TCVN 9898-2-1-2013-IEC - Tụ Điện Hai Lớp Có Điện Dung Không Đổi Dùng Trong Các Thiết Bị Điện Tử - Phần 2-1 Quy Định Kỹ Thuật Cụ Thể Còn Để Trống - Tụ Điện Hai Lớp Dùng Cho Các Ứng Dụng Công Suất - Mức Đá.doc
  154  TCVN 9898-2-2013 - Tụ Điện Hai Lớp Có Điện Dung Không Đổi Dùng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 2 Quy Định Kỹ Thuật Từng Phần - Tụ Điện Hai Lớp Dùng Cho Các ứng Dụng Công Suất.pdf
  155  TCVN 9899-1-2013 - Phương Pháp Đo ESL - Phần 1 Tụ Điện Có Chân Bằng Dây Dẫn Dùng Trong Thiết Bị Điện Tử.doc
  156  TCVN 9899-2-2013 - Phương Pháp Đo ESL - Phần 2 Tụ Điện Lắp Đặt Bề Mặt Dùng Trong Thiết Bị Điện Tử.doc
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1nE0axlt3YmjhEVw0AfbQJSMkysshvZGC
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page