DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Giấy

Discussion in 'Combo Ebook TCVN' started by admin, Aug 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]DVD eBook TCVN Chuyên Ngành - Giấy
  Cập nhật & phân loại theo: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
  Nguồn: https://tcvn.gov.vn/tra-cuu-tcvn/
  147 File eBook: DOC | PDF
  --------------​
  Code:
  001  TCVN 10087-2013 - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Xác Định Độ Bền Màu Của Giấy.doc
  002  TCVN 10088-2013 - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Chuẩn Bị Dịch Chiết Nước Nóng.doc
  003  TCVN 10089-2013 - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Xác Định Độ Bền Màu Của Giấy.doc
  004  TCVN 10090-2013 - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Chất Khô.doc
  005  TCVN 10091-2013 - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Xác Định Sự Truyền Nhiễm Các Chất.doc
  006  TCVN 10092-2013 - Giấy Và Cáctông - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Xác Định Thủy Ngân.doc
  007  TCVN 10093-2013 - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Xác Định Cadmi Và Chì.doc
  008  TCVN 10094-2013 - Bột Giấy Giấy Và Cáctông - Xác Định Hàm Lượng Diisopropyl - Naphtalen (DIPN).doc
  009  TCVN 10095-2013 - Bột Giấy Giấy Và Cáctông - Xác Định 7 Loại Biphenyl Hóa (PCB) Cụ Thể.doc
  010  TCVN 10096-2013 - Bột Giấy Giấy Và Cáctông - Xác Định Hàm Lượng Pentachlorophenol Trong Dịch Chiết.doc
  011  TCVN 10584-2014 - Tã (Bỉm) Trẻ Em.doc
  012  TCVN 10585-2014 - Băng Vệ Sinh Phụ Nữ.doc
  013  TCVN 10761-2015-ISO - Giấy, Các Tông Và Bột Giấy - Xác Định Phần Còn Lại (Độ Tro) Sau Khi Nung Ở Nhiệt Độ 525 Độ C.pdf
  014  TCVN 10762-2015-ISO - Bột Giấy - Xác Định Nồng Độ Huyền Phù Bột Giấy.pdf
  015  TCVN 10763-1-2015-ISO - Bột Giấy - Ước Lượng Độ Bụi Và Các Phần Tử Thô - Phần 1 Kiểm Tra Tờ Mẫu Xeo Trong Phòng Thí Nghiệm Bằng Ánh Sáng Truyền Qua.pdf
  016  TCVN 10763-2-2015-ISO - Bột Giấy - Ước Lượng Độ Bụi Và Các Phần Tử Thô - Phần 2 Kiểm Tra Tờ Mẫu Sản Xuất Trong Nhà Máy Bằng Ánh Sáng Truyền Qua.pdf
  017  TCVN 10763-3-2015-ISO - Bột Giấy - Ước Lượng Độ Bụi Và Các Phần Tử Thô - Phần 3 Kiểm Tra Bằng Mắt Dưới Ánh Sáng Phản Xạ Theo Phương Pháp Diện Tích Đen Tương Đương (EBA).pdf
  018  TCVN 10763-4-2015-ISO - Bột Giấy - Ước Lượng Độ Bụi Và Các Phần Tử Thô - Phần 4 Kiểm Tra Bằng Thiết Bị Dưới Ánh Sáng Phản Xạ Theo Phương Pháp Diện Tích Màu Đen Tương Đương (EBA).pdf
  019  TCVN 10764-2015-ISO - Giấy, Các Tông Và Bột Giấy - Xác Định Hàm Lượng Cađimi - Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử.pdf
  020  TCVN 10765-2015-ISO - Bột Giấy Và Giấy - Xác Định Nồng Độ Mực Hữu Hiệu Còn Lại (Chỉ Số Eric) Bằng Phép Đo Phản Xạ Hồng Ngoại.pdf
  021  TCVN 10973-2015-ISO - Giấy, Các Tông Và Bột Giấy - Xác Định Hệ Số Bức Xạ Khuếch Tán (Hệ Số Phản Xạ Khuếch Tán).pdf
  022  TCVN 10974-1-2015-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Độ Bóng Phản Chiếu - Phần 1 Độ Bóng Tại Góc 75° Với Chùm Tia Hội Tụ, Phương Pháp TAPPI.pdf
  023  TCVN 10974-2-2015-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Độ Bóng Phản Chiếu - Phần 2 Độ Bóng Tại Góc 75° Với Chùm Tia Song Song, Phương Pháp DIN.pdf
  024  TCVN 10975-1-2015-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Độ Nhám, Độ Nhẵn (Phương Pháp Không Khí Thoát Qua) - Phần 1 Phương Pháp Chung.pdf
  025  TCVN 10975-2-2015-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Độ Nhám, Độ Nhẵn (Phương Pháp Không Khí Thoát Qua) - Phần 2 Phương Pháp Bendtsen.pdf
  026  TCVN 10975-3-2015-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Độ Nhám, Độ Nhẵn (Phương Pháp Không Khí Thoát Qua) - Phần 3 Phương Pháp Sheffield.pdf
  027  TCVN 10975-4-2015-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Độ Nhám, Độ Nhẵn (Phương Pháp Không Khí Thoát Qua) - Phần 4 Phương Pháp Print-Surf.pdf
  028  TCVN 10976-2015-ISO - Giấy Các Tông Và Bột Giấy - Xác Định Clorua Hòa Tan Trong Nước.pdf
  029  TCVN 10977-2015-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Lượng Kiềm Dự Trữ.pdf
  030  TCVN 10978-2015-ISO - Bột Giấy - Xác Định Chất Hòa Tan Trong Axeton.pdf
  031  TCVN 10999-2015 - Giấy Bồi Nền Tài Liệu Giấy.pdf
  032  TCVN 11273-2015-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Giấy Dành Cho Tài Liệu - Yêu Cầu Về Độ Bền.pdf
  033  TCVN 1270-1972 - Giấy Và Các Tông - Phương Pháp Xác Định Khối Lượng Một Mét Vuông.doc
  034  TCVN 1270-2000 - Giấy Và Các Tông - Xác Định Định Lượng.doc
  035  TCVN 1270-2008-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Định Lượng.doc
  036  TCVN 1449-1973 - Phong Bì Thư.doc
  037  TCVN 1580-1993 - Vở Học Sinh.doc
  038  TCVN 1604-1975 - Giấy Than.doc
  039  TCVN 1663-1975 - Giấy Viết Số 3 - Yêu Cầu Kỹ Thuật.doc
  040  TCVN 1862-1976 - Giấy Và Cactông - Phương Pháp Xác Định Độ Dài Đứt Và Độ Dài Giãn Tại Thời Điểm Đứt.doc
  041  TCVN 1862-2-2010-ISO - Giấy Và Cactông - Xác Định Tính Chất Bền Kéo - Phần 2 Phương Pháp Tốc Độ Giãn.doc
  042  TCVN 1862-3-2010-ISO - Giấy Và Cactông - Xác Định Tính Chất Bền Kéo - Phần 3 Phương Pháp Tốc Độ Giãn.doc
  043  TCVN 1863-1976 - Giấy Và Cáctông - Phương Pháp Xác Định Độ Gia Nhựa.doc
  044  TCVN 1864-1976 - Giấy Và Cáctông - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Tro.doc
  045  TCVN 1864-2001 - Giấy Cáctông Và Bột Giấy - Xác Định Độ Tro Sau Khi Nung Tại Nhiệt Độ 900 Độ C.doc
  046  TCVN 1865-1-2010-ISO - Giấy Cáctông Và Bột Giấy - Xác Định Hệ Số Phản Xạ Khuyếch Tán Xanh - Phần 1.doc
  047  TCVN 1865-1976 - Giấy Và Cáctông - Phương Pháp Xác Định Độ Trắng.doc
  048  TCVN 1865-2-2010-ISO - Giấy Cáctông Và Bột Giấy - Xác Định Hệ Số Phản Xạ Khuyếch Tán Xanh - Phần 2.doc
  049  TCVN 1866-1976 - Giấy Và Cactông - Phương Pháp Xác Định Độ Chịu Gấp.doc
  050  TCVN 1866-2007 - Giấy - Phương Pháp Xác Định Độ Bền Gấp.doc
  051  TCVN 1867-1976 - Giấy Và Cactông - Phương Pháp Xác Định Độ Ẩm.doc
  052  TCVN 1867-2001 - Giấy Và Cáctông - Xác Định Độ Ẩm - Phương Pháp Sấy Khô.doc
  053  TCVN 1867-2010-ISO - Giấy Và Cáctông - Xác Định Hàm Lượng Ẩm Của Một Lô - Phương Pháp Sấy.doc
  054  TCVN 1868-1976 - Giấy Và Cactông - Phương Pháp Xác Định Độ Bụi.doc
  055  TCVN 193-1966 - Giấy - Khổ Sử Dụng.doc
  056  TCVN 3226-2001-ISO - Giấy Và Cactông - Xác Định Độ Nhám - Phương Pháp Bendtsen.doc
  057  TCVN 3228-2-2000 - Cactông - Xác Định Độ Chịu Bục.doc
  058  TCVN 3229-2000 - Giấy - Xác Định Độ Bền Xé - Phương Pháp Elmendorf.doc
  059  TCVN 3229-2007-ISO - Giấy - Xác Định Độ Bền Xé - Phương Pháp Elmendorf.doc
  060  TCVN 3229-2015-ISO - Giấy - Xác Định Độ Bền Xé - Phương Pháp Elmendorf.pdf
  061  TCVN 3649-2007-ISO - Giấy Và Cáctông - Lấy Mẫu Để Xác Định Chất Lượng Trung Bình.doc
  062  TCVN 3650-2008-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Độ Hút Nước Sau Khi Ngâm Trong Nước.doc
  063  TCVN 3651-2002 - Giấy Và Cactông - Xác Định Chiều Dọc.doc
  064  TCVN 3652-2007-ISO - Giấy Và Cáctông - Xác Định Độ Dày Tỷ Trọng Và Thể Tích Riêng.doc
  065  TCVN 3653-1981 - Giấy - Phương Pháp Xác Định Mặt Phải Và Mặt Trái.doc
  066  TCVN 3980-1-2001-ISO - Giấy Các Tông Và Bột Giấy - Phân Tích Thành Phần Xơ Sợi - Phần 1.doc
  067  TCVN 3980-1984 - Giấy Và Cactông - Phương Pháp Xác Định Thành Phần Và Hàm Lượng Xơ.doc
  068  TCVN 3980-2-2001-ISO - Giấy Các Tông Và Bột Giấy - Phân Tích Thành Phần Xơ Sợi - Phần 2.doc
  069  TCVN 3980-3-2001-ISO - Giấy Các Tông Và Bột Giấy - Phân Tích Thành Phần Xơ Sợi - Phần 3.doc
  070  TCVN 3980-4-2001-ISO - Giấy Các Tông Và Bột Giấy - Phân Tích Thành Phần Xơ Sợi - Phần 4.doc
  071  TCVN 3980-5-2001-ISO - Giấy Các Tông Và Bột Giấy - Phân Tích Thành Phần Xơ Sợi - Phần 5.doc
  072  TCVN 4360-2001-ISO - Bột Giấy - Lấy Mẫu Để Thử Nghiệm.doc
  073  TCVN 4361-2002 - Bột Giấy - Xác Định Trị Số Kappa.doc
  074  TCVN 4361-2007-ISO - Bột Giấy - Xác Định Trị Số Kappa.doc
  075  TCVN 4407-1987 - Bột Giấy (Xenluloza) - Phương Pháp Xác Định Độ Khô.doc
  076  TCVN 4407-2001 - Bột Giấy - Xác Định Độ Khô.doc
  077  TCVN 4407-2010-ISO - Giấy Cáctông Và Bột Giấy - Xác Định Hàm Lượng Chất Khô - Phương Pháp Sấy Khô.doc
  078  TCVN 4408-1987 - Bột Giấy (Xenluloza) - Phương Pháp Xác Định Độ Nghiền.doc
  079  TCVN 4734-1989 - Giấy In - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng.doc
  080  TCVN 4735-1989 - Giấy Bao Gói - Danh Mục Chỉ Tiêu Chất Lượng.doc
  081  TCVN 5899-1995 - Giấy Viết.doc
  082  TCVN 5899-2001 - Giấy Viết.doc
  083  TCVN 5900-1995 - Giấy In Báo.doc
  084  TCVN 5900-2001 - Giấy In Báo.doc
  085  TCVN 5946-2007 - Giấy Loại.doc
  086  TCVN 6725-2000 - Giấy Cáctông Và Bột Giấy - Môi Trường Chuẩn Để Điều Hòa Và Thử Nghiệm.doc
  087  TCVN 6725-2007-ISO - Giấy, Cáctông Và Bột Giấy - Môi Trường Chuẩn Để Điều Hoà Và Thử Nghiệm, Quy Trình Kiểm Tra Môi Trường Và Điều Hoà Mẫu.doc
  088  TCVN 6726-2007-ISO - Giấy Và Cáctông - Xác Định Độ Hút Nước - Phương Pháp Cobb.doc
  089  TCVN 6727-2007-ISO - Giấy Và Cáctông - Xác Định Độ Nhẵn (Phương Pháp Bekk).doc
  090  TCVN 6728-2010-ISO - Giấy Và Cáctông - Xác Định Độ Đục (Nền Giấy) - Phương Pháp Phản Xạ Khuyếch Tán.doc
  091  TCVN 6729-2008-ISO - Bột Giấy - Xeo Tờ Mẫu Trong Phòng Thí Nghiệm Để Xác Định Hệ Số Phản Xạ.doc
  092  TCVN 6886-2001 - Giấy In.doc
  093  TCVN 6887-2001 - Giấy Phôtôcopy.doc
  094  TCVN 6891-2001-ISO - Giấy Và Cactông - Xác Định Độ Thấu Khí - Phương Pháp Bendtsen.doc
  095  TCVN 6893-2001 - Giấy Có Độ Hút Nước Cao - Phương Pháp Xác Định Độ Hút Nước.doc
  096  TCVN 6894-2001 - Giấy Và Cáctông - Xác Định Độ Bền Uốn (Độ Cứng).doc
  097  TCVN 6895-2001 - Giấy Và Cáctông - Xác Định Độ Bền Nén - Phép Thử Khoảng Nén Ngắn.doc
  098  TCVN 6895-2008-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Độ Bền Nén - Phép Thử Khoảng Nén Ngắn.doc
  099  TCVN 6896-2001 - Cáctông - Xác Định Độ Nền Nén Vòng.doc
  100  TCVN 6896-2015-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Độ Bền Nén - Phương Pháp Nén Vòng.pdf
  101  TCVN 6897-2001 - Giấy Làm Lớp Sóng - Xác Định Độ Bền Nén Phẳng Sau Khi Đã Tạo Sóng Trong Phòng Thí Nghiệm.doc
  102  TCVN 6897-2010-ISO - Giấy Làm Lớp Sóng - Xác Định Độ Bền Nén Phẳng Sau Khi Đã Tạo Sóng Trong Phòng.doc
  103  TCVN 6898-2001 - Giấy - Xác Định Độ Bền Bề Mặt - Phương Pháp Nến.doc
  104  TCVN 6899-2001 - Giấy - Xác Định Độ Thấm Mực In - Phép Thử Thấm Dầu Thầu Dầu.doc
  105  TCVN 7062-2002 - Giấy Bao Xi Măng.doc
  106  TCVN 7062-2007 - Giấy Làm Vỏ Bao Xi Măng.pdf
  107  TCVN 7063-2002 - Giấy Bao Gói.doc
  108  TCVN 7064-2002 - Giấy Vệ Sinh.doc
  109  TCVN 7064-2010 - Giấy Vệ Sinh.doc
  110  TCVN 7065-2002 - Khăn Giấy.doc
  111  TCVN 7065-2010 - Khăn Giấy.doc
  112  TCVN 7066-1-2008-ISO - Giấy Các Tông Và Bột Giấy - Xác Định pH Nước Chiết - Phần 1 Phương Pháp Chiết.doc
  113  TCVN 7066-2-2008-ISO - Giấy Các Tông Và Bột Giấy - Xác Định pH Nước Chiết - Phần 2 Phương Pháp Chiết.doc
  114  TCVN 7067-2002 - Giấy Cáctông Và Bột Giấy - Xác Định Trị Số Đồng.doc
  115  TCVN 7068-1-2002 - Giấy Và Cactông - Lão Hóa Nhân Tạo - Phần 1 Phương Pháp Xử Lý Nhiệt.doc
  116  TCVN 7068-1-2008-ISO - Giấy Và Các Tông - Lão Hoá Nhân Tạo - Phần 1 Xử Lý Nhiệt Trong Điều Kiện Khô.doc
  117  TCVN 7068-3-2008-ISO - Giấy Và Các Tông - Lão Hoá Nhân Tạo - Phần 3 Xử Lý Nhiệt Trong Điều Kiện Ẩm.doc
  118  TCVN 7068-4-2008-ISO - Giấy Và Các Tông - Lão Hoá Nhân Tạo - Phần 4 Xử Lý Nhiệt Trong Điều Kiện Khô.doc
  119  TCVN 7069-2002 - Giấy Và Cactông - Xác Định Tinh Bột.doc
  120  TCVN 7070-2002 - Bột Giấy - Xác Định Sự Thay Đổi Kích Thước Sau Khi Ngâm Trong Nước.doc
  121  TCVN 7071-2002 - Bột Giấy - Xác Định Alpha- Beta- Và Gamma-Xenluylô.doc
  122  TCVN 7072-2002 - Bột Giấy - Xác Định Độ Nhớt Giới Hạn Bằng Dung Dịch Etylendamin (CED).doc
  123  TCVN 7072-2008 - Bột Giấy - Xác Định Độ Nhớt Giới Hạn Bằng Dung Dịch Đồng Etylendiamin (CED).doc
  124  TCVN 7436-2004 - Phong Bì Sử Dụng Trong Cơ Quan Hành Chính.doc
  125  TCVN 7631-2007-ISO - Giấy - Xác Định Độ Chịu Bục.doc
  126  TCVN 7632-2007-ISO - Cáctông - Xác Định Độ Chịu Bục.doc
  127  TCVN 8202-1-2009-ISO - Bột Giấy - Xác Định Độ Thoát Nước - Phần 1 Phương Pháp Schopper-Riegler.doc
  128  TCVN 8202-2-2009-ISO - Bột Giấy - Xác Định Độ Thoát Nước - Phần 2 Phương Pháp Độ Nghiền Canadian Standard.doc
  129  TCVN 8307-2010 - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Chuẩn Bị Nước Chiết Lạnh.doc
  130  TCVN 8308-2010 - Giấy Và Cáctông Tiếp Xúc Với Thực Phẩm - Xác Định Formaldehyt Trong Dung Dịch Nước Chiết.doc
  131  TCVN 8309-4-2010 - Giấy Tissue Và Sản Phẩm Tissue - Phần 4 Xác Định Độ Bền Kéo Độ Giãn Dài Khi Đứt.doc
  132  TCVN 8309-5-2010 - Giấy Tissue Và Sản Phẩm Tissue - Phần 5 Xác Định Độ Bền Kéo Ướt.doc
  133  TCVN 8309-6-2010 - Giấy Tissue Và Sản Phẩm Tissue - Phần 6 Xác Định Định Lượng.rtf
  134  TCVN 8309-8-2010 - Giấy Tissue Và Sản Phẩm Tissue - Phần 8 Xác Định Thời Gian Hấp Thụ Nước.doc
  135  TCVN 8309-9-2010 - Giấy Tissue Và Sản Phẩm Tissue - Phần 9 Xác Định Độ Chịu Bục Bi Tròn.doc
  136  TCVN 8694-2011 - Sách - Yêu Cầu Chung.doc
  137  TCVN 8845-1-2011-ISO - Bột Giấy - Xeo Tờ Mẫu Trong Phòng Thí Nghiệm Để Thử Tính Chất Vật Lý - Phần 1 Phương Pháp Thông Thường.doc
  138  TCVN 8845-2-2011-ISO - Bột Giấy - Xeo Tờ Mẫu Trong Phòng Thí Nghiệm Để Thử Tính Chất Vật Lý - Phần 2 Phương Pháp Rapid-Kothen.doc
  139  TCVN 8845-3-2011-ISO - Bột Giấy - Xeo Tờ Mẫu Trong Phòng Thí Nghiệm Để Thử Tính Chất Vật Lý - Phần 3 Phương Pháp Thông Thường Và Phương Pháp Rapid-Kothen Sử Dụng Hệ Thống Nước Khép Kín.doc
  140  TCVN 8846-2011-ISO - Bột Giấy - Nước Máy Tiêu Chuẩn Sử Dụng Trong Phép Đo Độ Thoát Nước.doc
  141  TCVN 8847-2011-ISO - Bột Giấy - Nước Tiêu Chuẩn Sử Dụng Trong Các Phép Thử Vật Lý.doc
  142  TCVN 9251-2012 - Bìa Hồ Sơ Lưu Trữ.doc
  143  TCVN 9252-2012 - Hộp Bảo Quản Tài Liệu Lưu Trữ.doc
  144  TCVN 9573-1-2013-ISO - Bột Giấy - Đánh Tơi Ướt Trong Phòng Thí Nghiệm - Phần 1 Đánh Tơi Bột Giấy Hóa Học.doc
  145  TCVN 9573-2-2013-ISO - Bột Giấy - Đánh Tơi Ướt Trong Phòng Thí Nghiệm - Phần 2 Đánh Tơi Bột Giấy Cơ Học Tại Nhiệt Độ 20 Độ C.doc
  146  TCVN 9573-3-2013-ISO - Bột Giấy - Đánh Tơi Ướt Trong Phòng Thí Nghiệm - Phần 3 Đánh Tơi Ướt Bột Giấy Cơ Học Tại Nhiệt Độ ≥ 85 Độ C.doc
  147  TCVN 9574-1-2013-ISO - Bột Giấy - Nghiền Trong Phòng Thí Nghiệm - Phần 1 Phương Pháp Nghiền Bằng Máy Nghiền Hà Lan.doc
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/19-3P25r_vc64AF_bGs5aybFNrJJa16MQ
   
  Last edited: Jul 9, 2019

Share This Page